Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 400
Article : 26
Size : 0,84 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Mart Nisan 2020 - sayı 112

TBMM'nin 100. Yılı Özel Sayısı- II

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Meclisimizin açılışının 100. yıldönümünde hazırladığımız bu özel sayımızı, yüce Türk milletinin umudu çocuklarımıza ithaf ediyoruz.

I. ve II. Dönem TBMM’nin Ulusal ve Uluslararası Bazı FaaliyetleriÇeşitlemelerBibliyografya Çalışmaları


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

/ ikinci cildin içindekiler [p.]
I. ve II. Dönem TBMM’nin Ulusal ve Uluslararası Bazı Faaliyetleri
TBMM Dönemi Türk Sovyet İlişkileri ve SSCB Dış Politikası (1917-1925) / Giray Saynur Derman [p.5]
Türkiye Büyük Millet Meclisi I. Yasama Dönemi (1920-1923) ve Dış Politika, Dış Politikanın Parlamenter Denetimi ile TBMM’nin Dış İlişkileri / Ersin Aydın [p.20]
Milli Mücadele Esnasında İmzalanan İkili ve Çok Taraflı Antlaşmaların Savaşın Gidişatına ve Sonuçlarına Etkisi / Yavuz Özgüldür [p.46]
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Kültür Mirasının Korunması: 1923-1939 / Mustafa Önge [p.54]
I. TBMM’nin Eğitime Bakışı ve Maarif Vekillerinin Çalışmaları (1920-1923) / Filiz Çolak - Fatih Nacar [p.75]
Kuruluşunun 100. Yılında TBMM’nin Gerçekleştirdiği Önemli Bir İnkılâp; ‘Uluslararası Rakamların Kabulü’ / Emine Kısıklı [p.93]
Türkiye’de İlk Kadın Parlamenterler ve Meclis’teki Faaliyetleri / Sadık Sarısaman [p.99]
I. TBMM’de Batum Milletvekilleri ve Meclis Faaliyetleri / Nilgün Nurhan Kara [p.117]
I. TBMM Dönemi’nde Kars Milletvekilleri ve Elviye-yi Selase İçin Yaptıkları Faaliyetler / Nurhan Aydın - Zafer Işık [p.130]
TBMM I. Dönem Kars Milletvekillerinden Cavit Bey’in Faaliyetleri / Arzu Boy [p.149]
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2. Dönem Balıkesir Milletvekillerinden Zarbalı Hulusi (Zarplı) Bey ve Faaliyetleri / Nahide Şimşir [p.162]
Ahmet Süreyya (Örgeevren) Bey’in II. TBMM Döneminde Ülke Gündemindeki Önemli Meselelere Dair Faaliyetleri / Merve Üner [p.171]
TBMM’de Bir Milletvekili Dr. Fuat Umay: Öksüz ve Yetimlere Adanmış Bir Ömür / Veysi Akın [p.179]
Mersinli Cemal Paşa’nın Hayatı ve Hâtıraları Hakkında / Ali Birinci [p.188]
Çeşitlemeler
TBMM’nin İlk Şehit Mebusları / Uğur Üçüncü [p.214]
TBMM’nin Taltifine Mazhar Şehirler / Habip Kocaman [p.226]
İstiklal Madalyası Kanunu ve Kırmızı-Yeşil Şeridli İstiklal Madalyası ile Taltif Edilen Milletvekilleri / Veysi Akın [p.234]
Kurucu Meclis ve Kurucu Meclis’te Çanakkale Savaşları’na Katılan Üyeler / Mithat Atabay [p.245]
TBMM’nin Şahsı Manevisine Yönelik İşlenen Bireysel Hakaret Suçları (1925-1938) / İrşad Sami Yuca [p.269]
Vehbi Koç’un Hatıraları Işığında Meclis’in Açılması ile Siyasi Partilere Dair Yaşadıkları (1920 – 1960) / Sebahattin Şimşir [p.282]
Atatürk Dönemi Türkiye’de Seçimler ve Kars Milletvekilleri / Selçuk Ural - Nesrin Hangül [p.287]
İçel ve Mersin Sancaklarında 1. Dönem TBMM Mebuslarının Seçilmesi Üzerine Bir Değerlendirme / Cihat Yıldırım [p.299]
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarında ve Ders Kitaplarında Türkiye Büyük Millet Meclisi / Serdar Arhan [p.308]
Bibliyografya Çalışmaları
Kuruluşunun 100. Yılında TBMM Bibliyografyası / Oğuz Aytepe [p.342]
100. Yılında TBMM ile İlgili Bibliyografya Denemesi / Fuat Uçar [p.356]
EK
/ 1. Dönem TBMM Albümü TBMM’nin 25. Yıldönümü Anısına 1945’te Basılan Albüm [p.387]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye