Medya Özel Sayısı

Eylül – Aralık 1996
 • Sayı

  11-12
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  1648
 • Makale

  266

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
YENİLİKÇİLİK
Medyada Yeni Arayışlar, Medyanın Yeniden Yapılanması, Medya Reformu
Abdullah GÜL Medyada Reform Şarttır15
Namık Kemal ZEYBEK Basın Yayın Kanununda Yeni Düzenlemeler17
İsmail CEM Daha Kültürlü, Bilgili, Haberli Olabilmek19
Hüseyin HATEMİ Medya Alanında Yeniden Yapılanma Gereği23
Ertan OKTAY 1996 Yılı Medya İçin Reform Yılı Olmalıdır26
Güneri CIVAOĞLU Örnek29
Osman ULUGAY Gazetelerimiz ve Toplum Kalite Yönetimi32
Tuncay ÖZKAN Medya Nereye34
Geleceğin Medyası
Yılmaz BÜYÜKERŞEN Yaşam Kalitesini İyileştirebilmek İçin İletişime Muhtaç Bir Dünya37
Derya SAZAK Geleceğe İlişkin Vizyonlar50
Fehmi KORU Hem Hayal, Hem Gerçek52
Zeynep GÖĞÜŞ Basında Değişen ve Değişmeyen54
Enis BERBEROĞLU Geleceğin Medyası57
Murat BİRSEL İletişim ve Türkiye'nin Geleceği59
Yeni İletişim Teknolojileri
Haluk GERAY Yeni İletişim Teknolojilerinde Eğilimler: İnternet, GII ve Türkiye61
Yurtsan ATAKAN Medyada Görsellik ve Etkileşim Çağı85
Abdurrahman DİLİPAK Yeni Teknolojik Gazete Yönetimi96
Can ATAKLI E-Medya92
Halil İbrahim GÜRCAN Geleneksel Gazeteden Elektronik Yayımcılığa101
Ahmet ŞAHİNKAYA Uydu Projelerinde İleri Teknolojiler106
Şeref OĞUZ Sanal Yayın Yönetmeni109
İhsan DERMAN Sayısal Teknolojiler ve Basın Fotoğrafının Doğruluk Değeri112
Orhan BURSALI Ülkemizde Bilim Gazeteciliği Var mı?121
ELEŞTİREL BAKIŞLAR
Medya ve Etik
Seçil BÜKER Medyanın Sunduğu "Yeni Ahlâk"127
Ekrem KARAİSMAİLOĞLU Basın ve Etik131
Nazmi BİLGİN Medya ve Etik134
İsmail KAPAN Medya ve Ahlâk136
Sedat ERGİN Basın Ahlâkı Konusunda Amerika'dan Örnekler ve Türk Basınının Durumu140
Ahmet TEZCAN Temiz Toplum İçin Önce Temiz Medya143
Ertan KARASU Avrupa Sınırötesi TV Sözleşmesi ve Medya Ahlâkı147
Nezih TAVLAŞ Ahlâk ve Onurunu Yitiren Türk Basını150
Rahim ER Beni Terbiye Eden Medyayı Kim Terbiye Edecek159
Ayşe ÖNAL Bâb-ı Âli Artık Bir Mekan İsmi Değildir155
Tamer KORKMAZ Basın Etiğinin Eti ve Kemiği164
Nezih ERDOĞAN Gerçek ve Kodları: TV'de Gizli Kamera Kullanımı Üzerine Notlar166
Seniye ÇALDAĞ Etik ve Çoğulculuk169
Medyanın Yozlaşması, Kirlenmesi ve Medya Terörü
Nevzat YALÇINTAŞ Türkiye'de "Televizyon Rahatsızlığı"175
Hasan Hüseyin CEYLAN Medya Neyin Arkasında?181
Yavuz KIR Tür Televizyonu Gerçeği Yansıtmıyor ve Tek sesli196
Veysel BATMAZ Medya Terörü, Kamuoyu Oluşturma veya Oluşturma-ma184
Yalçın ÖZER Basında Siyasî Yozlaşma198
Behiç KILIÇ Basında Yozlaşma200
Abdurrahim KARAKOÇ Medya Çıkmazı veya Yargı İnfaz Örgütü202
Deniz SOM Medya ve Yozlaşma204
Ömer Lütfi METE Kirlenen ve Kirleyen Medya206
Ragıp DURAN Sivil Bir Medya İçin210
Nazmi BARAN Yüksel Moral215
Memduh S. BAYRAKTAR Medya Terörizmi217
Medyanın Saygınlığı ve Özeleştiri
Okay GÖNENSİN Özeleştiri221
Mehmet OCAKTAN Basının Saygınlığı228
Haluk ŞAHİN Basının İade-i İtibarı226
Ünal SAKMAN İtibarımız Sağolsun231
Erhan AKYILDIZ Medya... Medya... Komedya234
Kürşad BAŞAR Kötü Haber İyi Haberi Kovdu, Ya Gazeteci Bizi Isırırsa237
Murat DEMİRAY Basında Konuşulan Basın242
Eser KÖKER Kendini Sorgulamak245
Basın Hürriyeti ve Basının Sorumluluğu
Sulhi DÖNMEZER Yine Basın Özgürlüğü Üzerine247
Oktay EKŞİ Basın Özgürlüğü Diye Bir Kavram Yoktur251
Nail GÜRELİ Basında Sorumluluğun Çeşitli Boyutları253
Sami SELÇUK Tartışma Kültürü ve Ötesi260
Uğur DEMİRAY İletişim Özgürlüğü ve Medya Etiği265
İzzet ÖZGENÇ - Adem SÖZÜER Steril Gazeteci, Pastörize Haber, Diyet Gazete Basın Özgürlüğü282
Umur TALU Basın Hürriyeti Kavramı, Basın Yoluyla İşlenen Suçlardan Sorumluluk Rejimi ile Cevap ve Düzeltme Hakkı Üzerine Düşünceler272
Rahmi TURAN Basının Özgürlük Savaşı293
Hikmet ÇETİNKAYA Basın Özgürlüğü mü, İletişim Özgürlüğü mü?295
Mehmet Şevket EYGİ Milletin Maruz Kaldığı Hürriyet306
Mehmet Arif DEMİRER Türk Basınını Kimler Baskı Altında Tutuyor308
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'ne Göre: Basın Meslek İlkeleri309
Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri322
Özel Hayat ve Kişilik Hakları
Çetin YILDIRIMAKIN Özel Hayat ve Medyanın Müdahalesi323
Fikret İLKİZ Kişilik Hakları ve Korunması/Özel Yaşam/Gazetecilik326
RTÜK, Denetim, Özdenetim ve Sansür
Uluç GÜRKAN Radyo ve Televizyonun Özelliği355
Güneş MÜFTÜOĞLU RTÜK Kuruluşu ve Kurumlaşma Süreci359
Aysel AZİZ 3984 Sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluşu Hakkında Kanun"un Uygulanmasına İlişkin Sorunlar ve Öneriler362
Ateş VURAN Prematüre Bir Yasa: RTÜK Yasası369
Fatih KARACA Korsan TV'den Yasal Korsan TV'ye374
Orhan UĞUROĞLU Radyo-TV Yayıncılığında İlkeler ve Sorumluluk372
Suat SEZGİN Basın ve Özgürlüğü377
Ergun KAFTANCI Basın ve Sansür379
Aytekin CAN Yeni Radyo Televizyon Düzeni ve Türkiye381
Promosyon, Tiraj ve "Rating"
Kurthan FİŞEK Ratingler, Eleştiriler ve Seçkinler394
Ahmet Turan ALKAN Basında "Promosyon Tartışmaları" "Tencere-Tava" Edebiyatının Tersi: Bütün Mesele Eve Gazete Sokmaktır!384
Ali Atıf BİR Takvim-i Vakâyi el Tencere - Tava Promosyon Geleneği Arasında Okuyucusuz Gazeteler ve Gazetesiz Okuyucular Ülkesi Türkiye389
Kutlay DOĞAN Medyada Promosyon398
Mehmet TÜRKER Medya'da Zinciri Kırmak403
Ayla Tamar SELIŞIK Promosyon Çılgınlığı404
Süleyman YAĞIZ Televizyonlar, Rating, RTÜK ve Toplum409
Emre DAĞDEVİREN Medya - Tiraj - Promosyon ve Gazete Halk Diyalogu406
Hilmi TUTAR Türkiye7de ve Bazı Ülkelerde Promosyon Uygulaması415
Altemur KILIÇ Medya: Dün ve Bugün427
Abbas GÜÇLÜ Tavuk Yumurta Hikâyesi430
Reklam ve Tüketim
Haluk GÜRGEN Reklama Nasıl Bakalım?432
Ferruh UZTUĞ Reklam Etkililiği ve Özel Televizyonların Geleceği437
Nur TOPÇUOĞLU Basında Reklam ve Tüketim Olgusu445
Medyada Tekelleşme
İlhan SELÇUK Türk Basını Kalite ve Güven Krizi Yaşıyor477
İlnur ÇEVİK Medyada Vaziyet ve Manzara-i Umumiye...474
Hıfzı TOPUZ Yeni İletişim Düzensizliği İçinde Türk Basını480
Halil NEBİLER Basında Tekelleşme ve Basın Ahlâkının Çöküşü486
Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ Pembe Değil Güneş Gözlüklü Gazetecilik489
Emin PAZARCI Sansürün İkiz Kardeşi492
Lütfü OFLAZ Medyanın Delisi494
Neşe KARS Televizyonda Sermaye ve Haber495
Medyanın Gücü
Sevil UZOĞLU - R. Ayhan YILMAZ Kitle İletişim Araçlarının Artan Gücü523
Metin ERİŞ Medyanın Gücü520
Mustafa BALBAY Medya Gücü Yok, Güçlerin Medyası Var529
Fikrat BİLÂ Medyanın İşlevi531
Zeynep ATİKKAN Meydan Medyanın533
Medya ve Yönlendirme
Levent CANTEK Debord ve Baudrilland Üzerinden Gösteri Toplumu ve Yalanın Yalanı536
A. Zahid AKMAN Gerçek Demokrasiye Ulaşmak İçin542
Alper TAN Medya ve Yönlendirme545
Medya ve Şiddet
Doğan HEPER Basın Meslek İlkeleri, Medya ve Şiddet547
Özcan ÖZAL Medya ve Şiddet550
Sezer AKARCALI TV ve Şiddet553
Suat GEZGİN Göstergesel Şiddet (Ekrandan Sıçrayan Kan)558
Nurdoğan RİGEL Haberin Gizli Tüketicisi Çocuk561
Nurdoğan RİGEL Reality Show ve Haber Programlarının 1994-1995 Karşılaştırmalı Etki Analizi593
Medyanın Sorunları
Şaban KARATAŞ Yirmibirinci Asır Eşiğinde Medyamız636
Ziya SONAY Medya Çalışanlarının Sorunları647
Rauf TAMER İnsan Manzaraları653
Orhan DURU Medyanın Sorunları655
Hekimoğlu İSMAİL Basın Yayın Ağacının Yetiştiği Toprak, Verdiği Meyve ve Dünü, Bugünü657
Şahin ALPAY Türkiye'de Demokrasi, Medya ve Sorunları660
DEMOKRASİ, SİYASET VE MEDYA
Medya ve Demokrasi
Nükhet GÜZ Açık Toplum, Demokrasi, Kitle İletişim Araçları669
Hakan TARTAN Basın ve Demokrasi677
Erol MUTLU Medyakrasi ve Demokrasi: Refahyol'un Medyatik Hikâyesi679
Mehmet ALTAN Medya700
Alaaddin KAYA Basın ve Hoşgörü703
Hüseyin GÜLERCİ Hoşgörü ve Medya706
Savaş KIRATLI Demokratikleşme Sürecinde Medyanın Rolü709
Yavuz GÖKMEN Medya ve İdeoloji711
Yaşar KAPLAN Medya ve Demokrasi730
Süleyman IRVAN Medya - Devlet ve Demokrasi720
Ufuk KÜÇÜKCAN Kitle İletişimi, Demokrasi, Yeni Dünya Düzeni ya da Şizofreni736
Medya ve Siyaset
Melda Cinman ŞİMŞEK İletişim, Halkla İlişkiler ve Siyasal Kültür740
Metin IŞIK Medya ve Siyaset756
Orhan ERİNÇ Medya ile Politika759
Taha AKYOL Medya, Siyaset ve Beşer762
Melih AŞIK Basın Muhalefet Partisi mi?765
Tayyar ŞAFAK Gazeteci ve Politikacı İlişkileri767
Kadir ÇELİK Siyaset Medya İlişkileri774
Zeki CEYHAN Parti Gazetelerinden Gazete Partilerine776
Taner KIDIR Türk Siyaseti ve Medya Üzerine779
Murad SÖKMENOĞLU Edep İmanın Dış Görünüşüdür781
Cemalettin N. TAŞÇI Siyasetin Öznesi ve Nesnesi Olarak Medya784
Zeynep Karahan USLU Siyasal İletişim ve 24 Aralık 1995 Genel Seçimi790
Sadık GÜNEŞ Medya ve Siyasal Bilgilenme803
Zakir AVŞAR Türk Seçmenin Medya Tercihi826
Siyasî Pazarlama, Kamuoyu Oluşumu ve Kamuoyu Araştırmaları
Ferruh UZTUĞ Siyasal Kampanya Planlamasında Pazarlama Yaklaşımı (Siyasî Pazarlama)844
Alâeddin ASNA Kamuoyu Oluşumunda Kitle İletişim Araçları854
Veli POLAT Medyatik Lider ve Medyatik Seçim Kampanyaları860
Necdet ATABEK Kamuoyu: Basında Kamuoyu Araştırmaları864
N. Melda Cinman ŞİMŞEK RP'de Halkla İlişkiler ve Reklam874
Medya ve Dış Politika
Sami KOHEN Medya ve Dış Politika881
Zafer ATAY Medya ve Dış Politika886
M. Necati ÖZFATURA Politikamız Yeterli mi?890
Medyanın Küreselleşmesi
Yılmaz KARAKOYUNLU Basının Sorun Yaratma Özgürlüğü893
Sacide VURAL Türk Yayın Sisteminin Avrupa Yayın Sistemine Uyumu897
Sinan BOZOK Televizyon Yayınlarının Demokratikleşmesi ve Küreselleşmesi911
İrfan ÇİFTÇİ Şiirsiz Küreselleşme916
Ahmet KOT Küreselleşme ve Medya919

2. Cilt

YazarMakaleSayfa
İLETİŞİM ARAÇLARI
Gazetecilik
Nezih DEMİRKENT Bir Daha Dünya'ya Gelirsem Asla Gazeteci Olmam943
Hasan PULUR Bizim Mesleğimiz946
Kurtul ALTUĞ Şu Bizim Şerefli Meslek949
Kenan AKIN Gazetecilik ve Yazarlık Sendromu958
Mustafa ÇALIK Türk Hukukunda Polis - İnsan Hakları İlişkisi ve Sanık Hakları952
Hadi ULUENGİN Bir Köşe Yazarının İtirafları963
Ahmet KEKEÇ Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum966
Muhsin METE Millî Basın Meselesi971
Yalçın BAYER Bir Röportaj976
Nurettin GÜZ Türk Basınında Gündem Oluşturma982
Televizyonculuk
Tayfun AKGÜNER Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT998
H. Ünlen DEMİRALP Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT Televizyonu1005
Cem PEKMAN Özelleşme Sürecindeki Türk Televizyonu ya da Avrupa'yı Yeniden Keşfetmek1014
Şahin KARASAR O'nun Televizyonu Var Özel mi Özel1027
Radyoculuk
Özden CANKAYA Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Radyonun İşlevi1031
Çetin BAYDAR Türkiye Özel Radyoculuğu1037
Coşkun YILMAZ Radyo'nun Yeniden Keşfi1044
Yerel Basın
Ali Murat VURAL Yerel Kamuoyunun Kitle İletişim Aracı Olarak Yerel Basın1053
Şinasi ÜNAL Yerel Basının Sorunları1068
A. Lütfi AKCAN Anadolu Basını ve Yerel Basın1073
Ümit SEZGİN Taa Oradakilere Veda1075
Hikmet YURDAGÜL Basın Elbette ki Milletin Müşterek Sesi ve Hissidir1078
Erkin UZMAN Ege'de Yerel Basın ve Toplumdaki Yeri1080
Habercilik
Şakir SÜTER Medya ve Habercilik1083
Serap Yazar ÖZTÜRK Televizyon Haberciliği ve Türkiye'deki Uygulamaları1086
Murat ZEYTİNLİ Uluslararası Haber Dolaşımının Sorunları1101
Fevzi KAHRAMAN Habercilik ve Ajanslar1112
Hilmi BENGİ Üç Asırlık Çınar: Anadolu Ajansı1119
Mehmet Ali BULUT Çağımızın Güç Kaynağı Olarak Haber Ajansları1125
Toplumsal Olaylar, Terör ve Medya
İbrahim CERRAH Toplumsal Olaylar ve Türk Basını1135
Alaaddin KAYA Polis Medya İlişkileri1147
Halil İbrahim KAVGACI Medya, Polis ve Demokrasi1160
Önder AYTAÇ Medya ve Terörizm1172
Mehmet FİDAN Kitle Haberleşme Araçlarının Terör ile İlişkisi1205
Erhan YARAR Türk Medyasının Asıl Düşmanı Kavram Kargaşasıdır1210
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Alâddin ASNA Halkla İlişkiler (Public Relations) Konusunda Yöneticilere Ön Bilgiler1221
Suat GEZGİN Gönüllü Gazetecilik1227
Taner KARAHASANOĞLU Türklerin ve Türkiye'nin Tanıtımı Kendini Tanımaktan Geçer1229
Sanat, Müzik, Sinema, Video
Doğan HIZLAN Medya Sanatı Yaygınlaştırılmalı1232
Kezban GÜLERYÜZ Çağdaş Bir Sanat Alanı: Televizyon1236
Hikmet ŞİMŞEK Müzik ve Medya1242
Ruhi AYANGİL Medya ve Müzik1244
Cinuçen TANRIKORUR Medyada Müzik mi?1247
Türker İNANOĞLU Sinema ve Medya İlişkileri1251
Gülseren GÜÇHAN Türk Sineması, Kadınlar ve Erkekler1253
Levend KILIÇ Video Art1262
Alper ALTUNAY Modern Sanattan Post Modern Sanata Geçişte Narsist Videonun Yeri1266
Aslı TUNÇ Video: Düşsel Anların Yayılımı (Çeviri)1273
İZLEYİCİLER
Medya ve İzleyici
Mustafa KARAALİOĞLU Medya Müşterisi "Aslında" Ne İstiyor?1294
Deniz TAŞÇI İnsan Haklarının Topluluk Hakları Kategorisinden Self - Determinasyon Hakkı'nın (Kendi Kaderini Tayin Hakkı) Uluslararası Hukuktaki Yeri1291
Serhat KAYMAZ Medya ve İzleyici1299
İbrahim SADRİ Televizyonda Sahici Adam Var mı?1310
Aile, Kadın, Çocuk ve Medya
D. Mehmet DOĞAN Türkiye'de Kadın ve Aile Anlayışı Konusunda Kitle İletişim Vasıtalarının Tahrif (Tahrip) Edici Tesirleri1312
Yazgülü ALDOĞAN Medyanın Kadına Bakış Açısı1318
Duygu ASENA Medya ve Kadın1323
Emre AKÖZ Kadın Dergileri, Dergi Kadınları1325
Bülent ÇAPLI Çocuk ve Televizyon1334
Mustafa Ruhi ŞİRİN Modern Çocukluk Tasarımı ve Medya1338
Medya ve Eğitim
Murat BARKAN Dört Duvar Arası Eğitimi Dışarı Çıkarmak İçin Bir Seçenek: Eğitim İletişimi1345
Nabi AVCI Bir Eğitim ve Öğretim Konusu Olarak "İletişim Araştırmaları"1360
Veysel GANİ Medya ve Eğitim1363
Ahmet CEMAL Eğitim Temeli Açısından İletişim1367
Deniz DERMAN Türkiye'de Sinema ve Televizyon Eğitimi Üzerine Düşünceler1371
Ahmet TOLUNGÜÇ Trafik Güvenliği, Kamusal Kampanyalar ve Kitle İletişimi1375
Feridun AKYÜREK Gözardı Edilen Görsel İşitsel Bir Eğitim Ortamı: Okul Tiyatrosu1382
ÇEŞİTLİ AÇILARDAN MEDYA
Hukuk ve Medya
Kezban HATEMİ Hukuk ve Medya1399
Recep GÜVELİOĞLU Medya Yasaları Düzenlenmesinde Temel Unsurlar1403
Ekonomi ve Medya
Uğur DAİ - Şulecan DALBUDAK Medya Bilmecesi: Kanal mı Kaynak mı?1412
Sedat CERECİ Ülkücülere Arz-ı Hal1407
Medya ve Dil
Oktay PİRİM Medya ve Dil1415
Ahmet Rüştü ÇELEBİ Kelimelerin Sihiri1418
Yaprak BÜYÜKERŞEN Televizyonda Dil İletişimi Engeli Üzerine Bir Araştırma1421
Ahmet KABAKLI Bir Mektup1433
Medya ve Mizah
Levent KIRCA Medya ve Siyaset1436
Ferit ÖNGÖRÖN Medya ve Mizah1438
Salih MEMECAN Türk Siyasi Karikatüründe Farklı Bir Yaklaşım1441
Medya ve Spor
Nezih DEMİRKENT Spor Gazeteciliği ve Medya1444
Hıncal ULUÇ Spor ve Medya1447
Medya ve Psikoloji
Selahattin DUMAN Gazeteci Milletinin Ruh Halleri1449
Kemal SAYAR Medyanın Ruhunu Okumak1455
Medya ve Din
Niyazi ÖKTEM Medya ve İslâm1460
Lütfi ŞEHSUVAROĞLU İdil-Ural Bölge Türklüğü ve Tataristan1458
Sadık YALSIZUÇANLAR Televizyon ve Kutsal1466
Bülent KENEŞ Medeniyetler Çatışmasına Hazırlanan Batının Öncü Kolu Medya Tarafından Yaratılan İslâm İmajı1475
Kültür ve Sosyal Değişim
Beşir AYVAZOĞLU Türkiye Medyası ve Kültür1493
Nesrin Aysun YÜKSEL Sosyal/Kültürel Değişmede ve Yeniliklerin Benimsenmesinde Kitle İletişim Araçlarının Etkisi1498
Ahmet ERİMHAN Medya ve Değişim1503
Aylin ÇİFTÇİ Toplumsal Özgürlük Bilincinin Oluşumunda Basının Rolü1507
Levent ELPEN Kültürel Koruma İçin Yeni Yaklaşımlar ve Medya1510
Felsefe, İdeoloji, Teori ve Metodoloji
Ünsal OSKAY İletişim ve İletişimde Çoğulculuğun Koşulları Üzerine Değinmeler1515
Beybin KEŞANLIOĞLU İletişim Çalışmalarında Yöndeşme (Convergence) Tartışması1519
Erol MUTLU İletişim Çalışmaları Alanına Aykırı Bir Bakış1529
Naci BOSTANCI Medya Ulus İlişkisi1539
Edibe SÖZEN Haber Söylemi ve İdeoloji1543
Erol GÖKA Felsefesiz Dünyanın Aynası Medya1549
Murat Sadullah ÇEBİ Medya Epistomolojisi Görselleştirme, Retorik ve Şiddet1570
Yusuf KAPLAN 21. Yüzyıla Tarih Felsefeleri Işığında Bir Atf-ı Nazar1553
Mine Alpay GÜN Medyaya Analitik Bir Yaklaşım1582
Tarih
İsmet BİNARK Türk Matbaacılığının Tarihçesi: Uygurlarda Matbaa1587
İsmet BİNARK Matbaanın Türkiye'ye Geç Girişinin Sebepleri1599
Aytekin CAN Ortaçağdan Günümüze Kitle İletişimi1617
İlhan BARDAKÇI Bir Basın Serencamı...1622
Nazlı ILICAK Basın ve Parlamento1626
Osman S. AROLAT 1960'lı Yıllarda Yayınlanan Bir Haftalık Dergi ANT1635
Çeşitlemeler
Kâzım GÜLERYÜZ Bediüzzaman ve Basın1644
Naci BOSTANCI Zeki Müren ve Medyanın Kalbindeki İroni1646

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa