Eserin hazırlanmasında ve editörlüğünde Türk tarihi bir bütün olarak kabul edilmiş ve sadece Türkiye Türklerinin değil, bütün Türklerin başlangıçtan günümüze kadar uzanan tarih ve medeniyetleri incelenmiştir. Bu eser Türkiye’de yaşayan Türklerin olduğu kadar bütün Türk Dünyası’nın da müşterek tarihleri bakımınan önemlidir.

10 Cilt

8.000 Sayfa

209 Makale

26×50 cm Ebat

4.000 Görsel

Daha önce yapılan çalışmalarda umumiyetle siyasî tarih çerçevesinde kalınmış, kültür ve medeniyet tarihi istisnai olarak ele alınmıştır. Türk tarihi ilk defa Türk Projesinde siyasî, iktisadî, içtimaî ve kültürel bir bütünlük içinde yazılmaktadır.

 

Türk Projesinde, binlerce yıllık Türk tarihi ve medeniyetine ilâveten, ilk olarak Türk Dünyası’nın bugünkü durumu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son elli yıllık tarihi değerlendirilmiştir.

 

Genel Türk Tarihi adlı eserde; 148’i profesör, 37’si doçent, 17’si yardımcı doçent, 5’i doktor ve 8’i araştırmacı olan 215 bilim adamının 209 ilmî makalesi yer almaktadır.

 

4.000’ den fazla görsel malzemenin (resim, fotoğraf, harita, tablo, minyatür vs.) kullanıldığı eser, toplam 10 cilt ve 8.000 sayfadan meydana gelmektedir.