Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 496
Article : 37
Size : 0,84 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Kasım Aralık 2018 - sayı 104

Hasan Celâl Güzel Özel Sayısı- III

Yeni Türkiye Dergisi’nin ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin kurucusu devlet ve siyaset adamı, kültür işçisi merhum Hasan Celâl Güzel’i 19 Mart 2018’de kaybettik. Kurucusu olduğu derginin bu özel sayısı 3 cilt halinde kendisine adanmıştır. 104. sayı bilim insanlarımızın ve araştırmacılarımızın farklı bilim dallarında merhuma ithafen yazdıkları akademik makalelerden oluşmaktadır. 3 cilt halinde ve toplam 1340 sayfadan oluşan bu özel sayı için yazı yazan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, eski çalışma ve dava arkadaşları ile akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

içindekiler Sayı: 104 / [p.]
Bilimlerin Ayrımları / Sami Selçuk [p.7]
Batı Anadolu’nun İlk Türkmen Şehri: Güzel Hisar / Enver Konukçu [p.20]
‘Sivil İtaatsizlik’ Üzerine Bazı Mülâhazalar / İ. Erol Kozak [p.25]
Merhum Bir Aydına Minnet Duygusunun İfadesi Olarak Telegrafik Bir Yazı / Sadettin Elibol [p.34]
18. Yüzyılda Yazıya Geçirilmiş Bir Tepegöz Hikayesi ve Bununla İlgili Hatıralar / Nuri Yüce [p.37]
Tanrı Kelimesi Üzerine / Mesut Şen [p.47]
Türkçenin İmla Meselesi / Gülden Sağol Yüksekkaya [p.57]
Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş ve Yaşayan Türkçe Mücadelesi / Mustafa Özkan [p.60]
Kasasu’l Enbiyâlarda Ayetlerin Tercüme Teknikleri I / Mariana Budu [p.73]
Eski Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Kahverengi Anlamında Kullanılan Öztürkçe Ko?ır/Ko?ur Sözcünün Anlam Alanı / Zhazira Otyzbay [p.84]
Divanü Lugat-it Türk’teki Kişi Adları ile Günümüz Kişi Adlarının Karşılaştırılması: Uşak ve Kütahya İli Örneği / Zekerya Batur - Halil Ziya Özcan - Ebru Öztürk - Y. Emre Alakaya - Ahmet Gül [p.90]
Divanü Lugati’t-Türk’teki Atasözlerinin Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması / Hicret Dilan Daşdemir [p.102]
Eski Türkçe Metinlerinde Kullanılan ‘Akrabalık Adları’ / Sema Başar [p.110]
Dil ve Dil Bilinci Sorunu / Mustafa Kaya - Raşit Koç [p.125]
Anlam Bilimi Açısından Türkçede ‘Söz’ Kavramı / Kemalettin Deniz - Efecan Karagöl [p.137]
Reşat Nuri Güntekin’in Çanakkale Milletvekilliği ve Siyaset Konusunda Özel Bir Raporu / Mithat Atabay [p.145]
1920-1946 Yılları Arasında Yazılan Türk Romanlarına Toplu Bir Bakış / Salim Pilav [p.160]
Serviler Arasında: (Bilinmeyen) Bir Fecr-i Âti Romanı / Z. Uğur Yıkan [p.170]
Neşâtî’nin ‘Güşâde’sine Deyişbilim Üzerinden Bir Bakış Denemesi / Hacer Tekercioğlu [p.175]
Ahmet Paşa ve Necâtî Beg’in Divanlarında ‘Fitne/Fettân’ Mazmunu / Eyüp Tugay Bahar [p.180]
Râsih’in ‘Üstine’ Redifli Ünlü Gazeline Bir Nazire / Eyüp Tugay Bahar [p.196]
Bâki Dîvânı’nda ‘Mest’ Mazmunu / Eyüp Tugay Bahar [p.203]
Türk Siyasi Partilerinin Parti Programlarında ve Seçim Beyannamelerinde Türkçeye Yönelik Politikalar / Serdar Arhan [p.215]
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin E-Okumaya Yönelik Görüşleri (B1 Seviyesi Örneği) / Ahmet Zeki Güven - Emrullah Banaz - Uğur Özbilen [p.254]
Mevlana’da Çocuk Eğitimi / Rıdvan Demirci - Raşit Koç [p.261]
XII. Milli Eğitim Şûrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi / Erol Çiydem - Selahattin Kaymakcı [p.280]
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programları Üzerine Bir Değerlendirme / Adem Orakçı - Serdar Arhan [p.294]
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Beceresi: Sorgulayıcı Bir Öz Değerlendirme Çalışması / Yusuf Doğan [p.315]
Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Göre Dil Eğitiminin Yapısal Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önrileri (Van İli Örneği) / Ömer Çiftçi - Kenan Bulut [p.323]
Final Phase of the Ottoman Empire and Establishment of Modern Turkey / Fatma Acun [p.335]
Milli Mücadele’de Unutulan Telgrafçı İhsan Bey / Mithat Atabay [p.341]
1950’den 24 Ocak 1980 Kararlarına Giden Süreç / Şule Nur Çetinkaya [p.349]
Tarihsel Süreç İçinde Serbest Ticaret Algısı / Sabit Duman [p.358]
Yıkıntılar Arasında Bulunan Bir Belge: Antalya Halkevi Müze ve Sergi Şubesi Karar Defteri (17.07.1932-25.03.1937) / Galip Alçıtepe [p.368]
Kardeş Çalgılarımızdan Kamança, Kemane, Gyjak, Rebab, Iklığ ve Eğitimde Ortak Kullanım Düşüncesi / Zekeriya Başarslan [p.375]
Türk Musikisi Geleneğinde Üslup ve Tavır / Yıldırım Aktaş [p.382]
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Müzik Eşliği / Zekeriya Başarslan [p.388]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye