Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 470
Article : 42
Size : 0,88 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Mayıs Haziran 2020 - sayı 113

Tarım Politikaları Özel Sayısı- I

2020 yılının hemen başında patlak veren Covid-19 salgını sonucu, tarımın ve gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu gördük. Ayrıca şunu da gördük ki; ülkemiz verimli toprak ve ürün zenginliğine ziyadesiyle sahiptir. Yapılması gerekenler millî bir tarım politikası hazırlamak ve ilmî bir zihniyetle yeniden düzenlenecek olan akılcı bir modelin ülkemize uygulanmasını sağlamaktır. Sadece toprak değil, su kaynakları ve hayvancılık da birlikte düşünülerek ilmî zihniyetin hâkim olduğu bir bakış açısıyla çalışılmalıdır.

Bu sebeple, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak dergimizin bu iki sayısını “Tarım Politikaları”na ayırdık.

Tarım Politikaları ve Gelecek PerspektifiTarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretine Yön VerenlerTürkiyede Tarımın Gelişimi, Yapısı ve ÜretimTohumculuk SektörüKırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler, Tüketim KooperatifleriTarım ve Gıdada Coğrafi İşaretlerEkolojik Tarım ve Gıda Egemenliğiİklim Değişikliği Karşısında TarımTarımda Su Kaynaklarının Etkin KullanımıTarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE ÇalışmalarıSürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda GüvenliğiTarım-Mimari İlişkisi ve HayatTürk Tarım Tarihinden Kesitler

ana başlıkları hâlinde derlediğimiz makalelerde özellikle bitkisel üretim konuları incelenmiştir.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and UsAbout Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye