Kıbrıs

Özel Sayısı

 

Ocak – Nisan 2022

 • Sayı

  127-128
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  768
 • Makale

  57

Konu Başlıkları

 • Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ta Toplumsal Yapı
 • Kıbrısta Türk Varlığı ve Milli Mücadele Yılları
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
 • İktisadi Yapısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Jeopolitik ve Stratejik Açıdan Kıbrıs
 • Uluslararası İlişkilerde Kıbrıs
 • Sosyo-kültürel Açıdan KKTC
 • Kıbrıs’tan Tarihi Notlar
Yeni Türkiye olarak kardeş Türk Cumhuriyetlerine ayırdığımız özel sayılarımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni eklemenin sevincini yaşıyoruz. İki ciltlik bu sayıda Kıbrıs tarihi ve toplumsal yapısı hemen hemen bütün yazarlarımızca değinilen ana konu olmuştur. Kıbrıs Türklerinin çektikleri acılar tarihi arka planları ile detaylıca iki ciltte de yer almıştır. Kıbrıs’ın nasıl uluslararası bir meseleye dönüştürüldüğü de satır aralarında vurgulanmıştır. Adanın stratejik konumu ve hidrokarbon yataklarına yakınlığından kaynaklı jeopolitik yaklaşımlar da günümüz perspektifinden hareketle ele alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreçte yaşananlar ve Kıbrıs Türklerinin millî mücadelesi de bu sayımızda işlenmiştir. Uluslararası ilişkilerinde Kıbrıs bir diğer konu başlığımız olmuştur. Kıbrıs ve Türkler denilince ihmal edilemeyecek bir konu olan “Vakıflar” da yine bu özel sayıda yer almıştır. Zira Kıbrıs’ın Türklüğünün en temel, kültürel ve tarihi belgesi vakıflardır. KKTC’nin iktisadi yapısından basınına, kültür – sanat ve turizminden eğitimine kadar birçok sosyo-kültürel konu iki ciltlik özel sayımızda işlenmiştir.
Kıbrıs Özel Sayısı’nın, Kıbrıs meselesinin Türk Dünyasında daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamasını diliyoruz.

İçindekiler