Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 726
Article : 90
Size : 1,2 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Mayıs Haziran 2018 - sayı 101

Türk Dili Özel Sayısı- III

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin (YTSAM) yayınladığı Yeni Türkiye dergisinin 3 ciltlik “Türk Dili Özel Sayısı”nda yer alan yazıların çoğunu, esas itibarıyla 13-16 Kasım 2017 tarihinde YTSAM tarafından Ankara’da düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı”nda sunulan bildirilerin gözden geçirilerek makaleye dönüştürülmüş biçimleri oluşturmaktadır. Yeni Türkiye 1994’ten bu yana belirli zaman aralıklarında çıkardığı özel sayılarla Türk dünyasını mercek altına almayı kendisine misyon edinmiş bir dergidir.

Türkiye-Türk dünyası ilişkilerinde Türk dili önemli bir görev üstlenmekte olup bu sahadaki gelişmelerde anahtar görevi görmektedir. Bu itibarla ortaya konulacak Türk dili araştırmalarında öncelik; yapılması gereken çalışmaların planlanması, bunların belirli dönemler içinde gözden geçirilmesi olmalıdır. Bu bakış açısı Türk dili araştırmalarının geleceğini belirsizlikten kurtaracaktır. Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler Türk dilinin korunup yaşatılmasında, yayılmasında ve diğer dillerle rekabetinde ona birçok avantajı sağlayacaktır. .

Bu Sayının Konu Başlıkları: Bilim Dili Olarak Türkçe - Terim MeseleleriOrtak İletişim Dili TürkçeOrtak Alfabe ve Dil-Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan’da Latin Alfabesine GeçişDil Politikaları ve Türkçe


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

üçüncü cildin içindekiler Sayı: 101
Bilim Dili Olarak Türkçe - Terim Meseleleri
Ortak Türk Dili ve Ortak Terminoloji / Sayalı Sadıgova [p.7]
Türkçenin Ortak Konuşma Dili ve Dünya Dili Olma Sorumlulukları (Bilim Dili Olarak Türkçenin Gücü) / Elçin İbrahimov [p.11]
Türk Dilleri Terimlerin Ortaklık Sorunları / Zharkynbike Suleimenova [p.17]
Türk Dillerine Ortak Dil Bilimiyle İlgili Terimler / Karlygash Sarekenova [p.22]
Türk Dillerindeki Termonolojik Sistemi Ortaklaştırma Meselesi: Lengüistik Terimler / Magripa Yeskeyeva [p.26]
Türk Dilllerinde Hukuk Terminolojisinin Teşekkülü ve Çağdaş Durumu / Gatibe Vagifkızı [p.30]
Türk Terminolojisi: Kitle İletişim Araçlarında Yabancı Sözcükleri Ortaklaştırma / Gulsara Kozhakhmetova [p.37]
Türk Edebiyatında Terim Sorunu ‘Senaryo-Roman’ Örneği / Abdullah Şengül [p.41]
Endüstri Mühendisliği Alanlarında Türkçe’nin Yanlış Kullanımı ve Öneriler / Hatice Gökçen Akkoyun [p.46]
Çalgı Biliminde Ortak Terminoloji: Türkiye ve Azerbaycan’daki Telli Çalgı Adlarının Terimleşmesinde Öne Çıkan Dil Yapıları ve Faktörler / Orhan Baldane [p.58]
Ortak Dil Bağlamında Terim Birliği Açısından Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Gramer Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma / Feridun Tekin [p.64]
Ortak Terim Bağlamında Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Diplomatik Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma / Gulzhanat Begimova [p.69]
Kazakistan’da Bağımsızlık Döneminde Yürütülen Terminoloji Çalışmaları, Terimleri Kazakçalaştırma ve Yeni Terimler Oluşturma Süreci Üzerine / Elmira Kaljanova [p.74]
10 Ciltli ‘Başkurt Dilinin Akademik Sözlüğü’nde Türkçe Kelimeler ve Ortak Türk Terminolojisinin Oluşturulması Sorunları / F. G. Hisamitdinova [p.84]
Bugünkü Kırım’da Türkiye Türkçesinin Öğrenimi ve Kullanımı / Lilya Memetova [p.87]
Hakas Dili Sosyo-Politik Terminolojisinin Gelişiminin Ana Aşamaları (Ulusal Gazetenin Materyallerine Dayanarak) / Mariya D. Çertikova [p.90]
Ortak İletişim Dili Türkçe
Türk Dünyasında Modernizm ve Dil Gelişmesi / Mustafa Öner [p.94]
Batı Grubu Türk Yazı Dillerinin Bugünkü Durumu / Ayşe İlker [p.103]
Türkçe Günümüz ‘Lingua Franca’sı İngilizceye Türk Coğrafyasında ‘Lingua Turca’ olarak yeni bir seçenek oluşturabilir mi? / Adnan Mahiroğulları [p.112]
Türk Lehçelerinin Kafkasya’da Franca Olma Sebepleri Üzerine Düşünceler / Gökçe Yükselen Peler [p.122]
Türk Dünyasında Ortak Dil, Ortak İletişim Dili, Ortak Alfabe Tasarıları: Karşılaşılan Sorunlar, Çözümleri Üzerine Düşünceler / Timur Kocaoğlu [p.129]
Politik Entegrasyon İçin Ön Koşul Olarak Tek Dil ve Tek Literatür Coğrafyası / Salide Şemmed Kızı Şerifova [p.142]
Avrasya’nın Ortak Dilleri: Türkçe-Rusça-Çince Üçgeni Bağlamında Ortak İletişim Dilinin Sosyo-Lenguistik ve Sosyo-Politik Problemleri Üzerine / Kamil Veli Nerimanoğlu [p.148]
Türkiye’nin Ana Yörüngesi Bağlamında Türk Dünyasında Dil Birliği / Ertuğrul Yaman [p.153]
Türk Topluluklarının Ortak Dil Alanının Oluşturulması / R. A. Doszhan [p.156]
Ortatürk Dili Vasıtası ile Türkçenin kullanımını Yoğunlaştırmak / Bahtiyor Karimov [p.160]
Ortak Türkçe: Dün, Bugün, Yarın / Kamil Veli Nerimanoğlu [p.164]
A. N. Samoyloviç’in Bakış Açısından Ortak Türkçenin Tarihi Gelişimi / Naile Hacızade [p.173]
Ortak Dil Türkçe / Nurala Göktürk [p.179]
Yeni Gelişmeler Işığında Türk Dünyasına Yeniden Bakmak / Nevzat Özkan [p.183]
Yeni Dünyada Ortak Dil Türkçe / Ümit Hunutlu [p.191]
Türk Dünyasında Bir İletişim Dili Olarak Ortak Türkçe Nasıl Kurulabilir? / Kuanyshbek Kenzhalin [p.203]
Ceditçilik Türk Aydınlanması ve Dil / Turgay Uzun - Gülsine Uzun [p.207]
Gaspıralı’nın Dili / Bilgehan Atsız Gökdağ - Yasemin Yılmaz [p.214]
Gaspıralı’dan Sovyet Dönemine Türk Dünyasında Ortak Edebî Dil Cereyanı / Yavuz Akpınar [p.225]
İsmail Gaspıralı’nın Kaleminden ‘Ortak Edebi Türk Dili’ / Zelfira Şükürciyeva [p.238]
İsmail Gaspıralı ve Ortak Türk Dili Problemi / Vagif Sultanlı [p.241]
Prof. Dr. Bekir Çobanzade’nin Ortak Türk Dili Projesi / Pervin Eyvazov [p.248]
Ortak Türkçe Problemlerinin Çözümlemesinde Ali Bey Hüseynzade’nin Kuramsal ve Uygulamalı Faaliyetleri / Lale Bayramova [p.257]
Ortaq Türkçe: Ömer Faiq Yaradıcılığında Ana Dili Meselesi / Seadet İlyar Qızı Vahabova [p.262]
Türkiye ve Azerbaycan: Karşılaştırmalı Türkçe / Aynura Seferova [p.267]
Ortak Türkçe Meselesi Azerbaycan Basınında / Aynure Niyaz Qızı Paşayeva [p.272]
Kitle İletişim Araçlarının Ortak Dile Etkisi Azerbaycan Örneği / Burcu Yanıklar [p.279]
Azerbaycan ve Türkiye Türkçeleri Paralelliğinde Ortak İletişimden Ortak Türkçeye Geçit / Gızılgül Abdullayeva [p.288]
Türk-Dilli Halklara Türkiye Türkçesi’nin Ortak Dil Olarak Öğretimi: Önemi ve Gereği / Amir Khalilzadeh [p.294]
Kayıpov Dünya Dili Olma Yolunda Türk Dili / Sulayman Turduyeviç [p.299]
Türkiye Türkçesinin Tarihi ve Diğer Türk Lehçeleri ile Yakınlığı / Halis Benzer [p.303]
Türk Dünyasında Bütünleşmenin Gerekliliği / Ahmet Yavuz Gürler [p.310]
Ortak Alfabe ve Dil-Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan’da Latin Alfabesine Geçiş
Ortak Alfabe ve Ortak Yazı Dili Problemi Üzerine Görüşler / Fikret Türkmen [p.316]
Türk Dünyasında Ortak Dil Yaratma Süreçleri / Ahmet Buran [p.325]
Alfabeler Arası İmla Geçişleri ve Yeni Türk İmlası / Ahmet Karadoğan [p.336]
Türk Dünyasının Entegrasyonu: Türk Dili Konuşan Ülkelerin Latin Yazısı Temelindeki Yeni Alfabe Birliği Sorunu / Gulgaisha Sagidolda [p.340]
Ortak Türk Alfabesi Problemleri / Firudin Ağasıoğlu [p.345]
Avrasya Merkezli Ortak Türkçe Dil-Kullanım Modellemesi / Mehman Musaoğlu [p.348]
Türk Dünyasında Karışık Dillilik ve Ortak Dil / Özkan Öztekten [p.357]
Türk Dillerinin Alfabe Serüveni, Düzenden Karmaşaya / Rysbek Alimov [p.365]
Türk Dünyasının Ortak Dil Sorunu ve Kazakistan’daki Alfabe Meselesi / Aidyn Zhalmyrza [p.371]
Nursultan Nazarbayev’in ‘Geleceğe Doğru: Manevi Uyanış’ Bildirisinde ‘Milli Kimlik ve Yeni Alfabe / Orhan Söylemez [p.377]
Ulusal Değerler: Tarih ve Kader / Akmaral Gosmanovna Ibrayeva [p.385]
Millî Meseleler Üzerinden Kazakların Yeni Alfabesi Latin Harfleriyle İlgili Bazı Düşünceler / Canagül Sametova [p.389]
Kazakistan’ın Yeni Lâtin Alfabesine Geçiş Süreci Üzerine Bir Değerlendirme / Osman Kabadayı [p.394]
Kazakistan’daki Latin ve Kiril Alfabe İkilemi / N. Amirjanova [p.407]
Ölçünlü Kazakça İçin Kabul Edilen Kazak Latin Alfabesi ve Yazımı Üzerine Düşünceler / Murat Certioğlu [p.412]
Latin Alfabesine Geçmek Ortak Amaçlara Ulaştırır / A.B. Salkynbay [p.421]
Özbekistan’da Alfabe ve İmla Reformları / Muyassar Saparniyazova [p.426]
Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinin Ortak Elifba ve İmla Çabalarında Karşılıklı Faydalanma İmkanlarına Dair / Kamil Beşirov [p.429]
Uygur Türklerinde Yazı Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği / Alimcan İnayet [p.432]
Afganistan’da Türkmen Türkçesinin Varlığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme / Savaş Şahin [p.438]
29 Harf Türkçeye Yetmiyor / Şener Mete [p.447]
Ortak Türkçenin Önemi ve Rusya’nın Ayrılıkçı Türk Dili Politikaları / Süleyman Kaan Yalçın [p.452]
Dil Politikaları ve Türkçe
II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türk Öykücülüğünde Kimlik Kurucu Bir Unsur Olarak Türk Dili / Dinçer Atay [p.461]
Üstünel 1980 Sonrası Türk Dil Planlaması ve Dil Politikaları / Özen Yaylagül [p.471]
Kimlik-Dil İlişkisine Ontolojik Bir Yaklaşım Denemesi ve Türkçe / Mitat Durmuş [p.482]
Siyaset ve Toplum İlişkisini Yeniden İnşa Etme Sürecinde Dilin Kullanımı: Yeni Uygur Türkçesi Örneği / Fatih Bakırcı [p.488]
Afganistan Türkleri İçin Ali Şir Nevayi’nin Önemi / Rıdvan Öztürk [p.498]
İran’da Türk Dilinin Tarihi ve Lehçeleri / Pervane Memmedli [p.508]
İran’da Türkçenin Dünü Bugünü Geleceği / Tohid Melikzade [p.516]
Ortadoğu’nun Kızıl Elması ‘Türkmeneli’: Türkçenin Iraklaşma Süreci / Salih Uçak [p.520]
Ruslaştırma Projesinin Bir Uygulaması Yahut Yeni Türk YazıDilleri / Hikmet Koraş [p.532]
Sovyetler Birliği’nde Dil Politikası ve Bunun Türk Dilinin Konumuna ve Gelişmesine Etkisi (Azerbaycan Örneğinde) / Arzu Memmedova [p.547]
Dil Politikası ve Türkiye / Kürşat Öncül [p.556]
Kırgızistan Örneğinde Sovyetler Birliğinin Dil Politikalarının Sonuçları / Mehmet Aydın [p.561]
Günümüz Hakas Türkçesinin Kullanım Alanları Üzerine / A. S. Kızlasov [p.567]
Genel Türkçe İçinde Saha (Yakut) Türkçesinin Geleceği / Aikhal Gabyshev [p.571]
Januzakova Kazakistan’daki Dil Siyaseti ve Türkoloji Meseleleri / Kuralay Temirbekkızı [p.577]
Altay Cumhuriyetinin Dil Politikası / Nadejda Tıdıkova [p.579]
Tatar Türkçesinin Yayılma Alanları ve Rusya Federasyonu’nda Kullanımı Üzerine / Ercan Alkaya [p.584]
Litvanya’da İki Türk Boyu: Tatar ve Karay Türkleri / Emine Atmaca [p.595]
Polietnik Kültürlerin Arasında Ukrayna Gagauzları’nda Dil ve Kimliklerinin Korunması / Tudora Arnaut [p.606]
Balkanlar’da Türkçe / Lindita Xhanari [p.613]
Balkanların Batısında Yaşayan Türkler ve Dilleri / Suzan D. Canhasi [p.622]
Kıratlı Bulgaristan’da Türkçe Eğitim Sorunları / Nesrin Sipahi [p.628]
Bulgaristan Türkleri ve Türklük / Demet Yener [p.631]
Kosova’da Türkçe Eğitimde Öğrenci Sayısının Azalması ile Türkçenin Resmiyette Olmamasının Getirdiği Sorunlar / Ergin Jable - Cevdet Şanlı [p.640]
Kosova’da Diller Yasası ve Resmi Yazılarda ve Kamu Alanlarında Türkçe’nin kullanımı ve Türkçe’nin Kullanımında Var Olan Sorunlar / Fetnan Derviş [p.649]
Kosova Cumhuriyeti Resmî Dili Türkçenin Kullanımı ve Resmî Gazete Örneği / Alpay İğci [p.664]
Gora ve Goralılar Üzerinde Bazı Tespitler / Turgut Tok [p.675]
Gürcistan’da Türklük ve Karapapak-Terekeme Türkçesi / Bahadır Güneş [p.685]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye