Çanakkale

Özel Sayısı

Ocak – Şubat 2017

 • Sayı

  65
 • Cilt Adedi

  1 + Şehit Listesi Eki
 • Sayfa

  1.580 + 400
 • Makale

  122

Konu Başlıkları

 • GENEL DEĞERLENDİRME Çanakkale Zaferi’nin Önemi, I. Dünya Savaşı
 • ÇANAKKALE MUHAREBELERİ Genel Bakış, Kara Savaşları, Deniz Savaşları, Hava Savaşları, Savunma, Tabya ve Bataryalar, Savaşın Sonuçları
 • ÇANAKKALE SAVAŞI VE DIŞ ÜLKELER Almanya İngiltere, Avustralya
 • SAVAŞIN KOMUTANLARI Türk ve Alman Komutanlar, Çanakkale Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal (Atatürk)
 • ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN MİLLÎ VE MANEVÎ BOYUTU Türk Askeri’nin Millî ve Manevî Değerleri, Çanakkale Zaferi’nden Kahramanlık Menkıbeleri
 • ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA SOSYAL ORTAM VE ZOR ŞARTLAR
  CEPHEYE GELENLER VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Gönüllü Mektepliler, Savaşa Katılanlar ve Şehitler, Gayrimüslim Osmanlı Tebası
 • ÇANAKKALE MUHAREBELERİ’NDE EDEBİYAT, SANAT, BASIN VE
 • PROPAGANDA Savaşların Basına Yansımaları, Edebiyat ve Sanat, Propaganda
 • TARİH, BİBLİYOGRAFYA, ÇEŞİTLEMELER VE RESİMLER Tarih, Çeşitlemeler, Bibliyografya, Resimler

2015 Yılının ilkbaharında ‘Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümü ’nü kutluyoruz. Türk Milleti, Çanakkale muharebelerinde varını yoğunu ortaya koyarak bir destan yazmıştır. 253 bin şehidimizin kanıyla yazılan bu destan, bir efsane değil, bütün dünyanın gözleri önünde cereyan eden gerçek bir kahramanlık menkıbesidir.

 

Çanakkale Özel Sayımız, Çanakkale Savaşları konusunda yapılmış en kapsamlı araştırma eseridir. Bu eser ile birlikte, ilk olarak yayınlanan 51.383 Şehidimize ait bilgiler ‘Çanakkale Şehitleri Listesi’ adı altında ek yayın olarak hazırlanmıştır. Eser; 2 cilt, 1.980 sayfa ve 122 makaleden oluşmaktadır.

İçindekiler

1. Cilt

Çanakkale Zaferinden Yeni Türkiye’ye / Recep Tayyip Erdoğan [s.15]
GENEL DEĞERLENDİRME
Çanakkale Zaferi’nin Önemi
Neden Çanakkale Ya da Çanakkale Ruhu? / Ahmet Çınar [s.19]
Cumhuriyet’e Çanakkale Ruhunu Üflemek / Sedat Laçiner [s.22]
Çanakkale Zaferi’nin Anlam ve Önemi / Hale Şıvgın [s.27]
Çanakkale Zaferi’nin Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri / Cemal Avcı [s.38]
Osmanlı’dan Cumhuriyete Giden Yolda Çanakkale / Cezmi Eraslan [s.43]
Çanakkale Zaferi / Halil İnalcık [s.48]
Çanakkale Muharebelerinin Çeşitli Yönleriyle Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi / Ergün Öz Akçora [s.49]
Neden Çanakkale / Talha Uğurluel [s.85]
I. Dünya Savaşı
Osmanlı Genelkurmayı’nın Gözünden Çanakkale Savaşları / Bülent Özdemir [s.87]
I. Dünya Savaşı ve Çanakkale / Emine Bol Yazıcı [s.97]
Birinci Dünya Harbi ve Çanakkale Savaşları / Veli Yılmaz [s.117]
I. Dünya Savaşı Öncesinde Goeben ve Breslau’ın Akdeniz’deki Faaliyetleri ve Çanakkale’ye Gelişleri / Durmuş Akalın [s.146]
Çanakkale Cephesi Açılışı ve 18 Mart 1915 Zaferi / Ahmet Esenkaya [s.162]
Birinci Dünya Savaşı’nın Asıl Sebepleri ve Çanakkale’den Bir Kesit / Yavuz Bahadıroğlu [s.190]
ÇANAKKALE MUHAREBELERİ
Genel Bakış
Çanakkale Savaşları / Sayim Türkman [s.197]
Savaşların En Yoğunu: Çanakkale Harbi-1915 / Zafer Toprak [s.209]
Askerî Mecmua’da Çanakkale Cephesi / Hakan Türkkan [s.215]
100. Yılında Çanakkale Muharebelerini Hatırlamak / Muzaffer Albayrak [s.222]
Çanakkale Zaferi / Esin Eryılmaz Bağcı [s.237]
Kara Savaşları
100. Yıldönümünde Çanakkale Kara Savaşlarına Dair Kısa Bir Değerlendirme / Zekeriya Türkmen [s.252]
27. Alay Harp Ceridesi’ne Göre Çanakkale Kara Muharebelerinin İlk Günü (25 Nisan 1915) / Murat Karataş [s.272]
Çanakkale Muharebelerinden Bir Kesit: 19. Tümen Ceridesine Göre 25 Nisan 1915 Harekatı / Zekeriya Türkmen [s.279]
Değerli Çanakkale Muharebeleri Esnasında Ertuğrul Koyu’na Yapılan Çıkartma ile İlgili Bir Belge / Esra Sarıkoyuncu [s.308]
Çanakkale Muharebelerinde Cenub (Güney) Grubu Kumandanlığı / Hamit Pehlivanlı [s.315]
Çanakkale Kara Muharebelerinde İntepe, Palamutluk ve Anafarta Toplarının Faaliyetleri ve Gelibolu’daki Müttefik Birlikleri Üzerindeki Etkileri / M. Onur Yurdal [s.332]
Anafartalar’da 7 Gün / Tayfun Çavuşoğlu [s.342]
İtilaf Devletlerinin Gelibolu’yu Tahliyesi / Ayşe Yanardağ [s.366]
Deniz Savaşları
18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı: Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları / Yaşar Semiz [s.381]
The New York Times Gazetesi’ne Göre Çanakkale Deniz Savaşları / Behçet Kemal Yeşilbursa-İpek Bolat [s.401]
Çanakkale Deniz Savaşı (18 Mart 1915) / H. Ömer Budak [s.415]
Belgelerle Çanakkale Muharebelerine Denizden Bakış / Figen Atabey [s.432]
Çanakkale Deniz Zaferi ve Cevat Paşa / Ahmet Yurttakal [s.456]
Çanakkale Savaşı’nda Deniz Kuvvetlerimiz / Necmettin Özçelik [s.462]
Çanakkale Denizaltı Savaşları / Soner Demirsoy [s.470]
Deniz Mayınları Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey’in Günlüğü (1914-1922) Üzerine / Ahmet Esenkaya [s.477]
Hava Savaşları
Çanakkale’de Kara, Deniz ve Hava Gücü Koordinasyonu-Amfibi Harekâtı, Denizaltılar, Uçak Gemileri, Sabit Balonlar / Zafer Toprak [s.482]
100. Yıldönümü’nde Çanakkale Muharebelerinde Türk Ordusu’nun Hava Harekâtına Dair Bir Değerlendirme / Zekeriya Türkmen [s.491]
Savunma, Tabya ve Bataryalar
Çanakkale Savunmasında Tabya ve Bataryalar / Bayram Akgün [s.513]
Osmanlı Devleti Dönemi’nde Çanakkale Boğazı’nda Savunma Amaçlı Yapılan Çalışmalar (1807-1915) / Ahmet Oğuz [s.521]
Çanakkale Cephesi’ni Elli Yıl Öncesinden Düşünmek: Zırhla Gemi Teknolojisine Göre Çanakkale Boğazı’nı Yeni İstihkam, Tabya ve Toplarla Teçhiz Etmek (1864) / Levent Düzcü [s.532]
Çanakkale Muharebelerinde 18 Mart 1915 Günü Rumeli Mecidiyesi / Volkan Marttin [s.540]
Savaşın Sonuçları
Çanakkale Savaşları’nın Sonuçları / Hasan Mert [s.545]
Saldırganların Çekilişleri ve Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları / Erol Kılınç [s.559]
Çanakkale Savaşları’nın Sonuçları ve Türk-Dünya Tarihindeki Yeri / Süleyman Kocabaş [s.570]
Akademik Kaygı ve İdeolojik Saplantıdan Soyutlanmış Sarıkamış Sendromu Üzerinden Bir Çanakkale Zaferi Denemesi / Bülent Atalay [s.575]
Çanakkale Savaşları’nın Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osmanlı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması / Ali Ata Yiğit [s.586]
ÇANAKKALE SAVAŞI VE DIŞ ÜLKELER
Almanya
Çanakkale Deniz Muharebeleri’nde Türk-Alman İşbirliği ve Cevat (Çobanlı) Paşa / Recep Dündar [s.599]
Hatırlama ve Hatırlatmak: Alman İmparatoru II. Wilhelm Çanakkale’de / Fatmagül Demirel [s.612]
Çanakkale Savaşları’ndaki Yaralılar İçin Yardım Toplayan Almanların Hilâl-i Ahmer Madalyası ile Ödüllendirilmeleri / Hikmet Zeki Kapçı [s.620]
İngiltere
İngiltere’nin Çanakkale Savaşlarında Takip Ettiği Siyaset ve Bunun İngiltere’ye Etkisi / Mustafa Sıtkı Bilgin [s.628]
Avustralya
Türk-Avustralya İlişkileri (1915-1970) / Bayram Akça [s.636]
SAVAŞIN KOMUTANLARI
Türk ve Alman Komutanlar
Unutulmayan Zaferin Unutulan Başkomutanı: Enver Paşa / Mesut Erşan [s.647]
Mehmet Esat Paşa’nın Çanakkale Cephesi Şimal Grubu Tahrirat ve Telefon Görüşmeleri (02-20 Temmuz 1915) / Mustafa Bıyıklı [s.660]
Kara Çanakkale Savaşları’na Fiilen Katılan Alman Generaller ve Çanakkale Savaşları’ndaki Faaliyetleri / Hatice Işıldak [s.667]
Çanakkale Savaşlarında Alman Komutanlar / Sinan Avcı [s.702]
Çanakkale Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal (Atatürk)
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde Mustafa Kemal (Atatürk) / Mithat Aydın [s.721]
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi ve Mustafa Kemal Atatürk / Nurgün Koç [s.739]
Mustafa Kemal Bey’in Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin Bey’in Günlüğünde Çanakkale Kuzey Cephesi / Ahmet Esenkaya [s.752]
Farklı Bir Muharebe Olan Çanakkale ve Bu Muharebeye Mustafa Kemal’in Verdiği Yeni Çehre / Yaşar Özüçetin [s.772]
Çanakkale Savaşları’ndaki Söz ve Eylemlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Özellikleri / Mahmut Bolat [s.780]
Çanakkale ve Mustafa Kemal / İsmet Görgülü [s.788]
Yüzüncü Yılında Çanakkale Muharebeleri / Doğan Doğaner [s.801]
ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN MİLLÎ VE MANEVÎ BOYUTU
Türk Askeri’nin Millî ve Manevî Değerleri
Vatan Millet Yahut Çanakkale / Hasan Celâl Güzel [s.807]
Kan Kin ve Ateş İçinde Açan Sevgi Çiçeği Çanakkale Güzelliği / Vehbi Vakkasoğlu [s.813]
Ölüm Kaygısıyla Bir Dini Başa Çıkma Biçimi Olarak “Şehitlik” Algısı -Çanakkale Savaşları Örneği- / Abdulvahid Sezen [s.822]
Çanakkale Muharebeleri’nde Bir Tabur İmamı: Mustafa Memduh (Özaktaş) Efendi / Lokman Erdemir-Abdullah Akın [s.830]
Ulu Bir Destan Çanakkale / Mehmet Işık [s.838]
Vatan Kilidi Çanakkale / Sara Gürbüz Özeren [s.845]
Çanakkale’de Savaşan Askerlerin Özellikleri / Necmettin Özçelik [s.856]
Çanakkale Zaferi’nden Kahramanlık Menkîbeleri
18 Mart’ın Kahramanları: Seyid Onbaşı ve Cemal Çavuş / Metin Ayışığı [s.867]
Çanakkale Şehit ve Gazi Yakınlarının Anlatımıyla Çanakkale Muharebelerinden Kesitler / Ömer Çakır-Ahmet Yurttakal [s.876]
Bolayır’da Süleyman Paşa Külliyesi’nin Çanakkale Savaşları Sırasındaki Tarihî ve Moral Bakımından Rolü / Enver Konukçu [s.888]
Mehmet Halit Bayrı ve Çanakkale’de ‘Cephe Arkadaşı’ / Lokman Erdemir [s.894]
‘Yeni Mecmua’nın Çanakkale Özel Sayısı / Muzaffer Albayrak- Ayhan Özyurt [s.905]
Donanma Mecmuası ‘Şanlı Bir Zaferin Hâtıra-i Fahr Âveri, 05-18 Mart Zaferi’ Özel Sayısı / Mustafa Bıyıklı [s.911]
Türklerle Savaşmaya Gitti, Büyük Bir Türk Dostu Oldu / Anzaklı Ömer [s.951]
Göz, Gez, Arpacık ve Zafer / Necmettin Özçelik [s.954]
ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA SOSYAL ORTAM VE ZOR ŞARTLAR
Anılarda Türk Askerinin Yiyecek ve Giyecek Durumu: Çanakkale Savaşı ve Günümüz Elazığ 8. Kolordu Örneği / Serdar Sakin [s.959]
Tanrımıza Hamdolsun… / Necmettin Özçelik [s.972]
Çanakkale Savaşları Sırasında Cephede Bayram / Mithat Atabay [s.975]
Çanakkale Savaşlarında Sağlık Hizmetleri / Nurhan Aydın [s.980]
İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Savaşlarında İnsancıl Hukuktan Uzak Faaliyetleri -Kutsal Mekanlara Saldırı, Sivil Yerleşim Alanlarına Yönelik Saldırılar, Hastanelerin Bombalanması, Çarpışmalarda Domdom Kurşunu ve Gaz Bombası Kullanılması / Tülay Alim Baran [s.999]
Harbiye Nezareti Tarafından Yürütülen Aile Maaşı Tahsis İşlemleri Kapsamında Bir Örnek: Çanakkale Şehidi Yüzbaşı Yusuf Kenan / Ertuğrul Öztürk-Harun Kaya [s.1006]
Çanakkale Savaşları’nda “Çatışma Arası Düşmanla Yakınlık Kurma / Ali Ulvi Özdemir [s.1016]
Çanakkale Savaşı’nın Yakın Bir Kentin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayatına Etkileri: Balıkesir Örneği (1914-1918) / Zeki Çevik [s.1033]
CEPHEYE GELENLER VE ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ
Gönüllü Mektepliler
Çanakkale’de Gönüllü Öğrenciler ve Sporcular / Vahdettin Engin [s.1063]
Çanakkale’de Mektepliler; Öğretmenler ve Öğrenciler / İsmail Sabah [s.1070]
Çanakkale Muharebelerinde Türk Polis Teşkilâtının Katılımları ve Hizmetleri / İbrahim Yılmazçelik [s.1093]
Savaşa Katılanlar ve Şehitler
Balkanlardan Çanakkale Cephesine Gelenler / Ahmet Esenkaya [s.1118]
Çanakkale Savaşı’na Kosova’dan Katılanlar / Ebubekir Sofuoğlu [s.1142]
Çanakkale Cephesi Muharebelerinde Bursa’nın Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme / Seher Boykoy [s.1154]
Kastamonu’nun Çanakkale Kahramanları / Hüseyin Akın [s.1167]
Resmi Belgelere Göre İzmir’den Çanakkale Harbinde Şehit Olanların Kayıtları Üzerine Analitik İstatistiki İnceleme / Necat Çetin [s.1170]
I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesinde Şehit Olan Aydınlılar Üzerine Yapılan Analiz ve Sonuçları / Dilşen İnce Erdoğan [s.1195]
Çanakkale Savaşlarında Kayserili Şehitler / Neslihan Altuncuoğlu [s.1207]
Çanakkale’de Antep’in Gölgesi / Reşit Güngör Kalkan [s.1220]
Çanakkale Savaşları ve Bu Savaşlarda Şehit Düşen Maraşlılar / Ahmet Eyicil [s.1241]
Çanakkale Muharebeleri’nde Tekirdağ / İslam Özdemir [s.1285]
Çanakkale Savaşı ve Tosyalı Şehitler / Ercan Çelebi [s.1299]
Çanakkale Cephesinde Şehit Düşen Boğazlıyanlılar / Hamdi Doğan [s.1314]
Gayrimüslim Osmanlı Tebası
Gayrimüslim Osmanlı Tebaası’nın Askere Alınması ve Çanakkale Savaşları’nda Hayatını Kaybeden Gayrimüslim Osmanlı Askerleri / Mithat Atabay [s.1342]
ÇANAKKALE MUHAREBELERİ’NDE EDEBİYAT, SANAT, BASIN VE PROPAGANDA
Savaşların Basına Yansımaları
Çanakkale Savaşlarının Amerikan Basınındaki Yansımaları / Recep Karacakaya [s.1357]
I. Dünya Savaşı Sırasında Avusturya-Macaristan Gazetecilerinin İstanbul ve İzmir Ziyaretlerinin Osmanlı Basınına Yansımaları / Yücel Namal [s.1363]
Çanakkale Deniz Savaşı İzmir Basınında / Ayten Dirier [s.1375]
Avrupalıların Gözüyle Çanakkale / Harun Tuncer [s.1384]
Edebiyat ve Sanat
Harp Edebiyatı Açısından Yenilgiye Uğrayan Şairlerimiz ve Çanakkale / Mitat Durmuş [s.1389]
Anadolu ve Balkanlar’da Çanakkale Türküsü Varyantları / Eray Cömert [s.1396]
Karagöz Karikatürlerinde Çanakkale Savaşları / Makbule Sarıkaya [s.1425]
Çanakkale Zaferi’nin Tiyatral Yansıması “1915 Çanakkale, Biz Hep Buradayız” Tiyatro Oyunu / Yusuf Oğuz Altuntaş [s.1443]
Propaganda
Savaş ve Propaganda: Resimli İngiliz Dergilerinde Çanakkale Cephesi / Zeynep İskefiyeli [s.1461]
Propaganda / Haluk Oral [s.1474]
TARİH, BİBLİYOGRAFYA, ÇEŞİTLEMELER VE RESİMLER
Tarih
Çanakkale ve Gelibolu Yarımadasının Eskiçağ Tarihi / Reyhan Körpe [s.1485]
Boğaz Savaşları Tarihi / Reyhan Körpe [s.1499]
Troia Kentinin Önemi ve Bölgenin Tarihi Coğrafyasına Dair / Adem Işık [s.1510]
XIX. Yüzyılda Çanakkale’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi / Hilal Ortaç [s.1512]
Çeşitlemeler
Çanakkale’de Kıtalar Arası Zafer ve Panorama Tarih Müzesi Teşebbüsü (1915) / Fatma Ürekli [s.1517]
John De Robeck: Çanakkale’yi Savaşla Geçemediği Halde İstanbul’a Yüksek Komiser Olarak Giren Amiral / İsmigül Çetin [s.1526]
Millî Mücadele Dönemi’nde Gelibolu ve Yöresi / Umut Çevik [s.1533]
Bibliyografya
Çanakkale Savaşı Bibliyografyası / Oğuz Aytepe [s.1559]
Çanakkale Muharebeleri ile İlgili Başlıca Akademik Çalışmalar (1990’dan Günümüze) / Mustafa Bostancı [s.1569]
Resimler
Bugün Aldığımız Her Bir Nefes, O Gün Orada Verilmiş Son Bir Nefesin Bedelidir / Seyit Ahmet Sılay [s.1573]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa