Kazakistan

Özel Sayısı

 

Ocak – Nisan 2022

 • Sayı

  123-124
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  772
 • Makale

  72

Konu Başlıkları

 • Kazakistan’a tarihî bakış;
 • Yeni Kazakistan, demokrasi ve değişim;
 • Jeopolitik ve stratejik açıdan Kazakistan
 • Uluslararası ilişkiler açısından Kazakistan
 • İktisadî yapı açısından Kazakistan
 • Kazakistan’da yerel yönetim
 • Sosyo-kültürel yapı
 • Turizm
 • Eğitim
 • Dil
 • Edebiyat
 • Kazak kültüründe sinema
Yeni Türkiye’nin iki ciltlik “Kazakistan” özel sayısı ile bir taraftan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde güçlü ilişkilerimizin bulunduğu ülkenin tanıtımını yapmak, diğer taraftan jeopolitik ve jeoekonomik açıdan Avrasya’nın merkezinde yer alan Kazakistan’ın gelecek vizyonuna dikkatlerinizi çekmek istedik.
Kazakistan, Asya ve Avrupa arasındaki coğrafi alanı birbirine bağlayan çok geniş bir kara parçası üzerinde bulunmasının yanında, zengin doğal kaynakları ile özel bir konuma ve üstünlüğe sahiptir. Tarihi ve kültürüyle Türk Dünyasının baba ocağı, ata yurdu Kazakistan’ı daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh ve daha istikrarlı görmek Türk Dünyasının en büyük arzusudur. Bu doğrultuda ‘Yeni Kazakistan’ı coşkuyla selamlıyoruz.

İçindekiler