İnsan Hakları

Özel Sayısı

Mayıs – Ağustos 1998
 • Sayı

  21-22
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  1535
 • Makale

  200

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
Haluk GERGER Yolun Sonuna Doğru Türkiye'de İnsan Hakları Savaşımı490
Coşkun Can AKTAN Leviathan: İnsan Haklarının Koruyucusu mu, Yoksa İhlalcisi mi ?499
M. Lutfullah KARAMAN Devleti Özgül Bir Tırnak İçinde Algılayan Bir Yönetim Anlayışı ve/veya Düzeni Altında Türkiye'de İnsan Hak (sızlık) ları502
Süleyman AKDEMİR Devletin Hukukilik Niteliği, İnsan Hakları Açısından Teorik Bir Yaklaşım511
Aydın BAŞBUĞ Devlet Faaliyeti Olarak Hukuk ve İnsan Hakları526
Lütfi ŞEHSUVAROĞLU Devletçi Milliyetçilikten Milletçi Milliyetçiliğe532
Recep YAZICIOĞLU Polis Devleti536
Nazlı ILICAK Korkunun Girdabında Devlet Birey İlişkisi541
Bekir ÇINAR Örtülü Operasyonlarda İnsan Hakları İhlalleri543
M. Şevki MEŞE - Emrullah USLU İnsan Hakları ve Polis549
Hukuk, Yargı, Anayasa ve İnsan Hakları
Ahmet İYİMAYA Yasa ve İnsan Hakları557
Anıl ÇEÇEN Türkiye'de İnsan Hakları Alanının Düzenlenmesi560
Bakır ÇAĞLAR Kanun Devleti Değil, Hukuk Devleti Olmalıyız581
Coşkun Can AKTAN Hukuk - Demokrasi - Yargıçlar Gerillası (İnsan Hakları Yeni Problematiği Üzerine Notlar)572
Sami SELÇUK İnsan Hakları Denince586
Mithat SANCAR Yargının Bağımsızlılığı ve Tarafsızlığı589
Şükrü KARATAPE Tuz Kokmuştur596
Zühtü ARSLAN İnsan Hakları, Yargı ve "Taşralı Adam"ın Dramı601
İzzet ÖZGENÇ İnsan Hakları'nın Özüne Dönüş606
Yavuz ATAR Anayasa Yapımında İnsan Haklarının Düzenlenmesi ve Sınırlanmasıyla İlgili Tercihler617
İNSAN HAKLARININ KAYNAĞI VE NİTELİĞİ
Genel Değerlendirme
Hikmet Sami TÜRK Sürekli Bir Ödev Olarak İnsan Hakları17
M. Oltan SUNGURLU İnsan Hakları Konusundaki Çalışmalarımız21
M. Recai KUTAN İnsan Hakları Olmadan Demokrasi İnşa Edilemez35
Akın BİRDAL İnsan Hakları Günü40
Yılmaz ENSAROĞLU Etkin Bir İnsan Hakları Mücadelesinde Ahlak ve İlke Sorunu43
Yavuz ÖNEN Türkiye ve İnsan Hakları48
Mehmet DOĞAN İnsan Hakları Bilincine Ulaşmak51
Metin ÖNEY İnsan Hakları Tarihi Gelişimi ve Türkiye54
Erkan MUMCU İnsan Hakları63
Meral AKŞENER İnsan Hakları Kimin Hakkı68
Yılmaz KARAKOYUNLU Dikensiz Gül Bahçesinde İnsan Hakları72
Mehmet KAHRAMAN İnsan Hakları75
Rıza AKÇALI Hala İnsan Hakları mı?78
Adil AŞIRIM İnsan Hakları81
Şeref MALKOÇ 21. Yüzyılın eşiğinde Türkiye ve İnsan Hakları90
Cafer GÜNEŞ Herkese İnsan Hakları93
Mustafa BAŞOĞLU İnsan ve Hakları95
Sami ŞENER İnsani Haklara Bakış'ta İNSO98
İnsan Hakları Kavramı ve Felsefi Temelleri
Mehmet Bedri İNCETAHTACI Yaşadığımız Sürecin İnsan Hakları Bakımından Hukuki ve Felsefi Temelleri103
İ. Ertan YÜLEK İnsan: Beden, Ruh, Nefs ve Akıl107
Hüseyin ERGÜN İnsan Hakları: Sıfırdan Sonsuza Doğru110
Kazım BERZEG İnsan Hak ve Özgürlükleri, Sosyalizmin, "Sol"un Değil, "Liberal Sağ"ın Mefküresidir113
Süleyman Hayri BOLAY İnsan Haklarının Felsefi Temelleri121
Toktamış ATEŞ İnsan Hakları ve Kökenleri125
Hayrettin ÖKÇESİZ Hukuk Felsefesi Yönünden İnsan Hakları130
Mustafa ERDOĞAN İnsan Hakları ve Türkiye136
M. Naci BOSTANCI Bir Paradoks Alanı Olarak İnsan Hakları144
Fikret BAŞKAYA İnsan Hakları Söylemi ve Liberal Demokrasi149
Aytekin YILMAZ Günümüzde İnsan Hakları ve Türkiye152
Hüsrev HATEMİ İnsan Hakları166
Davut DURSUN İnsan Hakları Sorununun Siyasal Temeli168
Mehmet Ali KILÇBAY Fetiş Bir Kavram: İnsan Hakları173
Yaşar KAPLAN İnsan Hakları Hangi Sularda Seyrediyor?176
Ali Rıza ÇOBAN İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Tartışmalar187
Ahmet TAŞGETİREN İnsan Haklarına Çerçeve203
Abdurrahman DİLİPAK İnsan Hakları Vehbi mi, Kesbi mi?208
Gencay ŞAYLON İnsan Hakları Üzerine / Ropörtaj213
İnsan Hakları ve İslâm
Lütfi DOĞAN İslamiyet ve İnsan Hakları223
Mehmet Nuri YILMAZ İslam ve İnsan Hakları227
Hayreddin KARAMAN İslama Göre İnsan Hakları ve Ödevleri231
Mehmet PAMAK İslamın ve Batı Düşüncesinin İnsan Haklarına Yaklaşımı245
M. Hayri KIRBAŞOĞLU İslam ve İnsan Hakları Üzerine Eleştirel Bir Bakış274
Mustafa TEMİZ İnsan Sevgisi ve İnsan Haklarına Deruni Bir Yaklaşım281
Süleyman YAĞIZ İnsan Hakları, İslamiyet ve Evrensellik307
Sorunlar ve Tartışmalar
Abdüllatif ŞENER Kendi İnsanımıza Saygı ve Güven310
Bülent AKARCALI 15 Yıllık Başağrımız: İnsan Hakları316
Gürcan DAĞDAŞ İnsan Hakları321
Ümran AKKAN İnsan Hakları325
Haşim HAŞİMİ Güneydoğu: Hemen Şindi!328
Recep Tayyip ERDOĞAN İnsan; Haklarını Savunan Varlıktır332
Necmettin TOZLU İnsan Hakları Üzerine Bir Durum Muhakemesi334
Mustafa ERDOĞAN Türkiye'nin "İnsan Hakları" Diye Bir Sorunu mu Var?337
D. Mehmet DOĞAN Statümüz Ne? İkinci Sınıf Vatandaş mı, "Dönme"mi340
Cengiz ÇANDAR İnsan Haklarını Tartışmak...353
Aytunç ALTINDAL Yeni Bir Religio: İnsan Hakları Evrensel Bildirisi356
Ceyhan MUMCU Birdal'a Yapılan Alçakça Saldırı, İnsan Haklarının Kiminle, Nasıl Savunulacağını Sorgulayan Bir Özeleştiri Şansı Yaratır mı?359
M. Selâmi ÇEKMEGİL İnsan Haklarına Alışılmadık Bir Başkış364
M. Emin DEĞER 12 Eylül Çıkmazındaki Ülke Türkiyem370
Bilgin ERDOĞAN - Gökhan BACIK Egemensizleştirilen Ulus, Bireysizleştirilen İnsan397
Erhan YARAR Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu Çerçevesinde Batılılaşma Üzerine Bir Yorum390
Abdurrahim KARAKOÇ Hamiline Yazılı İnsan Hakları399
Latif DAŞDEMİR Çağdaş Türkiye'nin Aydın Kafası!!! Yahut Korkakların Çağdaşlık Yansımaları ve İnsan...402
DEMOKRASİ, DEVLET, HUKUK VE İNSAN HAKLARI
Demokrasi, Sivil Toplum ve İnsan Hakları
Lütfü ESENGÜN Demokrasi, İnsan Hakları ve Siyasal Partiler409
Şaban KARATAŞ Haklar, Haklılar, Haksızlar, Demokrasi413
Recep KIRIŞ Demokrasi ve Hukuk Devleti422
Ali ÇOŞKUN Demokrasi - İnsan Hakları ve Türkiye418
Nevzat ERCAN Hukuk Ötesi Güvenceler ve İnsan Hakları426
Doğu ERGİL Demokrasi Yoluyla İnsan Haklarının Garanti Altına Alınması428
Yavuz GÖKMEN Oligarşik Demokrasilerde İnsan Hakları435
Mehmet ALTAN İnsan Hakları, Tatara Titiri...447
A. Nuri YURDUSEV Türkiye'de Demokrasi Tartışmalarının Seyri Üzerine454
Ayşe ÖNAL Demokrasi Yazısı Nasıl Yazılır?...457
Ömer ANAYURT Anayasanın 34/5 Hükmü ya da Sivil Toplumun Reddi461
Alper Yılmaz DEDE Türkiye'de Bir Demokratikleşme Özlemi Olarak İfade Edilen "Sivil Toplum" Kavramı ve İnsan Hakları ile ilişkisi466
Devlet ve İnsan Hakları
M. Emin AYDINBAŞ İnsan Hakları Bağlamında Devlet, Demokrasi ve Birey'in Yeri476
Hüseyin HATEMİ Hukuk Devleti'nin Onsuz Olmaz Kavramı: İnsan Hakları483
Fazıl Hüsnü ERDEM 1982 Anayasasında İnsan Hakları ve Hukuk Devleti: Eleştirel Bir Bakış624
Veysel K. BİLGİÇ Türkiye'de İnsan Haklarının Anayasal Evrimi645
Mahmut ÖZBAY Anayasamız Açısından İnsan Hakları651
İ. Şadi ÇARSANCAKLI Yargısal Deformasyon Üzerine654
Sibel ERASLAN Türk Hukuk Sisteminde Kuramsal Mekanizmaların Demokratikleşme Gerekirliği657
Ömer ANAYURT 1976 Kanun-u Esasisi ve 1909 Değişiklikleri'nde Temel Hak ve Hürriyetler660

2. Cilt

YazarMakaleSayfa
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
Haklar ve Özgürlükler Üstüne
Enis ÖKSÜZ Temel Hak ve Özgürlükler ve Meseleleri687
İsmail KILLIOĞLU İnsan ve Özgürlük Üstüne Bir Deneme690
Mithat BAYDUR Hürriyet Kavramı Ekseninde, İslam ve Demokrasi Üzerine Kısa Notlar696
Ahmet BİLGİN Hak ve Özgürlükler, Çifte Standartsız Bir Dünya702
Mümtaz'er TÜRKÖNE Siyasal Özgürlükler705
Cemal FEDAYİ Özgürlük ve Hukuk707
Din ve Vicdan Özgürlüğü
Nevzat YALÇINTAŞ Din ve Vicdan Hürriyetlerinin Tahribinin Temel Sebebi Çıkar!712
Zülfikar GAZİ Haklarımız Onurumuzdur718
Niyazi ÖKTEM İnsan Hakları722
Servet ARMAĞAN Dünya Devletleri Anayasalında Laiklik Prensibinin Düzenlenişi732
Hamit ERSOY İnsan Hakkı Olarak Din Özgürlüğü; Engeller ve Çıkış Yolu742
Kezban HATEMİ İnsan Hakları ve Kadın, İnsan Başı Örtüsü Sorunu750
Ahmet YILDIZHAN Türkiye Cumhuriyeti'nin İmza Koyduğu Uluslararası Metinlere Göre İlkokulda Dahi Başörtüsü Takmak Serbesttir755
Ş. Yavuz KIR Laiklik ve Atatürkçülük Kamuflajında Demokrasi ve İnsan Hakları İhlali759
İlyas CANİKLİ Kur'an da ve Hz. Peygamberin Öğretilerinde İnanç ve İnandığını Yaşama Hürriyeti767
Hekimoğlu İSMAİL İnsan Hakları ve Müslümanlar773
Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Algan HACALOĞLU Düşünce ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Demokrasinin Omurgasıdır...776
Şevket KAZAN İnsan Hakları ve Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü780
Burhan KUZU Anayasamızda Düşünce ve Düşünceleri Açıklama Hürriyeti783
Yılmaz ALİEFENDİOĞLU Bir Temel İnsan Hakkı: düşünce Özgürlüğü804
Mesut KINALI Düşünce Özgürlüğü814
T. Ayhan BEYDOĞAN demokrasilerde İfade Hürriyeti821
Ünal EMİROĞLU San'at ve San'atçının Yazgısında İnsan Haklarının İzdüşümü829
Bülent Hayri ACAR Düşünceden Değil, Düşüncenin Açıklanmasından Doğan Cezasal ve Hukuksal Sorumluluk835
Hasan GİRİT Düşünce ve Anlatım Özgürlüğünün Ulusalüstü Ölçütleri860
Ragıp DURAN Düşünce, İfade ve Basın Özgürsüzlüğü: "Gördüklerimi Düşündüklerimi Yazdım, on Ay Hapse Mahkum Ettiler"871
İnsan Hakları ve Medya
Sabri TEKİR Düşünce Hürriyeti ve Medya Boyutu874
Yaşar OKUYAN İnsan Hakları, Demokrasi ve Basın878
Gürsel ÖNGÖREN Medya ve İnsan Hakları882
Koray DÜZGÖREN Medya ve İnsan Hakları898
İşkence ve İşkencenin Önlenmesi
Selim ÖLÇER Türkiye'de İşkence904
Fatih KARAOSMANOĞLU Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ve Denetim Mekanizması: Türkiye'nin Tespit Edilen Sorunları ve Çözüm Önerileri907
Seyithan GÜNEŞ İşkence, Eziyet ve İnsan Onuruyla Bağdaşmayan Muamele Yasağı...913
Cengiz BAŞAK Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı921
Adil Yargılanma Hakkı, Sanık Hakları ve İnfaz
Çetin AŞÇIOĞLU Yargıda Temel Sorun: Doğru ve Güvenli Yargılanma Hakkı925
Yahya K. ZABUNOĞLU Adil Yargılanma Hakkı ve Adil Yargılama Yapma Görevi936
Muhammed Akif EROL Adil Yargılanma Hakkı Ekseninde Yüksek Askeri Şura Kararları945
Aytekin GELERİ Adli Soruşturmalarda Sanığın Görsel Teşhisi ve Sanık Hakları950
Mesut Bedri ERYILMAZ Hukuk Devleti, İnsan Hakları, Demokrasi İlkeleri Işığında Sanığın Korunması979
Orhan YENER Türk Dünyası - Türkiye Üzerine Düşünceler960
Melda TÜRKER Türk Cezaevlerinde İnsan Haklarının Korunması İçin Adalet Bakanlığına Pratik Bir Öneri: Standartlaştırma Yolu İle İyileştirme991
Önder AYTAÇ 'Suçsuz Teröristeler', İnsan Hakla(mala)rı, Yargı ve Bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı1008
Afet ILGAZ Yargıda Hak İhlalleri1021
İnsan Hakları Konusunda İbretlik Bir Dava Yaşar Kaplan Davası1024
Siyasal Haklar
Mehmet DÜLGER Temel Bir İnsan Hakkı Olarak "Seçme Hakkı" Üzerinde Düşünceler1034
Turan YILDIRIM Kamu Görevlilerinin Siyasal Hakları1038
Hacı Ali ÖZHAN Siyasi Haklar ve Önemsiz Gibi Görülen Haklar1044
SOSYAL, EKONOMİK HAKLAR VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR
Ekonomik ve Sosyal Haklar
A. Mehmet KOCAOĞLU İnsan Hakları Çerçevesinde Ekonomik ve Sosyal Hakların Vazgeçilemez Önemi1065
Coşkun Can AKTAN Özgürlüklerin İki Boyutu: Siyasal Özgürlükler ve Ekonomik Özgürlükler1075
Erol YARAR İnsan Haklarının Ekonomi Politiği1090
Eğitim ve Öğrenim Görme Hakkı
Beşir ATALAY Bir İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hürriyeti1093
Muharrem BALCI Ulusal ve Uluslararası Hukukta İnsan Hakları Çerçevesinde Eğitim ve Öğretim Hakkı1097
Çalışma Hakkı ve Sendikal Özgürlükler
Salim USLU İnsan Hakları: Gerçekten İstiyor muyuz?1110
M. Akif İNAN İnsan Hakları Bağlamında İnsanca çalışma Hakkı ve Kamu Çalışanları1116
Zehra Gönül BALKIR Çalışma Hayatında Çocuk İşçilerin Korunması, Sağlık ve Eğitim İmkanları1123
Çocuk Hakları
Betül ONURSAL Çağdaş Çocuk Hakları Sisteminde Türkiye'nin Konumu1146
Seda AKÇO Çocuk Mahkemeleri ve Suça İtilen Çocukların Yargılanması1164
İbrahim CANAN İslamda Çocuk Hakları1180
Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre ve Kentsel Haklar
Oktay EKİNCİ 5 Haziran 1972 Bildirgesi Işığında insan Hakları ve Çevre1191
H. Bülent OLCAY Temel Bir İnsan Hakkı Olarak "Su"1195
Mustafa ÖKMEN Bir İnsan Hakkı Olarak "Kentsel Haklar" ve Bazı Mülahazalar1199
Çeşitli Haklara İlişkin Tartışmalar
Uğur Köksal ODABAŞ Bir İnsan Olarak Haklarını Bilme Hakkı1208
Musa EKEN Kamu Yönetimi ve Bilgi Edinme Hakkı1213
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İNSAN HAKLARI
İnsan Haklarının Uluslararası Boyutu ve Mülteciler Sorunu
Necati POLAT Eleştirel Uluslararası Hukuk1219
Berdal ARAL Uluslararası Hukuk Bağlamında İnsan Hakları ve Kültürel Görelilik1227
Turgay UZAN Uluslararası Alanda İnsan Haklarının Gelişimi, İdealler, Gerçekler ve Türkiye1231
İhsan D. DAĞI İnsan Hakları, sığınmacılar Sorunu ve Uluslararası Güvenlik1250
Taner KILIÇ Mülteci Sorunu ve Türkiye Gerçeği1262
Uluslararası Belgeler ve Koruma Amaçlı Mekanizmalar
Feyyaz GÖLCÜKLÜ 11 Nolu Protokol'den Sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi1272
Tekin AKILLIOĞLU Yönetim Hukukunda İnsan Hakları1278
Turgut TARHANLI İnsan Haklarını Uluslararasında Korumanın Başka Bir Yolu: Sivil Toplum Kuruluşları1284
Yavuz ATAR Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması Mekanizması1290
M. Emin ZARARSIZ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirliği: İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kuralı ve Türk Hukuku1301
Sultan Tahmazoğlu ÜZELTÜRK İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) 10. Maddesi İfade Özgürlüğü1316
Mustafa ŞAHİN İnsan Haklarının Topluluk Hakları Kategorisinden Self Determinasyon Hakkı’nın (Kendi Kaderini Tayin Hakkı) Uluslararası Hukuktaki Yeri1325
Uluslararası Düzeyde İnsan Hakları ve Türkiye
İlhan LÜTEM İnsan Hakları Konusu: Avrupa Karşısında Türkiye1343
Süheyl BATUM Strazburg'daki İnsan Hakları Mahkemesi Bizim Anayasa Mahkememiz mi Oldu?1367
Aslan GÜNDÜZ Avrupa İnsan Hak ve Özgürlükleri Hukukunda Türkiye'nin Bitmeyen Serüveni1352
Güliz Aksun ULUÇ - Ahsen ARMAĞAN Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi Tarafından Türkiye'deki İnsan Hakları Uygulamaları Konusundaki Tespitler ve Aksaklıklar1382
Bülent ÇİÇEKLİ Türkiye'de Basın İşletmeciliğinin Bugünkü Durumu1374
İdris BAL İnsan Hakları, Uluslararası İlişkilerde Kötüye Kullanılması ve Türkiye1389
Arif KÖKTAŞ Temel İnsan Hakkı Olarak "Aile Hayatı Hakkı"nın, Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde Yaşayan Türk Vatandaşlarının "Serbest Dolaşım Hakları" Çerçevesinde Değerlendirilmesi1400
ÇEŞİTLEMELER
Çeşitli Açılardan İnsan Hakları
Demir BERBEROĞLU Batı Trakya Tür Azınlığının Sorunları1411
Tahsin ERDİNÇ Fransa'nın İnsan Haklarına Saygısı, Ermeniler ve Eski Defterleri1423
Zekai ŞEN Bilim ve İnsan Hakları1435
Ahmet Hamdi AYDIN AB Ülkelerinde Irkçılık ve Polis: İnsan Hakları Açısından İngiltere ile Türkiye'nin Karşılaştırılması1437
Ş. Yavuz KIR Demokrasi, İnsan Hakları, Senirkent ve Biz1446
Sadık UÇANLAR İnsan Kimdir? Hak Nedir?1450
Hüseyin ÜZMEZ İnsan Hakları1452
Memduh BAYRAKTAROĞLU Temel Hak(sızlık) ve Özgürlük(süzlük)ler...1455
Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri
İHD'nin Değerlendirmesi1457
MAZLUM-DER'in Değerlendirmesi1473
Türkiye'de İnsan Hakları Kitapları ve İnternette İnsan Hakları
Tuba ALBAYRAK İnternette İnsan Hakları1487
İzzet ÖZGENÇ İnsan Hakları Üzerine Bir Kitap Değerlendirmesi1492
İnsan Hakları Kitapları1499
İnceleme
İbrahim Ö. KABOĞLU Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü1502

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa