Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 390
Article : 35
Size : 0,8 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
   
Eylül-Ekim 2020 - sayı 115

Özel Yetenekliler Özel Sayısı- I

Özel Yetenekliler tanımlanırken, üstün zekâ ve üstün yetenek kavramları çok fazla kullanılmakta ve bu kavramların birçok tanımı yapılmaktadır. Biz bu sayılarda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca (BTYK) yayınlanan Strateji ve Uygulama Plânında kullanılan “özel yetenek” kavramını tercih ettik. Ancak değerli yazarlarımızın makalelerinde tercih ettikleri ve alanyazında da kullanılan “üstün zekâ / yetenek” kavramlarına olduğu gibi yer verdik. Makaleleriyle katkı sağlayan değerli Bakanlarımıza, Bürokratlarımıza, Akademisyenlerimize ve Araştırmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilim, sanat, edebiyat, spor ve diğer alanlardaki özel yetenekli çocuklarımızın eğitimi ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaları, alınan mesafeyi takdirle karşılıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının çağın gerektirdiği yeterliliklere ulaşmak için yoğun gayret içinde olduğunu görüyor ve biliyoruz. Bu konuda öncü olan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’a değerli yazılarıyla yaptıkları katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Eğitim 2023 Vizyonu Işığında Özel Yeteneklilerin Eğitimi / Ziya Selçuk [p.7]
Genel Değerlendirme
Armağanlı Çocukların Eğitimi / İsmet Yılmaz [p.14]
Her Çocuk Biriciktir ve Kendine Göre Yeteneklidir / Nabi Avcı [p.18]
En Büyük Sermaye... / Hüseyin Çelık [p.21]
Özel Yetenekli Eğitiminde Tarihsel Süreç
Türkiye'deki Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitim Serüveni / Ümit Davaslıgil [p.25]
Üstün Yetenekli Bireylere Eğitim Veren Kurumlar ve Tarihsel Gelişimleri / Dursun Uçan - Murat Gürkan [p.34]
Politikalar Belgeleri ve Karar Mekanizmalarının Çalışmaları
Meclis Araştırma Komisyonu Raporundan Yansımalar / Halıde İncekara [p.55]
Türkiye'de Özel Yeteneklilerin Eğitimi: Politika Belgeleri ve Yasalar Bağlamında Bir Tartışma / Feyzullah Şahin [p.63]
Milli Eğitim Şuralarında Üstün Zekalı / Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi ile İlgili Kararlar / Serdar Arhan [p.77]
Özel Yeteneklilik Kavramı ve Tanılama
Üstün Yetenek Kavramının Belirsizliğinden Ortaya Çıkan Bulanık Kuram / Uğur Sak [p.99]
Üstün Yetenekli Çocukların Tanılanması / Ahmet Bildiren [p.109]
Üstün Zekalı ve Yetenekliler (Özel Yetenekliler) / Ümit Davaslıgil [p.117]
Zeka, Yetenek Kavramları ve Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri / Tunahan Coşkun [p.144]
Üstün Zekalı / Üstün Yetenekli Çocuklarla İlgili Eğitsel Durumun Değerlendirilmesi / Hakan Sarı - Tuğba Pürsün [p.152]
Yaş Düzeyinin Üstün Yeteneklilerin Tanılanmasına Etkisinin Uzman Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Abdullah Eker - Hakan Sarı [p.163]
Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri ile İlgili En Çok Sorulan Sorular / Ahmet Kurnaz - Hamza Kaynar [p.175]
Neden Önemsenmiyorum? / Rahile Öztürk [p.207]
Özel Yetenekliler İçin Eğitim Stratejileri, Model Önerileri ve Tespitler
Üstün Zekalıların Eğitiminde Türkiye Hangi Açmazları Halletmek Zorundadır? / Ayşegül Ataman [p.215]
Türkiye'de Zeka ve Yetenek Eğitimi Sarmalı-Kaplumbağa ile Tavşan Masalı- / Mustafa Ruhi Şirin [p.228]
Türkiye'de Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Nasıl Olmalı? Strateji Belgeleri Işığında Politika Önerileri / Mahmut Çitil [p.232]
Yerüstü Hazinelerimiz (Üstün Zekalı Çocuklar) / Kemal Tekden [p.256]
Ülkemizde Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrenciler İçin Strateji ve Uygulama Önerileri / Ahmet Kurnaz [p.262]
Tarihi Tecrübemiz Işığında Üstün Yeteneklilerin Tespiti ve Eğitimi / Tülay Selamoğlu [p.286]
Üstün Yeteneklilik ve Gerçeklik / Mehmet Palancı [p.294]
Üstün Yetenekli Çocuklarla Okul Sosyal Hizmeti Uygulamaları / Merve Deniz Pak Güre [p.299]
Armağanlı Çocuklar - 'Üstün Yetenekli Çocuklar' / Rıdvan Karabulut [p.308]
Üstün Yetenekli Çocuklarımız ve Ülkemizin İmkanları / Yakup Öksüz [p.310]
Özel Yeteneklilerin İhtiyaçları, Etiketlenme ve PDR Hizmetleri
Özel Yetenekli Öğrencilerin Psikolojik İhtiyaçlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi / Hakan Sarı - Abdurrahman Uyanık [p.315]
Dünden Bugüne Üstün Yeteneklilerle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri / Fatma Altun - Hıkmet Yazıcı [p.330]
Özel Yetenekli Çocukların Gelişimsel İhtiyaçları / Bahar Uyaroğlu [p.347]
Üstün Potansiyelli Çocukları Tanımak - Anlamak ve TÜZYEV (Farklı Bir Bakış) / Mehpare Kınık Ustomar - Atiye Koç [p.352]
Eş Tanılı Üstün Yetenekliler: İki Kere Farklı Çocuklar / Cemre Tatlı [p.358]
Özel Yetenekli Öğrencilerin Etiketlenme Olgusu / Ercan Öpengin [p.362]
Üstün Zekalı Çocuklara Akran Zorbalığı / Uğur Zat [p.375]
Üstün Potansiyelli Çocuklarda Ergenlik Döneminde Öfke, Stres ve Kaygı Üzerine: Duyguların Deşifrasyonu / Uğur Zat [p.378]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye