Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 470
Article : 42
Size : 0,88 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Mayıs Haziran 2020 - sayı 113

Tarım Politikaları Özel Sayısı- I

2020 yılının hemen başında patlak veren Covid-19 salgını sonucu, tarımın ve gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu gördük. Ayrıca şunu da gördük ki; ülkemiz verimli toprak ve ürün zenginliğine ziyadesiyle sahiptir. Yapılması gerekenler millî bir tarım politikası hazırlamak ve ilmî bir zihniyetle yeniden düzenlenecek olan akılcı bir modelin ülkemize uygulanmasını sağlamaktır. Sadece toprak değil, su kaynakları ve hayvancılık da birlikte düşünülerek ilmî zihniyetin hâkim olduğu bir bakış açısıyla çalışılmalıdır.

Bu sebeple, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak dergimizin bu iki sayısını “Tarım Politikaları”na ayırdık.

Tarım Politikaları ve Gelecek PerspektifiTarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretine Yön VerenlerTürkiyede Tarımın Gelişimi, Yapısı ve ÜretimTohumculuk SektörüKırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler, Tüketim KooperatifleriTarım ve Gıdada Coğrafi İşaretlerEkolojik Tarım ve Gıda Egemenliğiİklim Değişikliği Karşısında TarımTarımda Su Kaynaklarının Etkin KullanımıTarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE ÇalışmalarıSürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda GüvenliğiTarım-Mimari İlişkisi ve HayatTürk Tarım Tarihinden Kesitler

ana başlıkları hâlinde derlediğimiz makalelerde özellikle bitkisel üretim konuları incelenmiştir.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

/ içindekiler [p.]
Tarımı Olmayanın Geleceği de Olmaz / Recep Tayyip Erdoğan [p.7]
Tarım Politikaları ve Gelecek Perspektifi
Tarım Siyaset Üstü Bir Meseledir / Bekir Pakdemirli [p.9]
Küresel Salgın Döneminde Tarımı Yeniden Düşünmek / Cevdet Yılmaz [p.13]
Ülkelerin Ebedi Serveti: Tarım / Mehdi Eker [p.16]
Yine ve Yeniden Tarım / Kürşad Tüzmen [p.22]
Tarım ve Hayvancılıkta Çağı Yakalamak ve Sürdürülebilirlik / Yunus Kılıç [p.36]
COVID-19 Salgını Sonrası Türkiye Tarımı ve Politikaları Ufuk Turu / Fahri Yavuz [p.38]
Tarımsal Üretim Artan Nüfusu Besleyebilecek mi? / Ahmet Gökkuş [p.53]
Tarım ve İnsan; Süregiden Uzun Bir Yolculuk / Nevzat Birişik [p.66]
Değişen Dünyada Tarım ve Gıda Sektörü / İsmail Kemaloğlu [p.75]
Tarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretini Yönetenler
Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ve Tarım Politikaları / Mustafa Dönmez [p.85]
Türkiye-AB İlişkileri Bağlamında Tarım Ürünleri Dış Ticareti / Tulû Gürakan [p.111]
AB, DTÖ ve Gümrük Birliği Açısından Türk Tarımı / Selma Aytüre [p.128]
Tarım-Gıda Alanında Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar / Nevzat Birişik [p.145]
AB Katılım Müzakereleri Kapsamında Türkiye’deki Tarım Politikaları / Selvi Eren [p.155]
Tarım ve Gıdada AB’nin 2030 Rotası ve Türkiye’nin Tarımsal İhracat Sınavı / İrfan Donat [p.164]
Tarım Sektörüne Genel Bir Bakış ve Tarım Ürünleri Dış Ticareti / Gazi Bilgin [p.169]
COVID-19 Sürecinde AB ve Türkiye’nin Tarım Politikalarına Yeniden Bakış / Murat Çetin - Aysel Yücesoy [p.175]
Türkiye’de Tarımın Gelişimi, Yapısı ve Üretim
Tarımın Gelişimi ve Türklerin Sektöre Olan Katkıları / Mithat Direk [p.182]
Tarımda Zenginliğini Değerlendiremeyen Ülke ve Yeni Fırsatlar / Ali Ekber Yıldırım [p.192]
Tarım Sektöründe Yapısal Değişme Zarureti ve Yapılması Gerekenler / Mehmet Yalburdak [p.199]
Türkiye’de Tarım, Gıda Enflasyonu ve Yeniden Yapılanma / Yaşar Uysal [p.229]
COVID-19 Küresel Pandemisi ve Tarım Sektörü / Fehmi Kiraz [p.249]
Türkiye’de Tarımın Ekonomik - Sosyal Yapısı ve Üretim / H. Hüseyin Coşkun [p.259]
‘Tarımsal Burjuvazi’ / Ergin Kahveci [p.264]
Tarımsal Öncelik ve Stratejilerin Belirlenmesi / Nevzat Birişik [p.273]
Türkiye’de Kaba Yem Sorunları ve Bir Öneri / Fahri Harmanşah [p.277]
Seçilmiş Ürünlerde Son 30 Senenin Tarım İstatistikleri / Barhan Bağ - Harika Gözde Gözükara Bağ [p.281]
Türkiye Kenevir Projeksiyonu / Mustafa Acar - Şahin Gizlenci [p.310]
Kenevir, Tarihi Bir Fırsat mı; Yoksa Diğer Birçok Projede Olduğu Gibi Yeni Bir Hayal Kırıklığının Adresi mi? / Fahri Akmansoy [p.316]
Dünya ve Türk Tarım Sektöründeki Gelişmeler Işığında Geleceğe Bakış / Alper Yalçın - Sevda Yalçın [p.324]
Dünden Bugüne Tarımın Vergilendirilmesi / Naim Özdamar [p.344]
Tohumculuk Sektörü
Türk Tohumculuğu Yeni Stratejiler Gerektiriyor / Nazimi Açıkgöz [p.358]
Türkiye Tohumculuk Sektörünün Tarihçesi ve Sektörde Son Yıllarda Yaşanan Gelişmeler / Kenan Yalvaç [p.367]
Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler
Dünya, Kırsalı ve Kırsal Kalkınmayı Yeniden Keşfederken Türkiye’nin Konumu / Bülent Gülçubuk [p.374]
Kalkınmada Kırsal Gelişmenin Rolü ve Önemi / Mustafa Keten [p.387]
Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politika ve Stratejileri / Orhan Özçatalbaş [p.392]
Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik / Cennet Oğuz [p.409]
TBMM Tutanaklarında Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu (1972) ile İlgili Görüşmeler / Ezgi Aydoğmuş [p.419]
Tüketim Kooperatifleri
Tüketim Toplumunda Tüketim Kooperatifleri / Zerrin Çelik [p.426]
Tarım ve Gıdada Coğrafi İşaretler
Küresel Bir Olgu: Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları / Yavuz Tekelioğlu [p.434]
Ekolojik Tarım ve Gıda Egemenliği
Ekolojik, Eşitlikçi, Özgürlükçü Bir Tarım Mümkün / Tayfun Özkaya [p.456]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye