Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olan ‘Zorunlu Göç’ hadisesi ve onunla bağlantılı olarak farklı görüşlerin neticesinde ortaya çıkan Ermeni Meselesini, herkese kolayca anlatabilmek için hazırlanmıştır. Ermeni Meselesi; farklı dinamiklerin dünyada oluşturdukları kamuoyu ile hiç hak etmediğimiz boyutlara ulaşmıştır. İnsanlık tarihindeki en ağır suç olan ‘soykırım’ iddiaları ile birlikte anılan bu mesele, Türkiye’nin kendisini daha iyi anlatabilmesi, daha farklı ve ulaşımı kolay bilgi kaynaklarını bütün dünyaya yayabilmesi ile çözümlenebilecektir.
İlk aşamada 20 farklı broşür şeklinde hazırlanan çalışma, konuyu bilimsel olduğu kadar sade bir dilde ele alınmıştır. Her bir broşür meselenin farklı bir boyutunu anlatmış ve belgelere dayandırılmıştır. Ermenileri dışlayan, onları incitici herhangi bir dilin kullanılmadığı broşürlerde, Ermenilerin diğer Osmanlı tebaası/vatandaşları gibi Osmanlı bürokrasisinin en yüksek kademelerinde görev aldıkları, sosyal ve kültürel hayatımıza katkıları da anlatılmıştır.
Bu çalışma, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kadîm dostlukları vurguladığı gibi konuyu doğru bilen insanların gerçekleri savunmasını da sağlayacaktır. Broşür şeklinde hazırlanması neticesinde de elden ele dolaşma imkânı fazla olacak ve yaygınlığını arttıracaktır. Broşürler Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve Rusça dillerinde hazırlanmıştır.
Kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan; konuşma dili olarak en az 5500 yıllık, edebî dil olarak en az 1300 yıllık tarihi bulunan bir dildir Türkçe…
Yazıyı bulan Sümerlerin diline kelimeler vermiş, Sümerce ile yaşıt bir dildir Türkçe…
Türkçenin gücünü, etkinliğini, zenginliğini, kullanım alanlarını, ses yapısındaki uyumu, köklü tarihi ve geniş bir coğrafyadaki yaygınlığını kısa, öz ve akılda kalıcı bilgilerle, ilgi çekici örneklerle sunan bu broşürler bu bilgilerin milletimizin her ferdince özümsenmesini sağlayacaktır. Türkçe’nin köklü, yaygın ve güçlü bir dil olduğu gerçeği bu broşürler sayesinde açık bir biçimde ortaya konulmuştur. İş hayatında, bilimde, sanatta Türkçe hak ettiği yeri alacaktır. Türkçenin Gücü Broşürleri, 20 ayrı başlıkta bir araya getirilmiş bir setten oluşmaktadır.