Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 507
Size : 0,8 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 26 9
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   
Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş Baskı)

by Hasan Celâl Güzel

Prof. Dr. Yavuz Ercan'ın "Ermeniler ve Ermeni Sorunu", Doç. Dr. Esat Arslan'ın "Ermeni Sorununun Akılcı, Tarafsız ve Planlı Görüş Açıları" ve "Fransa Ulusal Meclisinde Ermeni Soykırımı Yasasının Kabul Edilmesinden Sonraki Yeni Değerlendirmeler", Doç. Dr. Cemalettin Taşkıran'ın "Türk-Ermeni İlişkileri, Tehcir Olayı ve 'Sözde Soykırım'", Kazım Berzeg'in "Milletlerarası Hukuk'a göre Ermenistan'ın Toprak ve Tazminat Talep Hakkı Yoktur" ve Gürbüz Evren'in "Fransız Ulusal Meclisinde Ermeni Soykırımı İddiaları ve Çözüm Önerileri" başlıklı makalelerinin eklenmesi ile genişletilerek, adeta ayrı bir eser haline gelen bu kitabımızı Ermeni Sorunu hakkında bilgi edinmek isteyen okuyucularımıza tavsiye ediyoruz.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

YENİ TÜRKİYE Dergisi'nin Kasım 1994'te yayınladığımız ilk sayısında okuyucularımıza yayın amacımızı şu şekilde açıklamıştık: "Dünyada ve Türkiye'de çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Geleceğin dünyası ve Türkiye'si bambaşka olacak. Bu değişim sadece bilim ve teknolojide, bilgisayarda, elektronikte, biyokimyada değil; ekonomide, hukukta, sosyal hayatın her kesiminde, kültürde ve en önemlisi zihinlerde ortaya çıkacak. Gelin görün ki Türkiye'miz bu değişimi karşılamaya hazır değil. Yeni Türkiye, 21. yüzyılın yeni Türkiye'sinin yeniden yapılanması için her konuda fikir geliştirmeyi kendisine görev olarak kabul ediyor... Geleceğin Türkiye'si, yepyeni bir Türkiye olacaktır... Yeni Türkiye ile hayalimizdeki bu Türkiye'nin doğuşu için çorbada tuzumuz olursa kendimizi bahtiyar sayacağız."

Dergi ve kitap yayınlarıyla, uluslararası araştırmalarla ve 40.000 sayfalık, rafları dolduran külliyatımızla "çorbaya tuzu atabildiğimize" inanıyoruz. Geleceğin Türkiye'sinin sağlam yapıtaşlarını bu yayınlarımızla oturtmaya çalışırken, "mâzîsiz âtî" olamayacağı şuuru ile tarih araştırmalarını da başlattık. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700. yıldönümü münasebetiyle geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 12 ciltlik "Osmanlı" araştırması, bu alandaki en önemli çalışma olarak tanındı. Üstad Prof.Dr. Halil İnalcık'ın deyimiyle "Osmanlı Projesi, son yıllardaki en muhtevalı ve ciddî Osmanlı araştırması oldu." Ayrıca, 4 ciltlik "The Great Ottoman-Turkish Civilization" adlı İngilizce eser ile "701 Osmanlı" başlığı altında bu yıl 4 ciltlik bir araştırmayı yayınladık.

Bu çalışmalarımızın başarıya ulaşmasından cesaret alarak, "Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu" isimli kitabımız ile Yeni Türkiye Yayınları arasında ayrı bir Tarih Serisi başlatıyoruz. Ermeni Sorunu'nun bütün yönleriyle mercek altına alındığı eserde; birinci bölümde "Ermeni Senaryosu ve Gerçekler" başlığı altında, Osmanlı'dan günümüze Ermeni ilişkilerinin tarihçesi ve sözde Ermeni soykırımının gerçek yüzü anlatılmakta, ikinci bölümde "Pax Ottomana ve Hristiyan Azınlıkların Durumu" başlığı altında, Osmanlı Barışı, Osmanlı Millet Sistemi ve bu sistem içerisinde Ermeni, Rum ve Yahudilerin statüsü incelenmekte ve üçüncü bölümde "Ermeni Zulmünün Kurbanları" başlığı altında, sözlü bir tarih denemesi şeklinde doğuda Ermeni zulmüne uğrayan vatandaşların ifadelerinden meydana gelen bir araştırma yer almaktadır. Eserdeki bilimsel makaleler, Osmanlı, İngiliz ve Amerikan arşivlerine dayanılarak hazırlanmış, konunun uzmanı bilim adamlarının çalışmalarıyla geçen yıl gerçekleştirdiğimiz uluslararası Osmanlı Araştırmasından derlenmiştir.

Kitabımızın birinci baskısı kısa sürede tükenince, önemli bazı yeni çalışmaların ve Fransız Parlamentosu'nda kabul edilen sözde Ermeni soykırımı kanunu çerçevesinde yapılan yeni değerlendirmelerin eklenmesiyle genişletilmiş ikinci baskımızı yayınlıyoruz.

Bu kitabımızın, Yeni Türkiye Tarih Serisi'nin Türk ve Dünya tarihine ışık tutacak değerli eserlerine başlangıç teşkil edeceğine ve Ermeni sorununun çözümüne katkıda bulunacağına inanıyoruz.

YENİ TÜRKİYEAbout Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search

Copyright © 2020 Yeni Turkiye