“İş”te Birlik

Özel Sayısı

 

Temmuz – Aralık 2021

 • Sayı

  120-121-122
 • Cilt Adedi

  3
 • Sayfa

  1000
 • Makale

  85

Konu Başlıkları

 • Türk Devletleri Teşkilatı 2021
 • Tarihsel Arka Plan
 • Stratejik Perspektif
 • Bölge Jeopolitiği, Bölgesel Oluşumlar ve Stratejileri
 • Dilde ve Fikirde Birlik
 • Türkiye ve Türk Devletlerinin Ekonomik ve Stratejik İş Birlikleri
 • İş Birliğine Kuramsal Bakış
 • Dış Ticaret Verileri
 • Ülke Pazar Analizleri
 • İklim Krizi Karşısında Türk Devletleri

Yeni Türkiye’nin üç ciltlik “İş’te Birlik” özel sayısı ile bir taraftan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde halklarımızı birbirine daha sıkı kenetleyecek iş birliği imkânları tartışılırken, diğer yandan ortaya çıkacak sinerjiden bölgemizin barış, istikrar, huzur ve refahının pekiştirilmesi için yapılabilecekler masaya yatırılmıştır. Bu çerçevede Türk cumhuriyetleri arasında geliştirilen kapsamlı iş birliği ve dayanışmanın, bölgenin huzuru ve refahı anlamına geldiği vurgulanmıştır.

 

Türk devletleri arasında ticaretin arttırılması, önemli sektörlerde iş birliğinin sağlanması, mevcut kaynakların plan ve programa dayalı etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, bilgi birikimi ve teknolojik imkânların karşılıklı değerlendirilmesi ve rekabetçi bir piyasa yapısının hayata geçirilmesi önemli konulardır. Ayrıca küresel bir problem haline gelen iklim krizi karşısında alınacak önlemler ve gıda güvenliği gibi stratejik başlıkların da birlikte ele alınması gerekmektedir.

İçindekiler