Hasan Celal Güzel

Özel Sayısı

Eylül – Ekim 2018

 • Sayı

  102-104
 • Cilt Adedi

  3
 • Sayfa

  1.440
 • Makale

  396

Değerli Dostlarımız

 

21. yüzyılın yeni Türkiye’sinin yeniden yapılanması için gerekli olan bütün konularda araştırma yapmayı, ilim, bilim ve fikir geliştirmeyi kendisine görev olarak kabul eden,

 

Demokrasiye ve Milli iradenin üstünlüğüne inanan,

 

Sosyal adalet anlayışı içinde, gelir dağılımının adil ve yaygın bir şekilde hakka ve hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesini benimseyen,

 

Ekonomik bakımdan müreffeh, vatandaşlarının eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin fırsat eşitliği çerçevesinde en iyi şekilde görüldüğü, bilim ve teknolojide ileri kalkınmış bir Türkiye’yi ilke edinen,

 

Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimizin, millî kimliğe sahip, millî ve manevî değerlerimizi benimsemiş, herkese sevgi, saygı ve hoşgörü besleyen yenilikçi birer insan olarak hayata hazırlamayı temel hedef kabul eden,

 

Dürüstlük ve fazileti kendisine rehber edinen,

 

Adaleti; varlığın, insanlığın ve devletin temeli sayan,

 

Adalet ve barışın hâkim olduğu, dürüst ve faziletli insanların siyasetle uğraştığı, insanı Yüce Allah’ın bir emaneti kabul ederek, insan hak ve hürriyetlerine gönülden bağlı, Türk ve İslâm Dünyası’nın liderliği mevkiine erişmiş, bütün dünya ülkeleri ile barışçı ve iyi münasebetler tesis etmiş, düşmanlığından korkulan, dostluğu aranan bir Türk devletinin mevcudiyetine inanmış,

 

Sadece altyapıda, barajda, köprüde, yolda değil; mânâda, sevgide, gönülde ve birlikte Büyük Türkiye’nin varlığına kendini adamış,

 

İdealist bir devlet adamı, saygın bir siyasetçi, üretken bir tarihçi, fikir adamı ve araştırmacı yazar olan, Yeni Türkiye Dergisi’nin ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin kurucusu Hasan Celâl Güzel’i 19 Mart 2018 tarihinde Hakk’ın rahmetine uğurladık.

Merhumun ölümüne kadar geçen sürede üretilmesine vesile olduğu yüzbinlerce sayfayı bulan ilim ve fikir eserleri, kendisinin dünyanın her tarafında binlerce akademisyen, gazeteci, siyaset ve devlet adamı, yazar ve araştırmacı ile birlikte çalışmasını sağlamıştır.

 

Demokrasi ve idealleri uğruna, savunduğu fikirler için hapis yatan Güzel, ilkelerinden taviz vermeyen kişiliği ile halkın arasında yaşayan, halkını bütün varlığı ile kucaklayan sempatik ve gerçek bir ‘münevver’ halk adamı olmuştur.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 2018 Yılı, “Hasan Celâl Güzel Kültür Yılı” olarak ilan edilmiştir. Merhumun hatırasını yaşatmak üzere, 2018 yılının son üç sayısını “Hasan Celâl GÜZEL Özel Sayısı” olarak çıkarmayı düşündük.

 

Bu özel sayımızda yazılarıyla bizleri şereflendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a müteşekkiriz.

 

Üç cilt halinde yayınlanan bu özel sayıda birinci cilt (102. sayı), merhum Hasan Celâl Güzel hakkındaki duygu, düşünce ve hatıraları kaleme alan devlet ve siyaset adamları, bürokratlar yanında, çocukluk ve gençlik döneminde birlikte hareket etmiş olan birçok dostunun makalelerinden oluşmaktadır. Bu makaleler aynı zamanda yakın tarihimizin de bilinmeyenlerini okuyucuyla paylaşıyor.

 

İkinci ciltte (103. sayı) ise merhum Güzel’in 2003 yılından itibaren gazetelerde yayınlanan günlük makalelerinden seçilen yazıları bulunmaktadır. Üçüncü ve son cilt (104. sayı) ise değerli akademisyenlerimizin bu sayı için kaleme aldıkları bilimsel/akademik makalelerinden oluşmaktadır.

 

Bu vesile ile hayatını adadığı Türk milletine bıraktığı değerleri ve eserleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı önemli bir vefa borcumuz olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz.

İçindekiler

1. Cilt

Bir Gönül ve Dava Adamının Ardından / Recep Tayyip Erdoğan [s.9]

Hasan Celâl Güzel Bey / Abdullah Gül [s.11]

Dava, Fikir ve Aksiyon Adamı / İsmail Kahraman [s.13]

Dostlarına “Güzel”, Darbecilere “Celal”li Bir İnsan: Hasan Celâl Güzel / Bülent Arınç [s.16]

Hasan Celâl Güzel: Bir Neslin Güzel Temsilcisi / Ahmet Davutoğlu [s.19]
Cesur, Dirayetli ve Örnek Bir İnsan / Mevlüt Çavuşoğlu [s.22]
Hasan Ağabeyin Ardından / Hulusi Akar [s.23]
‘Yeni Türkiye’ Kavramının Mucidi / Numan Kurtulmuş [s.26]
Hasan Celâl Güzel / M. Vecdi Gönül [s.30]
Güzel Adam Hasan Celâl… / Abdülkadir Aksu [s.33]
Vatanına Hizmet Etmeyi Adeta İbadet Haline Getirmişti / Nabi Avcı [s.35]
Şerefli Bir Hayat, Örnek Bir Şahsiyet: Hasan Celâl Güzel / Mehmet Şimşek Erdemli [s.37]
Ağabeyim, Dostum ve Güzel İnsan / Hüseyin Çelik [s.40]
Yaptıklarının Yanında, Yapamadıklarının Büyüklüğünü Göstermek İstiyordu / Atilla Koç [s.43]
Kariyer Basamaklarını Çıkarken Önümde Hep O Vardı / Ömer Dinçer [s.45]
Hasan Celâl Güzel / Güldal Akşit [s.47]
Halkıyla İç İçe, Gönül Gönüle Bir Siyasetçi / Fatma Şahin [s.49]
Hasan Celâl Güzel’in Ardından… / Sami Güçlü [s.50]
Hasan Celâl Güzel / Efkan Ala [s.51]
Hasan’la Zıtlıkların Birlikteliği / Murat Karayalçın [s.52]
Dostluk Nişanesi / Uluç Gürkan [s.58]
Hasan Celâl Güzel’i Tanımak ve Anlamak / İstemihan Talay [s.60]
Ülkesine Faydalı Olmaktan Başka Kusuru Olmayan Çalışkan Bir Arkadaş / Mehmet Keçeciler [s.63]
‘Adı Gibi Güzel Adam’ / Ali Coşkun [s.66]
Hasan Celâl Güzel Bey / Oltan Sungurlu [s.68]
Hasan Celâl Güzel / Necati Çetinkaya [s.69]
Güzel, En Güzele Kavuştu… / Mehmet Sağlam [s.70]
Hasan Celâl Güzel’i Anarken / Sait Yazıcıoğlu [s.72]
Hasan Celâl Güzel / Bülent Akarcalı [s.75]
Hasan Celâl Güzel Kardeşim ve Birkaç Konu / Vehbi Dinçerler [s.77]
Bence Hasan Celâl Güzel / Namık Kemal Zeybek [s.80]
Hasan Celâl Güzel / Fikri Sağlar [s.83]
Bir Duruşun Adı Hasan Celâl Güzel Ağabey / Mustafa Destici [s.86]
Hasan Abi / Necdet Ünüvar [s.88]
Ne Mersiye Ne Methiye (Birkaç Cümle) / Ahmet İyimaya [s.89]
Merhum Hasan Celâl Güzel Beyefendi / Ravza Kavakçı [s.91]
Onu Hep Vicdanı Yönetti / Haşim Kılıç [s.93]
Güzel İnsan Hasan Celâl Güzel Adı Kaldı Yâdigâr / Sacit Adalı [s.96]
Rehberi Millî Şuurdu / Şakir Akça [s.99]
Bir Güzel İnsan; Hasan Celâl Güzel… / Sevgi Kurtulmuş [s.104]
Hasan Celâl Güzel / İlber Ortaylı [s.406]
Hasan Celâl Güzel Büyük İdeallerin Peşinde Koşan Millet, Devlet Aşığı Yiğit Dava Adamıydı / Osman Okka [s.108]
Bilimsel Yayınların Duayeni ve Dostum Hasan Celâl Güzel / Emin Çarıkçı [s.113]
Tanıdıkça Devleşen Bir Güzel İnsan: Hasan Celâl Güzel / Şükrü Halûk Akalın [s.119]
Hasan Celâl Güzel ile 20 Yıl / Kemal Çiçek [s.123]
Yeni Türkiye’den YTSAM’a Başkanım / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.131]
Hasan Celâl Bey’den Kalanlar / Ali Birinci [s.137]
Çağdaş Alperen Hasan Celâl Güzel’in Ardından / Adnan Mahiroğulları [s.140]
Türk Milletinin Yetiştirdiği Seçkin Bir Devlet Adamı Merhum Hasan Celâl Güzel ve Doğu Türkistan / Nurala Göktürk [s.142]
Azerbaycan Sevdalısı Hasan Celâl Güzel’i Anarken / Musa Qasımlı [s.147]
Darbeler Karşısında “Özgürlük Savaşçısı” / Turan Akkoyun [s.149]
İz Bırakan, Azimli, Türkiye Sevdalısı İnsan / Uluç Özülker [s.160]
Türkiye-Afrika İlişkileri, Değerli Dost Hasan Celâl Güzel ve Diğer Bazı Anılar / Numan Hazar [s.161]
Milli ve Manevi Duygularla Millet Hizmetine Adanan Bir Ömür Merhum Hasan Celâl Güzel / Saffet Arıkan Bedük [s.167]
Hasan Celâl Güzel’in Ardından / Oğuz Kağan Köksal [s.169]
Güzel Hasan / Süleyman Oğuz [s.171]
Hasan Celâl Güzel / Yakup Basmacı [s.174]
Hasan Celâl Güzel / Rasim Cinisli [s.177]
Bir Demokrat ve Kültür Adamı Olarak Hasan Celâl Güzel / Beşir Ayvazoğlu [s.181]
Vesayete Diklenen Yürek; Hasan Celâl Güzel / Nevzat Pakdil [s.183]
Hasan Celâl Güzel’e Hasretle / Orhan Erdem [s.185]
Tank Hasan… / Burhan Özfatura [s.188]
Eğilmeyen, Bükülmeyen Bir Yiğit / Melih Gökçek [s.190]
Tank Hasan’ı Çok İyi Bilirdik! / Yıldırım Aktürk [s.197]
Hasan Celâl Güzel’i Tanımak… / Mehmet Dülger [s.199]
Birkaç Resimle Hasan Celâl Güzel / İlhan Dülger [s.202]
Hasan Celâl Güzel: ‘İkincisi Zor Bulunacak Aydın Bir Devlet Adamı’ / Enis Öksüz [s.205]
Dâvâ Arkadaşım Hasan Celâl Güzel / Emine Bağlı [s.207]
Gönül Adamı Hasan Celâl Güzel / Mustafa Keten [s.210]
Hâtıralarımdaki “Hasan Abimiz” / Hüseyin Erdem [s.213]
Hasan Celâl Güzel / Hacı Bayram Bulgurlu [s.215]
Hasan Celâl: ‘Güzel Dost, Güzel Adam’ / İhsan Sezal [s.216]
Bir Devlet Adamı: Hasan Celâl Güzel / İsmail Akınaltuğ [s.222]
Hasan Celâl Güzel / Altan Ateş [s.223]
Soyadı Gibi Bir Güzel İnsan: Hasan Celâl Güzel / İsmet Binark [s.226]
Arkadaşım Hasan Celâl Güzel ile İlgili Birkaç Söz / İbrahim Düzyol [s.230]
Şeyhü’l Memurin / İsmail Köksal [s.231]
Hasan Bey Hakkında Birkaç Tespit / Ruhi Özbilgiç [s.234]
Uzun Çöl Yürüyüşü: Demokrasi ve Fazilet Mücadelesi / Ali Özer [s.235]
Hocam Hasan Celâl Güzel / Aziz Akgül [s.243]
Son Görüşmemiz / Necmettin Altay [s.245]
Hasan Celâl Güzel / Nedim Öztürk [s.246]
Asil İnsan… / Önder Demirçubuk [s.247]
Tanıdığım Kadarıyla Hasan Celâl Güzel Ağabey / Osman Nuri Filiz [s.249]
Bürokrasinin Ulu Çınarı Hasan Celâl Güzel / Cumali Demirtaş [s.252]
Güzel Adam; Bürokrat, Siyaset ve Devlet Adamlığı Ötesi Millet Adamlığına / Aytekin Yılmaz [s.255]
Bir Güzel İnsan Hasan Celâl / Özcan Yeniçeri [s.258]
Hasan Celâl Güzel ile Bazı Diyaloglarım / Levent Akkoyunlu [s.261]
Çok Kıymetli Bakanım, Hasan Abimiz / Mehmet Tahmazoğlu [s.265]
Bir ‘Güzel’ Sanık / Hacı Ali Özhan [s.266]
İsmi De Cismi De Huyu Da Güzel İnsan Hasan Celâl Güzel / Mustafa Nevzat Şimşek [s.271]
Hırkayı Muhabbet / Ceyhan As [s.274]
Ağabeyim Hasan Celâl Güzel / Mahir Korkmaz Yüceler [s.275]
Çok Yönlü Bir Şahsiyet / Yahya Akengin [s.280]
Çocukluğumun Muzır ve Neşeli Hasan’ı / Erol Özbek [s.283]
Kardeşimi Kaybettim! / Metin Kurt [s.286]
Hasan Celâl Güzel’le, Bir Dönemin Daha Anıları Sonsuza Karıştı / Mehmet Barlas [s.288]
Hasan Celâl Güzel / Yavuz Donat [s.289]
Güzel İnsan / Taha Akyol [s.291]
Hasan Celâl… Güzel Dostum!.. / Hıncal Uluç [s.293]
İtiraf Ediyorum, Ben Bir “Enayi”yim / Abdurrahman Dilipak [s.294]
Yiğit Demokrat / Abdülkadir Selvi [s.297]
Türk Siyasetinin Güzel İnsanı Hasan Celâl / Bülent Erandaç [s.299]
11 Emir ve Tank Hasan / Ersoy Dede [s.303]
Bir Güzel Adam: Hasan Celâl Güzel / Emin Pazarcı [s.305]
Tank Hasan Ne Zarif Bir Bakandı! / Abbas Güçlü [s.307]
Bir Güzel Ağabeyi Kaybettik: Mücadele Adamıydı ve Hep Öyle Hatırlanacak / Fehmi Koru [s.309]
Hasan Celâl Güzel: Altın Nesil’den Tank Gibi Bir Adam / Ömer Lekesiz [s.311]
Engel Tanımaz, Hedefe Mutlaka Ulaşır / Rauf Tamer [s.313]
Hasan Celâl Güzel / Serdar Arseven [s.314]
Hasan Celâl Bey / Gülay Göktürk [s.319]
Güzel Adamdı Hasan Celâl Güzel! / Mehmet Doğan [s.321]
Çiftçigüzeli Arkadaşım Hasan Celâl Güzel / Mehmet Cemal [s.323]
Bir Güzel Adam / Rahim Er [s.332]
Güzel Adam; Hasan Celâl Güzel / Sibel Eraslan [s.334]
Meğer Ne Enayiymiş Rahmetli (!) / Akif Beki [s.336]
Güzel Adam! / Fuat Bol [s.338]
Zor Zamanda Konuşan Yiğit / Mehmet Gündoğan [s.339]
Hasan Celâl Güzel / Erhan Durukan [s.341]
Hasan Celâl Güzel: Anlaşılması Kolay, Anlatılması Zor Bir Dev / Adnan Şenel [s.343]
Güzel / Mehmet Aycı [s.348]
Cesur, Dürüst ve Güzel Bir Adamı Kaybettik / İbrahim Pazan [s.349]
Rahmetli Hasan Celâl Güzel Enayi miydi? / Sinan Burhan [s.352]
Dikili Bir Ağacı Bile Olmayan Müsteşar Hasan Celâl Güzel / Abdullah Şatoğlu [s.354]
Hasan Abinin En Güzel Mirası / Yusuf Ziya Cömert [s.357]
Hasan Celâl Güzel / Selahattin Özdemiroğlu [s.359]
Hasan Celâl Güzel’le / Zeki Sarıhan [s.361]
Uluslararası Akademik Toplantılarla Millî ve Manevi Katkı / Arife Cibil Yıldırım [s.364]
1997 DGM Savunması / [s.373]
Konferans: Devlet Arşivlerinde Yeniden Yapılanmanın Yirminci Yılı / [s.383]
Giresun Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Töreni Konuşması / [s.395]
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Yıl Açılışı ve Fahri Doktora Töreni Konuşması / [s.404]
Yeniden Doğuş Partisi Programı-1992 / [s.415]
Çekiç Güç’e Hayır Bildirisi / [s.426]
Çalışma Notları ve Gazete Kupürleri / [s.427]

2. Cilt

Önce Demokrasi / [s.11]
Cumhuriyet’in Dış Politikası Üzerine / [s.13]
İşte Bizim Askerimiz / [s.15]
Irak’ta Türk Varlığı / [s.17]
Kurban Bayramı’nda Tatlılar ve Acılar / [s.19]
Enflasyon Sohbeti / [s.21]
Türkiye, ABD ve Ortadoğu / [s.23]
Aktif Dış Politika Üzerine / [s.25]
Kızıl Elma’daki Değişimler / [s.27]
Hoş geldin Tayyip Başbakan / [s.29]
Yakılacak Yazı / [s.31]
Rüya / [s.33]
Diplomasi’de Satranç / [s.35]
Dil Yâresi / [s.37]
En Zengin Dil Türkçe / [s.39]
Şarkılar Bizi Söyler / [s.41]
Politika’da İmaj / [s.44]
Türkler / [s.47]
Recep Yazıcıoğlu / [s.50]
Eğitim ve Bilgi Çağı / [s.52]
Adnan Menderes / [s.54]
12 Eylül Günü / [s.56]
Tarım Gönüllüleri Projesi / [s.60]
Atatürk’ü Doğru Anlamak / [s.62]
Tarih ve Asker / [s.64]
Mekteb-i Mülkiye 68 Kuşağı / [s.67]
Devletin İdarî Dönüşümü / [s.70]
Cânım Kıbrıs / [s.72]
Öğretmenim Canım Benim / [s.76]
İsim Sohbeti / [s.78]
Suriye’ye Dikkat / [s.81]
Oy Kerkük Oy / [s.83]
Erdoğan’ın ABD Ziyareti / [s.85]
Başbakan’ın ABD Çıkarması İyi Gidiyor Ama… / [s.87]
Kıbrıs Düşünceleri / [s.89]
Kurban Bayramı ve Hac Üzerine Sohbet / [s.91]
Türk Dili Savaşçıları / [s.97]
Modalaştıramadıklarımızdan mısınız? / [s.99]
Dış Politika’da Temel Hedefler / [s.103]
Yoksulluk, İşsizlik ve Mikrokredi Projesi / [s.105]
Ah Adayım, Vah Adayım / [s.107]
Büyük Ortadoğu, Büyük Türkiye / [s.110]
Ben Armudu Dişlerim, Vatandaşı Fişlerim / [s.112]
Ördek Hüsnüler / [s.118]
Gelince Bahar Ayları, Gevşer Gönül Yayları / [s.120]
Sabancı’ya Rahmet / [s.123]
Millî Egemenlik Şuuru / [s.125]
Çocuk Bayramı / [s.127]
Ermeni Mezalimi / [s.129]
Gül Muhammed (S.A.S.) / [s.131]
Kadın Hakları ve Anayasa / [s.133]
Meslekî-Teknik Öğretimi Unutanlar / [s.135]
Gençler Nasıl Bir Ülke İster? / [s.137]
Unutulan Türkmenler / [s.139]
Fuat Paşa ve Mit / [s.141]
Kanalizasyonlar Çiçek Açtı / [s.144]
Tankların Gölgesinde Demokrasi / [s.146]
PKK’lı Başkanlar Görevden Alınmalı / [s.148]
Teröre Taviz Verilmez / [s.150]
Çelik Bakan’dan Müfredat Reformu / [s.152]
Malazgirt’ten Büyük Taarruza / [s.154]
Diliniz Kopsun İnşaallah / [s.156]
Ezana İlişmeyelim / [s.158]
Hak Muhammed, Ali Yolu / [s.160]
Yemek Hasbıhali / [s.162]
Heybeliada Rum Rahipler Okulu / [s.164]
Türkiyelilik Üzerine / [s.166]
17 Aralık Tuzakları / [s.168]
Artık Yeni Anayasa / [s.170]
Tarih Önünde Hesaplaşma / [s.172]
Dolaştım Mülk-ü İslâmı / [s.174]
Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine / [s.176]
17 Aralık Düşünceleri / [s.178]
Yeni Türkiye, Yeni Ufuklar / [s.180]
Çeptırınızı Yesinler Sizin / [s.182]
Niçin Diyarbakır? / [s.184]
Musul Vasiyeti / [s.186]
Rusya İlişkilerinde Dengeler / [s.188]
Misyonerlik Üzerine / [s.190]
Türk Şehri Erbil / [s.192]
Bu Mazlum Millet-Revan / [s.194]
Türkiye, Suriye ve ABD / [s.196]
Gömelim Gel Seni Tarihe / [s.198]
Bayrak Tartışması / [s.201]
Millî Refleks / [s.203]
Özal ve Masonlar / [s.205]
Rauf Denktaş / [s.207]
85. Yılda Millî Egemenlik / [s.209]
Engizisyon İsviçresi ve Halaçoğlu / [s.211]
Gençlik Siyaset Yapmalı / [s.213]
Şu Benim Garip Memleketim / [s.215]
AB Konusunda Net Olmak / [s.217]
Abdülkadir Aksu ve Mobese Projesi / [s.219]
Canım Bosna’da Tahattur / [s.221]
Srebrenica’da Hüzün / [s.223]
Bosna ve Srebrenica İntibaları / [s.225]
Büyük Osmanlı Projesi / [s.228]
Atayurda Yolculuk / [s.230]
Bilge Kağan Yolu / [s.232]
Türk Milleti / [s.233]
Lozan’da Tutuklama / [s.235]
Can Doğu Türkistan / [s.237]
Kürt Sorunu mu, Terör Sorunu mu? / [s.239]
Kürt Sorununda Demokratik Açılım Nedir? (1) / [s.241]
Kürt Sorununda Demokratik Açılım Nedir? (2) / [s.243]
Arkadaş Burası Türkiye / [s.245]
Dil Efendim Dil / [s.247]
Düşünceyi İfade Hürriyetinin Önünü Açalım / [s.249]
Filistin’in Tapusu Bizde / [s.251]
İtiraf Ediyorum Ben Bir Enayiyim / [s.253]
Sivil ve Demokratik Çözüm Arayışları Nelerdir? / [s.256]
Sahi 1915’te Ne Oldu? / [s.258]
Derin Devlet’ten ve Çetelerden Nasıl Kurtuluruz? / [s.260]
Bit Pazarına Nur Yağmayacak / [s.262]
18 Yaşında Milletvekili Olmaz mı? / [s.264]
Olmadı Devlet Cihan’da Bir Nefes Sıhhat Gibi / [s.266]
Türkiye’nin Ortadoğu’daki Yeni Rolü / [s.268]
Haritacıların Torunları / [s.270]
Dış Politikada Sadece Millî Menfaatler Geçerlidir / [s.272]
Türkiye ve Türk Dünyası / [s.274]
Bu Mazlum ve Vakur Millet / [s.276]
Eğitim Şûrası, Değişim ve Küreselleşme / [s.278]
Yaprak Dökümü / [s.280]
ABD’nin Kürt Oyunu / [s.282]
Irak Türkleri ve Gerçekler / [s.284]
Milliyetçilik Üzerine Geçmişte Bir Gezinti / [s.286]
Eyalet Sistemi Bölünmeye Yol Açar / [s.288]
Güneydoğu’da Barzani Yayılmacılığına Dikkat / [s.290]
Vatandaşlık Şartı Nedir? / [s.292]
Derhal Yeni Anayasa / [s.293]
Yeni Anayasa ve İdeoloji / [s.295]
Kızılderili Soykırım Kararı / [s.297]
Pax Ottomana’dan, Pax Turcica’ya / [s.299]
Misyonerlik Sorunu / [s.300]
14 Şehit Anıtı ve Sarkozy / [s.302]
Kürtler’in Lozan Konferansı’na Gönderdiği Mesaj / [s.304]
Bu Vatan Kimin? / [s.306]
24 Nisan’da Ermeni Yalanları / [s.308]
Vakıf Medeniyeti’nin Yeniden Doğuşu / [s.310]
Osmanlı Milletler Topluluğu / [s.313]
Ekonomik Kriz Hatıraları (1) / [s.315]
Bir Gönül Eri’nin Ardından / [s.317]
Alevi Açılımı ve Millî Birlik / [s.318]
Ekonomik Kriz Hatıraları (2) / [s.320]
Türkiye Büyüklüğünü Farketti / [s.322]
Eniştem Beni Niye Öptü? / [s.324]
Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra / [s.326]
Unutulmayan Cumhurbaşkanı / [s.328]
Doğu Türkistan’da Katliam / [s.330]
2200 Yıllık Türk Yurdu Doğu Türkistan / [s.332]
Kimlik (1) / [s.334]
Kimlik (2) / [s.336]
Kimlik (3) / [s.338]
Dinleyen Dinleyene / [s.340]
Çanakkale İçinde Vurdular Beni / [s.342]
Demokrasi Açılımını Anlamak (1) / [s.345]
Demokrasi Açılımını Anlamak (2) / [s.347]
Demokrasi Açılımını Anlamak (3) / [s.349]
O’nun Bir Hayali Vardı / [s.351]
Nerede Muhabbet, Orada Muhammed / [s.353]
24 Nisan’da Ne Oldu? / [s.355]
Bugün Demokrasi Bayramı / [s.357]
İsrail’in Hesapları / [s.359]
Türk Dış Politikası’nı Anlamak Zorundasınız / [s.361]
Rekora Koşan Türkiye / [s.363]
Srebrenica Soykırımı / [s.365]
NATO’da Diplomasi ve Eksen Gösterisi / [s.367]
Osmanlı Milletler Topluluğu Kurulmalıdır (1) / [s.369]
Osmanlı Milletler Topluluğu Kurulmalıdır (2) / [s.371]
Osmanlı Milletler Topluluğu Kurulmalıdır (3) / [s.373]
Biz Bu Vatanı Böldürmeyiz / [s.375]
İki Dillilik Parçalanmaya Götürür / [s.377]
İşte Terör Çemberi ve PKK’nın 2011 Planı (1) / [s.379]
İşte Terör Çemberi ve PKK’nın 2011 Planı (2) / [s.381]
Türkiye’nin Bütünlüğü Aleyhindeki Psikolojik Hareket Örnekleri (1) / [s.383]
İkinci On Yılın Başlangıcında Türkiye / [s.385]
Türk Yurdu 100 Yaşında / [s.387]
Son Firavunlar Yıkılırken / [s.389]
Alperen Hasreti Ahmet Kabaklı / [s.391]
Şehitler Günü / [s.393]
Türkiyelilik / [s.395]
Bir İdealist Ali İhsan Göğüş / [s.397]
Acı Gerçek: Muhsin Yazcıoğlu Şehit Edildi / [s.399]
Somali’ye Yardım Boynumuzun Borcudur / [s.401]
Ramazan’da Hasbihal / [s.403]
Ha Şöyle Devlet Olduğumuzu Anlayalım / [s.405]
Terörle Mücadele’de Tek Merkezden Koordinasyona Dikkat / [s.407]
Tarih Yazılırken… / [s.409]
Erdoğan’ın BM’de Tarihi Konuşması / [s.411]
Bir Mücahit Edebiyatçı: Cengiz Dağcı / [s.413]
Artık Bu İşi Bitirelim / [s.415]
Büyük Türkiye / [s.417]
1915 Ermeni Tehciri Soykırım Değildir / [s.419]
Millî Kahramanımız Hakk’a Yürüdü / [s.421]
Suriye Türkmenleri / [s.423]
Üniter Devlete Dikkat / [s.425]
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Hangi Milletin Devleti? / [s.427]
Bir Altın Nesil ve Üç Mücahit / [s.429]
Bosna’da Batı Medeniyeti’nin İflası / [s.431]
Terörle Mücadeleyi Hızlandırmalıyız / [s.433]
Arakan Müslümanları’na Yardım Boynumuzun Borcudur / [s.435]
Zaferler Ayında Düşünceler / [s.437]
Elimizi Çabuk Tutalım / [s.439]
Sermayesi Kan Olan Şirket: PKK / [s.441]
Yeni Büyükşehir Belediye Kanunu’na Dikkat / [s.443]
AK Parti’nin On Yılı Çok Başarılıdır / [s.445]
Dış Politikamız ve Birleşmiş Milletler / [s.447]
Başkanlık Sistemi’ne Doğru / [s.449]
Batı Sömürgeciliğinden Türk Dostluğuna: Afrika / [s.451]
PKK Nedir? Ne Değildir? / [s.452]
Habur’dan Ders Alalım / [s.454]
İyi ki Oldu: 24 Ocak Ekonomik Kararları / [s.455]
Kimlik Tartışması / [s.456]
Irkçılık, Milliyetçilik, Vatanseverlik / [s.458]
Kadınlar Günü ve Fatma Şahin / [s.460]
Vatan, Millet Yahut Çanakkale / [s.462]
Ulus Devlet Gerçeği / [s.463]
Tek Millet Ne Demek? / [s.465]
Akil İnsanlar Heyeti / [s.466]
Tek Bayrak Ne Demek? / [s.467]
Tek Devlet Ne Demek? / [s.468]
Sen, Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin Efendim / [s.469]
Türkiye’de Kürt Nüfusu Nedir?(1) / [s.471]
Türkiye’de Kürt Nüfusu Nedir?(2) / [s.473]
Kırım ve Ahıska Türkleri’nin Soykırımı / [s.475]
Tarihimizin En Büyük Yalanı: Yavuz’un Alevi Katliamı / [s.477]
Yeni Türkiye’de Merhaleler / [s.479]
Ben O’nu Çok Sevdim / [s.481]
Kurban Bayramı Düşünceleri / [s.483]
Polis Bizim Canımız / [s.485]
Geleceğin Süper Gücü Yeni Türkiye (2) / [s.487]

3. Cilt

Bilimlerin Ayrımları / Sami Selçuk [s.7]
Batı Anadolu’nun İlk Türkmen Şehri: Güzel Hisar / Enver Konukçu [s.20]
‘Sivil İtaatsizlik’ Üzerine Bazı Mülâhazalar / İ. Erol Kozak [s.25]
Merhum Bir Aydına Minnet Duygusunun İfadesi Olarak Telegrafik Bir Yazı / Sadettin Elibol [s.34]
18. Yüzyılda Yazıya Geçirilmiş Bir Tepegöz Hikayesi ve Bununla İlgili Hatıralar / Nuri Yüce [s.37]
Tanrı Kelimesi Üzerine / Mesut Şen [s.47]
Türkçenin İmla Meselesi / Gülden Sağol Yüksekkaya [s.57]
Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş ve Yaşayan Türkçe Mücadelesi / Mustafa Özkan [s.60]
Kasasu’l Enbiyâlarda Ayetlerin Tercüme Teknikleri I / Mariana Budu [s.73]
Eski Türkçe ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Kahverengi Anlamında Kullanılan Öztürkçe Ko?ır/Ko?ur Sözcünün Anlam Alanı / Zhazira Otyzbay [s.84]
Divanü Lugat-it Türk’teki Kişi Adları ile Günümüz Kişi Adlarının Karşılaştırılması: Uşak ve Kütahya İli Örneği / Zekerya Batur – Halil Ziya Özcan – Ebru Öztürk – Y. Emre Alakaya – Ahmet Gül [s.90]
Divanü Lugati’t-Türk’teki Atasözlerinin Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırılması / Hicret Dilan Daşdemir [s.102]
Eski Türkçe Metinlerinde Kullanılan ‘Akrabalık Adları’ / Sema Başar [s.110]
Dil ve Dil Bilinci Sorunu / Mustafa Kaya – Raşit Koç [s.125]
Anlam Bilimi Açısından Türkçede ‘Söz’ Kavramı / Kemalettin Deniz – Efecan Karagöl [s.137]
Reşat Nuri Güntekin’in Çanakkale Milletvekilliği ve Siyaset Konusunda Özel Bir Raporu / Mithat Atabay [s.145]
1920-1946 Yılları Arasında Yazılan Türk Romanlarına Toplu Bir Bakış / Salim Pilav [s.160]
Serviler Arasında: (Bilinmeyen) Bir Fecr-i Âti Romanı / Z. Uğur Yıkan [s.170]
Neşâtî’nin ‘Güşâde’sine Deyişbilim Üzerinden Bir Bakış Denemesi / Hacer Tekercioğlu [s.175]
Ahmet Paşa ve Necâtî Beg’in Divanlarında ‘Fitne/Fettân’ Mazmunu / Eyüp Tugay Bahar [s.180]
Râsih’in ‘Üstine’ Redifli Ünlü Gazeline Bir Nazire / Eyüp Tugay Bahar [s.196]
Bâki Dîvânı’nda ‘Mest’ Mazmunu / Eyüp Tugay Bahar [s.203]
Türk Siyasi Partilerinin Parti Programlarında ve Seçim Beyannamelerinde Türkçeye Yönelik Politikalar / Serdar Arhan [s.215]
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin E-Okumaya Yönelik Görüşleri (B1 Seviyesi Örneği) / Ahmet Zeki Güven – Emrullah Banaz – Uğur Özbilen [s.254]
Mevlana’da Çocuk Eğitimi / Rıdvan Demirci – Raşit Koç [s.261]
XII. Milli Eğitim Şûrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi / Erol Çiydem – Selahattin Kaymakcı [s.280]
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Osmanlı Türkçesi Dersi Öğretim Programları Üzerine Bir Değerlendirme / Adem Orakçı – Serdar Arhan [s.294]
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Beceresi: Sorgulayıcı Bir Öz Değerlendirme Çalışması / Yusuf Doğan [s.315]
Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Göre Dil Eğitiminin Yapısal Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önrileri (Van İli Örneği) / Ömer Çiftçi – Kenan Bulut [s.323]
Final Phase of the Ottoman Empire and Establishment of Modern Turkey / Fatma Acun [s.335]
Milli Mücadele’de Unutulan Telgrafçı İhsan Bey / Mithat Atabay [s.341]
1950’den 24 Ocak 1980 Kararlarına Giden Süreç / Şule Nur Çetinkaya [s.349]
Tarihsel Süreç İçinde Serbest Ticaret Algısı / Sabit Duman [s.358]
Yıkıntılar Arasında Bulunan Bir Belge: Antalya Halkevi Müze ve Sergi Şubesi Karar Defteri (17.07.1932-25.03.1937) / Galip Alçıtepe [s.368]
Kardeş Çalgılarımızdan Kamança, Kemane, Gyjak, Rebab, Iklığ ve Eğitimde Ortak Kullanım Düşüncesi / Zekeriya Başarslan [s.375]
Türk Musikisi Geleneğinde Üslup ve Tavır / Yıldırım Aktaş [s.382]
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Müzik Eşliği / Zekeriya Başarslan [s.388]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa