Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 610
Article : 53
Size : 1,2 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Ocak Şubat 2020 - sayı 111

TBMM'nin 100. Yılı Özel Sayısı- I

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Meclisimizin açılışının 100. yıldönümünde hazırladığımız bu özel sayımızı, yüce Türk milletinin umudu çocuklarımıza ithaf ediyoruz.

Millî Mücadele ve TBMM’ye Giden YolKurucu Meclis Dönemi ve Cumhuriyetin İlanıTBMM, Demokrasi ve Millî Egemenlik


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

/ içindekiler [p.]
Millî İradenin Üstünlüğü ve Meclis Vazgeçilmezimizdir / Recep Tayyip Erdoğan [p.7]
Yüzüncü Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi: Geçmişten Ebediyete / Mustafa Şentop [p.11]
Nice 100’üncü Yıllara / Binali Yıldırım [p.15]
Dünden Bugüne Meclisimiz / İsmail Kahraman [p.18]
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve TBMM / İsmet Yılmaz [p.24]
TBMM Meclislerden Bir Meclis Değildir / Cemil Çiçek [p.29]
TBMM Yüz Yaşında / Mehmet Ali Şahin [p.33]
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yüzüncü Yıldönümü / Hikmet Çetin [p.35]
En Değerli Siyasi Varlığımız Millet Meclisimizdir / Hüsamettin Cindoruk [p.38]
Millî Mücadele ve TBMM’ye Giden Yol
Atatürk’ün Ülküsü: “Cumhuriyet”ten Demokrasiye / Sami Selçuk [p.40]
100. Yılda Bazı Değerlendirmeler / M. Şakir Akça [p.82]
Asırlık Çınar: TBMM / Vecdi Gönül [p.86]
Meclis-i Mebusan’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne / İhsan Güneş [p.90]
Fevkalade Zamanların Meclisi, I. TBMM’nin Türk Devlet Düşüncesindeki Yeri ve Önemi / Cezmi Eraslan [p.102]
1908 Meclis-i Mebusanı Hakkında Bir Değerlendirme / Kenan Olgun [p.114]
İmparatorluk Meclisinden Cumhuriyet Meclisine / M. Salih Mercan [p.133]
İstanbul Hükümeti’nin TBMM’nin Açılışına Yönelik Hukukî Tepkisi: Nemrut Mustafa Paşa Mahkemesi ve Faaliyetleri / Ferudun Ata [p.173]
Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Katılan Milletvekilleri / Cemal Avcı - Yakup Oflar [p.192]
İngiliz Yıllık Raporlarına Göre 1919 Yılında Osmanlı Devleti / Ümmügülsüm Candeğer [p.200]
Maliye Bilimi Açısından Kurucu Meclis Döneminin Değerlendirilmesi / Berkan Karagöz [p.216]
Türk Millî Mücadelesinin Arifesinin ve Mukaddimesinin Bazı Tabirler ve Mefhumlarla Tetkikine Dair Bir Deneme / Bülent Atalay [p.226]
TBMM ve Doğu Hareketi / Arslantürk Akyıldız [p.242]
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşuna Giden Süreçte Dünya, Güç Dengeleri ve Siyasi Durum / Ömer Ali Keskin [p.252]
Millî Mücadelemizin Kadın Kahramanları / Döndü Çavdar [p.266]
Türk Ortodoksları’nın Türk Millî Mücadelesi’nde Yeri ve Önemi / Bülent Atalay [p.282]
Meclisin Açılışı / Işıtan Anıl [p.292]
Kurucu Meclis Dönemi ve Cumhuriyetin İlanı
TBMM’nin Açılışı ve Özellikleri / Cemalettin Taşkıran [p.309]
Tarihî Açıdan I. ve II. TBMM’nin ‘Kurucu Meclis’ Niteliği / Turan Akkoyun [p.314]
Meclis-i Mebusan’dan Köken Alan Kurucu Meclisi’n Doğuşu ve Türk Tarihindeki Yeri / Nuran Kılavuz [p.322]
TBMM’nin Ankara’da Açılması ve İlk Meclis Hükümeti / İksan Köse [p.335]
Meclisin Adı / Işıtan Anıl [p.345]
Millî İrade’nin Tecelligâhı Olan TBMM’de Cumhuriyetin İlânı / Enis Şahin [p.351]
Yönetim Şekli Olarak Cumhuriyet / Nurhan Aydın - Cansu Barakçin [p.373]
TBMM’nin Kuruluş Süreçleri Açısından Çağdaşı Meclislerle (Almanya, Avusturya, Rusya, Polonya) Karşılaştırılması / Hikmet Öksüz - Engin Çağdaş Bulut [p.383]
Milli Mücadeleden Cumhuriyet’e: Ankara’nın Başkent Oluş Süreci / Ayten Sezer Arığ [p.396]
Millî Mücadele’de Ankara’nın Merkez ve Başkent Olması / Oğuz Aytepe [p.407]
Ankara’nın Başkent Oluşu / Nurhan Aydın [p.413]
Kültür Mirası Olarak Birinci Meclis Binasının Değerleri ve Anlamı / Gökçe Şimşek [p.432]
TBMM, Demokrasi ve Millî Egemenlik
Kuruluşunun 100. Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi / Mehmet Recai Kutan [p.440]
Egemenlik Ulusundur / Uluç Gürkan [p.448]
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Demokrasimizin ve Geleceğimizin Teminatıdır / Nevzat Pakdil [p.451]
Milli Egemenliğin Yüzüncü Yılı / Şevket Bülend Yahnici [p.454]
I. TBMM’de Hilafet ve Saltanat Meselesi Üzerine / Mustafa Oral [p.457]
Çok Partili Hayata Geçişte Ekonomik Kazanımlar ve Kayıplar / Suna Altan [p.468]
Milli Şef Dönemi Türkiye Büyük Millet Meclislerinin Yapısı ve İşlevi (1939-1945) / Osman Akandere [p.476]
Türkiye’de Yaşanan Darbelerin Demokrasiye Etkisi / Nurhan Aydın - Salih Katarcı [p.490]
Osmanlı’dan Cumhuriyete Milli Egemenlik Kavramının Doğuşu ve Gelişimi / Fatma Acun [p.510]
Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyete Seçim Kültürü (1840-1920) / Kenan Olgun [p.519]
Türk Tarihinde Milli Hâkimiyet Fikrinin Tarihi Gelişimi / Fahri Maden [p.541]
Türkiye’de Kadın Hakları Tarihçesi ve İlk Siyasi Hak: Belediye Seçimlerinde İntihap (Seçme Seçilme) / Bengül Bolat [p.557]
Türkiye Büyük Millet Meclisinde İlk Kadın Milletvekilleri / Hatice Altunok - Muaz Ayhan Işık - Fatma Gül Gedikkaya [p.569]
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı / Ümmügülsüm Candeğer [p.575]
Ulus Devletin Kuruluşu Sürecinde TBMM ve Hükümetin Yargı Yetkisi / Sinem Şirin [p.583]
Yeni Hükûmet Sistemi Bağlamında Yürütmenin Cezai Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması / Şeref İba [p.596]
Hürriyet Partisi (1955-1958) / Sibel Demirci [p.604]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye