SAYFA SAYFA TÜRKÇE PROJESİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2017 yılı Türk Dili Yılı ilan edilmiştir. Bu kapsamda YTSAM, Türkçenin doğru ve etkin kullanımına yönelik olarak “TÜRKÇENİN GÜCÜ” adıyla bir proje hazırlamıştır.

Bu projenin genel amacı milletimizi Türkçemizin güzellikleri ve zenginlikleri bakımından bilgilendirmek, aydınlatmak; milletimizin her bir ferdinin Türkçenin anlatım gücüyle, söz varlığının zenginliğiyle donanmasını sağlamaktır. Böylece Türkçeye hak ettiği değerin verilmesine, gündelik hayatta, iş dünyasında, bilimde, öğretimde, eğitimde, sporda, basın ve yayında Türkçeye özen gösterilmesine katkıda bulunulmuş olacaktır. Bunun sonucunda Türkçenin gücünden, güzelliklerinden ve zenginliklerinden haberdar olan esnafımız, iş adamımız, sanayicimiz, gazetecimiz, sunucumuz daha dikkatli, özenli davranacak, dil konusunda hassasiyet gösterecektir. Genç kuşaklar da Türkçenin anlatım gücünü ve zenginliğini canlı bir biçimde görecek, bir özenti hâlini alan yabancı kelime kullanma eğiliminden uzaklaşacaktır.

Kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan; konuşma dili olarak en az 5500 yıllık, edebî dil olarak en az 1300 yıllık tarihi bulunan bir dildir Türkçe… Yazıyı bulan Sümerlerin diline kelimeler vermiş, Sümerce ile yaşıt bir dildir Türkçe… Sayfa Sayfa Türkçenin Gücü kitapçığında Türk dilinin köklü tarihi, geniş bir coğrafyadaki yaygınlığı, ses yapısındaki uyum, söz varlığındaki renk adları, akrabalık adları, yemek adları, deyimler, atasözleri zenginliği kısa, öz ve akılda kalıcı bilgilerle, ilgi çekici örneklerle sunulmuştur.  Böylece Türkçenin gücü konusunda toplumumuzda farkındalık oluşacak, genç kuşakların Türkçe konusunda bilinçlendirilmeleri sağlanacak, Türkçenin köklü, yaygın ve güçlü bir dil olduğu gerçeği açık bir biçimde ortaya konulacaktır. İş hayatında, bilimde, sanatta Türkçe hak ettiği yeri alacaktır.  Türkçenin Gücü Broşürleri, 20 ayrı başlıkta bir araya getirilmiş bir setten oluşmaktadır. Türkçe’nin köklü, yaygın ve güçlü bir dil olduğu gerçeği bu broşürler sayesinde açık bir biçimde ortaya konulmuştur.

1- Türkçe’nin Gücü

2- Köklü Dil Türkçe

3-Destanlar Çağından Yazıtlar Çağına

4- Yaygın Dil Türkçe

5- Dünya Dilleri Arasında Türkçe

6- Ahenkli Dil Türkçe

7- Renkli Dil Türkçe

8- Etkili Dil Türkçe

9- Üretken Dil Türkçe

10- Türkçe’nin Söz Varlığı

11- Akrabalık Adlarımız

12- Dostluk Dili Türkçe

13- Lezzet Dili Türkçe

14- Türkçe Deyim Zenginliği

15- Türkçe’nin Atasözleri

16- Bilim Dili Türkçe

17- Türk İşaret Dili

18- Ortak Dil Türkçe

19- Türkçesi ve Doğrusu Varken…

20- Doğru Bilinen Yanlışlar