Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 430
Article : 31
Size : 0,8 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Temmuz Ağustos 2020 - sayı 114

Tarım Politikaları Özel Sayısı- II

2020 yılının hemen başında patlak veren Covid-19 salgını sonucu, tarımın ve gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu gördük. Ayrıca şunu da gördük ki; ülkemiz verimli toprak ve ürün zenginliğine ziyadesiyle sahiptir. Yapılması gerekenler millî bir tarım politikası hazırlamak ve ilmî bir zihniyetle yeniden düzenlenecek olan akılcı bir modelin ülkemize uygulanmasını sağlamaktır. Sadece toprak değil, su kaynakları ve hayvancılık da birlikte düşünülerek ilmî zihniyetin hâkim olduğu bir bakış açısıyla çalışılmalıdır.

Bu sebeple, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak dergimizin bu iki sayısını “Tarım Politikaları”na ayırdık.

Tarım Politikaları ve Gelecek PerspektifiTarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretine Yön VerenlerTürkiyede Tarımın Gelişimi, Yapısı ve ÜretimTohumculuk SektörüKırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler, Tüketim KooperatifleriTarım ve Gıdada Coğrafi İşaretlerEkolojik Tarım ve Gıda Egemenliğiİklim Değişikliği Karşısında TarımTarımda Su Kaynaklarının Etkin KullanımıTarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE ÇalışmalarıSürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda GüvenliğiTarım-Mimari İlişkisi ve HayatTürk Tarım Tarihinden Kesitler

ana başlıkları hâlinde derlediğimiz makalelerde özellikle bitkisel üretim konuları incelenmiştir.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

/ içindekiler [p.]
İklim Değişikliği Karşısında Tarım
Tarım ve Gıda’da Gelecek Perspektifi ve Çözüm Önerileri / Nevzat Birişik [p.7]
Çevre ve İklim Değişikliği Karşısında Tarım / Abdullah Baran [p.18]
İklim Değişikliği ve Gıda Kriziyle Mücadelede Bitkilerde CRISPR Teknolojisi Uygulaması / Çağla Sönmez [p.22]
Tarımda Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı
Etkin Su Yönetimi ve Gıda Güvencesi İlişkisi / Dursun Yıldız [p.28]
Türkiye’de Tarımın Su Ayak İzi / Tolga Pilevneli - Gökşen Çapar [p.33]
Su Kaynakları ve Sulama Teknolojilerinin Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyeli / Dursun Büyüktaş - C. Karaca - K. Aydınşakir - R. Baştuğ - B. Ödemiş [p.39]
Türkiye’de Tarımsal Sulamada Elektrik Tüketimi / Hasan Hüseyin Öztürk [p.58]
Tuzlu / Atık Suların Tarımda Kullanım Olanakları ve Alınması Gereken Önlemler / Berkant Ödemiş - D. K. Candemir - C. Karaca - K. Aydınşakir - D. Büyüktaş [p.71]
Tarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE Çalışmaları
Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları ve Türk Tarımının Dönüşümü / Emine Kılavuz - İlhan Erdem [p.82]
Tarımda Dijital Dönüşüm ve Akıllı Makineler / Mehmet Metin Özgüven [p.105]
Küresel İklim Değişikliğine Karşı, Tarımdaki Çıkış Topraksız Tarım Olabilir mi? / Emel Eren - İ. Mirmahmutoğulları - M. Doğu - R. Kızılkaya [p.133]
Sürdürülebilir Gıda Değer Zinciri İçin Hasat Sonrası Yenilikçi İşleme Teknolojileri / Gül Akyürek Balta [p.142]
Toprak Özelliklerinin Belirlenmesinde Spektral Yansıma Değerlerinden Yararlanılması / Yücel Tekin [p.147]
Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği / Hasan Hüseyin Öztürk [p.155]
Türkiye Biyoyakıt Projeksiyonu / Mustafa Acar [p.174]
Tarımsal Mekanizasyon İçin Güç ve Enerji Tüketimi / Hasan Hüseyin Öztürk [p.186]
Toprak Yerine Geçen Katı Bitki Yetiştirme Ortamı Ar-Ge Çalışmaları / Bilge Akgün [p.201]
Kontrollü Ortamlarda Dikey Tarım Sistemi / Hasan Hüseyin Öztürk [p.211]
Türkiye Meyve ve Bağ Yetiştiriciliğinde Üretim Hedefleri ve Ar-Ge Çalışmalarının Önemi / Murat Şeker - A. Dardeniz - S. Polatöz - M. A. Gündoğdu - E. Şahin [p.231]
Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği / Mehmet Cömert [p.253]
Türkiye’de ve AB’de Gıda Güvenliği Uygulamaları / Nevzat Artık [p.267]
Milli Gıda Güvenliği ve Tarım Felsefesi / Mustafa İmir [p.288]
Türkiye’de Gıda Güvenliğinin Sürdürülebilirliği / Taylan Kıymaz [p.296]
Gıda Üzerine Ufuk Taraması / Mustafa Bayram [p.315]
Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik / Hasan Hüseyin Öztürk [p.325]
Tarım - Mimari İlişkisi ve Hayat
Ege’de Zeytincilik ve Kırsal Mimari Miras / Gökçe Şimşek [p.348]
Yaşlı ve Emeklilerin Sağlığı-Rehabilitasyonu ve Tarımsal Üretime Katkılarının Sağlanması / Mustafa Nevzat Şimşek [p.361]
Türk Tarım Tarihinden Kesitler
Şevket Arı ve Eserleri - Ziraat Tarihimizden Bir Efsanenin Hikâyesi / Ali Birinci [p.365]
Osmanlıdan Günümüze Zirai Eğitim / Hasan Soydan [p.392]
Türkiye Tarımının Öncü Kuruluşları; Devlet Ziraat İşletmeleri’nden TİGEM’e / Fahri Harmanşah [p.417]
Cumhuriyetin 15. Yılında Ziraat Vekâleti (tıpkı basım) / [p.425]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye