Belgesel Hakkında

* Bu film, 15 dakikada Türk Tarihi’ni ana hatlarıyla ve lirik bir anlatımla seyircilere aksettiriyor.

* Yaradılış ve Türeyiş Destanı’ndan içinde yaşadığımız günlere kadar, bütün Türklerin ortak tarihini binlerce yıllık bir perspektifle ve duygu dolu bir sinema diliyle anlatan bu kısa metrajlı film, “TÜRK PROJESİ” (Türk Tarihini, Kültür ve Medeniyetini Araştırma Projesi) çerçevesinde hazırlanmıştır.

* Bu film, büyük bir milletin M.Ö. 4.000 yıllarına kadar uzanan şerefli tarihinin, kalp ve gönül gözüyle yorumlanmasıdır.

* Kendisini Türk kabul eden bir kişinin, bu filmi, gözleri yaşarmadan, heyecanlanmadan ve duygulanmadan seyretmesi mümkün değildir.

* Bu filmi yüzlerce defa seyredeceğinize, dostlarınıza izlettireceğinize ve şiirsi metinini ezberleyeceğinize inanıyoruz.

* Bu film, Türk Tarihi’ni başlangıcından günümüze kadar ifade eden tek belgeseldir.

* Filmin senaryosu ve metni, Türkiye’nin öne gelen bilim idamlarının bilimsel denetiminden geçmiştir.

* Filmin Müzikleri, yalnızca bu film için bestelenmiştir ve tümüyle orijinaldir.

* Filmin hazırlanmasında, orijinal çekimlere ilâve olarak TRT ve Ordu Foto Film Merkezi Arşivlerinden yararlanılmıştır.

Seslendiren: Mehmet Atay

Müzik: Can Atilla

Türkçenin Gücü