genel-turk-tarihi-kitap-ansiklopedi

Editörler

Hasan Celâl Güzel

Prof. Dr. Ali Birinci

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu

Türk Tarih Kurumu Başkanı – Türkiye

Yayın Danışmanı

Prof. Dr. Halil İnalcık

Türkiye / A.B.D

Yayın Kurulu

Prof. Dr Şükrü Haluk Akalın

Prof. Dr. Süleyman Aliyarlı

Prof. Dr. Muhammed Aydoğduyev

Prof .Dr. Tuncer Baykara

Prof. Dr. Kemal Çiçek

Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotegin

Prof. Dr. Geza David

Prof. Dr. Feridun Emecen

Prof. Dr. Peter B. Golden

Prof Dr. Mustafa İsen

Prof Dr. Normal Itzkowitz

Prof. Dr Eklemeddin İhsanoğlu

Prof. Dr. Mustafa Kafalı

Prof. Dr. Kemal Karpat

Prof. Dr. Beg Ali Kasımov

Prof. Dr. Salim Koca

Prof. Dr. Manas Kozıbayev

Prof. Dr. Ercüment Kuran

Prof. Dr. Şerif Mardin

Prof. Dr. Erdoğan Merçil

Prof. Dr. Rhoads Murphey

Prof. Dr. Yuzo Nagata

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Prof. Dr. Victor Ostapchuk

Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder

Prof. Dr. Stanford Shaw

Prof. Dr. Geng Shimin

Prof. Dr. Denis Sinor

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu

Prof. Dr. Dmitri Vasiliev

Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız

Türk Dil Kurumu Başkanı – Türkiye

Azerbaycan

Türkmenistan

Türkiye

Türkiye

Kırgızistan

Macaristan

Türkiye

A.B.D

Türkiye

A.B.D

Ircıca Başkanı – Türkiye

Türkiye

A.B.D.

Özbekistan

Türkiye

Kazakistan

Türkiye

Türkiye

Türkiye

İngiltere

Japonya

Türkiye

Türkiye

Kanada

Türkiye

A.B.D.

Çin

A.B.D

Türkiye

Rusya

Türkiye

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Abdülhaluk Çay

Başkan – Türkiye

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Gabor Agoston

Prof. Dr. İsmail Aka

Prof. Dr. Şakir Akça

Prof. Dr Annakurban Aşirov

Prof. Dr. Oktay Aslanapa

Doç. Dr. B. Zakir Avşar

Polat Bülbüloğlu

Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu

Prof. Dr. Emin Çarıkçı

Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli

Prof. Dr. Yavuz Ercan

Prof. Dr. Semavi Eyice

Prof. Dr. İstvan Fodor

Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Dr. Öner Kabasakal

Prof. Dr. Esin Kahya

Prof. Dr. Şaban Karataş

Prof. Dr. Hee Soo Lee

Prof. Dr. Heath W. Lowry

Prof. Dr. Gabriel R. Paleczek

Prof. Dr. Omeljan Pritsak

Prof. Dr.  Mirkasım Usmanov

Prof. Dr. Turan Yazgan

Prof. Dr. İlya Zaitsev

Namık Kemal Zeybek

A.B.D

Türkiye

Türkiye

Türkmenistan

Türkiye

Türksoy Başkanı – Azerbaycan

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Macaristan

Türkiye

TİKA Başkanı -Türkiye

Türkiye

Türkiye

Türkiye

Güney Kore

A.B.D.

Avusturya

A.B.D.

Tataristan

Türkiye

Rusya

Türkiye

Proje Koordinatörü

Osman Karatay

Yurt Dışı Koordinasyon

Sabiha Sungur

İdari Koordinatörler

Abdurrahman Eren | Mustafa V. Güzel | Lütfü Ulukul

Tercüme

Cem Oğuz – Başredaktör

Özlem Dilmen – Koordinatör

Redaktörler

Doç. Dr. Ramazan Gözen | Doç. Dr Hamit Ersoy

Elnur Ağayev

Mütercimler

Fahri Dikkaya | Bülent Keneş | Bayram Sinkaya

Türkçe Redaksiyon

Doç. Dr. Nurettin Demir | Doç. Dr. Emine Yılmaz | Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Dr. Murat Küçük | Gönül Gökdemir | Faruk Gökçe