Türk Musiki Atlası

Türk Mûsikîsi Atlası’nın alanında büyük bir boşluğu dolduracağına olan inançla müzikle ilgili her seviyeden insanımıza, akademisyenlerimize ve kültüre ilgi duyanlara yararlı olmasını diliyoruz. Kültürümüz ve müziğimize ait temel meselelerin bilimsel çözümüne küçük de olsa katkı yapmış olmaktan mutluluk duyacağız.

Ortak Türk Tarihi

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak hazırladığımız 6 ciltlik ve toplamda 3240 sayfalık “Ortak Türk Tarihi” adlı eser, müşterek bir maziyi bilimsel esaslar çerçevesinde yeni bilgiler ve yaklaşımlarla ele almakta olup Türk dünyasında tarih birliği köprüsünü kurmaya yönelik ilk adımlardan biridir.

Türkler

48 ülkeden 589, Türkiye’den 1731 akademisyen, tarihçi ve araştırmacının özenle hazırladığı, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yazılardan oluşan dev bir eser.

Osmanlı

Eserimizin hazırlık aşmasında, Türkiye’nin ve dünyanın Osmanlı Tarihi konusunda önde gelen bilim adamları ve uzmanlarından oluşan bir yayın kurulu ve danışma kurulu teşkil edilmiştir. Yayın Kurulunun tespit ettiği konu başlıklarına göre araştırma yazılarının siparişleri verilmiştir. Bunun için dünyanın 56 ülkesinden 497 ve Türkiye’den 1.536 olmak üzere, toplam 2033 bilim adamı ve uzmanla temas kurulmuştur.

“Kırgızistan” Özel Sayısı

u özel sayımızda Kırgızistan’ı “Tarihi” ve “Toplumsal Yapısı” ile değerlendiren makalelerin yanında ülkenin “Uluslararası İlişkileri”, “Stratejik Konumu” ve “İktisadi Yapısı”na da değinen yazılara yer verilmiştir. Sosyal konulu makalelerinin yer aldığı “Sosyo-Kültürel Açılardan Kırgızistan” ayrı bir konu başlığımız olmuştur.

“Kıbrıs” Özel Sayısı

Yeni Türkiye olarak kardeş Türk Cumhuriyetlerine ayırdığımız özel sayılarımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni eklemenin sevincini yaşıyoruz. İki ciltlik bu sayıda Kıbrıs tarihi ve toplumsal yapısı hemen hemen bütün yazarlarımızca değinilen ana konu olmuştur.

Editörün Seçimleri

  • Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış
  • Çanakkale: Ümitler, Yanılgılar, Gerçekler
  • Dünya ve Türkiye – AB – Kıbrıs Üçgeni
  • Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle Kırım
  • Kazak Türkler

Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış

Bu çalışma, farklı ülkelerden araştırmacıların bir araya gelmesi sayesinde ortaya çıkmıştır. İki gün boyunca Ankara’da Ermeni sorununu hemen her yönüyle tartışann bilim insanları, toplantıda sundukları tezlerini genişleterek okuyucu ile paylaştılar.

Ermeni Meselesi Broşürleri

Bu çalışma, Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olan ‘Zorunlu Göç’ hadisesi ve onunla bağlantılı olarak farklı görüşlerin neticesinde ortaya çıkan Ermeni Meselesini, herkese kolayca anlatabilmek için hazırlanmıştır.

Türkçenin Gücü Broşürleri

Türkçenin gücünü, etkinliğini, zenginliğini, kullanım alanlarını, ses yapısındaki uyumu, köklü tarihi ve geniş bir coğrafyadaki yaygınlığını kısa, öz ve akılda kalıcı bilgilerle, ilgi çekici örneklerle sunan bu broşürler bu bilgilerin milletimizin her ferdince özümsenmesini sağlayacaktır.

   Yeni Web Sitemiz Yayında! ● Yeni Türkiye Online Mağazası Çok Yakında! ● Kazakistan Özel Sayısı Makale Başvuruları Açıldı! ● \"İş\"te Birlik Özel Sayımız Çıktı! ● Büyük Doğu Özel Sayımız Çıktı! ● Yenilenebilir Enerji Özel Sayımız Çıktı!

Haber Bültenimize Abone Olun

Çıkacak yeni yayınlardan ve gelişmelerden haberdar olmak için haber bültenimize abone olun.