Hasan Celâl Güzel

Rahmetle yâd ediyoruz...
seperator
Hasan Celâl Güzel, 1945 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Makro ekonomi alanında ‘Türkiye’nin İktisadi Büyüme Modelleri’ adlı doktora tezini verdi. Güzel’in ekonomi doktorası yanında, Türk tarihi, kültürü ve eğitimi konularında üç ayrı dalda fahri doktora ünvanı bulunmaktadır.

Güzel, fakülteden sonra, Devlet Planlama Teşkilâtında (DPT) işe başlayarak çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.

 

Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirleri ile ilgili çalışmalara katılarak bu tedbirlerin alınmasında önemli bir rol oynadı. 1983 yılında 38 yaşında Türkiye’nin en genç Başbakanlık müsteşarı oldu.

 

Çeşitli üniversitelerde, akademilerde ve Kara Harp Okulunda ekonomi, maliye, hukuk, ekonomik ve sosyal tarih, ekonomik sistemler ve doktrinler ve kamu yönetimi konularında öğretim görevlisi olarak hizmet verdi, binlerce öğrenci yetiştirdi ve akademik çalışmalar yaptı.

 

1986 yılı ara seçimlerinde Anavatan Partisinden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Turgut Özal Hükûmetinde, Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde tekrar Gaziantep milletvekili seçilerek Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı.

 

23 Kasım 1992’de Yeniden Doğuş Partisini (YDP) kurdu ve Genel Başkan seçildi.

Hasan Celâl Güzel, hayatı boyunca, demokrasi, hür düşünce, eşitlik, hak ve hukuk mücadelesi vererek darbelere karşı direndi ve dik durdu. Çalışma hayatında vatana, millete ve gençliğe hizmet onun temel prensibi oldu. Millî ve manevî değerlerimizin topluma ve gençliğe kazandırılması, yaşatılması ve geleceğe taşınması en önemli hedefiydi. Türk ve İslâm medeniyetinin dünyaya tanıtılması için çalıştı ve eserler verdi.

Bu maksatla 1994 yılı sonunda Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’ni kurdu ve YENİ TÜRKİYE isimli 2 aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Yeni Türkiye kısa zamanda bir okul haline geldi.

 

Yeni Türkiye dergisinin özel sayılarıyla 2017 yılı sonuna kadar 8.100 akademik makaleden oluşan 98 ciltlik ve 81.000 sayfalık dev bir külliyat ortaya çıkarıldı. Bu külliyatın yanında alanında hâlâ aşılamayan dev kültür projeleri hayata geçirildi. ‘Uluslararası Türk Projesi’ (37 Cilt, 35.000 sayfa) ve ‘Uluslararası Osmanlı Projesi’ (16 Cilt, 12.850 sayfa) dünyanın en büyük araştırma projeleri olarak milletimizin yüz akı eserler olmuştur.

 

Hasan Celâl Güzel’e, Türkler konusundaki uluslararası çalışmasıyla Türk Tarih Kurumu takdirnamesi verilmiştir. Ayrıca Türk Dünyası çalışmasıyla Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın (TÜRKSAV) hizmet ödülüne lâyık görülmüştür. Merkezi Kazakistan’da bulunan Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) tarafından, Türk Dünyasına devlet adamı kimliğiyle sağladığı katkılar yanında, bilimsel çalışmalarla yaptığı hizmetler, ortak kültür ve medeniyet projelerinden dolayı ‘Türk Dünyasına Hizmet Ödülü’ almış ve altın madalya ile ödüllendirilmiştir.

 

2017 yılında da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından “eğitim ve gençlik alanlarındaki başarılı çalışmaları” sebebiyle ödüle lâyık görülmüştür.