Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 470
Article : 42
Size : 0,88 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Mayıs Haziran 2020 - sayı 113

Tarım Politikaları Özel Sayısı- I

2020 yılının hemen başında patlak veren Covid-19 salgını sonucu, tarımın ve gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu gördük. Ayrıca şunu da gördük ki; ülkemiz verimli toprak ve ürün zenginliğine ziyadesiyle sahiptir. Yapılması gerekenler millî bir tarım politikası hazırlamak ve ilmî bir zihniyetle yeniden düzenlenecek olan akılcı bir modelin ülkemize uygulanmasını sağlamaktır. Sadece toprak değil, su kaynakları ve hayvancılık da birlikte düşünülerek ilmî zihniyetin hâkim olduğu bir bakış açısıyla çalışılmalıdır.

Bu sebeple, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak dergimizin bu iki sayısını “Tarım Politikaları”na ayırdık.

Tarım Politikaları ve Gelecek PerspektifiTarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretine Yön VerenlerTürkiyede Tarımın Gelişimi, Yapısı ve ÜretimTohumculuk SektörüKırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler, Tüketim KooperatifleriTarım ve Gıdada Coğrafi İşaretlerEkolojik Tarım ve Gıda Egemenliğiİklim Değişikliği Karşısında TarımTarımda Su Kaynaklarının Etkin KullanımıTarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE ÇalışmalarıSürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda GüvenliğiTarım-Mimari İlişkisi ve HayatTürk Tarım Tarihinden Kesitler

ana başlıkları hâlinde derlediğimiz makalelerde özellikle bitkisel üretim konuları incelenmiştir.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Değerli Okuyucular,

İnsanoğlunun en eski ve ilk düzenli ekonomik faaliyeti olan tarım, yaşama ve beslenme kaynağı olması nedeniyle insanlığın varoluşundan itibaren stratejik önemini korumuş bir sektördür.

Toprak ve insan ilişkisi, o günlerden bugünlere kadar felsefi değerlendirmelerin ışığında devam edegelmiştir. Zaman içinde insanoğlu, yaşayabilmek, hayata tutunabilmek ve hayat kalitesini artırabilmek için akıl yöntemleri geliştirerek toprakla mücadele vermiştir. Devamlı değişim sonucu “İnsan mı toprağa, toprak mı insana galip gelmiş?” sorusu bugün araştırılması gereken en önemli konulardan biridir.

İnsanoğlu tarımla uğraşırken daima rahatını, refahını ve gıda çeşitliliği ile bolluğu düşünmüştür. Toprağın verimini artırmak, kalitesini yükseltmek için teknoloji ve sanayileşmeyi acımasızca kullanmaktan çekinmemiştir. Toprağın ayrılmaz parçası olan insanı, iş gücünü, üreticiyi, verimliliği, hak ve hukuku, toprak envanterini ve çevreyi ihmal ederek sadece tüketim için çalışmıştır.

Hâlbuki, verimli ve kaliteli üretim, refah içinde kalkınma, üretici ve tüketici haklarını koruma, üretim-tüketim arasındaki koordinatların kurulması, kontrollü eğitim ve uygulama teknikleri, hukuk ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde düşünülmesi gerekenler başkadır. Kalkınmanın, refahın temelinde yatan müstahsildir, işçidir. Önemli olan, toprağın tanınması, envanterinin yapılması; bölgesel verimliliğin, ülkenin ne üretebildiği ve neye ihtiyacı olduğunun tespitidir. Üreticinin birim başına verimliliği artıracak şekilde eğitilmesi, tarım kooperatiflerinin geliştirilmesi, bürokrasiye boğulmadan üretimden tüketime giden koordinatların adil tespiti gerekmektedir. Bütün bunların yanında, verilen eğitim ve görevlerin denetim ve kontrolünün yapılması da önem arz etmektedir.

2020 yılının hemen başında patlak veren Covid-19 salgını sonucu, tarımın ve gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu gördük. Ayrıca şunu da gördük ki; ülkemiz verimli toprak ve ürün zenginliğine ziyadesiyle sahiptir. Yapılması gerekenler millî bir tarım politikası hazırlamak ve ilmî bir zihniyetle yeniden düzenlenecek olan akılcı bir modelin ülkemize uygulanmasını sağlamaktır. Sadece toprak değil, su kaynakları ve hayvancılık da birlikte düşünülerek ilmî zihniyetin hâkim olduğu bir bakış açısıyla çalışılmalıdır.

Bu sebeple, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak dergimizin bu iki sayısını “Tarım Politikaları”na ayırdık.

‘Tarım Politikaları ve Gelecek Perspektifi’, ‘Tarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretine Yön Verenler’, ‘Türkiye’de Tarımın Gelişimi, Yapısı ve Üretim’, ‘Tohumculuk Sektörü’, ‘Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler’, Tüketim

Kooperatifleri’, ‘Tarım ve Gıdada Coğrafi İşaretler’, ‘Ekolojik Tarım ve Gıda Egemenliği’, ‘İklim Değişikliği Karşısında Tarım’, ‘Tarımda Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı’, ‘Tarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE Çalışmaları’, ‘Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği’, ‘Tarım-Mimari İlişkisi ve Hayat’, ‘Türk Tarım Tarihinden Kesitler’ ana başlıkları hâlinde derlediğimiz makalelerde özellikle bitkisel üretim konuları incelenmiştir. Bitkisel üretim kadar önemli olan hayvancılık ve su ürünleri konuları ise daha ayrıntılı olarak bir başka özel sayıda işlenecektir.

Bu sayımızda da bizi yazılarıyla şereflendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkiriz.

Göreve geldiği günden bugüne kadar millî bakış açısı, çalışkanlığı ve azmiyle takdirleri kazanan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye değerli yazılarıyla yaptıkları katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Ayrıca, değerli makaleleriyle “Tarım Politikaları Özel Sayısı”na katkı sağlayan değerli bakanlarımıza, bürokratlarımıza, akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ümit ediyoruz ki, ülkemiz, bulunduğu coğrafya, dört mevsimi yaşatan iklim koşulları, hiçbir ülkeye nasip olmayan insan kaynağı ve ilmî zihniyetle yapacağı reformlar ve planlarla tarım sektöründeki büyük fırsatları değerlendirecektir.

Geleceğin Türkiyesinde kendi kültür ve millî değerlerine sahip çıkarak uygulanacak tarım politikaları ülke refahını artıracağı gibi, ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini daha da güçlendirecektir.

Selam, sevgi ve saygılarımla…

Ülker GÜZELAbout Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye