Türk Dünyası

Özel Sayısı

Temmuz – Ekim 2013

 • Sayı

  53-54
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  3.004
 • Makale

  288

Konu Başlıkları

 • Türk Dünyası Cumhurbaşkanları,
 • Liderleri Genel Değerlendirme,
 • Coğrafya, Nüfus
 • Temel Ortak Değerler
 • Bütünleşme ve Teşkilâtlanma
 • Siyasî Yapı, Sosyal Yapı, İktisadî Yapı
 • Türk Cumhuriyetleri
 • Muhtar Türk Cumhuriyetleri
 • Türk Toplulukları -Osmanlı Ailesi-Orta Doğu
 • Türk Toplulukları-Osmanlı Ailesi-Balkanlar
 • Türk Toplulukları-Osmanlı Ailesi-Kafkaslar
 • Diğer Türk Toplulukları

İki ciltlik ve 3.000 sayfalık bu dev eser, aslında dergiden ziyade kalıcı bir temel kitap mahiyetindedir. 1997 yılında çıkardığımız ‘Türk Dünyası Özel Sayısı’ndan 17 yıl ve Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarına kavuşmalarından 21 yıl sonra yaptığımız bu araştırma, 2013 yılı itibariyle ‘300 milyonluk Türk Dünyası’nı her yönüyle tahlil etmekte ve sorunlarını tartışmaktadır.

İçindekiler

1. Cilt

TÜRK DÜNYASI CUMHURBAŞKANLARI, LİDERLERİ
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi / AZERBAYCAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev [s.19]
Türk Dünyasının İki Direği-Kazakistan ve Türkiye / KAZAKİSTAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev [s.25]
Türk Devletlerinin Kardeşliğini Pekiştirmeliyiz / KIRGIZİSTAN Cumhurbaşkanı Almazbek S. Atambayev [s.31]
Özbekistan-Türkiye Dostluğu / ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı İslam Kerimov [s.35]
Türk Dünyasının Vizyonu ve Geleceği / TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül [s.38]
Türkmen ve Türk Kardeşliği / TÜRKMENİSTAN Cumhuriyeti Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov [s.43]
Kıbrıs Milli Davamızdır / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu [s.46]
Devletler Farklı, Millet Aynı Millettir / TÜRKİYE Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan [s.50]
Bağımsızlıklarından Bugüne Orta Asya Türk Cumhuriyetleri: Ortak Bir Geleceğe Doğru / TÜRKİYE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu [s.55]
GENEL DEĞERLENDİRME, COĞRAFYA, NÜFUS
Türk Dünyasının Genel Değerlendirmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi-Orta Asya İlişkileri Üzerine / Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek [s.65]
AK Parti Hükûmetleri Döneminde Yurt Dışındaki Vatandaş, Soydaş ve Akraba Topluluklarla Kurulan Bazı Köprüler / Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ [s.70]
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Türk Dünyası / Mustafa İsen [s.75]
Türk Dünyası / İlber Ortaylı [s.79]
Türkiye ile Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkiler Nasıl Başladı? Bir Uzmanın Bakışı / Mehmet Saray [s.87]
Yeni Yüzyıla Girerken Türk Cumhuriyetleri / Saadettin Yağmur Gömeç [s.94]
Ana Hatlarıyla Türk Dünyası / Orhan Kavuncu [s.101]
Türkiye’nin, Bağımsızlıkları Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerine Dönük Faaliyetleri / Mustafa Durmuş-Harun Yılmaz [s.110]
Türk Cumhuriyetlerinin Değişen Jeopolitiği’nde Türkiye ile İlişkilerin Geleceği / Hasan Kanbolat [s.137]
Türk Dünyasının Coğrafyası
Türk Dünyası Coğrafyası / Ramazan Özey [s.144]
Türk Dünyasının Coğrafyası / İbrahim Atalay [s.166]
Türk Dünyasının Demografik Yapısı
Yeryüzünde Türk Nüfusun Dağılışı ve Miktarı Sorunu / Ali Yiğit [s.199]
300 Milyonluk Türk Dünyası / Hasan Celâl Güzel [s.224]
TEMEL ORTAK DEĞERLER
Tarih
Türklerin Soy Kütüğü / Salim Koca [s.233]
Tarihte Türk Devletleri / Ramazan Özey [s.239]
Tarihte ‘Türk’ Adı / İbrahim Kafesoğlu [s.248]
Türklüğün En Eski Zamanları / Tuncer Baykara [s.257]
Türk (Dünyası) Birliği-‘Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor’ / Mehmet Metin Hülagü [s.298]
Ortak Tarih Bilincine Doğru / Darhan Kydyrali [s.302]
Türkler / Hasan Celâl Güzel [s.305]
Türk Tarihi Araştırmaları ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme / Kemal Çiçek [s.312]
Türkiye ve Türk Dünyası İlişkilerinin Dayandığı Tarihî Temeller / Abdullah Gündoğdu [s.319]
Osmanlı Devleti ve Türk Hanlıkları Siyasî Münasebetleri / Nahide Şimşir [s.326]
Türkistan’da Rus İşgalleri / Seyfeddin Buntürk [s.339]
Kafkasya’nın Rus İmparatorluğu Tarafından İşgali / Seyfeddin Buntürk [s.346]
Dil
Türklerde Dil Birliği Yakın mı Uzak mı? / Mustafa S. Kaçalin [s.356]
Türk Dünyasında Dil / Şükrü Halûk Akalın [s.358]
Türk Dili: Geçmiş, Hâl ve Gelecek / Ahmet Bican Ercilasun [s.380]
Türkçenin Tarihten Günümüze Geçirdiği Evreler / Mesut Şen [s.391]
Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bazı Notlar / Gürer Gülsevin [s.412]
Dil Planlaması ve Dil Politikaları Bağlamında Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili / Ertuğrul Yaman [s.426]
Türklerin Kullandıkları Alfabeler / Seyfeddin Buntürk [s.429]
Türk Dünyasında Yazı Birliği: Latin Alfabesi Temelinde Yeni Türk Alfabeleri / Erdal Şahin [s.449]
Tehlikedeki Türk Dilleri ve Değişkeleri Hakkında / Ülkü Çelik Şavk [s.458]
Din
İlim ve Hikmet Yurdu: Avrasya / Mehmet Görmez [s.465]
İslam Öncesi Türklerde Din / Harun Güngör [s.467]
Türkler’in İslâmiyet’i Kabulü / Abdülkerim Özaydın [s.488]
Türklerin Müslümanlığı Meselesine Kuran ve Hadis Işığında Yeni Bir Bakış / Zekeriya Kitapçı [s.498]
Dünden Bugüne İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumu ve Gelişimi / Bekir Karlığa [s.507]
Türk Dünyasını Müslümanlaştıran Manevî Dinamik: Tasavvuf ve Tarikatlar / Osman Türer [s.523]
İlk Türk-İslâm Devletlerinde Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü Üzerine Bazı Değerlendirmeler / Nesimi Yazıcı [s.531]
Günümüz Türkistan’ında Sovyet Dini Mirası: Resmi İslâm İrşadı / Seyfettin Erşahin [s.543]
Açmazları ve Açılımları ile Türk Dünyası’nda Dinsellik Üzerine Satırbaşları / Mim Kemal Öke [s.559]
Cumhuriyet’in İslamı Yeniden İnşa Sürecinde Son Dönem Osmanlı Ulema ve Sufiyyesi / Ahmet Yaşar Ocak [s.564]
Kültür, Edebiyat, Sanat
Türk Milliyetinin Atası / Namık Kemal Zeybek [s.568]
İslamiyet Öncesi Türk Eserleri / Cengiz Alyılmaz [s.576]
Türk Dünyasında Rönesans Mümkün mü? / Beşir Ayvazoğlu [s.606]
Dirliğimizin ve Birliğimizin Ortak Kültür Temeli / Yavuz Bülent Bâkiler [s.613]
Dünden Bugüne Türk Edebiyat(lar)ı / Nevzat Özkan [s.620]
Türk Kültür Ekolojisinin Kaynağı Olarak Mitolojimizin Temel Özellikleri / Özkul Çobanoğlu [s.642]
Nevruz Kavramının Tarihî ve Sosyolojik Analizi / Mustafa Aksoy [s.656]
Türkistan’dan Anadolu’ya Koç-Koyun Heykelleri ve Balballar / Mustafa Aksoy [s.664]
Divanu Lugat’it-Türk’te At Kültürü / Ali Abbas Çınar [s.670]
Geleneksel Türk Müziğinde İki Telli Çalgıların İnançlarla İlişkisi Üzerine / İrfan Gürdal [s.678]
Yılın Yazarı Töten Abdik’i Tanıtma Faslından Türk Dünyasına Yönelik Ünsiyet Mesajımızın Algılanması Üzerine Notlar / Lütfü Şehsuvaroğlu [s.682]
BÜTÜNLEŞME VE TEŞKİLÂTLANMA
Türk Dünyasında Entegrasyon
Türk Halkları Asamblesi / Turan Yazgan [s.693]
Türk Kültür Coğrafyası ve Birliğinin Sağlanmasının Temel Taşları / Mustafa Kabakçı [s.695]
Türk Birliği / Nevzat Yalçıntaş [s.699]
Türk Dünyasında Birlik ve Beraberlik Olgusu Yaşamalı ve Yaşatılmalıdır / Abdurrahman Güzel [s.713]
Türklerin Birliği Neden Olmasın? / Nuri Gürgür [s.727]
Avrupa Birliği Modeli ve Türkistan’da Bütünleşme / Turgay Düğen-Sezgin Mercan [s.733]
Türkistan’ı Birbirine ve Türkiye’ye Bağlayan Değerler / Fatma Açık [s.744]
Türk Dünyası’nda Kültür Birliği ve Ortak Tarih Yazımı / Cemalettin Taşkıran [s.758]
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme / Necmettin Tozlu [s.765]
İdealden Gerçekliğe Türk Birliği / Fırat Purtaş [s.774]
Türk Dünyasında Teşkilâtlanma
Türk Bütünleşmesinin Öncüsü: Türk Konseyi (Türk Keneşi) / Halil Akıncı-Alim Bayaliyev [s.776]
20. Yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı (TÜRKSOY) / Düsen Kaseinov [s.789]
TİKA ve Türk Dünyası: Eskimeyen Vizyon, Daimi İşbirliği veya Yardımlaşmada Türk Modeli / Serdar Çam [s.792]
Türkiye’nin Soydaş ve Akraba Topluluklara Yönelik Politikaları / Kemal Yurtnaç [s.800]
Yunus Emre Enstitüsü ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi / Hayati Develi [s.810]
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) / Ahliman Amiraslanov [s.816]
Uluslararası Türk Akademisi / Şakir İbrayev [s.824]
Türk Devletleri ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV) / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.827]
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) ve Çalışmalarının Kısa Bir Özeti / Saadet Pınar Yıldırım [s.831]
Diyalog Avrasya Platformu (DAP) / Erkam Tufan Aytav [s.838]
Türk Cumhuriyetleri ile Ortak Geleceğimizin İnşası – İş Dünyası Perspektifi / Bahri Can Çalıcıoğlu [s.842]
Türk Dünyasında Gençlik Örgütleri: Yakın Tarihimize Kısa Bir Bakış / Akram Abdullayev [s.846]
Türk Dünyasının Gönül Mirasıyla Buluşma Noktası: Eskişehir / Güngör Azim Tuna [s.849]
Türk Dünyasında Kültürel-Edebi İlişkiler / Yakup Deliömeroğlu [s.851]
Türk Dünyası ve Edebiyat / Yahya Akengin [s.857]
Türk Milliyetçiliği Tarihinde Türk Ocakları / Mehmet Öz [s.861]
SİYASÎ YAPI
Siyasî Analiz ve Strateji
Türk Cumhuriyetlerine Bakışa Dair Düşünceler / Fatih Ceylan [s.873]
SSCB Sonrası Dönemde Türkiye’nin Orta Asya Politikası: ‘Algılar, Tepkiler ve Yeni Bir Strateji Arayışı’ / Mehmet Seyfettin Erol [s.876]
Sovyet Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Anayasal ve Siyasal Kurumsallaşma / Haluk Alkan [s.887]
Türk Cumhuriyetlerinin ‘Müştereklerde Buluşabilmek’ için Stratejileri Neler Olmalıdır? / Celalettin Yavuz [s.895]
Kamu Diplomasisi ve Türk Dünyası İlişkileri / Hüseyin Kocabıyık [s.908]
Türk Dış Politikasının Gündemi ve Türk Dünyası / M. Ragıp Vural [s.911]
Güvenlik
Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) / Çınar Aldemir [s.921]
Türk Cumhuriyetleri ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü / Alaeddin Yalçınkaya [s.924]
Rusya’nın Orta Asya’yı Kontrol Araçları: KGAÖ ve ‘Gazprom’ / Sabir Askeroğlu [s.936]
Avrasyacılık
Avrasyacılık Düşüncesinde Diller ve Dilbilim / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.941]
Avrasyacılık Akımının Türk Dünyası’ndaki Yeri / Erel Tellal [s.956]
Altın Orda’nın Rusya’ya Etkileri / İlyas Kemaloğlu (Kamalov) [s.961]
Değişen Türk Dış Politikasının Avrasya’ya Yansımaları (2003-2013) / Bekir Günay [s.971]
Rusya’nın Yeni Entegrasyon Anlayışında ‘Avrasya Birliği’: Türk Dünyasına Olası Etkileri ve Öneriler / Aidarbek Amirbek/Almasbek Anuarbekuly [s.984]
SOSYAL YAPI
Sosyo-Kültürel Yapı Analizi
Eski Türklerde Konargöçerlik ve Şehircilik / Cengiz Alyılmaz [s.999]
Sovyet Sonrası Kazakistan’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm: Kısa Bir Değerlendirme / Ayşegül Aydıngün [s.1009]
Kazakistan’ın Toplumsal Yapısı ve Sosyal Değişimi Üzerine / Hayati Tüfekçioğlu [s.1017]
Küresel Ekonomik Sistem ve Postmodernizm Sürecinde Kazakistan’da Dil Politikaları / Ferhat Karabulut [s.1021]
Azerbaycan’ın Etnik Yapısı / Elnur Ağayev [s.1030]
Ortak Türk Kimliğinde Önemi Yeterince Kavranılamamış Bir Köprü: Halk İnanmaları Kültürü / Yaşar Kalafat [s.1049]
Millî Bütünlüğümüzün Kaynakları: Türkistan’dan Anadolu’ya Gelenek ve İnanışlarımız / Kemal Polat [s.1056]
Azerbaycan’da Millî Kimlik İnşasında Sosyo-Ekonomik Etkenler ve Millet Olgusunun Fikrî Temelleri (19. Yüzyılın Sonu-20. Yüzyılın Başı) / Ali Asker [s.1069]
Türkistan’da Kimlik: Abdurrauf Fıtrat (1886-1938) ve Dönemi / B. Tümen Somuncuoğlu [s.1089]
Eğitim ve Bilim
Türk Dünyasında Doğum Sancısı / Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı [s.1099]
Dünyadaki Türk Okulları / Şerif Ali Tekalan [s.1109]
Türkiye Cumhuriyeti’nin Sınır Ötesi Yüksek Öğretim Tecrübesi: Türk Cumhuriyetleri Örneği / Osman Horata [s.1120]
Kırgızistan’da Eğitim ve Tarihî Gelişimi / Sebahattin Balcı-Akmatali Alimbekov-Kadien Boobekova [s.1127]
Türk Cumhuriyetlerinde Türk Okulları / Ercan Türk [s.1145]
Türk Dünyası Araştırma Vakfı’nın Türk Dünyasına Yönelik Eğitim Faaliyetleri / Mehmet Yüce [s.1148]
Teknoparklarda Yeni Nesil Yapılanma ve Türk Cumhuriyetleri’nin Teknoparklar Ağı ile Yaratabileceği Küresel Güç Fırsatı / Attila Dikbaş [s.1156]
İKTİSADÎ YAPI
Ekonomik İlişkiler ve Dış Ticaret
Türk Dünyası ile Ekonomik ve Ticarî İlişkiler / Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan [s.1167]
Yeni Küresel Sistemde Türk Dünyası ve Ekonomik İşbirliğinin Önemi / M. Rifat Hisarcıklıoğlu [s.1174]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticarî ve Ekonomik İlişkiler / Tuğrul Erkin-Elnur Osmanov [s.1178]
Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik Gelişmeler / Emin Çarıkçı [s.1190]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin Ticarî İlişkileri / Ahmet Kesik [s.1203]
Türk Dünyasında İktisadî Bütünleşme Arayışları / Ahmet Burçin Yereli [s.1211]
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinin Ekonomi Politiği / Mehmet Dikkaya [s.1223]
Türk Cumhuriyetlerinde Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumların Gelişmişlik Düzeyi / Kadir Murat Altıntaş [s.1241]
Türkiye’nin Türkî Cumhuriyetlerdeki Dış Yatırımları ve Türk Eximbank’ın Rolü / Emin Akçaoğlu [s.1261]
Orta Asya Cumhuriyetlerinin Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Yaşadığı Sorunlar ve Türkiye ile İlişkileri / Mehmet Celalettin Aktaş-Hasan Yenigül [s.1265]
Enerji, Su, Çevre
Türk Dünyası ve Enerji / Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız [s.1273]
Uluslararası İlişkiler ve Enerji / Osman Göksel [s.1275]
Yarım Kalmış Bir Senfoni-Türkiye ve Hazar Havzası Enerji Politikaları / Hasan Selim Özertem [s.1285]
Hazar Havzası Enerji Güvenliği ve Doğalgaz Boru Hatları / Süreyya Yiğit [s.1294]
Orta Asya Türk Dünyası’nın Geleceğinde ‘Su’yun Önemi / Dursun Yıldız [s.1310]
Türk Dünyası’nda Çevre Sorunları ve Hasarı / Figen Erkoç-Mustafa Keten [s.1323]
Hazar’ın Öte Yakasında Su Problemleri-Aral Faciası / Orhan Kavuncu-Sharifa Jabbarova [s.1338]

2. Cilt

TÜRK CUMHURİYETLERİ
Azerbaycan Cumhuriyeti
Ebediyete Yeminli Kardeşlik: Türkiye-Azerbaycan / Aygün Attar [s.1363]
Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Yerleştirilmesi ve Sonuçları (1828-1988) / Musa Qasımlı [s.1370]
Bağımsızlığının 22. Yılında Azerbaycan / Nazim Cefersoy-Araz Aslanlı [s.1389]
Azerbaycanın, Sosyo-Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri / Gazi Bilgin [s.1413]
Azerbaycan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları / Hatem Cabbarlı [s.1419]
Azerbaycan’ın Enerji Stratejisi ve Türkiye / Toğrul İsmayıl [s.1451]
Azerbaycan’ın Devlet Dili Politikası / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.1466]
Azerbaycan / Ceylan Tokluoğlu [s.1476]
Nahçıvan / İbrahim Ethem Atnur [s.1486]
Azerbaycan’ın Küresel Ekonomiye Eklemlenme Çabaları: 1992-2002 Dönemi / Mehmet Dikkaya-Onur Demirci [s.1497]
Kazakistan Cumhuriyeti
Kazakistan ve Türkiye-Dostluk ve Kardeşliğin Örneği / Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Canseyit Tuymebayev [s.1513]
Orta Asya’da Uluslararası Çekim Merkezi Kazakistan / Abdulvahap Kara [s.1516]
Bağımsızlığının 20. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti / Orhan Söylemez [s.1547]
Büyük Kazakistan Projesi ve 2050 Stratejisi / Mehmet Seyfettin Erol [s.1564]
Kazakistan’da Dil Uygulamaları / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.1569]
Kazakistan ve Kazaklar / Zeyneş İsmail [s.1586]
Dünden Bugüne Kazakistan / Hüseyin Erdem [s.1600]
Bağımsız Kazakistan ve Türkiye-Kazakistan İlişkileri / Meryem Hakim [s.1613]
Türkiye-Kazakistan Ticarî ve Ekonomik İşbirliği Gelişimi / Mert Sarı [s.1620]
Çok Vektörlü Kazak Dış Politikasının Analizi / Dinmukhammed Ametbek-Kanat Ydyrys [s.1627]
Kazak Türklerinde Evlenme Geleneği / Mehmet Yüce-Gülnar Kokybassova Saygı [s.1640]
Kazak Poemasının Gelişimi Tarihi ve İ. Bayzakov’un ‘Kuralay Sulu’ Poeması / Kunıpiya Alpisbayev [s.1649]
Kırgızistan Cumhuriyeti
Kırgızistan’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile İlişkileri / Mehmet Yüce [s.1655]
Kırgızistan / İsmail Doğan-Ulanbek Alimov-Zuhra Altmışova-Cengiz Buyar [s.1668]
Kırgızistan: Çoğul Toplumda Çoğulcu Demokrasi Denemesi / Y. Emre Gürbüz [s.1684]
Kırgızistan’da Siyasal Yapı ve Birlikte Yaşama / Fazlı Polat [s.1700]
Türkiye-Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret İlişkileri / Ahmet Kaya [s.1706]
Kırgız Dilinin Eski Katmanına Dair / Gulzura Cumakunova [s.1709]
Ana Hatlarıyla Kırgızistan Tarihi ile İlgili Türkçe Çalışmalarının Gelişimi / Fahri Solak [s.1718]
Kırgız Türklerinde Halk Dindarlığı ve Bazı Kırgız Geleneklerinde Dini Motifler / Kemal Polat [s.1727]
Pamir ve Ulupamir Kırgızları / Çetin Pekacar [s.1737]
Özbekistan Cumhuriyeti
Özbekistan Cumhuriyeti / Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov [s.1746]
Özbekistan / Çiğdem Balım [s.1752]
Özbekistan Dış Politikasında ‘Aktif Tarafsızlık’ Siyaseti, Rusya ve Olası Gelişmeler / Mehmet Seyfettin Erol [s.1759]
Orta Asya’da Asimetrik Bir Değişken: Bağımsızlık Sonrası Özbekistan Jeopolitiğinin Dinamik Safhaları / Timuçin Kodaman-Haktan Birsel [s.1764]
‘Afganistan Sorunu’na Kerimov Çözümü: 6+3 / Mehmet Seyfettin Erol [s.1776]
Özbeklerin Tarih Sahnesine Çıkışı / Emek Üşenmez [s.1779]
Türkmenistan Cumhuriyeti
Türkmenistan / Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu [s.1791]
Türkmenistan’da Dil Politikaları / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.1824]
Yeni Büyük Oyun’da Türkiye-Türkmenistan İlişkileri ve ‘Türkmen Hattı’ / Mehmet Seyfettin Erol [s.1834]
Türkmenistan’ın Toplum Yapısı ve Türkmenistan Cumhuriyeti Üzerine / Durmuş Tatlıoğlu [s.1837]
Türk-Türkmen İş Konseyi Çerçevesinde Türkiye-Türkmenistan İlişkileri / Sefa Gömdeniz [s.1851]
Yeni Türkmen Edebiyatı / Berdi Sarıyev [s.1853]
Mahdumkulu Ekolü / Abdurrahman Güzel [s.1870]
Bir Ailede Yetişen İki Büyük Türkmen Akıl Hocası / Berdi Sarıyev [s.1873]
Ahal-Teke Türkmen Atı / Ali Abbas Çınar [s.1881]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Değişen Dünya Dinamikleri Karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünü ve Bugünü / Ülker Güzel [s.1887]
Kıbrıs Sorununun Tarihi Arka Planı ve Müzakere Süreçleri / KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı [s.1899]
Kıbrıs Uyuşmazlığını Hazırlayan Siyasî Gelişmeler ve KKTC İlanının Siyasal Dayanakları / Ahmet Zeki Bulunç [s.1906]
MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ
Kırım
Anadilde Eğitim ve Millî Kültür ile Kimliğin Muhafazasındaki Problemler / Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu [s.1927]
Kırım Tatarları Kimdir? / Hakan Kırımlı [s.1932]
Kırım Tatarları / İsmail Aydıngün [s.1947]
Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Türk Topluluğu: Kırımçak Türkleri / Nesrin Güllüdağ [s.1959]
Doğu Türkistan
Çinli’lerin Doğu Türkistan Siyaseti / Erkin Alptekin [s.1968]
Doğu Türkistan Meselesinin Dünü ve Bugünü / Erkin Emet [s.1987]
Doğu Türkistan’da Demografik Asimilasyon / Hayati Bice [s.2004]
Tataristan
2013 Yılında Tataristan Cumhuriyeti / Nadir Devlet [s.2009]
Tatarlar ve Tataristan / İlyas Kemaloğlu (Kamalov) [s.2013]
Tatar Medreseleri / Elmira Galiyeva [s.2026]
Başkurdistan
Geçmişten Günümüze Başkurdistan Cumhuriyeti / Fatih Özbay [s.2031]
Başkurdistan, Başkurtlar ve Başkurtça / İsmet Biner [s.2046]
Çuvaşistan
Çuvaşlar ve Çuvaşistan / Bülent Bayram-Oğuzhan Durmuş [s.2053]
Saha, Altay, Tuva, Hakas
Sibirya Türkleri: Kısa Bir Bakış / Ahmet Taşağıl [s.2073]
Son Yirmi Yılda Sibirya’daki Türk Halklarının Dil Durumları / Eyüp Bacanlı [s.2077]
Sahalar (Yakutlar) ve Saha Türkçesi / M. Fatih Kirişçioğlu [s.2092]
Altay Türkleri / İbrahim Dilek [s.2101]
Tuva Cumhuriyeti, Tuva Türkleri / Ekrem Arıkoğlu [s.2111]
Tuva Cumhuriyeti / İlker Tosun [s.2121]
Hakas Cumhuriyeti, Hakas Türkleri / Ekrem Arıkoğlu [s.2131]
Şor Türkleri / Semih Babatürk [s.2142]
Gagauz (Gökoğuz)
Gagauzlar / Mustafa Argunşah [s.2151]
Gagauzlar: Biz Hep Vardık, Her Zaman Olacağız! / Marianna Bogdan [s.2165]
Gagauz Türkçesinde Alfabe ve İmla Problemlerine Dair / Güllü Karanfil [s.2167]
TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-ORTA DOĞU
Orta Doğu’nun Genel Değerlendirmesi
Türkiye’nin Dış Politika Ekseninde Orta Doğu’daki Türk Varlığı / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2175]
Ortadoğu Türkmenleri / Erşat Hürmüzlü [s.2191]
Türk Dış Politikasında Ortadoğu Türkleri: Yeni Bir Stratejik Vizyon İhtiyacı / Serhat Erkmen [s.2196]
İran Türkleri
İran Türkleri / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2203]
Yeni Bir Çağ Kavşağında İran Türkleri / Aygün Attar [s.2214]
İran Türkleri / Nabi Kobotarian [s.2217]
İran’da Yaşayan Bir Türk Topluluğu: Sungurlar / Abdülkadir Atıcı [s.2228]
İran’ın Unutulan Türkleri Kaşgaylar / Hakan Boz [s.2236]
Irak Türkleri
Irak Anayasasında Kerkük Çıkmazı / Erşat Hürmüzlü [s.2241]
Irak Türkmenleri / Suphi Saatçi [s.2244]
2003 Yılından Bu Yana Irak Türkleri / Mahir Nakip [s.2258]
2003 Sonrası Irak’ta Türkmen Varlığı ve Siyasî Durum / Bilgay Duman [s.2268]
Suriye ve Lübnan Türkleri
Suriye’de İç Savaş Sürerken Suriye Türkleri / M. Fatih Kirişçioğlu [s.2285]
Suriye Türkmenleri / Turgay Mollamusa [s.2299]
Suriye ve Lübnan Türkmenleri / Oytun Orhan [s.2304]
Ortadoğu’daki Metruk ve Kayıp Türkler: Lübnan Türkleri / Özgür Kasım Aydemir [s.2319]
Kürtler
İçimizden / Bizden Biri: Kürtler / Safiye Dündar [s.2330]
Tarihi Dönemler İçerisinde Kürt Tarihinin Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler / İbrahim Yılmazçelik [s.2343]
Türkler, Kürtler, Zazalar / Ali Tayyar Önder [s.2352]
TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-BALKANLAR
Balkanların Genel Değerlendirmesi
Geçmişten Günümüze Balkan Türkleri / Erhan Türbedar [s.2367]
Balkanlarda Türkçenin Genel Görünümü / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2378]
Tarihsel Süreç içinde Balkanlar’da Türk Varlığı / Didem Ekinci [s.2391]
Balkanlar’da Değişen Yapılar ve Devam Eden Sorunlar / Erhan Türbedar [s.2404]
Güneydoğu Avrupa’da (Balkanlar) Türk İzleri / Özcan Pehlivanoğlu [s.2409]
Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı / Cevdet Şanlı [s.2421]
Balkanlar’daki Türk Dizilerinin Derin Etkisi / Nedim Emin [s.2433]
Bulgaristan Türkleri
Asimilasyon, Göç ve Demokratik Dönem Azınlık Sorunları Bağlamında Bulgaristan Türkleri / Kader Özlem [s.2436]
Batı Trakya Türkleri
Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın Sorunları, Türk-Yunan Dengesi ve Çözüm Yolları / Turgay Cin [s.2444]
Makedonya Türkleri
Makedonya Türkleri / Necati Çayırlı [s.2468]
Makedonya / Rahman Ademi [s.2491]
Makedonya Türklüğünün Ayrılmaz Parçası: Torbeşler / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2495]
Balkanlar’da Soğuk Savaş Sonrasının Devlet Modeli – Makedonya Örneği / Gözde Kılıç Yaşın [s.2502]
Kosova Türkleri
Balkanlar’da Sırp ve Arnavut Milliyetçiliği Arasında Kosova Türkleri / Didem Ekinci [s.2511]
Kosova Türklerinin Dil(sizliği) ve Hak(sızlık)ları / Ergin Jable [s.2521]
Bosna Hersek ve Sancak
Bosna-Hersek’te Osmanlı İzleri ve Bosna-Hersek ile Türkiye İlişkileri / Didem Ekinci [s.2526]
Bağımsızlık, Özerklik, İkiye Bölünmüşlük Arasında Sancak: Geçmişten Günümüze Genel Bir Bakış / Didem Ekinci [s.2534]
Arnavutluk
1990-2013 Yılları Arasında Arnavutluk’ta Siyasal Hayat / Tayfun Atmaca [s.2540]
Dünden Bugüne Türk-Arnavut İlişkileri / Mustafa Balcı [s.2558]
Yeni Dönem Türk Dış Politikasında Balkan Jeopolitiği ve Çamerya Sorunu / Erjada Progonati [s.2564]
Macaristan, Polonya, Romanya
Türk-Macar Münasebetleri Bağlamında Jeopolitik Bir Tez Olarak ‘Turancılık’ / Erol Cihangir [s.2576]
Polonya’da Türk Unsurlar / Öztürk Emiroğlu [s.2593]
Ronmanya’da Türk Azınlık / Nuray Bozbora [s.2607]
Sekeller Kimdir? / İsmail Doğan [s.2617]
TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-KAFKASLAR
Kafkasların Genel Değerlendirmesi
Etnik ve Siyasi Sorunlar Denkleminde Kafkasya / Ufuk Tavkul [s.2623]
Türkiye’nin Kafkasya Siyasetinde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Önemi / Güner Özkan [s.2637]
Kafkasya’nın Geleceğinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri / Mustafa Budak [s.2647]
Gürcistan Türkleri
Gürcistan’daki Türkler ve Türk Eserleri / Cengiz Alyılmaz [s.2652]
Ahıska Türkleri
Ahıska Türklerinin Dünü, Bugünü ve Yarını / Ayşegül Aydıngün [s.2665]
Ahıskalı Türklerin Uluslararası Alandaki Konumu ve Karşı Karşıya Oldukları Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme / İlyas Doğan [s.2675]
Ahıska ve Ahıska Türkleri Meselemiz / Yunus Zeyrek [s.2680]
Ahıska Türkleri ve Anavatana Dönme Sorunu / Minara Aliyeva [s.2686]
Ahıska Sorununun Gelişim Süreci, Uluslararası Boyut Kazanması ve Son Gelişmeler / Elşan İzzetgil [s.2697]
Karaçay-Malkar Türkleri
Rusya’nın Gölgesinde Üç Devir: Karaçay-Malkar Halkının Siyasi Kaderi / Ufuk Tavkul [s.2707]
Kumuk Türkleri
Kumuklar ve Kumuk Türkçesi / Kamil Veliyev Nerimanoğlu [s.2736]
Nogay Türkleri
Nogay Türklerine Genel Bir Bakış / Dilek Ergönenç Akbaba [s.2740]
Nogay Türkleri / Sami Nogay [s.2750]
Türkiye’de Yaşayan Nogay Türkleri / Hakan Benli [s.2755]
Çeçenistan
Çeçenistan Yaralarını Sarıyor / Atila Doğan [s.2773]
DİĞER TÜRK TOPLULUKLARI
Afganistan Türkleri
Afganistan: 2014 ve Sonrası / Hikmet Çetin [s.2777]
Geçmişten Günümüze Afganistan’da Türkler / Neslihan Durak [s.2780]
Sosyal Entegrasyon Kopukluğundan Siyasal Bölünmüşlüğe Afganistan Türkleri / Fazıl A. Burget [s.2793]
Tacikistan Türkleri
Tacikistan ve Türk Dili Azınlıklar, Etnolinguistik Genel Bir Bakış / Süer Eker [s.2799]
Moğolistan Türkleri
Moğolistan’daki Türk Halkları / Bülent Gül [s.2815]
Moğolistan ve Moğollar / Fevzi Ersoy [s.2825]
Karay Türkleri
Karay Türkleri ve Dilleri / Selma Gülsevin [s.2833]
Diğerleri
Amerika Yerli Kızılderili ve Orta Asya-Sibirya Türk Kültürlerinin Ortak Omurgası: ‘Şamanizm’ / Ahmet Ali Aslan [s.2850]
Amerika’da Yaşayan Meluncanlar / Ahmet Ali Aslan [s.2864]
Mayalar ve Türklük / İsmail Doğan [s.2869]
TÜRK YERLEŞİMLERİ
Batı Avrupa Türkleri
Avrupa’daki Türkler: Tarih, Kurumlar, Başarılar, Sorunlar ve Perspektifler / Özcan Hıdır [s.2873]
Dünyada Türk Olgusu / Faruk Şen [s.2889]
Avrupa’daki Türkler / M. Nail Alkan [s.2898]
Avrupalı Türkler ve Sivil Toplum: Hollanda Örneği / Veyis Güngör [s.2905]
Yükselen Irkçılık ve İslamofobi Gölgesinde Yaşayan Avrupa Türkleri: Almanya Örneği / Oğuzhan Yanarışık [s.2911]
Misafir İşçilikten Lobiciliğe Yurtdışında Yaşayan Türkler / Mustafa Arslan [s.2918]
Amerika Türkleri
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk Toplumunun Dilsel ve Kültürel Özellikleri / Kutlay Yağmur-Gülcan Çolak Bostancı [s.2928]
Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk Göçü / Işıl Acehan [s.2946]
Avustralya Türkleri
Avustralya’daki Türk Göçmen Grubunun Sosyal ve Dilsel Özellikleri / Kutlay Yağmur [s.2954]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa