Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 400
Article : 32
Size : 0,84 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   
Kasım-Aralık 2020 - sayı 116

Özel Yetenekliler Özel Sayısı- II

Özel Yetenekliler tanımlanırken, üstün zekâ ve üstün yetenek kavramları çok fazla kullanılmakta ve bu kavramların birçok tanımı yapılmaktadır. Biz bu sayılarda Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca (BTYK) yayınlanan Strateji ve Uygulama Plânında kullanılan “özel yetenek” kavramını tercih ettik. Ancak değerli yazarlarımızın makalelerinde tercih ettikleri ve alanyazında da kullanılan “üstün zekâ / yetenek” kavramlarına olduğu gibi yer verdik. Makaleleriyle katkı sağlayan değerli Bakanlarımıza, Bürokratlarımıza, Akademisyenlerimize ve Araştırmacılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilim, sanat, edebiyat, spor ve diğer alanlardaki özel yetenekli çocuklarımızın eğitimi ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaları, alınan mesafeyi takdirle karşılıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının çağın gerektirdiği yeterliliklere ulaşmak için yoğun gayret içinde olduğunu görüyor ve biliyoruz. Bu konuda öncü olan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’a değerli yazılarıyla yaptıkları katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri)
Bilim ve Sanat Merkezleri BİLSEM, Türkiye'ye Özgün Model / Necate Baykoç [p.7]
Ülkemizde Bilim ve Sanat Merkezlerinin Yapı ve İşleyişi Nasıldır? / Aykut Yaman - Dilşad Yaman [p.14]
BİLSEM Sorunlarına Okul Sosyal Hizmeti Perspektifinden Bir Bakış / Ali Rıza Abay - Engin Güneş [p.34]
Özel Yetenekli Çocuklara, Eğitimlerine ve BİLSEM 'lere Yönelik Veli Görüşleri: Nitel Araştırma / Duygu Ün - Yakup Ayaydın [p.47]
Özel Yetenekli Aileleri ve Öğretmenleri
Özel Yetenekli Çocukların Gelişiminde Beklenmedik Başarısızlık ve Aile / Nüket Afat [p.62]
Üstün Potansiyelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerde Stres Yönetimi / Uğur Zat [p.71]
Sihirli Değnekse Eğitim, O Değneği Tutan Ellerdedir Keramet. O Keramet; "Niyet"... / Uğur Zat [p.74]
Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar (Üstün Zekalılar) / Ömer Ayvaz [p.76]
Üstün Yetenekli / Zekalı Öğrencilerin Sosyolojisi / Gamze Mertol - Hüseyin Mertol [p.80]
Özel Yeteneklilerde Değerler Eğitimi
Üstün Zekalı Öğrenicilerde Değerler Eğitimi, Değerler Eğitimine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Ahmet Kurnaz - Canan Şentürk Barışık [p.84]
Özel Yeteneklilerde Fen ve Teknoloji Eğitimi
Yapılandırmacı Öğrenme Anlayışıyla İlişkisi Bağlamında Üstün Zekalılarda Fen Öğretimine Bakmak: Nobel Ödülüne Giden Yolda... / Filiz Kabapınar [p.99]
Üstün Yeteneklilere Yönelik Fen Bilimleri Alanında Yürütülen Etkinlikler / Bestami Buğra Ülger [p.121]
Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde Algoritma ve Programlama Eğitimi / Ayşe Alkan [p.137]
Özel Yetenekliler ve Sanat Eğitimi
Sanat Yolculuğunda Üstün Yetenek Keşfi (Tanılanma) ve Eğitimi / Mehmet Ali Genç [p.146]
Sanat Eğitiminde Üstün Yetenekliler / Eylem Tataroğlu [p.162]
Müzik ve Üstün Zeka / M. Ali Öztürk - Rahile Öztürk [p.177]
Özel Yetenekliler ve Uzaktan Eğitim
Özel Yetenekli Öğrencilerin Uzaktan Eğitime İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması / Derya Boçkay [p.187]
Üstün Yeteneklilerin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algıları: UYCEP Edu Örneği / Çağlar Çetinkaya [p.201]
Zeka ve Yetenek Gelişimini Destekleyen Eğitim Örnekleri ve Öneriler
Erken Çocuk Döneminde Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Programların Temel Özellikleri / H. Elıf Dağlıoğlu [p.209]
Üstün Zekalıların / Yeteneklilerin Kimlik Belirleyen Derslerinde Kanıt Temelli Öğrenme Yaklaşımını Uygulamak: 'Tam da Bize Göreymiş Bu Yaklaşım' / Yücel Kabapınar [p.221]
Çocuk Üniversitesinde Eğitim Alan Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bir STEM Programının Geliştirilmesi ve Öğrenci Ürünlerinin Değerlendirilmesi / Hasret Nuhoğlu [p.242]
Çocuklarda Bilim Yoluyla Zeka ve Yetenek Gelişimini Desteklemek / Kemal Yürümezoğlu - Burak Karabey [p.257]
Alana Özgü Yaratıcılık: Bilimsel Yaratıcılık Örneği ve Göstergeleri / M. Bahadır Ayas [p.266]
Üstün Yetenekli Öğrenciler İçin Farklılaştırılmış- Zenginleştirilmiş Öğretim Uygulaması: Şeker Fil Mohini / Derya Boçkay - Yunus Emre Avcu - Zerrin Ay [p.278]
Üstün Yetenekli Bireyler İçin Eğitmenlerin Etkinlik Önerileri / Şahin Oruç - Sibel Çağır [p.291]
Özel Yetenekliler Eğitiminde Dünyadaki Uygulamalar
Amerika'da Üstün Yeteneklilere Yönelik Eğitim Politikaları / A. Faruk Levent [p.318]
Güney Kore'de Üstün Zekalılar Eğitimi ve Han Nehri Mucizesi: Gezi Notları / Erkan Erdık [p.330]
Türkiye ve Farklı Ülkelerde Üstün Yetenekliler Eğitimine Bakış: Turnayı Gözünden Vurmaya Çalışmak / Yalçın Dilekli [p.364]
Macaristan, Polonya, Slovakya ve Çekya'da Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylerin Eğitim Politikaları ve Uygulamaları / ½'edan Cevher Kılıç [p.374]
Çeşitlemeler
Üstün Zekalı İmajının Çeşitli Dillerdeki Görseller Aracılığı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi / Şerıfe Bilgiç - Seda Nur Şakar- Mehmet Bıçakçı - Mustafa Baloğlu [p.380]
Özel Yetenekliyim Ben' / Volkan Tatar [p.390]
GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu / GriCeviz [p.392]


About Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye