Yönetimde Yeniden Yapılanma

Özel Sayısı

Mayıs – Haziran 1995
 • Sayı

  4
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  612
 • Makale

  94

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
Erdoğan TEZİÇ Sorun Siyasi Rejim Yapılanması mı?7
Süheyl BATUM Türkiye'de Devlet-Toplum İlişkilerine Demokratik Devlet Anlayışı Açısından Bir Bakış13
Zafer ÜSKÜL Sübzidiyarite İlkesi Üzerine Düşünce Alıştırması22
Teoman ÜNÜSAN Seçilmişler-Atanmışlar27
Recep YAZICIOĞLU Demokratik Katılım ve Yeniden Yapılanma34
Arif ERSOY Sosyal Değişim ve Yeniden Yapılanma Olgusu50
Mustafa V. GÖNÜLAnayasa Yargısı Açısından Yerel Demokrasi54
Ruşen KELEŞ Yerel Demokrasinin Neresindeyiz?66
Cevat GERAY Yerel Demokrasi, Özerklik ve Halk Katılımı72
Cemil OKTAY Çağdaşlık Sikkesinin Yazı ve Tuğrası:Bürokrasi ve Demokrasi76
İl Han ÖZAY Devleti Küçültmek80
Metin ERİŞ Aykırı Bir Görüş82
Atilla KOÇ Devletin Devletlûleri Biz'ler, Devleti Niye Düşünemiyoruz?86
Ahmet Turan ALKAN İdare edilenlerin Bakış açısıyla İdare Meselelerimiz90
Cengiz AYDOĞDU İdare Geleneğimiz ve Mahalli İdarelerin "Mülki"liği94
Orhan ÖZTÜRK Demokrasi Adalet İçindir!99
M. Vecdi GÖNÜL İdarenin Sayıştayca Denetlenmesi103
Yıldızhan YAYLA Türkiye İdaresinin Yeniden Yapılanması Üzerine Bazı Gözlemler120
Bekir AKSOY Yönetimin Etkinleştirilmesinde Yetki Genişliği127
Yiğit GÜLÖKSÜZ Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması ve Yerel Yönetimler131
Cahit TUTUM Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma133
Tekin AKILLIOĞLU Yönetim Hukukumuz ve Geleceği146
Rıdvan YENİŞEN Türkiye'de İdarenin Yeniden Düzenlenmesi158
Şahabettin HARPUT Kamu Yönetiminde Kırtasiyecilik Çözüm ve Öneriler161
Şükrü KARATEPE Türkiye'nin Yönetim Sorunları164
Ziya ÇOKER Merkezden Yönetim, İl Sistemi ve Yerel Yönetim Reformu174
Süleyman AKDEMİR Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanmasında Yerinde Yönetim Merkezi Yönetim Dengesine İlişkin Bir Model Denemesi190
Veysel GANİ Yönetimde Yapılanma ve Çalışma İklimi206
Aytekin YILMAZ Yönetimde Geliştirme ve Reform, Yapılabilirlik Sorunlar ve Sınırlar208
İsmail GÜNDÜZ Japonya Yönetim Sistemi Üzerine Bir İnceleme213
Mustafa KALEMLİ Kanayan Yara: Merkez Valiliği217
Ali DİNÇER Mevcut Yönetim Sistemi Türkiye'yi Bölünmeye ve Parçalanmaya Götürüyor!219
Galip DEMİREL Mülki İdare Amirliğinin Bugünkü Durumu222
Şevki GÖĞÜSGER Yönetimde Yeniden Yapılanma226
Hikmet ÖZDEMİR Başkomutanlık233
Lale AYTAMAN Kadın Mülki Amir239
Saffet Arıkan BEDÜK Ekonomik Güçlenmede Hedefler ve İl Sistemi241
Şinasi KUŞ Türk İdari Sisteminde ve Kamu Personel Rejiminde Yapılması Gereken Yapısal Değişiklikler Üzerine Birkaç Söz243
Oğuz BERBEROĞLU İç İstihbaratta Aksayan Hususlarla İlgili Rapor248
Alâaddin YÜKSEL İl Sistemi ve Devletin Yeniden Yapılanması251
T. Ziyaeddin AKBULUT Türkiye'de İdarenin Yeniden Yapılanması255
Yüksel ÇAVUŞOĞLU Genel İdare ve Mahalli İdareler259
Musa EKEN 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Kamu Bürokrasisi266
Mustafa Tevfik ÖZBİLGİN Mülki İdare Amirliği Sisteminde Reform Yapılmalıdır273
Kadir KOÇDEMİR İlçe Sayılarının Artırılmasına Aykırı Bir Uygulama: Doğu Almanya Örneği277
Nahit MENTEŞE Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması284
Mehmet KEÇECİLER Katılımcı Demokrasi ve Yerel Yönetimler289
Burhan ÖZFATURA Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik294
Nuri TORTOP Yerel Yönetim Anlayışında Gelişmeler ve Yerel Yönetimlerin Önemi299
Celâl DOĞAN Yerel Yönetimlerde Yapılması Gereken Model Değişikliğine İlişkin Görüşlerimiz305
Muzaffer ECEMİŞ Ülkemizde Mahalli İdareler ve Bu İdarelerin Yeniden Yapılanması310
Mustafa B. DEMİRER İdarenin Yeniden Yapılanmasında Mahalli İdareler316
Mehmet ERDEMİR Büyüyen Türkiye'de Yerinden Yönetim İhtiyacı322
Doğan TAŞDELEN Özerk Demokratik Yerel Yönetim324
Kemal GÖRMEZ Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Üzerine327
Bilâl ERYILMAZ Yerel Yönetim Sendromu 340
Enis YETER Mahalli İdare Reformu Üzerine Düşünceler347
Fikret TAKSÖZ Yerel Yönetim Sistemine Eleştirel Bir Bakış: Yeni Bir Model Arayışı352
Ejder KAYA Mahalli İdare Birlikleri361
Şükrü KARA İngiliz Mahalli İdaresi366
Utku ACUN Mülki İdare Amirleri ve İl Özel İdare Yönetimi Üzerine Bazı Düşünceler373
Fethi AYTAÇ İl Özel İdareleri Hakkında Düşünceler377
Ahmet BAŞSOY İl Özel İdarelerimiz390
İsmet SEZGİN Türkiye'de Kentlerin Yönetim Sorunları ve Belediye Reformu398
Abdülkadir AKSU Belediyelerin Yetkilerinin Budanması413
H. Okan MERZECİ Belediyelerde Personel Problemleri415
Muzaffer ÖNDER Geleceğin Belediyesi418
Ahmet BİLGİN Yeni Hizmet Döneminde Belediyelerimizin Mali Sorunları ve Merkezi Yönetimle İlişkileri422
Firuz Demir YAŞAMIŞ Üçüncü Bin Yılın Yönetim Teknolojisine İlişkin Gereksinimleri ve Türk Belediyeleri427
Sami GÖKDENİZ Belediyelerimizin Anayasal ve Yasal Güvencelerini Kaldıran Olumsuzlukların Giderilmesi455
Hüseyin AKSU Belediyelerin 1994 Yılında Genel Durumu459
Cengiz BULUT Özelleştirme ve Belediyelerde Uygulanma Alanları464
Sami GÖKDENİZ Belediyeye Ait Kuruluşların Özelleştirilmesine İlişkin Yasal Prosedür ve Uygulamaları472
Turgut ALTINOK 21. Yüzyıla Girerken Yerel Yönetimler476
Hasan ÖZHAN Belediye Başkanlarımız478
Mesut YILMAZ Belediyelerimizin Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri482
Hayri KOZAKÇIOĞLU İstanbul'un Sorunları, Geleceği ve Öneriler487
Kahraman EMMİOĞLU İstanbul'a Niçin Yeni ve Özel Bir Kanun496
Gökhan AYDINER Metropol Olgusu ve Yönetimi Üzerine Düşünceler499
Aytaç DURAK Düzensiz Kentleşmenin Getirdiği Sorunlar, Çözüm Yolları ve "Yeni Adana" Uygulaması504
Halil ÜRÜN Gecekondu Sorunu ve Şehirleşme506
M. Doğan HATİPOĞLU Diyarbakır İline Genel Bir Bakış (Sorunlar ve Çözüm Önerileri)511
Mahmut YILBAŞ Doğu Anadolu Kalkınmasında ve Terörle Mücadelede Van Örneği515
Ahmet Vefik ALP HABITAT İkiye Bir Kala "Metropolis"ten "Ekopolis"e529
Yusuf Ziya İRBEÇ Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Büyük Şehirler532
Zerrin Toprak KARAMAN Türkiye'de Siyasetin Kent Yönetimine Etkisi537
İlber ORTAYLI Devraldığımız Miras552
İsmet MİROĞLU Osmanlı Yönetiminde İnsana ve Hukuka Saygı559
Ercüment KURAN İstanbul'da Belediye Teşkilâtının Kuruluşu ve Gelişmesi567
Şaban KARATAŞ İkibine Beş Kala 14 Mayıs Düşünceleri570
Kemal ÇİÇEK Niçin Sürekli Reform Yapmak Gereksinimi Duyuyoruz?580
Behiç ÇELİK Türk Belediyeciliğinin Tarihi Gelişimi588
Sait AŞGIN Kutadgu Bilig'e Göre Yönetici597
Seha Neşriyat Tarafından Yayınlanan Aynı İsimli Kitaptan İktibasHz. Ali'den Devlet Adamlarına Öğütler 602

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa