Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 718
Article : 23
Size : 1,6 x 9,6 x 7,2 inch
ISBN : 975-6782-67-6
Binding : Hardcover
Price : 0,29 TL
Lang. : Turkish
  
   
5. ORTAÇAĞ

Beşinci Bölüm: Orta Zaman Türk Devletleri Ve HanlıklarıA. Orta Zaman Türk Devletleri Ve HanlıklarıB. Orta Zaman Türk Devletleri Ve Hanlıkları Döneminde Kültür Ve MedeniyetAltıncı Bölüm: Osmanlı Devleti: Klâsik DönemA. Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Ve Klâsik Dönemi
 Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Türkler
 The Turks

   
 

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Cilt 5
Beşinci Bölüm: Orta Zaman Türk Devletleri Ve Hanlıkları
A. Orta Zaman Türk Devletleri Ve Hanlıkları
Çinggis Han Ve Moğollar / Prof. Dr. İsenbike Togan [p.13-47]
Çağatay Hanlığı / Prof. Dr. Mustafa Kafalı [p.49-65]
İlhanlılar / Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı [p.67-74]
Altın-Orda Hanlığı / Prof. Dr. Mustafa Kafalı [p.75-98]
Kazan Hanlığı'nda İdarî Yapı / Prof. Dr. Donald Ostrowski [p.99-109]
Astrahan Hanlığı / Prof. Dr. İlya V. Zaitsev [p.111-120]
Kasım Hanlığı / Prof. Dr. İlya V. Zaitsev [p.121-130]
Sibir Hanlığı / Prof. Dr. İlya V. Zaitsev [p.131-142]
Kırım Hanlığı / Yrd. Doç. Dr. Yücel Öztürk [p.143-199]
Timurlular / Prof. Dr. İsmail Aka [p.201-228]
Türkistan Hanlıkları / Prof. Dr. Mehmet Alpargu [p.229-312]
Hindistan'da Kurulan Türk Devletleri / Prof. Dr. Salim Cöhce [p.313-385]
Bâbürlüler: "Hindistan'daki Temürlüler" / Prof. Dr. Enver Konukçu [p.387-414]
B. Orta Zaman Türk Devletleri Ve Hanlıkları Döneminde Kültür Ve Medeniyet
Çağatay Dili Ve Edebiyatı / Prof. Dr. Mustafa Canbolat [p.417-429]
Timuroğullarının Orta Asya Mimari Sanatına Katkıları / Prof. Dr. Klaus Pander [p.431-446]
Hindistan'da Türk-Müslüman Mimari Ve Resim Sanatı / Prof. Dr. İnci Macun [p.447-460]
Altıncı Bölüm: Osmanlı Devleti: Klâsik Dönem
A. Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Ve Klâsik Dönemi
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu / Prof. Dr. Halil İnalcık [p.465-502]
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fetret Dönemine / Prof. Dr. Feridun Emecen [p.503-532]
Fetret Devri Ve Osmanlı Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi / I. Mehmed Ve II. Murad / Prof. Dr. Necdet Öztürk [p.533-584]
Fatih Sultan Mehmed - İstanbul'un Fethi Ve Etkiler / Doç. Dr. Kenan İnan [p.585-639]
İstanbul'un Fethi / Prof. Dr. Feridun Emecen [p.641-656]
II. Beyazıd Dönemi / Doç. Dr. Kenan İnan [p.657-673]
Yavuz Sultan Selim Dönemi / Prof. Dr. Yavuz Ercan [p.675-717]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye