Türk Demokrasisi

Özel Sayısı

Eylül – Ekim 1997
 • Sayı

  17
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  722
 • Makale

  101

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
Teori, Felsefe, Sosyoloji
Sami SELÇUK Dar Ufuklu Demokrasiyle Yetinmenin Bunaltıcı Dayanılmazlığı7
Hüseyin HATEMİ Demokrasi Bir Düş müdür?14
Süleyman Hayri BOLAY Demokrasinin Felsefi Temelleri Üzerine17
Mithat MELEN Demokrasi21
Vedat BİLGİN Türkiye'de Anti Demokratik Geleneğin Gücü Nereden Geliyor26
Durmuş HOCAOĞLU Türkiye ve Demokrasi29
Şenol DURGUN Tamamlanmamış Bir Proje: Modernleşme ya da Demokratikleşmenin Önündeki Engeller41
Siyasal Sistem ve Demokrasi
Mustafa ERDOĞAN Türkiye'de Siyasal Sistem ve Demokrasi49
Hüsrev HATEMİ Demos'tan Bir Kişiden Demokrasi Üzerine Söyleşi65
A. Faruk ÖZGÜN Pişkin Politikacılar İçin İdeal Bir Demokrasi!69
Yavuz ATAR Darbeler Olmasaydı Türkiye AB'nin Güçlü Üyesi Olabilirdi95
Kâzım BERZEG Çağdaş Demokrasinin Siyasal Boyutu: Türkiye'de Demokratikleşme ve Anti-Demokratikleşme Göstergeleri73
Kezban HATEMİ Demokrasi ve Başbakanlık Sistemi Üzerine Düşünceler100
Burhan KUZU Demokrasi ve Gerekleri103
Galip ADWAR Politika ve Demokrasi111
Yakup BULUT - İ. Ethem TAŞ Demokrasi: Ne Hayal, Ne Gerçek! Sadece İyi İnsanları Bekliyor!136
Ahmet Hakan COŞKUN Demokrasi Açısından Merkezi Yönetim - Yerel Yönetim İlişkileri121
A. Feyiz ÇAVUŞOĞLU Türkiye ve Demokrasi138
İslam, Laiklik ve Demokrasi
Atilla YAYLA Türkiye'de İslam, Laiklik ve Demokrasi140
Süleyman AKDEMİR Demokrasi ve İslamiyet159
Mehmet Ali KILIÇBAY Demokrasiyi Ancak Demokratlar Kurabilir166
Ali BULAÇ Tanrı Sözü ve İslam'da Demokrasi169
Abdurrahman DİLİPAK Demos + Kratos ya da Demon + Kratos174
Ahmet TAŞGETİREN Laiklik Meselesini Çözmedikçe...180
Süleyman YAĞIZ Herkes Demokrasiyi "Kullanmak" İstiyor183
Aytunç ALTINDAL Ecumenism ve İslam186
Turhan Tûfan YÜCE Bilimsel Açıdan Demokrasi, Laiklik, İrtica ve Atatürk191
İnsan Haklar, Hürriyetler ve Demokrasi
Sami SELÇUK Düşün Özgürlüğü234
A. Mehmet KOCAOĞLU Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Uygulaması251
Tekin AKILLIOĞLU İşkencenin Önlenmesi İçin Bir Öneri262
Muharrem BALCI Pençe'deki Demokrasi265
Silahlı Kuvvetler, Darbe ve Demokrasi
Mustafa ERDOĞAN Silahlı Kuvvetlerin Türk Anayasa Düzeni İçindeki Yeri273
A. Mehmet KOCAOĞLU Demokrasilerde Askeri Lider ve Komutanlık Yetkilerini Anayasa ve Yasalar Belirler290
Mümtaz'er TÜRKÖNE Faşizmin Son Tangosu302
Mithat BAYDUR Üniformalı Demokrasi306
Lütfi ŞEHSUVAROĞLU Millî Sivil Stratejik Konsept323
Yavuz GÖKMEN Askeri Demokrasi332
Hasan Celâl GÜZEL Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celâl Güzel'in DGM'deki İlk Savunması340
Hukuk, Yargı, Siyasi Parti Kapatma ve Demokrasi
Meral AKŞENER Hukukun Siyasallaşması ve Demokrasi349
Hayrettin ÖKÇESİZ Hukuk Devleti ve Yargıcı353
Hikmet ÖZDEMİR Yargı Denetimi Demokrasinin Ahlakıdır364
Nazlı ILICAK Demokrasi367
Aydın GÜLAN Demokrasi Kavramının İdare Hukukuna "Olması Gerekli" Etkileri Üzerine Düşünceler371
Mehmet TURHAN Siyasi Parti Kapatma Davaları374
Hacı Ali ÖZHAN Demokrasi, Siyasi Partiler ve Kapatma Davaları406
Şeklî Demokrasi, Sorunlar, Yanlışlar
Yavuz KIR Sözel Demokrasi mi, Tam Demokrasi mi?417
Erkan AKIN Türk Demokrasisinde Temel Yanlışlar428
Ömer Faruk GENÇKAYA Demokrasiye Geçişte Başlıca Sorunlar439
Ayşe ÖNAL Gündelik Hayatta Demokrasi443
Mustafa KARAALİOĞLU Türkiye'nin Bir Yıllık Tecrübesi447
Sami KARAHAN Mecazi Demokrasi!449
Latif DAŞDEMİR Parmak Usulü Demokrasi Yahut Bir Başka Açıdan Demokrasi Anlayışımız452
Mustafa KARAHASANOĞLU Demokrasi ya da Hoyratça Kullanılan Güzel459
Suavi TUNCAY Parti İçi Demokrasi ve Türkiye461
Fikret KARACA Bir Demokrasi Hastalığı İktidar ve Muhalefette Hırçınlık464
Cumhuriyet, Devletçilik, Jakobenizm ve Demokrasi
Bayram KODAMAN Jakobenizm ve Demokrasi469
Taha AKYOL Jakoben Devlet, Jakoben Hürriyet!479
Mehmet DOĞAN Tek Parti Doğruları Demokrasiye Karşı484
Cüneyt ÜLSEVER Bol Temcit Pilavı, Az Demokrasi491
Refik YILDIZER Demokrasi ve Agnostizm ya da Kemalist "Tek Yol"culuk495
Sadık UÇANLAR Her Cumhuriyet Demokrasi Değildir506
Memduh BAYRAKTAROĞLU Ben Sizin Devletinizim - Ben Ne Dersem O olur500
Tamer KORKMAZ Demokrasi Gelirse, Kendilerine Gerek Kalmayacak: Onun İçin Getirmiyorlar!510
Osman ASLAN Mülkiyette Demokrasi512
Sait BAŞER T.K.C. "Türkiye Korku Cumhuriyeti!"515
Fikri PALA Toplum, Fert, demokrasi ve Cumhuriyet517
Demokratikleşme ve Yeni Demokrasi Yaklaşımları
Aytekin YILMAZ Demokratik Gelişme ve Türkiye'de Demokrasi519
Adnan GÜL Demokratikleşme ve Modernleşme Sürecinde Türkiye'de Kültür Politikası540
Gülay GÖKTÜRK Kelle Hesabını Aşabilmek...549
Cengiz ÇANDAR 1997'den 2000'lere Demokrasinin Anlamı552
Ahmet SELİM Demokrasinin Dünü, Bugünü, Yarını555
Muhittin TATAROĞLU Bürokrasi ve Demokrasi İlişkisinde Temsili Bürokrasi Kavramı563
Yusuf OLGUN Yeni Demokrasi Arayışları571
Demokrasi ve Uluslararası İlişkiler
Oya Akgönenç MUGHİSUDDİN Demokrasi ve Uluslararası İlişkiler573
Ahmet DAVUTOĞLU Demokrasi ve Bilinmesi Gereken Bazı Gerçekler581
Mustafa Necati ÖZFATURA Değer - Mekanizma Denkleminde Demokrasi ve Meşruiyet578
Demokrasi ve Eğitim
Sait AÇBA Demokrasi ve Eğitim591
Zuhal CAFOĞLU Eğitim ve Demokratik Kimlik594
H. Şenay ŞEN Demokratik Değerlerin Benimsenmesinde Eğitimin Rolü599
Rıza AKDEMİR Demokrasi ve Eğitim602
Demokrasi ve Polis
Bekir ÇINAR Demokratik Devletlerde Polis ve İstihbarat605
Ercan ÖZYİĞİT - Emrullah USLU Demokrasi ve Polis620
Tarih
Ercüment KURAN Türkiye'de Demokrasinin 1950 Yılına Kadar Gelişmesi627
Kemal KARPAT Mülkiyet Hakları, Orta Sınıflar, Kültür ve Parlamenter Demokrasi630
Rıfkı Salim BURÇAK Çok Partili HAYATA Geçişimiz Üzerinde II. Dünya Savaşının Etkisi644
Ahmet Turan ALKAN Mızraklı Demokrasi Tarihi veya Ahvalin Karşı Taraftan Nasıl Göründüğünün Resmidir651
Metin ERİŞ Demokrasi ve Türkiye'deki Varlığı Üzerine Bir Deneme657
Fehmi KORU DP Ekseninde Bir Kişisel Tarih Denemesi670
Rahim ER Demokrasi Yolunda673
Ali BİRİNCİ Cumhuriyet'in İlk Şairi Tarsusîzâde Münif'in Serencamı679
İlhan BARDAKÇI Demokrasi ile Henüz Tanışmadık ki...686
Cezmi ERASLAN Demokrasi ve Biz690
Rıza AKDEMİR Acı Bir Yıldönümü694
Numan ESİN 27 Mayıs'la İlgili Açık Oturum699
Çeşitlemeler
Naci BOSTANCI Artık Herşeyi Açıkça Konuşmanın Zamanı: Ben Bir Demokrasi Düşmanıyım707
Abdurrahim KARAKOÇ Biz Demokrasiyi Severiz713
Afet ILGAZ Kör - Topal Demokrasi710
Rauf TAMER Hayal ve Gerçek715
Ömer ÖZTÜRKMEN Durumdan Vazife Derken Vazifeden Durum Çıktı717
Hasan KARAKAYA Demokrasi "Sarmusak"lasak damı Saklasak719
Ömer ÇAVUŞOĞLU Demokrasinin Erdemi721

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa