“OSMANLI”

Uluslararası Ekip

Dünyanın 56 ülkesinden 497 ve Türkiyeden 1.536 olmak üzere toplam 2.033 bilim adamı ve uzmandan oluşan uluslararası bir ekip

En Kapsamlı Çalışma

“Osmanlı” proje ile siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, bilimsel ve felsefi açıdan ilk defa bu derece kapsamlı bir çalışma yapılmıştır.

Tamamı Orijinal Makaleler

138’i Türkiye dışından ve 672’si Türkiye’den olmak üzere tamamı orijinal 810 bilimsel makale eserimizde yer almıştır.

“Osmanlı”, bir ansiklopedi, kronolojik bir klasik siyasî tarih çalışması veya birkaç bilim adamının yazdığı bir tarih kitabı değildir. “Osmanlı”, Osmanlı hakkında siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel, bilimsel ve felsefî açıdan ilk defa bu derece kapsamlı bir çalışmanın yapıldığı ve şimdiye kadar Osmanlı Tarihi üzerine hazırlanmış en büyük uluslararası tarih araştırma projesidir.

 

Eserimizin hazırlık aşmasında, Türkiye’nin ve dünyanın Osmanlı Tarihi konusunda önde gelen bilim adamları ve uzmanlarından oluşan bir yayın kurulu ve danışma kurulu teşkil edilmiştir. Yayın Kurulunun tespit ettiği konu başlıklarına göre araştırma yazılarının siparişleri verilmiştir. Bunun için dünyanın 56 ülkesinden 497 ve Türkiye’den 1.536 olmak üzere, toplam 2033 bilim adamı ve uzmanla temas kurulmuştur.

 

Türkiye dışındaki bilim adamlarından 221, Türkiye’deki bilim adamlarından 968 olmak üzere toplam 1.189 bilimsel yazı Yayın Kurulu’na intikal etmiştir. Bu yazılardan 138’i Türkiye dışından ve 672’si Türkiye’den olmak üzere daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış, tamamı orijinal 810 bilimsel makale eserimizde yer almıştır.

 

Araştırma yazılarının büyük çoğunluğu arşiv kaynaklarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Bu araştırmalar yapılırken başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi olmak üzere 33 ülkenin arşivlerinden faydalanılmıştır.

 

Binlerce renkli görsel malzemenin (resim, fotoğraf, harita, tablo, minyatür vs.) kullanıldığı eser, toplam 12 cilt ve 9.200 sayfadan meydana gelmektedir.

 

12 Cilt

810 Makale

9.200 Sayfa