Kültür Politikaları

Özel Sayısı

 

Eylül – Aralık 2019

 • Sayı

  109-110
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  1.000
 • Makale

  70

Tarih ve kültür birbirinin ayrılmaz parçaları olarak, bir milletin kimlik kazanmasında çok büyük öneme sahiptir. Türk Kültür ve Medeniyeti de çok köklü bir maziye sahiptir. Esas olarak Avrasya coğrafyasında şekillenen bu köklü medeniyetin temelinde Ahmet Yesevî, Farâbî, Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip, İbn-i Sînâ, Ahî Evrân-ı Veli, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, ve Itrî gibi çok değerli tarihi şahsiyetler yer almaktadır.

 

Kültür Politikaları Özel Sayısı; ‘Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’ ile Anadolu’da birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, kuvvetlendirmek ve pekiştirmek üzere projeler üreten ve bunu kültür politikası olarak kabul eden değerli hocamız merhum Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun anısına hazırlandı. Geçmişin geleceğe intikalinin, üniversite öğrencileri ve akademisyenler ile devlet bürokrasisinin ortak çalışması sonucu mümkün olacağına inanmış bir kültür ve tarih hocası olan Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’u bu vesile ile minnet ve rahmetle anıyoruz.

 

Kültür Politikaları özel sayısı 13 bölümden meydana gelen, yaklaşık 1.000 sayfa ve 2 ciltten oluşan bir araştırma eseri oldu. Bu sayıda, çoğunluğu akademik ve bilimsel nitelikte olan 70 makale, siyaset adamları, bilim adamları, araştırmacı ve uzmanlar tarafından hazırlandı. Cumhuriyetin erken dönemlerine ait olan ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kültürel kalkınmaya verdiği önemi göstermesi bakımından 2 önemli belgeyi de kısmî tıpkıbasımı ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümünde yayınladık.

 

Kültür Politikaları Özel Sayısının ilk cildine ‘Ahmet Halûk Dursun’ hakkındaki yazılar ile başladık. ‘Kültür Politikalarına Genel Bakış’, ‘Kültür Politikası ve Dünyada Kültür Politikaları’, ‘Kültür Diplomasisi’, ‘Kültür Endüstrisi ve Kültür Turizmi’, ‘Kültürel Miras, Kültür Varlıkları ve Müzeler’, ‘Şehir ve Yerel Kültür Politikaları’, ‘Dil-Edebiyat, Eğitim ve Kültür Politikaları’ bölümleri özel sayının ilk cildini oluşturmaktadır.

 

Kültür Politikaları Özel Sayısının ikinci cildi ise ‘Yayıncılık ve Kütüphaneler’, ‘Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları’, ‘Kültür Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Felsefik Bakış’, ‘Tarihsel Süreçte Kültür Politikaları’ ile ‘Cumhuriyetin Kültür Belgeleri’ bölümlerinden oluşmaktadır.

İçindekiler

1. Cilt

Kültür: Geçmişimizin Hazinesi, Geleceğimizin Teminatı / Recep Tayyip Erdoğan [s.7]

 

Ahmet Halûk Dursun

 

Kültür Sanat Politikalarının Geleceği / Ahmet Halûk Dursun [s.9]

 

Kahven Var mıdır Halûk Hocam? / Serdar Çam [s.19]

 

Bir Sevda Türküsüdür Halûk Hoca / Fahri Temizvürek [s.22]

 

Hocam, Ağabeyim Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun / Ali Satan [s.26]

 

Rahmet Olsun Canına / Mustafa S. Küçükaşcı [s.29]

 

Mesele İyi İnsan Olmakta / Doğan Güngör [s.33]

 

Kültür Politikalarına Genel Bakış

 

Kültür, Medeniyetimizin Üzerinde Yükseldiği Zemindir / Nabi Avcı [s.36]

 

Kültür, Kültür Değerleri ve Siyaset / Mustafa İstemihan Talay [s.40]

 

Yeni Gelişme ve Eğilimler Çerçevesinde Kültür Politikamız / Ömer Arısoy [s.43]

 

Tarih ve Kültür / Yusuf Halaçoğlu [s.50]

 

TBMM’de Grupla Temsil Edilen Siyasi Partilerin Parti Programlarında Kültür Politikaları / Serdar Arhan [s.54]

 

Üçüncü Millî Kültür Şûrası Sonuç Raporu / [s.86]

 

Kültür Politikası ve Dünyada Kültür Politikaları

 

Kültür Politikası: Kuramsal Bir Yaklaşım / Bülent Yılmaz [s.107]

 

Avrupa Birliği Sürecinde Kültür Politikaları: Değişimler, Öncelikler ve Etnik Azınlıklar / Kemal Çiçek [s.123]

 

Küreselleşen Dünyada ‘Milli Kültür Politikası’ Nasıl Olmalıdır? / Fahri Atasoy [s.130]

 

Kültür Politikaları ve Alfabe (Türk Dünyası ve Kazakistan Örneklemi) / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.144]

 

Kültür Diplomasisi

 

Türkiye’de ve Dünyada Kültürel Diplomasi / Erman Akıllı [s.184]

 

Kültür Diplomasisi Açısından Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un Faaliyetleri / Bilal Çakıcı [s.192]

 

Yurtdışında Türkiye’nin Bir Parçası Olmak / O. Can Ünver [s.207]

 

Kültür Endüstrisi ve Kültür Turizmi

 

Kültür Ekonomisi ve Kültür Turizmi / Güldal Akşit [s.211]

 

Kültürel Turizm ve Kültür Mirası Politikalarına Yeniden Bakış: Türkiye / Gözde Emekli [s.216]

 

Kültür Endüstrilerini Anlamak ve Rekabetin içinde Olmak / Dinçer Ateş [s.233]

 

İstanbul Kültür (Kreatif) Ekonomisinin Boyutları / Faruk Şen [s.235]

 

Planlama Konusunun Taratıcı Endüstriler ve Sanat Yönetimi Açısından Önemi / Mutlu Erbay [s.273]

 

Kadim Şehirlerimiz Üzerine / Erkan Çav [s.278]

 

Yeditepe Bienali / Erkan Çav [s.285]

 

Bölgesel Kalkınmada Kültür Ekonomisinin ve Kültürel Turizmin Önemi: İzmir / Cangül Kuş [s.292]

 

Ödemiş-Lübbey’de Kırsal Mirasın Yaratıcı Turizm Aracılığıyla Değerlendirilmesi / Seval Durmuş [s.299]

 

Kültürel Miras, Kültür Varlıkları ve Müzeler

 

Kalkınma Ajanslarınca Hazırlanan Bölge Planlarında Kültürel Miras / Gökçe Şimşek [s.310]

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi / Uğur Türkmen [s.332]

 

Müzeler İçin Sürdürebilir Politika ve Stratejiler / Fethiye Erbay [s.355]

 

Kültür Politikalarına Yönelik Dijital Projeler / Nuri Özer Erbay [s.359]

 

Kırsal Mirasın Hafıza Mekânları: Köy Müzeleri / Ahmet Onur Altun [s.364]

 

Şehirde Değişen İsimler Üzerine / Erkan Çav [s.366]

 

Coğrafyanın Gerçek Mühürleri: Mezarlıklar / Erkan Çav [s.370]

 

UNESCO Dünya Mirası Listesine Yeni Bir Aday: Bartın / Yaşar Akça – Hande Uyar Oğuz – Gökhan Emir [s.377]

 

Kaybolmakta Olan Bir Kültür Varlığımız: Kartpostallar / Şükrü Halûk Akalın [s.387]

 

Şehir ve Yerel Kültür Politikaları

 

Geleceğin Anahtarı Sürdürülebilir Politikalar / Çiğdem Karaaslan [s.393]

 

Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama / İKSV [s.396]

 

Milli Kültür Politikası Çerçevesinde Yerel Kültür Hizmetleri ve Kültürel Belediyecilik / Görgün Özcan [s.409]

 

Yerel Yönetimlerin Kültür Ajandaları -Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Turgay Yerlikaya [s.417]

 

III. Millî Kültür Şûrası Şehir ve Kültür Komisyonu Raporu Değerlendirmesi / Erkan Çav [s.426]

 

Dil-Edebiyat, Eğitim ve Kültür Politikaları

 

Milli Kültür ve Eğitim Etkileşimi / Muzaffer Şeker – Yasin Bulduklu [s.438]

 

Kültürde Asıl Mesele, Medeniyet Ufkunu Kaybetmemek / D. Mehmet Doğan [s.449]

 

Kültürel Bir Kazanım Olarak Şehir Mektebi / Ahmet Emre Bilgili [s.454]

 

Türkiye İçin Kültür ile Yoğrulmuş Eğitimin Önemi / Zekâi Şen [s.457]

 

Türkiye’nin Kültürel Kalkınması ve Gençler Açısından Kültür Politikaları / Mehmet Tanır [s.471]

 

Cumhuriyet’in ilanından II. Dünya Savaşı Yıllarına Kültür Politikaları Doğrultusunda Eğitim Düzenlemeleri (1923-1945) / Bengül Bolat – Perihan Betül Ernas [s.499]

 

Millî Kültür Politikaları Bağlamında MEB Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan ‘Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi’ Dersi / Serdar Arhan [s.515]

2. Cilt

Yayıncılık ve Kütüphaneler

 

Kültür Politikaları ve Kütüphaneler / Erol Yılmaz [s.5]

 

Kültür Kavramı, Kültür Politikası ve Kütüphaneler / Esin Sultan Oğuz [s.17]

 

Türk Yayıncılık Sektörünün Profili / Alpaslan Durmuş – Akif Pamuk [s.39]

 

Müzik, Sahne ve Gösteri Sanatları

 

Kültür Politikaları ve Türk Mûsikîsi / Ruhî Ayangil [s.53]

 

Mûsikî Kültürümüz ve Geleceğe Yönelik Yenilik Arayışlarındaki Temel Dayanakları Neler Olmalıdır? / Gülçin Yahya Kaçar [s.60]

 

Türkiye Müzik Politikasında Beklenenler / Recep Uslu [s.70]

 

Müzik ve Gösteri Sanatları Sektöründe Verimlilik / Sacit Hadi Akdede [s.76]

 

Kültür Politikalarında Teni Yaklaşımlar ve Felsefik Bakış

 

Kültür ve Sanat Yönetimine Sistem Yaklaşımı ve Negentropi / Taner Beyoğlu [s.88]

 

Girişimcilik ve Kültür: Kültürel Boyutlarla Girişimcilik / Şahin Keskin [s.106]

 

Bugünden Geleceğe Medeniyet ve Kültür / Savaş Ş. Barkçin [s.114]

 

III. Millî Kültür Şûrası’nın Ardından / Erkan Çav [s.122]

 

‘Kültür’ün ‘Medenivet’e Tekâmülü / Can Ceylân [s.129]

 

Türkiye’de Kültürel iktidar Solda mı? / Hakan Arslanhenzer [s.133]

 

Kültür, Sanat ve Eğitim Konuları Artık Millî Savunma Meselesidir! / Sait Başer [s.137]

 

XXI. Yüzyılda Türkoloji Temelli Teni Bir Siyasal Perspektifin Genel Çerçevesi / Kemal Üçüncü [s.147]

 

Tarihsel Süreçte Kültür Politikaları

 

Hükümet Programları ve Koalisyon Protokollerinde Kültür Politikalarının Değerlendirilmesi (1991-2002) / Fuat Uçar [s.154]

 

Atatürk Sonrası Dönemde Türkiye’de Kültür Politikalarının Sosyolojik Analizi / Mustafa Talaş [s.166]

 

Atatürk Dönemi Kültür Politikaları / Seda Bayındır Uluskan [s.184]

 

Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarına Kronolojik Bir Bakış / Timur Vural – Feyzan Göher Vural [s.199]

 

Cumhuriyetin Kültür Belgeleri

 

Cumhuriyetin On Beşinci Yıl Kitabı (sf.159-238 ve sf.570-593 arası tıpkı basım) Takdim: Ali Birinci / [s.215]

 

Birinci Türk Neşriyat Kongresi’nde Rapor ve Teklifler, -1939 (sf 276-405 arası tıpkı basım) Takdim: Ali Birinci / [s.323]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa