Yeni Türkiye

Özel Sayısı

Ocak- Şubat 2014

 • Sayı

  56
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  1.160
 • Makale

  148

Konu Başlıkları

 • • Yeni Türkiye’nin İlke ve Hedefleri
  • Yeni Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları
  • Yeni Türkiye’de Hukuk, Adalet ve Yargı
  • Yeni Türkiye’de Siyaset ve Yönetim
  • Yeni Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Değişim
  • Yeni Türkiye’de Dış Politika ve Strateji
  • Yeni Türkiye’de Ekonomi, Ticaret ve Gümrük
  • Yeni Türkiye’de Eğitim, Kültür ve Gençlik
  • Yeni Türkiye’de Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Aile Politikaları
  • Yeni Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve Ulaştırma
  • Yeni Türkiye’de Enerji, Su ve Orman
  • Yeni Türkiye’de Millî Savunma ve Savunma Sanayii
  • Yeni Türkiye’de Bilim, Teknoloji, Bilgi ve Medya
  • Yeni Türkiye’de Din, Dinî Hayat, Ahlâk ve Maneviyat
  • Yeni Türkiye ve Türk Dünyası
  • Genel Değerlendirme
  • Tarih
  • Çeşitlemeler

21. yüzyılın Türkiye’sini her alanda ele alan ve geleceğe dönük bir bakışla gelişmeleri inceleyen özel sayımızda; çoğunluğu bakan olan 55 devlet ve siyaset adamı, 68 bilim adamı, 18 araştırmacı-yazar, 11 sivil toplum temsilcisi, toplam 152 değerli yazarın 148 yazısı yayınlanmıştır.

İçindekiler

1. Cilt

Yeni Türkiye / Recep Tayyip Erdoğan [s.9]
Yeni Türkiye’nin İlke ve Hedefleri
Yeni Türkiye’nin Oluşumunda Bazı İlke ve Hedefler / Cemil Çiçek [s.12]
Yeni Türkiye’nin İnşası ve ‘Duygu’ Kavramı / Emrullah İşler [s.27]
Yeni Türkiye: Doğal Bir Süreç mi, Ulaşılmaya Çalışılan Bir Vizyon mu? / Cevdet Yılmaz [s.32]
Yeni Türkiye’nin Hedefleri / Nevzat Yalçıntaş [s.41]
Yeni Türkiye’nin Parametreleri Üzerine / Abdülkadir Aksu [s.46]
Yeni Türkiye / Ali Şahin [s.52]
‘Yeni Türkiye’ Vizyonu / Mustafa Erdoğan [s.58]
Yeni Türkiye: Bir Kızıl Elma Mefkûresi / Hasan Celâl Güzel [s.66]
Yeni Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları
Demokratikleşme Süreçleri ve Değişen Devlet Anlayışı / Beşir Atalay [s.71]
Umudun ve Özgürlüğün Ülkesi, Herkesin Türkiye’si / Umut Oran [s.82]
Yeni Türkiye Nasıl Olmalı? / Altan Tan [s.85]
Türkiye’de Sivil Toplum-Siyaset İletişimindeki Sorunlar: Bir Çözüm Yolu Olarak Müzakereci Demokrasi / M. Şükrü Hanioğlu [s.87]
Yeni Türkiye’de Demokrasinin Sosyolojik Dinamikleri / Yasin Aktay [s.92]
Yüzüncü Yıla Doğru ‘Doğrudan Demokrasi’ Temelleri: Özgürlük, Eşitlik ve Eğitim / M. Cüneyt Birkök [s.105]
Benim Yeni Türkiye’m / Gülay Göktürk [s.110]
Yeni Türkiye’de Hukuk, Adalet ve Yargı
Hukuk Devletinde Oyunu Kurallar(ın)a Göre Oynamak: Hukukî Güvenlik İlkesi / Haşim Kılıç [s.115]
Hukuk Devleti / Ali Alkan [s.122]
Yeni Türkiye’de Hukuk, Adalet ve Yargı Üzerine… / Röportaj / Ahmet İyimaya [s.130]
21. Yüzyıl; Türk Yüzyılı, MHP ve Millî Yargı Projesi / Faruk Bal [s.138]
Yeni Türkiye’de Siyaset ve Yönetim
Yeni Türkiye’de Demokrasi ve Bürokrasi / Efkan Ala [s.156]
Kamu Yönetiminde Zihniyet Meselesi: Yeni Bir Türkiye, Yeni Bir Zihniyetle Kurulur / Ömer Dinçer [s.162]
Türkiye’yi Doğru Okumak ve Değişim Süreci: ‘İdeal Devlet’ / Mustafa Destici [s.177]
Yeni Türkiye’de Siyaset ve Ekonomi / Numan Kurtulmuş [s.181]
Yeni Türkiye’de Seçmen(ler)i Anlamak / Necdet Ünüvar [s.190]
Gelecek Perspektifinden Mülkî İdare Sistemi / Selim Çapar [s.199]
Yeni Türkiye’nin Hedefi Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Siyaset Olmalı / Aytekin Yılmaz [s.209]
10 Yıllık Tecrübe Işığında Yeni Türkiye’nin Sancılı Yürüyüşü / Mustafa Karaalioğlu [s.217]
Terörizmi Anlamak / Ercan Çitlioğlu [s.219]
Yeni Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Değişim
21. Yüzyıl Türkiyesi / Ömer Çelik [s.228]
Yeni Kelimesinin Çelişik Dünyası / Naci Bostancı [s.233]
Türkiye 20 Yıl Önce, 20 Yıl Sonra: Sarkaç Durmuyor / Nur Vergin [s.236]
Yeni Toplum, Yeni Türkiye / Vedat Bilgin [s.240]
Yeni Türkiye, Yeni Orta Sınıflar / E. Fuat Keyman [s.249]
Modern Türkiye’den Yeni Türkiye’ye / Davut Dursun [s.255]
Mağlubiyet İdeolojisinden Yeni Türkiye Çıkarmak / D. Mehmet Doğan [s.260]
Yeni Türkiye, Adım Adım Şekilleniyor / Erol Göka [s.267]
Nasıl Bir Türkiye? / Doğu Ergil [s.273]
Eski Türkiye’den Yeni Türkiye’ye / Hatem Ete [s.280]
‘Yeni Türkiye’ Üzerine Üç Kritik Soru: ‘Hangi Türkiye, Nasıl Bir Türkiye, Kimin Türkiyesi?’ / Mehmet Seyfettin Erol [s.286]
Yeni Türkiye Üzerine Notlar / Merve Kavakçı İslam [s.294]
Öğün Türkiye’nin İç ve Dış Dinamikleri Üzerine / Röportaj / Süleyman Seyfi [s.298]
Türkiye’nin Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine / Röportaj / Alev Alatlı [s.303]
Zorakî Değişim / Mustafa Koca [s.309]
Yeni Türkiye’de Dış Politika ve Strateji
Yeni Türkiye’nin Dış Politikası / Ahmet Davutoğlu [s.313]
Yeni Türkiye AB Hedefine Bağlıdır / Mevlüt Çavuşoğlu [s.317]
Yeni Dönemde Türk Dış Politikası Nasıl Olmalıdır? / Osman Taney Korutürk [s.319]
Yeni Bir Türkiye Hamlesi İçin Yeni Bir Strateji / Özcan Yeniçeri [s.326]
Kaygıyla Umudun Arasında Türkiye’nin Geleceği Hakkında Bir Değerlendirme / Sinan Oğan [s.344]
Bugünün Dünya Jeopolitiğine İlişkin Boşluklar ve Farklı Verilerle Değişen Perspektif / Haluk Ahmet Gümüş [s.350]
Yeni Türkiye’ye AB Katkısı / Mehmet Tekelioğlu [s.355]
Yeni Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Geleceği / Pelin Gündeş Bakır [s.359]
Yeni Türkiye ve Asya / Emin Önen [s.377]
Türkiye’nin Yeni Dış Politikası Şekillenirken / Oya Akgönenç [s.387]
Muhtemel Küresel Güç Dengeleri ve Türkiye İçin Senaryolar / Beril Dedeoğlu [s.398]
Yeni Bir Avrupa Vizyonu / Sinan Ülgen [s.403]
Hedefteki ‘Yeni Türkiye’ ve Yeni Bir Dış Politikaya Duyulan İhtiyaç / Mehmet Seyfettin Erol [s.407]
21. Yüzyılın Türkiyesinin Doğu-Batı Ayrışmasında Yeni (Bir Konum/Kimlik Kazanan) Dış Politikası: ‘Okuma Notları’ Üzerinden (Kipling’e Nazire Olarak) Bir Değerlendirme Denemesi / M. Lutfullah Karaman [s.411]
21. Yüzyıl Başında Türkiye’nin Yakın Çevresinde Durum ve Riskler / Yalçın Sarıkaya [s.421]
Büyük Güçler, Ortadoğu ve Türkiye / Mustafa Sıtkı Bilgin [s.430]
Türkiye’nin Doğuya Açılan Kapısı Kafkasya’ya Stratejik Bir Bakış / Hasan Oktay [s.435]
Türkiye’nin Yumuşak Gücünün Kırılma Noktası: Gezi Olayları / Atilla Sandıklı [s.445]
Balkanlar Gelecekte Neleri Yaşar? / Özcan Pehlivanoğlu [s.459]
Post-Sovyet Coğrafyasında Türkiye’nin Dış Politika Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Perspektifleri / Elnur İsmayilov [s.465]
Yeni Türkiye’de Ekonomi, Ticaret ve Gümrük
Son Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi / Ali Babacan [s.471]
Türkiye’nin Uzun Vadeli Görünümü / Mehmet Şimşek [s.474]
Yatırım ve Dış Ticarette 2023’e Doğru Türkiye / Nihat Zeybekçi [s.482]
1923’ten Günümüze Gümrük ve Ticaret / Hayati Yazıcı [s.490]
Bir Başarı Öyküsü… Türkiye Tarımında Değişim ve Dönüşüm / Mehmet Mehdi Eker [s.499]
İstikrar İçinde Büyüyen Türkiye: Hedef 2023 / Bülent Gedikli [s.513]
Jeostratejik ve Jeopolitik Açıdan Türkiye’nin 2023 Perspektifi / Ülker Güzel [s.523]
Yeni Türkiye, Yeniden Türkiye / M. Rifat Hisarcıklıoğlu [s.532]
Türkiye ve Dünyada Ekonomik Gelişmeler, Hedefler ve Beklentiler (2009-2015) / Emin Çarıkçı [s.535]
Ekonomide Yeni Türkiye’ye Geçişin Temel Koşulları / Erdal Türkkan [s.555]
Yeni Türkiye’de Eğitim, Kültür ve Gençlik
Yeni Türkiye’de Eğitim, Yeni Bir Dünya Kuruluyor / Nabi Avcı [s.572]
Bahar Bereketi, Bereketin Ülkesi / Akif Çağatay Kılıç [s.575]
Yeni Türkiye ve Değişen Üniversite Anlayışı / Şenol Durgun [s.577]
Eğitimde Değişim İhtiyacı ve Yeni Yönelimler / Vehbi Çelik [s.593]
2023’e Doğru Türkiye’nin Eğitim Tasavvuru / İrfan Erdoğan [s.598]
Eğitimde Bilişim Teknolojileri / Aytekin İşman [s.607]
Türkiye İçin Kültür ile Yoğrulmuş Eğitimin Önemi / Zekâi Şen [s.621]
Yeni Türkiye’de Türkçe / Şükrü Halûk Akalın [s.634]
Özgür Birey ve Demokratik Toplum İçin Özgürlüğü ve Demokrasiyi İçselleştiren Eğitim Sistemi / Ahmet Gündoğdu [s.640]
Eğitim Meselesi-300 Yıldır Çözemediğimiz Temel Sorunumuz / Nuri Gürgür [s.649]
Yeni Türkiye’nin Eğitimi, Eğitimin Yeni Türkiyesi / Zafer Çelik [s.653]
Yeni Türkiye’de Sivil Toplum ve Eğitim / İsmail Cenk Dilberoğlu [s.658]
Türkiye’de ve Dünyada Popüler Kültür Olgusuna Yönelik Eleştirel Bir Analiz / Ali Murat Kırık-Ali Özcan [s.663]
Yansımalar… / Sadık Gültekin [s.672]
Yeni Türkiye’de Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Aile Politikaları
2023 Vizyonu Perspektifinde Sağlık / Mehmet Müezzinoğlu [s.676]
Yeni Türkiye’de Sosyal Güvenlik / Faruk Çelik [s.684]
Aile Politikaları ve Gelecek Perspektifi / Ayşenur İslam [s.699]
Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlığımızın Geleceği / Recep Akdağ [s.702]
Son On Yılda Sağlık ve Sosyal Politikalardaki Değişim ve Dönüşüm / Cevdet Erdöl [s.713]
Yeni Türkiye’nin İnşasında Sivil Toplum ve Sosyal Politikalar / Salim Uslu [s.721]
Sosyal Hak ve Özgürlükler Gelişmeden Yeni Türkiye Kurulamaz / Ergün Atalay [s.724]
Yeni Türkiye’de Çalışma Hayatına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Mahmut Arslan [s.727]
Yeni Türkiye’nin Yoksulluğu Azaltma Stratejisi: Yoksulların Sahip Olduğu ve Sadece Yoksullara Mikrokredi Veren Damlabank ile Sosyal İşletmecilik Uygulaması / Aziz Akgül-Bengisu Yayla [s.732]
21. Yüzyıl Türkiyesi’nde Kalıcı Bir Sorun Olarak Yoksulluk: Nedenleri ve Önlemeye Yönelik Uygulanan Politikalar / Havva Çaha [s.741]
Yeni Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve Ulaştırma
Yeni Türkiye’de Çevre ve Şehircilik / İdris Güllüce [s.750]
Türkiye’yi 2023 Hedeflerine Hazırlıyoruz / Lütfi Elvan [s.754]
Yeni Türkiye’de Çevre Koruma ve Şehirler / Erol Kaya [s.760]
Büyükşehircilik Dönemi Bitmiştir / Birgül Ayman Güler [s.774]
Şimdi Yeni Şehirler Lazım: ‘Ekokentler…’ / Ahmet Vefik Alp [s.778]
İstanbul’un Küresel Şehir Endekslerindeki Yeri / Recep Bozlağan [s.780]
Yeni Türkiye’de Enerji, Su ve Orman
Türkiye’nin Enerji Stratejisi / Taner Yıldız [s.787]
Su Kaynaklarının İdaresi ve Ormancılık Faaliyetlerinin 2023 Hedefleri / Veysel Eroğlu [s.791]
Elektrik Enerjisi ve Türkiye / Ahmet Rumeli [s.801]
Yeni Türkiye’de Millî Savunma ve Savunma Sanayii
Millî Savunmamız Millî Gücümüze Dayanacaktır / İsmet Yılmaz [s.811]
Türkiye’nin Geleceğine İlişkin Öngörüler / M. Vecdi Gönül [s.814]
Yeni Dünya Düzeninde Türk Savunma Sanayiinin Gelişimi ve Rolü / Ersan Ergür [s.820]
Yeni Türkiye’de Bilim, Teknoloji, Bilgi ve Medya
Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu / Fikri Işık [s.825]
İnternet’e Deli Gömleği yahut Türkiye’nin Yönetişim Açığı / Aykan Erdemir-Muharrem Erdem [s.833]
Bilişim Devriminde Türkiye: Ülkemizi Orta Gelir Tuzağından Kurtaracak Kaldıraç; Yazılım ve Üretim Endüstrimizdir! / Aydın Köksal [s.838]
Bilgi Toplumuna Geçiş ve Türkiye’nin Yüksek Hızlı Bilgi Otobanları ile Örülmesi / Yusuf Balcı [s.855]
Bilgi Toplumu ve Türkiye / Hayriye Atik [s.860]
Yeni Türkiye’de Bilginin Rolü ve Geleceği / Sami Şener [s.873]
Bilgi Yoğun Yaşamın Sosyal Etkileri / Ercan Öztemel [s.882]
İkinci El Yaşam: e-hayat / Nurdoğan Rigel [s.890]
Enformasyon Toplumu Kuramları ve Türkiye’nin Dönüşümü / Şenol Baştürk-Veysel Bozkurt [s.894]
Türkiye ve Dünya Genelindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Uydu Sistemlerinin Kullanımı / Ahmet Şahinkaya/Ali Murat Kırık [s.904]
Yeni Türkiye’de Halka Açık Medya Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Türkân Uğur Dâi-İnci Tarı [s.911]
Yeni Medya ve Enformasyona Özgürce Ulaşma Bağlamında Gazetecinin Bilişimciye Dönüşümü / Cem S. Sütçü [s.924]
Uzay Bilimlerinde Gelişmeler / Halil Kırbıyık [s.929]
Nicelikten Niteliğe Yeni Türkiye / Şeref Oğuz [s.940]
Yeni Türkiye’de Din, Dinî Hayat, Ahlâk ve Maneviyat
Modern Dönemde Din ve Dindarlık / Ali Bardakoğlu [s.945]
Din Anlayışımızın Geleceği Üzerine / Mustafa Sait Yazıcıoğlu [s.956]
Çağı Nasıl Atlayacağız? Bilgi Toplumu Yeterli mi? İnsan ve Sevgi Faktörü / Mustafa Temiz [s.962]
Doğru, Fıtrî Bir Eğitim ve Dayandığı Usul: Sevgi / Necmettin Tozlu [s.980]
Büyük Oyun ya da Neo-Con ve Evangelik İttifakı / Bekir Karlığa [s.993]
Yarınki Türkiye / Abdurrahman Dilipak [s.1000]
Yeni Türkiye’nin Manevî Temelleri Sağlam Olmalı / Abdülkadir Selvi [s.1005]
Yeni Türkiye ve Türk Dünyası
2023’e Doğru Türkiye-Türk Dünyası Bütünleşmesi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.1009]
Türkiye’de Bir İlk: Türk Dünyası Kültür Başkentliği ve Eskişehir / Güngör Azim Tuna [s.1035]
Yeni Türkiye’de TİKA / Serdar Çam [s.1038]
Türkiye’nin Orta Asya ve Balkanlar Politikası; Söylemden Stratejik Hedeflere / Kemal Yurtnaç [s.1041]
Türk Dünyasının Yarını ve Türkolojide Yeniden Yapılanma / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.1044]
Türk Dünyasının Geleceği Üzerine Düşünceler / Nevzat Özkan [s.1050]
Yeni Bin Yılın Eşiğinde Millî Mefkûrenin İmkân ve Kabiliyetlerine Eleştirel Bir Bakış / Kemal Üçüncü [s.1056]
Küresel Adaleti Türkler Gerçekleştirdi, Türkler Gerçekleştirecektir / Orhan Kavuncu [s.1074]
Genel Değerlendirme, Tarih, Çeşitlemeler
Türkiye, ‘Yeni Türkiye’ Olmalı / Soner Aksoy [s.1079]
Yeni Türkiye: Hayal mi, Gerçek mi? / Edibe Sözen Yavuz [s.1095]
Yeni Türkiye Ne Demektir ve Nasıl Ulaşılır? / Işın Çelebi [s.1097]
Yeni Türkiye ve Önümüzdeki 10 Yıl / Süleyman Şensoy [s.1099]
Geleceğin Yeni Türkiyesi İçin Büyük Düşünmek / Fevzi Demir [s.1102]
‘Eski Sınıf ’ Despotizminden Demokratik ‘Yeni Türkiye’ye / Kazım Berzeg [s.1115]
Yeni Türkiye ve Muasır Medeniyet / Ahmet Kemal Yahyaoğlu [s.1136]
‘Yeni Türkiye’nin Yeni Türkiye Modernleşme Projesi / Elnur Ağayev [s.1145]
Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu’nun Düşündürdükleri / Yaşar Kalafat [s.1153]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa