Tarım Politikaları

Özel Sayısı

 

Temmuz – Ağustos 2020

 • Sayı

  113-114
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  900
 • Makale

  73

Konu Başlıkları

 • Tarım Politikaları ve Gelecek Perspektifi
 • Tarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretine Yön Verenler
 • Türkiyede Tarımın Gelişimi, Yapısı ve Üretim
 • Tohumculuk Sektörü
 • Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler, Tüketim Kooperatifleri
 • Tarım ve Gıdada Coğrafi İşaretler
 • Ekolojik Tarım ve Gıda Egemenliği
 • İklim Değişikliği Karşısında Tarım
 • Tarımda Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı
 • Tarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE Çalışmaları
 • Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği
 • Tarım-Mimari İlişkisi ve Hayat
 • Türk Tarım Tarihinden Kesitler

2020 yılının hemen başında patlak veren Covid-19 salgını sonucu, tarımın ve gıdanın ne kadar stratejik bir sektör olduğunu gördük. Ayrıca şunu da gördük ki; ülkemiz verimli toprak ve ürün zenginliğine ziyadesiyle sahiptir. Yapılması gerekenler millî bir tarım politikası hazırlamak ve ilmî bir zihniyetle yeniden düzenlenecek olan akılcı bir modelin ülkemize uygulanmasını sağlamaktır. Sadece toprak değil, su kaynakları ve hayvancılık da birlikte düşünülerek ilmî zihniyetin hâkim olduğu bir bakış açısıyla çalışılmalıdır.

 

Bu sebeple, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi olarak dergimizin bu iki sayısını “Tarım Politikaları”na ayırdık.

İçindekiler

1. Cilt

Tarımı Olmayanın Geleceği de Olmaz

Recep Tayyip Erdoğan [s.7]

 

Tarım Politikaları ve Gelecek Perspektifi

Tarım Siyaset Üstü Bir Meseledir

Bekir Pakdemirli [s.9]

 

Küresel Salgın Döneminde Tarımı Yeniden Düşünmek

Cevdet Yılmaz [s.13]

 

Ülkelerin Ebedi Serveti: Tarım

Mehdi Eker [s.16]

 

Yine ve Yeniden Tarım

Kürşad Tüzmen [s.22]

 

Tarım ve Hayvancılıkta Çağı Yakalamak ve Sürdürülebilirlik

Yunus Kılıç [s.36]

 

COVID-19 Salgını Sonrası Türkiye Tarımı ve Politikaları Ufuk Turu

Fahri Yavuz [s.38]

 

Tarımsal Üretim Artan Nüfusu Besleyebilecek mi?

Ahmet Gökkuş [s.53]

 

Tarım ve İnsan; Süregiden Uzun Bir Yolculuk

Nevzat Birişik [s.66]

 

Değişen Dünyada Tarım ve Gıda Sektörü

İsmail Kemaloğlu [s.75]

 

Tarımda Uluslararası Örgütler ve Dünya Ticaretini Yönetenler

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ve Tarım Politikaları

Mustafa Dönmez [s.85]

 

Türkiye-AB İlişkileri Bağlamında Tarım Ürünleri Dış Ticareti

Tulû Gürakan [s.111]

 

AB, DTÖ ve Gümrük Birliği Açısından Türk Tarımı

Selma Aytüre [s.128]

 

Tarım-Gıda Alanında Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar

Nevzat Birişik [s.145]

 

AB Katılım Müzakereleri Kapsamında Türkiye’deki Tarım Politikaları

Selvi Eren [s.155]

 

Tarım ve Gıdada AB’nin 2030 Rotası ve Türkiye’nin Tarımsal İhracat Sınavı

İrfan Donat [s.164]

 

Tarım Sektörüne Genel Bir Bakış ve Tarım Ürünleri Dış Ticareti

Gazi Bilgin [s.169]

 

COVID-19 Sürecinde AB ve Türkiye’nin Tarım Politikalarına Yeniden Bakış

Murat Çetin – Aysel Yücesoy [s.175]

 

Türkiye’de Tarımın Gelişimi, Yapısı ve Üretim

Tarımın Gelişimi ve Türklerin Sektöre Olan Katkıları

Mithat Direk [s.182]

Tarımda Zenginliğini Değerlendiremeyen Ülke ve Yeni Fırsatlar

Ali Ekber Yıldırım [s.192]

 

Tarım Sektöründe Yapısal Değişme Zarureti ve Yapılması Gerekenler

Mehmet Yalburdak [s.199]

 

Türkiye’de Tarım, Gıda Enflasyonu ve Yeniden Yapılanma

Yaşar Uysal [s.229]

 

COVID-19 Küresel Pandemisi ve Tarım Sektörü

Fehmi Kiraz [s.249]

 

Türkiye’de Tarımın Ekonomik – Sosyal Yapısı ve Üretim

H. Hüseyin Coşkun [s.259]

 

‘Tarımsal Burjuvazi’

Ergin Kahveci [s.264]

 

Tarımsal Öncelik ve Stratejilerin Belirlenmesi

Nevzat Birişik [s.273]

 

Türkiye’de Kaba Yem Sorunları ve Bir Öneri

Fahri Harmanşah [s.277]

 

Seçilmiş Ürünlerde Son 30 Senenin Tarım İstatistikleri

Barhan Bağ – Harika Gözde Gözükara Bağ [s.281]

 

Türkiye Kenevir Projeksiyonu

Mustafa Acar – Şahin Gizlenci [s.310]

 

Kenevir, Tarihi Bir Fırsat mı; Yoksa Diğer Birçok Projede Olduğu Gibi Yeni Bir Hayal Kırıklığının Adresi mi?

Fahri Akmansoy [s.316]

 

Dünya ve Türk Tarım Sektöründeki Gelişmeler Işığında Geleceğe Bakış

Alper Yalçın – Sevda Yalçın [s.324]

 

Dünden Bugüne Tarımın Vergilendirilmesi

Naim Özdamar [s.344]

 

Tohumculuk Sektörü

Türk Tohumculuğu Yeni Stratejiler Gerektiriyor

Nazimi Açıkgöz [s.358]

 

Türkiye Tohumculuk Sektörünün Tarihçesi ve Sektörde Son Yıllarda Yaşanan Gelişmeler

Kenan Yalvaç [s.367]

 

Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kooperatifler

Dünya, Kırsalı ve Kırsal Kalkınmayı Yeniden Keşfederken Türkiye’nin Konumu

Bülent Gülçubuk [s.374]

 

Kalkınmada Kırsal Gelişmenin Rolü ve Önemi

Mustafa Keten [s.387]

 

Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politika ve Stratejileri

Orhan Özçatalbaş [s.392]

 

Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik

Cennet Oğuz [s.409]

 

TBMM Tutanaklarında Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu (1972) ile İlgili Görüşmeler

Ezgi Aydoğmuş [s.419]

 

Tüketim Kooperatifleri

Tüketim Toplumunda Tüketim Kooperatifleri

Zerrin Çelik [s.426]

 

Tarım ve Gıdada Coğrafi İşaretler

 

Küresel Bir Olgu: Coğrafi İşaretler ve Türkiye Uygulamaları

Yavuz Tekelioğlu [s.434]

 

Ekolojik Tarım ve Gıda Egemenliği

Ekolojik, Eşitlikçi, Özgürlükçü Bir Tarım Mümkün

Tayfun Özkaya [s.456]

2. Cilt

İklim Değişikliği Karşısında Tarım

 

Tarım ve Gıda’da Gelecek Perspektifi ve Çözüm Önerileri

Nevzat Birişik [s.7]

 

Çevre ve İklim Değişikliği Karşısında Tarım

Abdullah Baran [s.18]

 

İklim Değişikliği ve Gıda Kriziyle Mücadelede Bitkilerde CRISPR Teknolojisi Uygulaması

Çağla Sönmez [s.22]

 

Tarımda Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı

 

Etkin Su Yönetimi ve Gıda Güvencesi İlişkisi

Dursun Yıldız [s.28]

 

Türkiye’de Tarımın Su Ayak İzi

Tolga Pilevneli – Gökşen Çapar [s.33]

 

Su Kaynakları ve Sulama Teknolojilerinin Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyeli

Dursun Büyüktaş – C. Karaca – K. Aydınşakir – R. Baştuğ – B. Ödemiş [s.39]

 

Türkiye’de Tarımsal Sulamada Elektrik Tüketimi

Hasan Hüseyin Öztürk [s.58]

 

Tuzlu / Atık Suların Tarımda Kullanım Olanakları ve Alınması Gereken Önlemler

Berkant Ödemiş – D. K. Candemir – C. Karaca – K. Aydınşakir – D. Büyüktaş [s.71]

 

Tarımda Teknoloji Kullanımı ve AR-GE Çalışmaları

 

Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları ve Türk Tarımının Dönüşümü

Emine Kılavuz – İlhan Erdem [s.82]

 

Tarımda Dijital Dönüşüm ve Akıllı Makineler

Mehmet Metin Özgüven [s.105]

 

Küresel İklim Değişikliğine Karşı, Tarımdaki Çıkış Topraksız Tarım Olabilir mi?

Emel Eren – İ. Mirmahmutoğulları – M. Doğu – R. Kızılkaya [s.133]

 

Sürdürülebilir Gıda Değer Zinciri İçin Hasat Sonrası Yenilikçi İşleme Teknolojileri

Gül Akyürek Balta [s.142]

 

Toprak Özelliklerinin Belirlenmesinde Spektral Yansıma Değerlerinden Yararlanılması

Yücel Tekin [s.147]

 

Tarımsal Üretimde Enerji Verimliliği

Hasan Hüseyin Öztürk [s.155]

 

Türkiye Biyoyakıt Projeksiyonu

Mustafa Acar [s.174]

 

Tarımsal Mekanizasyon İçin Güç ve Enerji Tüketimi

Hasan Hüseyin Öztürk [s.186]

 

Toprak Yerine Geçen Katı Bitki Yetiştirme Ortamı Ar-Ge Çalışmaları

Bilge Akgün [s.201]

 

Kontrollü Ortamlarda Dikey Tarım Sistemi

Hasan Hüseyin Öztürk [s.211]

 

Türkiye Meyve ve Bağ Yetiştiriciliğinde Üretim Hedefleri ve Ar-Ge Çalışmalarının Önemi

Murat Şeker – A. Dardeniz – S. Polatöz – M. A. Gündoğdu – E. Şahin [s.231]

 

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda Güvenliği

 

Gıda Güvenliği

Mehmet Cömert [s.253]

 

Türkiye’de ve AB’de Gıda Güvenliği Uygulamaları

Nevzat Artık [s.267]

 

Milli Gıda Güvenliği ve Tarım Felsefesi

Mustafa İmir [s.288]

 

Türkiye’de Gıda Güvenliğinin Sürdürülebilirliği

Taylan Kıymaz [s.296]

 

Gıda Üzerine Ufuk Taraması

Mustafa Bayram [s.315]

 

Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik

Hasan Hüseyin Öztürk [s.325]

 

Tarım – Mimari İlişkisi ve Hayat

 

Ege’de Zeytincilik ve Kırsal Mimari Miras

Gökçe Şimşek [s.348]

 

Yaşlı ve Emeklilerin Sağlığı-Rehabilitasyonu ve Tarımsal Üretime Katkılarının Sağlanması

Mustafa Nevzat Şimşek [s.361]

 

Türk Tarım Tarihinden Kesitler

 

Şevket Arı ve Eserleri – Ziraat Tarihimizden Bir Efsanenin Hikâyesi

Ali Birinci [s.365]

 

Osmanlıdan Günümüze Zirai Eğitim

Hasan Soydan [s.392]

 

Türkiye Tarımının Öncü Kuruluşları; Devlet Ziraat İşletmeleri’nden TİGEM’e

Fahri Harmanşah [s.417]

 

Cumhuriyetin 15. Yılında Ziraat Vekâleti (tıpkı basım)

[s.425]