Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 712
Article : 24
Size : 1,6 x 9,6 x 7,2 inch
ISBN : 975-6782-65-X
Binding : Hardcover
Price : 0,29 TL
Lang. : Turkish
  
   
3. ORTAÇAĞ

B. İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet
 Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Türkler
 The Turks

   
 

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Cilt 3
Gazneliler / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [p.9-59]
Sir Derya (Ceyhun) Boylarından Anadolu'ya: Oğuzlar (Türkmenler) / Prof. Dr. Salim Koca [p.61-99]
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [p.101-162]
Kirman Selçukluları / Prof. Dr. Erdoğan Merçil [p.163-169]
Suriye Selçuklu Melikliği / Prof. Dr. Ali Sevim [p.171-194]
Irak Selçukluları (1120-1194) / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [p.195-209]
Zengiler (1127-1233) / Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [p.211-227]
Erbil Atabeyliği / Prof. Dr. Fazıl Bayat [p.229-238]
Böriler (Dimaşk Atabeyliği) (1104-1154) / Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [p.239-255]
Begtekinliler: Erbil'de Bir Türk Beyliği (1132-1233) / Doç. Dr. Gülay Öğün Bezer [p.257-268]
Azerbaycan Atabeyleri (İldenizliler) (1146-1225) / Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan [p.269-282]
Harezmşâhlar Devleti / Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın [p.283-305]
Tolunoğulları / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu [p.307-348]
İhşîdîler / Doç. Dr. Nadir Özkuyumcu [p.349-385]
Eyyûbîler / Prof. Dr. Ramazan Şeşen [p.387-414]
Mısır Memlûkleri (1250-1517) / Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman [p.415-463]
B. İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Teşkilât / Prof. Dr. Salim Koca [p.467-494]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum Ve Ekonomi / Prof. Dr. Kemal Çiçek [p.495-515]
Başlangıcından Türkiye Cumhuriyetine Kadar Türk Devletlerinin Sikkeleri / Prof. Dr. Oğuz Tekin [p.517-534]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde "Düşünce" / Prof. Dr. Hanifî Özcan [p.535-564]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim / Prof. Dr. Esin Kahya - Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir [p.565-617]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Dil Ve Edebiyat / Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun [p.619-664]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür Ve Sanat / Prof. Dr. Oktay Aslanapa [p.665-703]
İslam Öncesi Türk Sanatının İslami Döneme Etkisi / Prof. Dr. Haşim Karpuz [p.705-711]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye