Yenilenebilir Enerji

Özel Sayısı

 

Ocak – Nisan 2021

 • Sayı

  117-118
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  920
 • Makale

  72

Konu Başlıkları

 • Enerjiye Stratejik Bakış
 • İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Sürdürülebilir Kalkınmada Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kalkınma İlişkisi
 • Yenilenebilir Enerji Politikaları
 • Destek ve Teşvikler
 • Yenilenebilir Enerjide Finansman
 • Enerji Verimliliği ve Maliyet
 • Güneş Enerjisi ve Türkiye
 • Rüzgar Enerjisi ve Türkiye
 • Jeotermal Enerji ve Türkiye
 • Hidroelektrik Enerjisi ve Türkiye
 • Biyokütle – Biyogaz Enerjisi ve Türkiye
 • Hidrojen Enerjisi ve Türkiye
 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Her geçen gün giderek artan küresel enerji ihtiyacı; enerjinin çevresel tahribata yol açmadan, ekolojik dengeyi bozmadan ve kuşaklararası adalet anlayışına uygun bir biçimde kullanımını daha da önemli hale getirmiş ve yenilenebilir enerjinin bu talebi karşılayabileceği gerçeğini insanlığın önüne koymuştur.

Günümüzde artık çok daha fazla duymaya başladığımız ve kullandığımız ‘iklim değişikliği’ kavramı, yaklaşmakta olan risklerin arttığını ve önlem alınamazsa dünyamızın felaket olarak da tarif edilebilecek bir dizi tehlikelerle karşılaşabileceğini anlatır. Temelinde çok yakın bir gelecekte küresel sıcaklığın 1,5-2 derecenin üzerinde artacağı ve bunun iklimimiz üzerindeki etkilerinin felaket olacağı vurgulanmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu artışların dönem dönem yaşanabileceği açıklanmaktadır. Bu tehlikeyi oluşturan ana etken de enerjinin yaklaşık yüzde 80’inin hâlâ fosil yakıtlardan elde ediliyor olmasıdır. İnsanoğlu kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmayı başardıkça felaketi de o ölçüde önlemiş olacaktır.

 

Enerji sadece iklim üzerindeki etkisi ile değil; uluslararası enerji ticareti, arz-talep durumu, maliyeti giderek düşen yenilenebilir enerji teknolojilerinin başka ülkelere bağımlılığı azaltması, artık yerel seviyede enerji kaynaklarının da kullanılabilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın yollarını açması ile de gündemdedir.

İçindekiler

1. Cilt

Yenilenebilir Enerji 1 / 117. Sayı

Recep Tayyip Erdoğan

Yerli ve Yenilenebilir Enerji Geleceğimizdir / 7

 

Genel Değerlendirme

Abdullah Tancan

Yenilenebilir Enerji Kaynakları / 9

Mehmet Emin Birpınar

Enerjide ‘Yeşil’ Dönüşüm Zamanı / 16

Ali Rıza Alaboyun

Yaşamın Temel Girdisi Olarak Enerji / 23

Taner Yıldız

Türkiye’de Güneş Enerjisi / 30

Mehmet Hilmi Güler

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Uygulamalarımıza Bir Bakış / 32

Kürşad Tüzmen

Yeşil ve Yenilenebilir Enerji / 38

Mustafa Elitaş

Yenilenebilir Enerji ve Türkiye / 42

 

Enerjiye Stratejik Bakış

Ramazan Şenol – İbrahim Üçgül – Reşat Selbaş

Yenilenebilir Enerjinin Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu / 47

İlhan Akbulut – İlker İnan – Umut Uz

Türkiye’nin Enerji Jeopolitiği İçerisinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları / 57

Nurgül Bekar

Avrupa Birliği -Türkiye Ekonomik İlişkilerinin Geleceğinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Rolü / 69

Murat Fahrioğlu

KKTC’nin Enerji Arz Güvenliği ve Jeopolitik Önemi / 83

Ali İhsan Kahraman

Ortadoğu Ekonomi – Politiğinde Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Rolü, Arap – İsrail Normalleşmesi Örneği / 86

Pelin Baş

Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisinde Yenilenebilir Enerji Hedeflerinin Değerlendirilmesi: İsveç Örneği / 94

Mehmet Emin Bilgili

Yenilenebilir Enerjide Sürdürülebilirlik ve COVID-19 Sürecine Bakış / 107

 

İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Sırrı Uyanık

Enerji Dönüşümü ve Yenilenebilir Enerjinin Rolü / 122

Tolga Şallı

Küresel İklim Politikaları ve Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi / 130

 

Sürdürülebilir Kalkınmada Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Coşkun Karaca – Mustafa Erdoğdu

Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınması İçin Bir Yeşil Sanayi Politikası Çerçevesi / 143

Erdal Tanas Karagöl – Muhammed Şehid

Görüş Yeşil Ekonomi ve Yenilenebilir Enerji: Türkiye Örneği / 157

Duygu Erten

Sıfır Karbon Şehirler ve Sıfır Enerjili Binalar / 171

Esma Mıhlayanlar – Ezgi Avcı – Ali Mechmet

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Küresel Potansiyelleri ve Binalarda Kullanımı / 183

Gökhan Yıldırım

Sürdürülebilir Akıllı Köy / 204

Dürdane Kutlu – Özcan Atlam

Yenilenebilir Enerji Entegreli Elektrikli Araç Şarj İstasyonları / 210

 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kalkınma İlişkisi

Murat Kademli

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Büyümedeki Rolü ve Önemi / 218

Fatma Fehime Aydın

Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınması İçin Yenilenebilir Enerji / 228

Orhan Özçatalbaş – Kenan Peker – Muhammad Imran

Kalkınma ve Enerji Etkileşimi Kapsamında Yenilenebilir Enerji / 232

Erdal Arslan

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Tüketiminin İthalata Etkisi / 240

Hüseyin Naci Bayraç – Fatih Çemrek

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Biyoetanol Üretimi ve CO2 Emisyonunun Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Analizi Aracılığıyla İncelenmesi / 257

Adnan Sözen – Berk Erbil Yağcı

Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Toplam Faktör Verimliliği ve AB Ülkeleri Arasındaki Konumu / 270

 

Yenilenebilir Enerji Politikaları, Destek ve Teşvikler

Müslüme Narin

Yenilenebilir Enerji Politikaları: Avrupa Birliği ve Türkiye / 281

Ali Çelikkaya

Yenilenebilir Enerji Destek Politikaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme / 295

Hüseyin Öztürk – Gökhan Türker

Türkiye’de Biyogaz ve Biyometan Politikaları İçin Öneriler / 305

Enes Öz

Yenilenebilir Kaynaklar Üzerine Bir Çalışma: Türkiye’nin Hidroelektrik Enerji Politikaları (1923-1980) / 313

Mehmet İbiş

Türkiye Enerji Hukukunda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi ve Verilen Teşvikler / 334

Halil İbrahim Kaya – Yüksel Bayraktar

Batı Balkan Ülkelerinde Enerji Politikalarının Dönüşüm Zorunluluğu: Yenilenebilir Elektrik Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme / 418

 

Yenilenebilir Enerjide Finansman, Enerji Verimliliği ve Maliyet

Reengen Yeşil Tahviller / 426

Canan Karakaş Ulusoy

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımındaki Gelişmeler; Güneş Enerji Sistemleri ve Finansman Modelleri / 429

Nevzat Onat

Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretiminde Eğilimler / 451

Hüseyin Öztürk – Hasan Kaan Küçükerdem

Dünya Genelinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi İçin Yatırım ve Üretim Maliyetleri / 463

Hüseyin Öztürk

Biyoyakıt Maliyetleri / 478

2. Cilt

Yenilenebilir Enerji 2 /Sayı: 118

Güneş Enerjisi ve Türkiye

Erol Kapluhan

Türkiye’de Güneş Enerjisinde Mevcut Durum / 7

Mert Gürtürk

Türkiye’de Fotovoltaik Temelli Güneş Enerjisi Yatırımlarının Geleceği / 40

 

Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye

Kadir Kaya – Erdem Koç

Dünyada ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Durumu / 45

Erol Kapluhan

Türkiye’de Rüzgâr Enerjisinde Mevcut Durum / 54

Gökhan Dündar

Türkiye’de Rüzgar Potansiyeli ve Rüzgar Ekonomisinin İncelenmesi Turkuaz Fırsatlar / 75

 

Jeotermal Enerji ve Türkiye

JESDER

Türkiye’de Jeotermal Gücün Yükselişi: Son 10 Yıl (2010 – 2020) / 86

 

Hidroelektrik Enerjisi ve Türkiye

Erol Kapluhan

Türkiye’de Hidroelektrik Enerjinin Gelişimi ve Mevcut Durumu / 91

Esin Acar

Yenilenebilir Enerji: Türkiye’deki Hidroelektrik Santraller / 115

 

Biyokütle – Biyogaz Enerjisi ve Türkiye

Erol Kapluhan

Türkiye’de Biyokütle Enerjisinde Mevcut Durum / 125

Ali Ömer Üçler

Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçerisinde Odunsu Biyokütlenin Geleceği ve Türkiye Ormancılığına Yansımaları / 146

Hüseyin Öztürk

Tarımsal Biyoenerji Üretimi / 155

Mahmut Dok

Yenilenebilir Biyokütle Enerjisi – Tarımsal Artıklar / 169

Cüneyt Cesur

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Bakımından Enerji Tarımı ve Faydaları / 186

 

Hidrojen Enerjisi ve Türkiye

Pelin Bolat – Nilgün Karatepe Yavuz

Hidrojen Ekonomisine Geçiş ve Türkiye / 196

 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Şener Oktik

Fotovoltaik Dönüşümünde Gözeler ve Modüllerin Bitmeyen Yolculuğu… / 210

Mükerrem Şahin

Yeni Enerji Teknolojilerinde Bor ve Hidrojenin Stratejik Rolü / 223

Reşat Selbaş – İbrahim Üçgül – Ufuk Elibüyük

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri / 241

Can Arslan

Enerjide Elektrifikasyon ve Elektrikte Yenilenebilir Dönüşüm / 290

Fatih Serttaş

Fotovoltaik Sistemlerin Gelişimi Işığında Emisyonsuz Gelecek Mümkün mü? / 295

Hatice Akman – Ömer Alaca

Fotovoltaik Piller / 302

Elif Arıcı

Su – Tarım ve Enerji Bağında Güneş Enerjisi Dönüşüm Teknolojileri / 307

Sefa Merve Altunkaya – Özcan Atlam

Termal Güneş Enerji Sistemlerinin Özellikleri / 317

İbrahim Üçgül – Reşat Selbaş

Sürdürülebilir Endüstriyel Yerleşkeler Bağlamında Endüstriyel Güneş Enerjisi Kullanımı / 324

Mehmet Azmi Aktacir – Hakkı Keskin – Muhammed Şafak

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji Sistemi Lineer Fresnel Kollektörü / 340

Zuhal Er

Programlama Dillerinden C Sharp Kodu ve Python Kullanarak Güneş ile İlgili Temel Hesaplamalar ve Güneş Radyasyon Gücü Değerlendirmeleri / 346

Elif Merve Bahar – Mert Ökten

Türkiye’nin Bölümlerinin PVSYST Programı ile Analizi / 362

Ebru Kömürgöz Cemal Keleş

Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanarak Yenilenebilir Enerji Kaynakları İçeren Mikro Şebekelerde Enerji Karışım Oranlarının Belirlenmesi / 373

İbrahim Üçgül – Reşat Selbaş – Ali Kemal Yakut – Ufuk Elibüyük

Sürdürülebilir Bağlamında Rüzgar Enerjisi Kullanımı / 385

Gül Kurt

Rüzgar Santrallerinin Şebekenin Atalet Momentine Katkısının Arttırılması / 395

Okan Uykan

Yaşam Döngüsünü Tamamlamış Fotovoltaik Modüllerin Yönetimi / 399