Sağlık Özel Sayısı

Mayıs – Ağustos 2001
 • Sayı

  39-40
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  2000
 • Makale

  224

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
GENEL DEĞERLENDİRME
Sağlık Sistemi, Tarihçe ve Mevcut Durum
Osman DURMUŞ 2000'lerin Türkiyesi'nde Sağlık11
Mehmet KAYA Türk Tıbbı Dünya Tıbbının Neresinde24
Orhan H. ÖZKAN Kendinize İyi Bakın46
Zafer ÖZTEK Türkiye'de Sağlık Hizmetleri60
Sabahat Güven TEZCAN Türkiye'nin Sağlık Düzeyi ve Bazı Sağlık Sorunları65
Bülent KUŞOĞLU Sağlık Sistemimiz; Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözümler81
B. Serdar SAVAŞ Türkiye Sağlık Sistemi, 'Kısa Bir Genel Bakış'87
A. Erdal SARGUTAN Türkiye Sağlık Sektörü Sağlık Hizmeti Arz ve Talep Sistemlerinde Mevcut Durum ve Öneriler129
Kenan ERZURUMLU Sağlık Sistemi Üzerine157
Resul BUĞDAYCI - Tayyar ŞAŞMAZ - Süha AYDIN Temel Sağlık Hizmetlerinin Anlamı ve Bütünlüğü174
Nazlı AKYILDIZ Türkiye'de Temel Sağlık Hizmetleri183
Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları
Ertuğrul KUMCUOĞLU Türkiye'nin Sağlık Sorunları Üzerine188
Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ Türkiye'de Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları194
Gaffar YAKIN Sağlıktaki Asıl Sorun: Üst Yönetim Yetersizliği199
İbrahim KONUKOĞLU Ülkemizde Sağlık Sorunları ve Çözümleri201
Alaattin Sever AYDIN Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Sağlık Sorunları205
Mustafa BAŞOĞLU Türkiye'nin Sağlık Sorunları208
Ahmet Feyzi İNCEÖZ Türkiye'de Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri213
Ata SOYER Sağlıkta Eşitsizlikler; Nereden Nereye? Hangi Temelde?218
Zeki KORKUSUZ Türkiye'nin Sağlık Sorunları Nasıl Çözümlenir227
A. Murat TUNCER Ülkemiz Sağlığına Genel Bakış232
Gül BALTACI 21. Yüzyılda Sağlıkta İnsangücü ve Sağlık Sorunları235
Sağlık Politikaları
Ali Kemal BAŞARAN Sosyal Devlet241
Mükremin TAŞKIN Sağlık Politikamız243
H. Barış DİREN Türkiye'de Sağlık Politikaları ve Uygulamadaki Sorunlarımız251
Yusuf Ekrem ÖZDEMİR Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları - Cumhuriyetin Kuruluşundan 1980'li Yıllara Sağlık Politikaları257
Yusuf Ekrem ÖZDEMİR Sağlık Reformları - 1980 ve 90'lı Yılların Sağlık Politikaları276
Sağlıkta Kavramlar
Zafer ÖZTEK Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri294
Bilâl AK Kavramlar ve Sağlık Hizmetleri299
A. Gürhan FİŞEK Sosyal Barışıklığın Tutkalı: Sağlık312
M. Hulki UZ Sağlığı Tanımlamak, Dünya Sağlık Örgütü'nün Tanımı Üzerine Düşünceler321
SAĞLIK İNSANGÜCÜ VE EĞİTİMİ
Tıp Eğitimi
İhsan DOĞRAMACI İnsan Sağlığının Kaynağı ve Eğitim325
Mehmet HABERAL Üniversiteler ve Sağlık Eğitimi331
Semih BASKAN Bitmeyen Senfoni Hekim Sayıları ve Tıp Fakülteleri334
Mustafa KAHRAMANYOL Cerrahlık Eğitiminde İhmal Edilmiş Zaruretler342
Dişhekimliği
Cihat ÇEKİÇ Türk Dişhekimliğinde Eğitim - İnsangücü Sorunları ve Çözüm Önerileri345
Celâl YILDIRIM Dişhekimliğinde İnsangücü354
Işıl KARAOĞLAN Dünden Bugüne Dişhekimliği357
Eczacılık
Fethi ŞAHİN - Akın ÇUBUKÇU Eczacılık Mesleği ve İnsangücü362
Hemşirelik
Seçil AKSAYAN - Sevgi OKTAY - Saadet ÜLKER - Gülseren KOCAMAN - Meliha ATALAY -Türkiye'de Hemşire İnsangücü: Planlama, Eğitim ve İstihdam Sorunları370
Buyan Özüpak DOĞAN Türkiye'de Hemşirelik Mesleği ve Çözüm Bekleyen Sorunlar388
Lalezar MÜRŞİTPINAR Türkiye'de Hemşireliğe Genel Yaklaşım392
Sağlık İnsangücü Planlaması ve Bazı Meslek Grupları
Gülfer BEKTAŞ - Fatma ARSLANERER Sağlık İnsangücü Planlamasının Önemi ve Hastane Yönetiminde Sağlık İnsangücü Planlaması397
İdris YAŞAR Sağlık İnsangücü409
Hülya ARIKAN Dünyada ve Ülkemizde Fizyoterapist, Görevleri, Ülkemizdeki Sorunları ve Çözüm Önerileri411
Tarık SOLMUŞ Türkiye'de Psikoloji ve Psikologlar: Genel Bir Bakış420
Fikret DURUSOY Türkiye'de Spor Hekimliği427
Hülya Ünalan GEDİK Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programından ya da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarından Mezun Olan Sağlık Teknikerleri ve Gelecekleri431
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
Ana Sağlığı ve Aile Planlaması
İbrahim AÇIKALIN Türkiye'de Ana Sağlığı ve Aile Planlaması441
Yaşar YAŞER - Enis BALKAN Türkiye'de Nüfus ve Sağlık 1999451
Ayşen BULUT Türkiye'de Kadınlar, Çocuklar ve Gençlerin Sağlığı, Yeni Türkiye'de Üreme Sağlığının Geliştirilmesi İçin Gereksinimler459
Oya GÖKMEN - Sarp ÖZCAN Dünyada ve Türkiye'de Üreme Sağlığı484
Çocuk Sağlığı
Sacit GÜNBEY Çocuklarda Görülen Beslenme Problemleri491
İbrahim ILDIRIM Türkiye'de Çocukların Durumu494
Hasan Tahsin TEZİÇ 2000'li Yıllarda Türkiye'de Çocuk Sağlığı498
Yıldız ATALAY Çocuk Sağlığı Nasıl Kazanılır?504
Ayşen BAYKARA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Reformuna İlişkin Öneri510
Nilgün KARAAĞAOĞLU Çocukluk Çağı Şişmanlığı515
Kadın Sağlığı
Ayşe AKIN - Dilek ASLAN Geçmişten Bugüne Türkiye'de Kadın Sağlığı524
M. Hakan ŞATIROĞLU Türkiye'de Kadın Sağlığı535
İşçi Sağlığı
Bayram MERAL Türkiye'de İşçi Sağlığı-İş Güvenliği Alanında Sorunlar ve Çözüm Yolları539
Salim USLU Endüstriyel Teröre Kim Dur Diyecek543
Süleyman ÇELEBİ Türkiye'nin Sağlık Sorunları547
Özcan BARİPOĞLU Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak İşçi Sağlığı ve "İşyeri Hekimliği"556
Yasemin BEYHAN Çalışanlarda Beslenme ve Solunum Sistemi Hastalıkları567
Beslenme
Gülden PEKCAN Türkiye'de Beslenme Sorunları ve Boyutları: Besin ve Beslenme Politikalarının Önemi572
Sevinç YÜCECAN Sağlıklı Yaşam Sürecinde Fonksiyonel Besinlerin Yeri ve Önemi586
Perihan ASLAN Okul Sütü ve Okul Beslenme Programlarının Önemi596
Muhittin TAYFUR Toplu Beslenme Hizmetleri ve Önemi602
Ağız ve Diş Sağlığı
Onur ŞENGÜN Türk Dişhekimleri Birliği'nin Ağız ve Diş Sağlığı Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri612
İnci OKTAY Ülkemizde Dişhekimliği Açısından Sağlık Sisteminin Değerlendirilmesi616
Cihat ÇEKİÇ Türkiye'de Ağız - Diş Sağlığında Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri629
Seval ÖLMEZ Türkiye'de Koruyucu Dişhekimliği635
İlk Yardım ve Âcil Sağlık Hizmetleri
Ülkümen RODOPLU Acil Tıp Sistemi (ATS)641
Başar CANDER Acil Servis ve Sorunları652
Rıdvan EGE Türkiyemizde Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Trafik Sorunları657
Sibel ERKAL Ev Kazaları667
Sigara, Alkol, Uyuşturucu ile Savaş Hizmetleri
Münevver BERTAN - Hilâl ÖZCEBE - Kadriye YURDAKÖK Adolesan Sağlığı ve Risk, Faktörleri, Önemli Bir Sorun; Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı673
Elif DAĞLI Tütün ve Politika687
Duran ÇAKMAK - Ahmet TÜRKCAN Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi - AMATEM693
Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş
Halil KURT Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi697
Levent AKIN Yirmibirinci Yüzyılda Bulaşıcı Hastalıklar700
Ahmet ALPER Bulaşıcı Sarılıkların Sosyo-Ekonomik Boyutu ve Sarılıktan Korunma710
Sıtma, Verem ve Lepra Savaş Hizmetleri
M. Ferit KOÇOĞLU Türkiye'de Verem Savaşı724
Emel KİBAROĞLU Verem Nasıl Bir Hastalıktır, Nasıl Bulaşır, Neden Ortadan Kaldırılamamıştır729
Şeref ÖZKARA Türkiye'de Tüberkülozun Durumu734
Mehmet DEMİRKASIMOĞLU Sıtma Mücadelesi Konusunda Yeni Yaklaşımın Yönetimi Perspektifi740
Nihal KUNDAKCI Sosyal Bir Hastalık: Lepra, Günümüzde Dünyada ve Türkiye'deki Durumu742
Cinsel Sağlık
Hamdi R. MEMİŞOĞLU - Aydın YÜCEL Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar753
Semra KORAL Türkiye Aile Planlaması Derneği Trabzon'da Toplumun Üreme Sağlığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilinçlendirilmesi Projesi757
Ruh Sağlığı
Bülent COŞKUN Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları Üzerine Sorular ve Cevap Arayışları765
Murat REZAKİ Türkiye'de Ruh Sağlığı Sorunları773
Çevre ve Turizm Sağlığı
Bilâl AK - H. Dilek SEVİN Turizm Açısından Çevre Sağlığının Önemi778
Ahmet AKSU Turist Sağlığı ve Türkiye'de Turizm Sağlığı Çalışmaları784
Ertuğrul H. AYDEMİR Güneşe Bağlı Hasarlar ve Deri Kanserleri792
Sağlık Eğitimi
Çağatay GÜLER - Songül VAİZOĞLU Toplum Sağlığı Eğitimi: Sağlık İçin Eğitim795
Hülya Ünalan GEDİK - Servet BOYACI Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Saptanması807
TEDAVİ HİZMETLERİ
Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri, Aile Hekimliği
Hikmet PEKCAN - Özgür UĞURLUOĞLU Kentlerde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği817
Tavbiy Tunga TÜZER - Süleyman GÖRPELİOĞLU Aile Hekimliği845
Yataklı Tedavi Kurumları
Bilâl AK Hastane Sistemi853
Cihangir ÖZCAN Türkiye'de Tedavi Hizmetlerinin Analizi868
Metin ÇAKMAKÇI Akademik Sağlık Kuruluşlarının Riskli Geleceği875
Kutay AKPİR Yoğun Bakım Nedir, Hastaları Kimlerdir?879
SSK ve Gönüllü Kuruluşların Sağlık Hizmetleri
Kemal KILIÇDAROĞLU SSK ve Sağlık Hizmetleri890
A. Demirhan ATASOY Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Sağlık Hizmetleri899
Tevfik ÇEVİKBİLEN Türkiye'de Kızılay Derneği Sağlık Hizmetleri915
Rehabilitasyon Hizmetleri
Nuran AKDEMİR Sağlık Hizmetlerinde Süreklilik, Evde Bakım Hizmeti926
Erdal KARAMERCAN Evde Bakım; Sağlık Hizmetlerinde Yeni Bir Olgu935
Gülseren AK Türkiye'de Özürlülük ve Yaygın Toplumsal Rehabilitasyon945
ÇAĞIN ÖNEMLİ HASTALIKLARI
Kronik Hastalıklar, Kalp Hastalıkları
Nazmi BİLİR Gelecek Yılların Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar953
Neyyir Tuncay EREN Dünyada ve Ülkemizde Kalp ve Damar Cerrahisi962
Kanser
A. Murat TUNCER Ülkemizde Kanser Sorununun Boyutu964
Tülin AKAN Deri Kanseri970
AIDS
Serhat ÜNAL - Gülay Sain GÜVEN HIV - AIDS; Dünyada ve Türkiye'de Son Durum975
Organ Nakli
Mehmet HABERAL Dünyada ve Ülkemizde Organ Naklinin Köşe Taşları983
Günhan GÜRMAN Kan ve Kemik İliği Nakli992
Sadık ERSÖZ Organ Nakli995

2. Cilt

YazarMakaleSayfa
İLAÇ
İlaç Sanayii ve Sorunları
Bülent ECZACIBAŞI Yeni Krizlerden Korunmak İçin Politik Müdahale Son Bulmalı1011
Kaya TURGUT 21. Yüzyılda Türkiye İlaç Sanayii1021
Tandoğan TOKGÖZ Türk İlaç Endüstrisinin Ulaştığı Düzey1042
Okan ATAY Sağlıkta İlacın Yeri ve Sorunları1047
Dilek EROL Avrupa Birliği ve İlaç Sanayii1057
İlaç Geliştirme ve İlaç Kullanımı
S. Oğuz KAYAALP Yeni İlaç Bulma Yolları ve İlaç Geliştirme1068
Ekrem SEZİK Bitkilerin Sağlık İçin Kullanılışı ve Türkiye -Son Yirmi Yıl-1077
Gönül ŞAHİN - Terken BAYDAR - Sevtap AYDIN Yaşlılık ve Yaşlılıkta Güvenli İlaç Kullanımı1087
SAĞLIK REFORMU
Sağlıkta Öncelikler, Değişim, Küreselleşme ve Gelecek Trendleri
Muharrem VARLIK Sağlık Sektöründe Öncelik Belirleme ve Temel Stratejiler1101
H. İbrahim ÖZSOY Sağlıkta Değişim Rüzgarları1107
Osman HAYRAN Küreselleşme ve Sağlık1110
Nilgün SARP - A. Ezel ESATOĞLU - Yasemin AKBULUT Globalleşmenin Türk Sağlık Sektörüne Etkileri1116
Çetin AKAR - İsmet ŞAHİN - Ömer GİDER - Nesrin İNAN Hastanelerin Finansal Yönetiminde Gelecek Trendleri1124
Sağlık Reformu Çalışmaları
Savaş YILDIRIM Değişimin Getirdiği Reform İhtiyacı1140
Doğan BARAN Sağlık Reformu1145
Rıfat A. ATUN Kamu ve Sağlık Sektöründe Değişim1148
Haydar SUR - Hakkı ATLI Türkiye'de Sağlık Reformu Çalışmalarına Bir Bakış1163
Mustafa AKMAZ Sağlık Sistemi Reform Önerisi: Yöntem ve Finansman1168
M. Hulki UZ Sağlık Reformunda Aile Hekimleri İçin Önerilen Ödeme Modelinin Uluslararası Deneyimlerin Işığında Değerlendirilmesi1178
Caner FİDANER Sağlıkta Reform: Yeni Binyıl, Eski Sistem?1185
Sağlık Yönetimi ve Sağlıkta Yeniden Yapılanma
Suat ÇAĞLAYAN Sağlık Sistemimiz ve Sağlıkta Yeniden Yapılandırma Üzerine Yaklaşımlar1196
S. Haluk ÖZSARI Sağlıkta da Yeniden Yapılanma1209
Şükrü GÜNER Kamu Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma (Desantralizasyon - Demokratikleşme)1217
Firuz Demir YAŞAMIŞ Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Yönetiminde Yaklaşım ve Algılama Sorunu1226
Osman HAYRAN Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Profesyonelleşme1234
Osman MÜFTÜOĞLU - Erol GÖKA - Meltem ÖZBEK - Altuğ KUT - Hasan ŞAPÇI -Sağlık Sistemimizin Değişim Zorunluluğu ve Metropol Kentler İçin Yeni Bir Model Önerisi1240
Süheyl POZANTI Türkiye Sağlık Sistemine Bakış ve Öneriler1266
Ömer R. ÖNDER Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Sorunlarına Bir Bakış ve Sağlık Yönetimi1272
Hastane Yönetim Modelleri
Mahmud ÖZDEMİR Türkiye'de Hastaneler İçin Yeni Organizasyon Modeli İhtiyacı1276
Bilâl AK Modern Hastane Organizasyonu1289
Bilâl AK Hastane İşletmelerinin Özellikleri ve Profesyonel Hastane Yöneticiliği1304
Nusret AKYÜREK Türkiye'de Sağlık Sisteminde Kendine Yeter Hastane Modeli1323
Aslan KAPLAN Türkiye'de Hastanelerin Özerkleştirilmesi Hakkında Yüksek Öğrenimli Sağlık Personelinin Düşünce ve Tutumlarının Tesbiti1325
Sevcan Reis ESMER Ankara Numune Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde Benzetim (Simülasyon) ve Kuyruk Modelinin Uygulanması1341
Sağlıkta Kalite
H. Erdal AKALIN Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı1350
Nilgün SARP Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama - Karşılaştıma Yöntemi (Benchmarking)1355
Metin ÇAKMAKÇI Modern Tıbbın Buzdağı: Tıbbî Hatalar1359
Sağlıkta Avrupa Birliği
B. Zakir AVŞAR Tüketici Sağlığı Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatlarının Karşılaştırılması1362
Arslan Ümit GİRAY Sağlıkta Avrupa Birliği'ne Doğru1377
Füsun SAYEK AB Konusunda Bazı Değerlendirmeler1382
Nejla CAN Avrupa Birliği ile Entegrasyon Sürecinde Türk Sağlık Sektörünün Durumu1387
Bekir METİN Dünya Sağlık Örgütü1396
SAĞLIKTA ÖZELLEŞME VE SAĞLIK SİGORTASI
Sağlıkta Özelleşme Eğilimleri
Aslan KAPLAN Özelleştirme - Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirmenin Kavramsal Boyutu1409
Aslan KAPLAN Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Sağlık Hizmetlerindeki Özelleştirmenin Nedenleri, Yaklaşımlar ve Çeşitli Uygulamalar1431
Ahmet YILDIZHAN Çözüm, Özel Sektör ve Vakıflardadır1449
Ahmet ROL Özel Sağlık Sektörünün Neresindeyiz?1453
Ahmet MERT Sağlıkta Devlet ve Özel Kesim Ortak Ekonomisi1458
Genel ve Özel Sağlık Sigortası
Aziz AKGÜL Sağlık Sistemini Kademelendirilmiş Bir Biçimde Yapılandıran Genel Sağlık Sigortası Modeli1471
Ali GÖREN Sağlık Sigortacılığında Özel Sektörün Yeri1478
Aydın YÜCETÜRK Özel Sağlık Sigortaları1482
Coşkun Can AKTAN Sağlık Reformu ve Zorunlu Özel Sağlık Sigortası Modeli Önerisi1485
Abdullah KARACIK Türkiye'de Sağlık Sigortaları1488
Mehmet DEMİRKASIMOĞLU Eski Sağlık ve Sağlık Sigorta Sistemi Üzerine Eleştiriler ve Yeni Kurulacak Sağlık Sigorta Sistemi Üzerine Düşünceler1492
Yaşar A. ÖZCAN - Hacer ÖZGEN Sağlık Sigortacılığı Politikasında Amerikan Sağlık Sigorta Sisteminden İzlenimler1494
Özel Hastaneler
Sedat AZAK Özel Hastaneler Yoğun Bakımda!1515
Asım GÜZELBEY - Funda ALKAN - Yaşar DEĞİRMENCİ Özel Hastane İşletmeciliği1519
Hakan YAKUPOĞLU Türkiye'de Özel Hastaneler ve Sorunları1522
Aslan KAPLAN Sağlığın Özelleştirilmesi Hakkındaki Düşünceler1525
Aslan KAPLAN Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme Yaklaşımları ve Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Hastanelerin Özelleştirilmesi Çalışmaları Hakkında Yüksek Öğrenimli Sağlık Personelinin Düşüncelirinin Tespiti1535
SAĞLIK EKONOMİSİ ve FİNANSMANI
Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı
Hasan Tansu AKTAN Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Türkiye ve Dünyadaki Uygulamaları1557
Recep AKDUR Sağlık Hizmetlerinde Finansman ve Ulusal Ekonomi1571
Remzi SAĞLAM Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Ücretlendirilmesi1586
Nesrin E. ÇİLİNGİROĞLU Ekonomik Gelişme ve Sağlık Ekonomisi1594
Oğuz ENGİZ Türkiye'de Sağlık Sisteminin Finansmanının Verimlilik ve Hakkaniyet Açısından Değerlendirmesi1614
Besim ŞEREF Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hizmetleri Sunumunda Maliyet Kavramı, Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Türkiye1622
İsmail AĞIRBAŞ - Mehtap TATAR Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri1634
Türkan YALÇIN - Hasan Hüseyin YILDIRIM Sağlık Hizmetleri Finansmanı1642
Didem SÖYLEMEZ - Meryem DURNA Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Ülkemizdeki Durum1657
Sağlık Harcamaları ve Bütçesi
Bayram Fırat DAYANIKLI Sağlık Politikaları, Sağlıkta Finansman ve Bütçeler1667
Mehmet TOKAT Türk Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılanmasının Ekonomik Boyutu1676
Harun DOĞRU Sağlık Harcamalarındaki Çarpıklıklar1683
Emin Haluk AYHAN Sağlık Sektörü Reformunda Harcamaların Kontrol Edilmesi ve Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Bazı Tespitler1687
Sağlık Hizmetlerinin Piyasaları ve Pazarlaması
Mehmet Ali AYDINLAR - Erdinç ÜNAL - Metin ATEŞ Sağlık Mal ve Hizmetlerinde Piyasa Aksaklıkları1692
Dilaver TENGİLİMOĞLU Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri1710
Sedat ÇETİK Sağlık Sektörüne Kamu Müdahalesi1720
SAĞLIK ALTYAPISI VE TEKNOLOJİSİ
Sağlık Teknolojisi ve Bilgi Sistemleri
Kemal GÜLEÇ Sağlık Sektöründe Araştırma - Geliştirme, Teşvik Politikaları, Bilgi ve Teknoloji Üretimi1729
Korkut ERSOY - Meriç ÇOLAK Sağlık Yönetiminde Karar Verme ve Bilgi Gereksinimi1736
Suat DURANAY Sağlık Bilgi Sistemleri ve Ülkemizdeki Durum1741
Mesut ÇİMEN Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri1749
Tıbbî Teçhizat ve Biyomedikal Hizmetler
Yekta ÜLGEN Sağlık Kuruluşlarında Tıbbî Teknoloji Yönetimi1754
Yusuf Ziya İDER Biyomedikal Mühendislik1759
Ali Tan IŞITMAN Türkiye'de Nükleer Tıp Uygulamaları1764
A. Gönül BUYAN Radyasyon Güvenliğinin Temel Kriterleri ve Hastanın Radyasyon Güvenliğinin Sağlanmasında Medikal Fiziğin Önemi1767
Laboratuvar Hizmetleri
Yahya R. LALELİ - Ahmet ŞAHİN 21. Yüzyılda Klinik Biyokimya Laboratuvarlarından ve Uzmanlarından Beklentiler1776
Ömer GÜZEL Sağlık Sektöründe Laboratuvar Hizmetleri1782
Sağlık Bina ve Yatırımları
Nermin İDİKAT Türkiye'de Sağlık Yapıları Tasarım ve Uygulaması1790
Nurullah UÇKUN Sağlık Sektöründe Yatırımların Önemi ve Yatırım Kararları1794
SAĞLIK HAKLARI ve TIBBÎ ETİK
Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları
Osman Gazi AKSOY Sağlık Kavramı ve Bireyin Yaşamında Sağlık Hakkı1803
Mehmet Ali ÖNAL Hasta Haklarında Mükemmeli Yakalamak1809
Derman BOZTOK - Hamiyet Fikret GÜNDOĞDU - Ümmühan AHSEN - Firdevs KORKMAZ Sağlık Hizmetlerinin Etkinleşmesi İçin Temel İlke ve Politikalar1818
Güliz ULUÇ Kitle İletişim Araçlarına Karşı Sağlığımızı Nasıl Koruyalım?1822
Tıbbî Etik
Cengiz GÜLEÇ Psikiyatrinin Toplumsal Rolü ve Sorumluluğu (Metapsikiyatrik Bir Deneme)1826
Çağatay GÜLER Halk Sağlığı Açısından Etik1832
Berna ARDA İş Ahlakı Açısından Tıp: Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?1845
Çağrı KALAÇA Karar Kimin? Tıbbî Girişimin Reddi Açısından Hastanın Karar Verme Yeterliği1854
ÇEŞİTLEMELER
Sağlık Mevzuatı
H. Fehim ÜÇIŞIK Sağlık Mevzuatının Temel Esasları1865
Alternatif Tıp
Cemal ÇEVİK Akupunktur1876
EKLER: İSTATİSTİKLER
UNICEF "Dünya Çocuklarının Durumu 2001"1883
DÜNYA BANKASI "Dünya Gelişme Göstergeleri 2001"1927
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) "Dünya Sağlık Raporu 2000"1948

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa