Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 440
Article : 42
Size : 0,88 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Mayıs Haziran 2019 - sayı 107

Azerbaycan Özel Sayısı- I

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 100. yılı anısına Yeni Türkiye dergisinin 107 ve 108. sayıları “Azerbaycan Dosyası” olarak yayınlanmıştır. Bu sayılarımızda Azerbaycan-Türkiye ilişkileri başta olmak üzere dil, edebiyat, tarih, eğitim, musiki, folklor, siyaset ve Güney Azerbaycan vb. gibi alanlarda konunun uzmanları tarafından yazılan 77 makale yer almaktadır. Yazıların bir kısmı; 22-24 Kasım 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Hacettepe Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi ortaklığıyla düzenlenen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 100. Yılı Anısına Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin gözden geçirilerek makaleye dönüştürülmüş biçimidir.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Azerbaycan’ın bağımsızlığının 100. yılı anısına Yeni Türkiye dergisinin 107 ve 108. sayıları “Azerbaycan Dosyası” olarak yayınlanmıştır. Bu sayılarımızda Azerbaycan-Türkiye ilişkileri başta olmak üzere dil, edebiyat, tarih, eğitim, musiki, folklor, siyaset ve Güney Azerbaycan vb. gibi alanlarda konunun uzmanları tarafından yazılan 77 makale yer almaktadır. Yazıların bir kısmı; 22-24 Kasım 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Hacettepe Üniversitesi, Bakü Avrasya Üniversitesi ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi ortaklığıyla düzenlenen “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 100. Yılı Anısına Uluslararası Azerbaycan-Türkiye Dil ve Kültür İlişkileri Sempozyumu”nda sunulan bildirilerin gözden geçirilerek makaleye dönüştürülmüş biçimidir. Makalelerin bir kısmı Azerbaycan alfabesiyle Azerbaycan Türkçesinde yazılmıştır. Türkiye Türkçesiyle yazılan makaleler Azerbaycan’da herhangi bir aktarıma tabi tutulmadan olduğu gibi yayınlanmaktadır. Azerbaycan ve Türkiye’de kullanılan Türkçeler birbiri için yabancı dil durumunda olmayıp anlaşılabilirlik oranı neredeyse yüzde yüze yakındır. Bu gerçeklerden hareketle bizler de Azerbaycan Türkçesinde yazılan makaleler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayarak özgün biçimleri koymayı maksada uygun bulduk. Zira “iki devlet bir millet” anlayışının aynı zamanda dil birliğine de işaret edeceğini düşünmekteyiz.About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye