Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 454
Article : 18
Size : 0,88 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Kasım-Aralık 2019 - sayı 110

Kültür Politikaları Özel Sayısı- II

Kültür Politikaları özel sayısı; ‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’ ile Anadolu’da birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, kuvvetlendirmek ve pekiştirmek üzere projeler üreten ve bunu kültür politikası olarak kabul eden değerli hocamız merhum Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun anısına hazırlandı. Geçmişin geleceğe intikalinin, üniversite öğrencileri ve akademisyenler ile devlet bürokrasisinin ortak çalışması sonucu mümkün olacağına inanmış bir kültür ve tarih hocası olan Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’u bu vesile ile minnet ve rahmetle anıyoruz. Nitekim bir kültür insanı olarak projeler üreten, alanındaki sorunları gören ve özellikle gençlerin geçmişten gelen has kültürü tanımalarına kendini vakfeden Ahmet Halûk Dursun, bir bürokrat olarak da devletin yetkilerini ve sorumluluklarını bilerek, sorunları çözmede ve kültür politikalarına yön vermede eşsiz katkılar sunmuştur.

Kültür Politikaları özel sayısı 13 bölümden meydana gelen, yaklaşık 1000 sayfa ve 2 ciltten oluşan bir araştırma eseri oldu. Bu sayıda, çoğunluğu akademik ve bilimsel nitelikte olan 70 makale, siyaset adamları, bilim adamları, araştırmacı ve uzmanlar tarafından hazırlandı. Cumhuriyetin erken dönemlerine ait olan ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel kalkınmaya verdiği önemi göstermesi bakımından 2 önemli belgeyi de kısmî tıpkı basımı ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümünde yayınladık.

Kültür Politikaları Özel Sayısının ilk cildine ‘Ahmet Halûk Dursun’ hakkındaki yazılar ile başladık. ‘Kültür Politikalarına Genel Bakış’, ‘Kültür Politikası ve Dünyada Kültür Politikaları’, ‘Kültür Diplomasisi’, ‘Kültür Endüstrisi ve Kültür Turizmi’, ‘Kültürel Miras, Kültür Varlıkları ve Müzeler’, ‘Şehir ve Yerel Kültür Politikaları’, ‘Dil-Edebiyat, Eğitim ve Kültür Politikaları’ bölümleri özel sayının ilk cildini oluşturmaktadır. Kültür Politikaları Özel Sayısının ikinci cildi ise ‘Yayıncılık ve Kütüphaneler’, ‘Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları’, ‘Kültür Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Felsefik Bakış’, ‘Tarihsel Süreçte Kültür Politikaları’ ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümlerinden oluşmaktadır.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

ikinci cildin içindekiler / [p.]
Yayıncılık ve Kütüphaneler
Kültür Politikaları ve Kütüphaneler / Erol Yılmaz [p.5]
Kültür Kavramı, Kültür Politikası ve Kütüphaneler / Esin Sultan Oğuz [p.17]
Türk Yayıncılık Sektörünün Profili / Alpaslan Durmuş - Akif Pamuk [p.39]
Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları
Kültür Politikaları ve Türk Mûsikîsi / Ruhî Ayangil [p.53]
Mûsikî Kültürümüz ve Geleceğe Yönelik Yenilik Arayışlarındaki Temel Dayanakları Neler Olmalıdır? / Gülçin Yahya Kaçar [p.60]
Türkiye Müzik Politikasında Beklenenler / Recep Uslu [p.70]
Müzik ve Gösteri Sanatları Sektöründe Verimlilik / Sacit Hadi Akdede [p.76]
Kültür Politikalarında Teni Yaklaşımlar ve Felsefik Bakış
Kültür ve Sanat Yönetimine Sistem Yaklaşımı ve Negentropi / Taner Beyoğlu [p.88]
Girişimcilik ve Kültür: Kültürel Boyutlarla Girişimcilik / Şahin Keskin [p.106]
Bugünden Geleceğe Medeniyet ve Kültür / Savaş Ş. Barkçin [p.114]
III. Millî Kültür Şûrası’nın Ardından / Erkan Çav [p.122]
‘Kültür’ün ‘Medenivet’e Tekâmülü / Can Ceylân [p.129]
Türkiye’de Kültürel iktidar Solda mı? / Hakan Arslanhenzer [p.133]
Kültür, Sanat ve Eğitim Konuları Artık Millî Savunma Meselesidir! / Sait Başer [p.137]
XXI. Yüzyılda Türkoloji Temelli Teni Bir Siyasal Perspektifin Genel Çerçevesi / Kemal Üçüncü [p.147]
Tarihsel Süreçte Kültür Politikaları
Hükümet Programları ve Koalisyon Protokollerinde Kültür Politikalarının Değerlendirilmesi (1991-2002) / Fuat Uçar [p.154]
Atatürk Sonrası Dönemde Türkiye’de Kültür Politikalarının Sosyolojik Analizi / Mustafa Talaş [p.166]
Atatürk Dönemi Kültür Politikaları / Seda Bayındır Uluskan [p.184]
Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarına Kronolojik Bir Bakış / Timur Vural - Feyzan Göher Vural [p.199]
Cumhuriyetin Kültür Belgeleri
Cumhuriyetin On Beşinci Yıl Kitabı (sf.159-238 ve sf.570-593 arası tıpkı basım) Takdim: Ali Birinci / [p.215]
Birinci Türk Neşriyat Kongresi’nde Rapor ve Teklifler, -1939 (sf 276-405 arası tıpkı basım) Takdim: Ali Birinci / [p.323]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye