Özbekistan

Özel Sayısı

 

Ocak – Nisan 2022

 • Sayı

  125-126
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  876
 • Makale

  111

Konu Başlıkları

 • Özbekistan’a tarihî bakış;
 • Yeni Özbekistan Kavramı
 • Demokrasi ve Değişim
 • Jeopolitik ve stratejik açıdan Özbekistan
 • Uluslararası ilişkiler açısından Özbekistan
 • İktisadî yapı açısından Özbekistan
 • Sosyo-kültürel yapı
 • Turizm
 • Eğitim
 • Dil
 • Edebiyat

İki cilt olarak yayınladığımız Özbekistan Özel Sayısının ilk cildinde (125. sayı); genel değerlendirmelerle birlikte Özbekistan’a tarihî bakış, “Yeni Özbekistan” kavramı, demokrasi ve değişim, jeopolitik ve stratejik açıdan Özbekistan, uluslararası ilişkiler ve iktisadî yapı açısından Özbekistan’la ilgili yazılara yer verilmiştir. Ayrıca bu ciltte Özbekistan’da millî kimlik inşası, dil-kültür-edebiyat, medya, turizm, kültür ve sanat üzerine makaleler de bulunmaktadır. Dergimizin ikinci cildinde  (126. sayı) ise; Özbekistan’lı siyaset, fikir ve bilim adamlarının Özbek Türkçesiyle yazdığı makaleler yer almaktadır. Yazıda birlik noktasında birbirine yakınlaşan iki kardeş ülkenin dilde de anlaşabileceği zeminleri oluşturma fikrinden hareketle Özbekistan’ın kullandığı Latin alfabesiyle yazılan makaleleri Türkiye Türkçesine aktarmadan özgün biçimleriyle yayınlamanın uygun olduğunu düşündük. Bu metinler aynı zamanda Özbek Türkçesi üzerine çalışan araştırmacılar ve öğrenciler için kaynak niteliğindedir. Yine de genel okuyucular için Her makalenin başlığı ve konusu hakkında özet bir bölüm Türkiye Türkçesine aktarılmış olarak yazının girişinde yer almaktadır.  Bu sayıda bilim adamlarının yanı sıra Özbekistan devlet adamları ve siyasileriyle birlikte değerli bürokratların makaleleri de yer almaktadır.

İçindekiler