Yeni Türkiye

Stratejik Araştırma Merkezi
seperator
21. yüzyılın Yeni Türkiye’sinin yeniden yapılanması için her konu da fikir üretmeyi ve geliştirmeyi kendisine görev kabul eden Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, 1994 yılında “YENİ TÜRKİYE DERGİSİ” ile yayın hayatına başlamıştır.

Merkezimiz, iki aylık özel sayılar halinde bilimsel ve akademik bir dergi olarak yayınlanan Yeni Türkiye ile 2020 yılı Mayıs ayına kadar 116 ciltlik özel sayı, 9.061 makale ve 90.500 sayfalık dev bir külliyatı Türkiye’ye kazandırmıştır. Yeni Türkiye, devlet ve siyaset adamı, Türk kültürü ve tarihine büyük hizmetleri olan kurucumuz merhum Hasan Celâl Güzel’in açtığı yolda 27 yılı geride bırakmanın gururunu yaşamaktadır.

 

Yeni Türkiye Dergisi, kısa sürede Türkiye’nin ve dünyanın bütün bilim ve kültür çevrelerinde ülkemizin en saygın araştırma ve düşünce dergisi olarak tanınmış ve takdir toplamıştır.

 

Bu külliyatta akademisyen ve aydınlarımızın yanında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin birçok kademesinde görev alan devlet adamlarımızın da kaleme aldıkları makaleler yer almaktadır.
Yeni Türkiye, proje eserler kapsamında; Türkler, Genel Türk Tarihi, The Turks, Osmanlı, The Great Ottoman-Turkish Civilisation, Ortak Türk Tarihi ve Türk Musikisi Atlası isimli önemli uluslararası çalışmalara imza atmış ve her biri alanında temel kaynak ve başvuru niteliğinde olan eserleri tarih ve kültür dünyamıza kazandırmıştır. Bu eserlerimiz; toplamda 116 cilt, 90.500 sayfa, 9.061 makale ve bölüm yazısı ile Yeni Türkiye Külliyatına dâhil olmuştur.

Proje eserlerimiz, dünyanın birçok ülkesinde bulunan saygın araştırma merkezlerinde, ulusal ve üniversite kütüphanelerinde yerini almıştır.

Bunun yanında özellikle tarih, sosyoloji, eğitim, hukuk ve demokrasi alanında referans kabul edilen 29 adet temel kitap yayın hayatına hazırlanmış kültür dünyamızın ve araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur.

 

Araştırma Merkezimiz ayrıca bilim ve kültür dünyamıza katkı sağlayacak olan, kısa ve öz bilgilerle konunun anlaşılmasına, bilinirliğinin yaygınlaştırılmasına ve özellikle millî meselelerimiz üzerine Türk ve dünya kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik broşürler hazırlamaktadır.

 

Bunlardan biri olan ‘Sayfa Sayfa / Ermeni Meselesi’ başlıklı 20 adet broşür herkesin anlayabileceği bir dille Ermeni Meselesi konusunda pratik bilgilerle insanları aydınlatmayı amaçlamıştır. İki milyon adet Türkçe yanında İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, İspanyolca ve Almanca dillerinde de toplamda dört milyon adet basılan broşürler dünyaya dağıtılmıştır. Ermeni Meselesine özel önem veren merkezimiz tarafından ABD Başkanı’na, ABD Senatosu’na ve Temsilciler Meclisi Üyelerine birer mektup gönderilerek 24 Nisan 1915 zorunlu göçünün gerçekleri anlatılmıştır.

 

“Sayfa Sayfa Türkçenin Gücü Broşürleri” ise Türkçenin gücü, etkinliği, yaygınlığı, ahengi, bilimselliği, dünya dilleri arasındaki yeri gibi farklı 20 başlık altında milletimizi Türkçemizin güzellikleri ve zenginlikleri bakımından bilgilendirmeyi hedeflemiştir.

 

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, yayın projeleri dışında uluslararası sempozyum, konferans ve kurultayları farklı ülkelerden birçok yerli ve yabancı akademisyen ve uzmanın katılımıyla başarıyla gerçekleştirmiştir.

 

2002 yılında Uluslararası Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Türk tarihi üzerine yaptığımız çalışmaların bir neticesi olarak düzenlenmiş ve Türkler Projesi kapsamında 37 cilt olarak yayınlanan eserlerimizin dünya kamuoyuna tanıtımı yapılmıştır.

 

2015 yılında Ermeni Sorunu: Sanallık ve Gerçeklik Konferansı ile şimdiye kadar yapılmış en geniş katılımlı uluslararası Ermeni meselesi Konferansı olarak Ankara’da düzenlenmiştir.

 

2016 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı’na 83 ülkeden 400 konuk katılmıştır. Bu konferans; temsil edilen ülke, katılan delege ve yapılan oturum sayısı bakımından bir rekor teşkil etmiştir.

 

2017 yılında Türk Dil Kurumu işbirliği ile Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı düzenlenmiştir. 4 kıtadan 320 konuşmacının katıldığı Kurultay,bugüne kadar bu alanda yapılan en geniş katılımlı akademik çalışma olmuştur.

 

2018 yılını “Atebet’ül Hakâyık Yılı” ilan eden UNESCO ilk dönem Türk-İslâm eserlerine dikkat çekmiştir. Bu vesileyle Türk-İslâm medeniyetinin en eski Türkçe eserlerini inceleyerek günümüze ışık tutmak ve uluslararası bir sempozyum çerçevesinde kamuoyunun gündemine getirmek üzere düzenlenen Atabetü’l-Hakâyık ve İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler Sempozyumu’na 15 farklı ülkeden 156 bilim insanının bildirileri ile katılım sağlanmıştır.

Yeni Türkiye için söyleyecek sözü olan her görüşten aydınlarla, siyaset ve devlet adamlarıyla, araştırmacı, uzman ve yazarlarla, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle, medya mensuplarıyla, akademisyen, sanatçı ve farklı meslek mensubu temsilcileriyle bir araya gelip Türkiye’miz adına düşünmeye, yazıp çizmeye, kültür dünyamıza benzersiz nadide eserler kazandırmaya kısacası geleceğin Türkiye’si için üretmeye devam ediyoruz.
seperator

YENİ TÜRKİYE STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

Y.T. YAYINCILIK EĞİTİM TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel

Bilim Kurulu:

Şükrü Halûk Akalın / Ali Birinci / Kemal Çiçek / Giray Saynur Derman / Neslihan Durak

Mehmet Seyfettin Erol / Bilgehan Atsız Gökdağ / Akın İzmirlioğlu / Osman Karatay

Darhan Kıdırali / Timur Kocaoğlu / İlber Ortaylı / Mualla Uydu Yücel

Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül

Satış ve Dağıtım Müdürü: Murat Delibaş

GÖLBAŞI Vergi Dairesi: 926 035 9491
Ticaret Sicil No: 227444

*Yeni Türkiye, Y.T. Yayıncılık’ın tescilli markasıdır.