Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 536
Article : 52
Size : 1,12 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Eylül-Ekim 2019 - sayı 109

Kültür Politikaları Özel Sayısı- I

Kültür Politikaları özel sayısı; ‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’ ile Anadolu’da birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, kuvvetlendirmek ve pekiştirmek üzere projeler üreten ve bunu kültür politikası olarak kabul eden değerli hocamız merhum Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun anısına hazırlandı. Geçmişin geleceğe intikalinin, üniversite öğrencileri ve akademisyenler ile devlet bürokrasisinin ortak çalışması sonucu mümkün olacağına inanmış bir kültür ve tarih hocası olan Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’u bu vesile ile minnet ve rahmetle anıyoruz. Nitekim bir kültür insanı olarak projeler üreten, alanındaki sorunları gören ve özellikle gençlerin geçmişten gelen has kültürü tanımalarına kendini vakfeden Ahmet Halûk Dursun, bir bürokrat olarak da devletin yetkilerini ve sorumluluklarını bilerek, sorunları çözmede ve kültür politikalarına yön vermede eşsiz katkılar sunmuştur.

Kültür Politikaları özel sayısı 13 bölümden meydana gelen, yaklaşık 1000 sayfa ve 2 ciltten oluşan bir araştırma eseri oldu. Bu sayıda, çoğunluğu akademik ve bilimsel nitelikte olan 70 makale, siyaset adamları, bilim adamları, araştırmacı ve uzmanlar tarafından hazırlandı. Cumhuriyetin erken dönemlerine ait olan ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel kalkınmaya verdiği önemi göstermesi bakımından 2 önemli belgeyi de kısmî tıpkı basımı ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümünde yayınladık.

Kültür Politikaları Özel Sayısının ilk cildine ‘Ahmet Halûk Dursun’ hakkındaki yazılar ile başladık. ‘Kültür Politikalarına Genel Bakış’, ‘Kültür Politikası ve Dünyada Kültür Politikaları’, ‘Kültür Diplomasisi’, ‘Kültür Endüstrisi ve Kültür Turizmi’, ‘Kültürel Miras, Kültür Varlıkları ve Müzeler’, ‘Şehir ve Yerel Kültür Politikaları’, ‘Dil-Edebiyat, Eğitim ve Kültür Politikaları’ bölümleri özel sayının ilk cildini oluşturmaktadır. Kültür Politikaları Özel Sayısının ikinci cildi ise ‘Yayıncılık ve Kütüphaneler’, ‘Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları’, ‘Kültür Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Felsefik Bakış’, ‘Tarihsel Süreçte Kültür Politikaları’ ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümlerinden oluşmaktadır.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

içindekiler / [p.]
Kültür: Geçmişimizin Hazinesi, Geleceğimizin Teminatı / Recep Tayyip Erdoğan [p.7]
Ahmet Halûk Dursun
Kültür Sanat Politikalarının Geleceği / Ahmet Halûk Dursun [p.9]
Kahven Var mıdır Halûk Hocam? / Serdar Çam [p.19]
Bir Sevda Türküsüdür Halûk Hoca / Fahri Temizvürek [p.22]
Hocam, Ağabeyim Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun / Ali Satan [p.26]
Rahmet Olsun Canına / Mustafa S. Küçükaşcı [p.29]
Mesele İyi İnsan Olmakta / Doğan Güngör [p.33]
Kültür Politikalarına Genel Bakış
Kültür, Medeniyetimizin Üzerinde Yükseldiği Zemindir / Nabi Avcı [p.36]
Kültür, Kültür Değerleri ve Siyaset / Mustafa İstemihan Talay [p.40]
Yeni Gelişme ve Eğilimler Çerçevesinde Kültür Politikamız / Ömer Arısoy [p.43]
Tarih ve Kültür / Yusuf Halaçoğlu [p.50]
TBMM’de Grupla Temsil Edilen Siyasi Partilerin Parti Programlarında Kültür Politikaları / Serdar Arhan [p.54]
Üçüncü Millî Kültür Şûrası Sonuç Raporu / [p.86]
Kültür Politikası ve Dünyada Kültür Politikaları
Kültür Politikası: Kuramsal Bir Yaklaşım / Bülent Yılmaz [p.107]
Avrupa Birliği Sürecinde Kültür Politikaları: Değişimler, Öncelikler ve Etnik Azınlıklar / Kemal Çiçek [p.123]
Küreselleşen Dünyada ‘Milli Kültür Politikası’ Nasıl Olmalıdır? / Fahri Atasoy [p.130]
Kültür Politikaları ve Alfabe (Türk Dünyası ve Kazakistan Örneklemi) / Bilgehan Atsız Gökdağ [p.144]
Kültür Diplomasisi
Türkiye’de ve Dünyada Kültürel Diplomasi / Erman Akıllı [p.184]
Kültür Diplomasisi Açısından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un Faaliyetleri / Bilal Çakıcı [p.192]
Yurtdışında Türkiye’nin Bir Parçası Olmak / O. Can Ünver [p.207]
Kültür Endüstrisi ve Kültür Turizmi
Kültür Ekonomisi ve Kültür Turizmi / Güldal Akşit [p.211]
Kültürel Turizm ve Kültür Mirası Politikalarına Yeniden Bakış: Türkiye / Gözde Emekli [p.216]
Kültür Endüstrilerini Anlamak ve Rekabetin içinde Olmak / Dinçer Ateş [p.233]
İstanbul Kültür (Kreatif) Ekonomisinin Boyutları / Faruk Şen [p.235]
Planlama Konusunun Taratıcı Endüstriler ve Sanat Yönetimi Açısından Önemi / Mutlu Erbay [p.273]
Kadim Şehirlerimiz Üzerine / Erkan Çav [p.278]
Yeditepe Bienali / Erkan Çav [p.285]
Bölgesel Kalkınmada Kültür Ekonomisinin ve Kültürel Turizmin Önemi: İzmir / Cangül Kuş [p.292]
Ödemiş-Lübbey’de Kırsal Mirasın Yaratıcı Turizm Aracılığıyla Değerlendirilmesi / Seval Durmuş [p.299]
Kültürel Miras, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Kalkınma Ajanslarınca Hazırlanan Bölge Planlarında Kültürel Miras / Gökçe Şimşek [p.310]
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi / Uğur Türkmen [p.332]
Müzeler İçin Sürdürebilir Politika ve Stratejiler / Fethiye Erbay [p.355]
Kültür Politikalarına Yönelik Dijital Projeler / Nuri Özer Erbay [p.359]
Kırsal Mirasın Hafıza Mekânları: Köy Müzeleri / Ahmet Onur Altun [p.364]
Şehirde Değişen İsimler Üzerine / Erkan Çav [p.366]
Coğrafyanın Gerçek Mühürleri: Mezarlıklar / Erkan Çav [p.370]
UNESCO Dünya Mirası Listesine Yeni Bir Aday: Bartın / Yaşar Akça - Hande Uyar Oğuz - Gökhan Emir [p.377]
Kaybolmakta Olan Bir Kültür Varlığımız: Kartpostallar / Şükrü Halûk Akalın [p.387]
Şehir ve Yerel Kültür Politikaları
Geleceğin Anahtarı Sürdürülebilir Politikalar / Çiğdem Karaaslan [p.393]
Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama / İKSV [p.396]
Milli Kültür Politikası Çerçevesinde Yerel Kültür Hizmetleri ve Kültürel Belediyecilik / Görgün Özcan [p.409]
Yerel Yönetimlerin Kültür Ajandaları -Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Turgay Yerlikaya [p.417]
III. Millî Kültür Şûrası Şehir ve Kültür Komisyonu Raporu Değerlendirmesi / Erkan Çav [p.426]
Dil-Edebiyat, Eğitim ve Kültür Politikaları
Milli Kültür ve Eğitim Etkileşimi / Muzaffer Şeker - Yasin Bulduklu [p.438]
Kültürde Asıl Mesele, Medeniyet Ufkunu Kaybetmemek / D. Mehmet Doğan [p.449]
Kültürel Bir Kazanım Olarak Şehir Mektebi / Ahmet Emre Bilgili [p.454]
Türkiye İçin Kültür ile Yoğrulmuş Eğitimin Önemi / Zekâi Şen [p.457]
Türkiye’nin Kültürel Kalkınması ve Gençler Açısından Kültür Politikaları / Mehmet Tanır [p.471]
Cumhuriyet’in ilanından II. Dünya Savaşı Yıllarına Kültür Politikaları Doğrultusunda Eğitim Düzenlemeleri (1923-1945) / Bengül Bolat - Perihan Betül Ernas [p.499]
Millî Kültür Politikaları Bağlamında MEB Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan ‘Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi’ Dersi / Serdar Arhan [p.515]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye