Başkanlık Sistemi

Özel Sayısı

Mayıs – Haziran 2013

 • Sayı

  51
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  908
 • Makale

  105

Konu Başlıkları

 • Genel Siyasî Yaklaşım
 • Hükûmet Sistemleri
 • Başkanlık Sistemi
 • Yarı Başkanlık Sistemi
 • Parlamenter Sistem
 • Türkiye’de Başkanlık Sistemlerinin Uygulanabilirliği
 • Başkanlık Sisteminde Yerinden Yönetim
 • Dünyadaki Bazı Örnekler
 • Hükûmet Sistemlerinin Tarihçesi
 • Çeşitlemeler

YENİ TÜRKİYE’nin bu sayısında, son çeyrek asırdan beri Türkiye’nin gündemini meşgul eden hükûmet sistemlerini inceledik ve ‘Başkanlık Sistemi Özel Sayısı’nı hazırladık. Bu sayımızda 34 devlet ve siyaset adamı ile 71 bilim adamı, araştırmacı ve yazar, büyük kısmı akademik mahiyetteki yazılarıyla yer almışlardır. Yeni Türkiye’nin bir akademik forum olma özelliğine riayet ederek, bu sayımızda da lehte ve aleyhte bütün görüşlerin serbestçe ifade edilmesine dikkat ettik.

 

Başkanlık sistemleri ve özelliklerini Türkiye’de uygulanabilirliğinin tarihsel perspektifle ele alan eserimizde; genel olarak hükûmet sistemleri ve özel olarak ‘başkanlık sistemi’, ilk defa bu kadar çok yönlü ve derinlemesine mercek altına alınmıştır.

İçindekiler

1. Cilt

Genel Siyasî Yaklaşım
Başkanlık Sistemi ve Kalkınma / Cevdet Yılmaz [s.9]
Başkanlık Sistemi Açısından Yeni Büyükşehir Belediye Modeli / Muammer Güler [s.16]
Hangi Sistem mi, Hangi Değerlerler mi? / Nihat Ergün [s.20]
Neden Başkanlık Hükümeti? / Burhan Kuzu [s.25]
Başkanlık Sistemini Tartışmak yahut AK Parti Modeli / Ahmet İyimaya [s.52]
Başkanlık Rejimi Hakkındaki Düşüncelerimiz / Mustafa Destici [s.64]
Başkanlık Sisteminde Yasama ve Diğer Sistemlerle Mukayesesi / Mehmet Ali Şahin [s.71]
“Başkan” ya da “Ben Devletim” Girişimi… / Atilla Kart [s.76]
MHP, Parlamenter Sistemin Demokratikleştirilmesinden Yanadır / Faruk Bal [s.83]
Parlamenter Rejim mi? AKP Tipi Başkanlık Sistemi mi? / Oktay Öztürk [s.96]
Başkanlık Sistemi / Altan Tan [s.101]
Başkanlık Sistemini “Şahsîleştirmek” / Hüseyin Çelik [s.103]
Başkanlık Sistemi / Ahmet Aydın [s.106]
Başkanlık Sistemi Çözüm Olabilir mi? / Muharrem İnce [s.108]
Başkanlık Sistemine Neden Hayır? / Mehmet Şandır [s.111]
Başkanlık Sistemi Üzerine / Hasip Kaplan [s.116]
Vesayet Sistemi Çökerken Başkanlık Sistemi / İdris Şahin [s.118]
Başkanlık Sistemini Doğru Anlamak / Abdülkadir Aksu [s.120]
Yeni Bir Anayasa’ya Doğru / Ertuğrul Günay [s.124]
Başkanlık Sistemi Türkiye’nin Sorunlarını Çözer mi? / İdris Bal [s.127]
Türkiye’de Başkanlık Tartışmaları / Yusuf Halaçoğlu [s.140]
Bir Meserret Tebessümü: Başkanlık Sistemi / Selçuk Özdağ [s.146]
Demokrasilerin ‘Ölüm Öpücüğü’: Başkanlık Sistemi / Binnaz Toprak [s.152]
Başkanlık Rejimi ve Kamu Yönetimi / Birgül Ayman Güler [s.157]
Başkanlık Sistemi / Fatih Çiftçi [s.163]
Başkanlık Sistemi Tartışmaları / Tevfik Ziyaeddin Akbulut [s.165]
Yeni Bir Anayasa Üzerine / Ömer Süha Aldan [s.167]
Yeni Bir Mimarî Oluşturmalı / Süleyman Soylu [s.173]
Başkanlık Sistemi Hakkında Birkaç Not / Osman Can [s.175]
Yaparız Olur!.. Türk Tipi Başkanlık!.. / Fikri Sağlar [s.182]
Hikmet-i Hükümet / Mazhar Bağlı [s.185]
Hükümet Sistemi Tartışmalarının Sorunlu Görünümü / Yusuf Tekin [s.190]
Yönetim Şekilleriyle Yargı Bağımsızlığı İlişkisi / M. Oltan Sungurlu [s.199]
Başkanlık Sistemi ve Türkiye / Mehmet Keçeciler [s.203]
Hükûmet Sistemleri
Hükûmet Sistemi Tartışmaları / Ergun Özbudun [s.205]
Türkiye’nin Yeni Siyasal Rejim Arayışı / Ersin Kalaycıoğlu [s.214]
Hükümet Sistemleri ve Türkiye / Şükrü Karatepe [s.223]
Hükümet Sistemini Demokrasi Ekseninde Tartışmak / Sevtap Yokuş [s.236]
Hükümet Sistemi Tartışmaları ve Türkiye / Gonca Bayraktar Durgun [s.246]
Hükümet Sistemlerini Karşılaştırmak: Türkiye İçin Bir Değerlendirme / Mehmet Tevfik Gülsoy [s.257]
Türkiye’deki Hükümet Sistemi Tartışmalarına İlişkin Değerlendirmeler / Levent Gönenç [s.269]
Türkiye’de Başkanlık Sistemi mi? Parlamenter Sistem mi? / Hasan Tunç [s.280]
Türk İktidar Yapısında Değişim: Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemi / Ertan Beceren [s.284]
Demokratik Hukuk Devleti İdealine Uygun Bir Hükümet Sistemi İçin Radikal Öneriler / İ. Uğur Esgün [s.291]
Hükümet Sistemleri Tartışmaları Bağlamında Hükümet Sistemimiz ve Partili Cumhurbaşkanı / Faruk Bilir [s.303]
Kontrolsüz Güç, İstibdat Getirir / Sami Karahan [s.309]
Hükümet Sistemi Tartışmalarında Kuvvetler Ayrılığı (Dengesi) İlkesini Yeniden Düşünmek / Fazıl Hüsnü Erdem [s.313]
Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Siyasal Sistemimize Etkileri: Türkiye’de Hükümet Sisteminin Geçirdiği Dönüşüm ve Geleceğe Yönelik Beklentiler / Nur Uluşahin [s.319]
Hükümet Sistemi Konusunda Kendi Modelimizi Geliştirebilmek Üzerine Düşünceler / Mehmet Ali Zengin [s.333]
Sistem Arayışlarında Siyasal Partiler ve Parti Disiplini / Şenol Durgun [s.337]
Hükümet Sistemleri ile İnsan Hakları Arasındaki Olası İlişkiler / Selman Karakul [s.358]
Başkanlık Sistemi
Başkanlık Rejimini Anlamak / Erdoğan Teziç [s.366]
Başkanlık Sistemi / Doğu Ergil [s.372]
Başkanlık Sistemi ve Toplumsal Bütünlük / Ali Murat Özdemir [s.381]
Başkanlık Sistemi ve Sömürgeleşen Federasyon / Anıl Çeçen [s.394]
Genel Özellikleri, Yararları ve Sakıncaları Işığında Başkanlık Sistemleri / Pınar Akçalı [s.406]
“Başkan” mı, “Sistem” mi? / Mümtaz Sarıçiçek [s.412]
Başkanlık Sisteminin Anayasal, Kurumsal, Davranışsal Dinamikleri ve Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Tercihi / Şule Özsoy Boyunsuz [s.416]
Başkanlık Sistemi / Hayri Keser [s.430]
“Başkanlığa Meyyalim, Vallâhi Erkten” ya da “Başkanlık Sistemi” Tartışmalarına Schmittyen Bir Katkı: “Demokratik Diktatörlük” / Fırat Kargıoğlu [s.439]
Yarı Başkanlık Sistemi
Siyasal Sistem Arayışları ve Yarı-Başkanlık Sistemi / Nur Vergin [s.449]
Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye / Fevzi Demir [s.456]
Türkiye’de Yarı Başkanlık Sistemi Uygulanabilir / Hasan Celâl Güzel [s.476]
Parlamenter Sistem
Türkiye’de Parlamenter Sistemin Tıkandığı Durumlar / Volkan Abur [s.480]
Kurucu Güvensizlik Oyu Başkanlık Sistemine Alternatif Olabilir mi? / Hüseyin Özcan [s.492]
Halk Tarafından Seçilen Güçlü Devlet Başkanına Doğru / Aydın İpek [s.498]
Türkiye Parlamenter Hükümet Sistemini Hiç Uygulayabildi mi? / Hilal Yazıcı [s.509]
Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları / R. Bülend Kırmacı [s.519]
Türkiye’de Başkanlık Sisteminin Uygulanabilirliği
Başkanlık Sistemi ve Ülkemizde Başkanlık Sistemi Tartışmaları / İlter Turan [s.525]
Başkanlık Sistemi mi? Neden? / M. Zafer Üskül [s.530]
Başkanlık Sistemine Geçiş Gerekli mi? / Serap Yazıcı [s.538]
Başkanlık Sistemi, Demokrasi ve Türkiye / Mustafa Erdoğan [s.542]
Amerika’da Güçlü Başkanlık Tartışması ve AK Parti’nin Başkanlık Sistemi Teklifi / Yavuz Atar [s.548]
Türkiye’de Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sisteminin Uygulanması Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme / Ercüment Tezcan [s.552]
2007 Anayasa Değişikliği Sonrası Benimsediğimiz Hükümet Sisteminin Niteliği, Ülkemizde Uygulanabilirliği ve Başkanlık Sistemi Önerileri Üzerine Bir İnceleme / Fatih Özkul [s.555]
Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği / Hasan Tahsin Fendoğlu [s.567]
Başkanlık Demokrasisini Doğru Tartışmak / Mehmet Merdan Hekimoğlu [s.587]
Türkiye Başkanlık Sistemi (Alternatif Bir Sistem Arayışı) / Rıza Arslan [s.592]
Memleketimizde Başkanlık Sistemi Uygulaması Aleyhine Bazı Düşünceler / Servet Armağan [s.600]
Türkiye’de Hükümet Sistemi Arayışları: Başkanlık veya Yarı Başkanlık Sistemlerinin Değerlendirilmesi / Tanju Tosun – Gülsün Erdoğan Tosun [s.608]
Başkanlık Sistemi; ABD, Türkiye’ye Örnek Olabilir mi? / Sait Yılmaz [s.617]
Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Değerlendirmeleri / Selçuk Duman [s.636]
Başkanlık Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği / Murat Yanık [s.663]
Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği / Ayhan Döner [s.668]
Mazi, Hâl ve İstikbal Boyutlarıyla Başkanlık Sistemi / Cemal Fedayi [s.679]
Türk Parti Sistemi Başkanlık Rejimine Elverişli mi? / Ekrem Ali Akartürk [s.692]
“İtirazım Var” Başkanlık Sistemine! / Abdurrahman Eren [s.698]
Yeni Anayasanın Eşiğinde Türk Siyasal Yaşamının Verileri Işığında “Başkanlık Rejimi” / Cevat Okutan [s.702]
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonrasında Muhtemel Hükümet Sistemi Senaryoları Üzerine Bir Değerlendirme / Bülent Yavuz [s.707]
Başkanlık Sisteminde Yerinden Yönetim
Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri ile Yerinden Yönetim Modelleri / Ali Rıza Saklı [s.731]
Ademi Merkeziyetçi Bir Yönetim Modeli Önerisi / Oktay Uygun [s.741]
Dünya’daki Bazı Örnekler
ABD Üzerinden Bir Başkanlık Sistemi Tartışması / Tayyar Arı [s.769]
ABD Örneğinde Başkanlık Sisteminin Kritiği: Oluşum Süreci ve Karakteristiği / Bekir Parlak [s.773]
Karşılaştırmalı Başkanlık Sistemleri: Latin Amerika ve Sovyet Sonrası Örnekler Üzerine Bir İnceleme / Haluk Alkan [s.779]
Latin Amerika’da Yeni Anayasacılık ve Yeni-Anayasacı Başkanlar Öncülüğünde Barışçıl Devrim Kuramı: -I- Hugo Rafael Chávez Frías ve Venezuela’da Demokratik Anayasa Konvansiyonu Örneği / Öykü Didem Aydın [s.790]
Hükûmet Sistemlerinin Tarihçesi
Türkiye’de Günümüze Kadar Tatbik Edilen Hükümet Sistemleri / Adnan Küçük [s.808]
Demokratik Kurumların Araçsallaşması: Arabesk Demokrasi, Alaturka Başkanlık / Ali Akyıldız [s.831]
Başkanlık Sistemi ve Geleneksel Devletlerarası İlişkiler Teorisine Geri Dönüş / Levent Ürer [s.844]
Çeşitlemeler
Kavramlar ve Demokrasi / Nevzat Yalçıntaş [s.856]
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletin(mi?)dir / Ali Rıza Çoban [s.860]
İktidarda Yaşanan Kişiselleşme Olgusunun Yürütmenin Güçlenmesi Üzerindeki Etkileri / Cengiz Gül [s.872]
Milletvekili Andının Parlamento Hukuku Bakımından İfade Ettiği Anlam / Ömer Keskinsoy [s.883]
Başkanlık Sistemi ve “Kürt Sorunu” Tartışmaları / İkbal Vurucu [s.886]
Hâkimlerin Atanmaları / Ömer Sever [s.897]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa