Cumhuriyet Özel Sayısı

Eylül – Aralık 1998
 • Sayı

  23-24
 • Cilt Adedi

  5
 • Sayfa

  4052
 • Makale

  495

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
GENEL DEĞERLENDİRME VE İDEOLOJİ
GENEL DEĞERLENDİRME
Liderlerden Bakışlar
Hikmet ÇetinCumhuriyetimizin 75. Yılının Bilimsel Olarak Değerlendirilmesi11
Mesut YılmazCumhuriyetimizin Yetmişbeş Yılı29
M. Recai KutanDemokratik Bir Cumhuriyete Doğru31
Tansu Çiller75 Yılın Kısa Bir Muhasebesi36
Uluç GürkanÇölde Bir Vaha38
D. Fikri SağlarCumhuriyetin 75. Yılında Türkiye43
Muhsin YazıcıoğluTürk Tarihi'nin Seyri İçinde Cumhuriyetin 75. Yılı45
Korkut ÖzalTürkiye Cumhuriyetinin 75 Yılına Bir Kuş Bakışı47
Gökhan ÇapoğluCumhuriyet'in 75'inci Yılını Kutlarken57
Hasan Celâl GüzelCumhuriyet Üzerine Düşünceler64
Besim Tibuk75 Yaşındaki Cumhuriyetimiz ve Demokrasi69
Aykut EdibaliCumhuriyetin 75. Yılında Cumhuriyete Kısa Bir Bakış, Değerlendirmeler ve Yeni Hedefler71
Abidin Özgünayİnleyen Türkiye'den Yeni Bir Türkiye"ye74
Şerafettin ElçiCumhuriyetin Genel Değerlendirmesi77
Saruhan OluçAz Gittik, Uz Gittik86
Coğrafya, Nüfus, Sosyo-Ekonomik Analiz ve İstatistikler
COĞRAFYA
Yusuf DönmezTürkiye Coğrafyasının Anahatları91
Cercis İkielTürkiye Fiziki Coğrafyasına Genel Bir Bakış104
NÜFUS
Aykut TorosCumhuriyetin 75'inci Yılında Türkiye Nüfusu: Dünü, Bugünü, Yarını116
Ferruh SolakTürkiye Nüfusunun Cumhuriyet Dönemindeki Gelişim Seyri126
SOSYO-EKONOMİK ANALİZ VE İSTATİSTİKLER
Erdal TürkkanCumhuriyetin 75. Yılında Dünya Ekonomisinde Türkiye'nin Konumu130
Coşkun Can AktanCumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılında Türkiye Dünyanın Neresinde?144
Ekrem CeyhunCumhuriyet ve 75 Yılda Kazandırdıkları151
Tevfik ÇavdarOsmanlı'dan Cumhuriyete Yapısal Değişim173
İsmail KaramanTürkiye'nin Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik ve Sosyal Alandaki Değişiklikler200
Tarihi Boyutu
OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E
Ercüment KuranOsmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne217
Kemal KarpatCumhuriyet Rejiminin Tarihi Kökenleri220
Ali BirinciSiyasileşmenin İlk Devresi229
Mahmut Boğuşlu75'inci Yılında Türkiye'de Cumhuriyet'in Tarihi ve Bu Tarihin Genel Türk Tarihi İçindeki Yeri240
Cemalettin TaşkıranAtatürk ve Misak-ı Millî'ye Ait Bir Belge249
Mustafa BudakHangi Misâk-ı Millî?253
Ahmet SaraçoğluCumhuriyetin 75. Yılını Kutlarken Demokratikleşme Bağlamında İttihatçı Geleneğin Siyasal ve Tarihsel Sürekliliğinin 1923 Cumhuriyetine Mirasının Değerlendirilmesi261
KURULUŞ YILLARI
Cezmi EraslanAtatürk ve Cumhuriyet'in İlanı Üzerine Düşünceler278
Hale ŞıvgınCumhuriyetin İlanı284
Ahmet DemirelBirinci Mecliste İktidar ve Muhalefet289
Kezban HatemiCumhuriyet Bilinci312
Mustafa Çetin BaydarYıllık Simulasyon316
TEK PARTİLİ DÖNEMDEN ÇOK PARTİLİ DÖNEME
Ertuğrul GünayCumhuriyet'in Önündeki Engeller Tarihten mi Geliyor?320
Davut Dursunİkinci Dünya Savaşından Sonra Tek Partili Rejimden Çok Partili Düzene Geçişin İç ve Dış Gelişmeler Açısından Değerlendirilmesi323
Arif KöktaşCumhuriyetimizin Demokratikleşmesi Süreci ve Bu Sürecin Ardında Yer Alan Dış Faktörler Konusuna Kısa Bir Bakış335
Ahmet HalaçoğluSon Dönemde Hariciye Siyasetimiz342
Süleyman Kocabaş75. Yıldönümünde Cumhuriyet ve "Cumhuriyet'in Nitelikleri"nde Yaşanan Sendromlar345
Mustafa Müftüoğluİstiklâl Mahkemeleri'ne Dair361
SOSYAL VE EKONOMİK TARİH
Ahmet AkgündüzTanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Hukukunun Gelişme Safhaları366
Bayram SakallıSosyal Tarih Açısından Millî Mücadele'de Halkın Genel Durumuna Kısa Bir Bakış384
Latif DaşdemirTürkiye Cumhuriyeti'nin İktisadî Yapılanmaıs (Liberal ve Müdahaleci Kapitalizmden Millî Ekonomiye Geçiş Süreci 1923-1938)389
Adnan GülTürkiye'nin Ekonomik Sürece Geçiş Şartları ve Milli Burjuvazinin Teşekkülü398
Ali ArslanTürkiye'de Üniversitenin Kuruluşu ve Yönetimindeki Değişiklikler408
Hamit PehlivanlıCumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun Meseleleri: Örnek Raporlar Işığında Karşılaştırmalı Bir İnceleme432
İsmet BinarkCumhuriyetimizin 75. Yılında Cumhuriyet Arşivi454
Genel Görüşler ve Sorunlar
Nevzat Yalçıntaş75 Yılın Bilânçosu473
Kâmran İnanAsrın Olayı485
Köksal ToptanTürk Tipi Demokrasi488
Salim UsluKimsesizlerin Cumhuriyeti, Cumhuriyetin Kimsesizleri490
Hüseyin HatemiCumhuriyetimiz Hakkında Düşünceler498
Burhan Özfatura75. Yılı Kutlarken503
Hüseyin ErgünCumhuriyet'in Eskiyen Hedefi ve Yeni Dünya506
Mehmet DülgerTemel Değerleri İnkâr Etmeden Cumhuriyetçi Olmak509
Güneri AkalınCumhuriyetin Sosyo-Ekonomik Gelişiminin Küreselleşme Açısından Değerlendirilmesi514
Ahmet Aydın BolakCumhuriyet ve Medeniyet522
İlnur Çevik75 Yıllık Bir Cumhuriyet524
Abdurrahman DilipakCumhuriyetin İdeolojisi Üzerine Genel Bir Değerlendirme526
Nadir Latif İslamCumhuriyetimizin 75'inci Yılında Kesitler ve Fotoğraflar531
Özkan AçıkgözCumhuriyet'in 75. Yılına Gelindiğinde "Türkiye" Adına Üç Farklı Açıdan Bakış537
CUMHURİYETİN İDEOLOJİSİ
Felsefe ve Düşünce
Doğan ÖzlümTarihsellik ve Cumhuriyet545
Cemil Oktayİmparatorluktan Cumhuriyete Siyasi Düşüncede Zaman Anlayışı556
Fikret BaşkayaNeden Resmi İdeoloji?559
Mihri BelliTürkiye Cumhuriyetinin İdeolojik Temelleri Üzerine563
Mehmet BayrakdarCumhuriyet Felsefesi566
Ahmet İnamFelsefe Cumhuriyettir571
İsmail KıllıoğluÜç Tasnif Üzerine Bir Tahlil Denemesi573
Uğur K. OdabaşBelli Başlı Nitelikleri Açısından Cumhuriyetimiz578
Mithat BaydurDemokrasi ve Modernleşme Sürecinde Devletin Sivil Topluma Baskın Gelmesi ve Kemalizm586
Atatürkçülük
Sami SelçukAtatürkçülük593
Bülent TanörTürk Devrimi Üzerine Düşünceler597
Utkan KocatürkAtatürkçülük ve Atatürk İlkeleri602
Toktamış AteşResmi İdeoloji ve Atatürkçülük609
Sina AkşinKemalist Devrimin Doğası613
Çetin YetkinDünden Bugüne Bağımsızlık, Özgürlük, Ulusal Egemenlik Açısından Atatürkçülük620
Ergün Aybars75. Yılında Türkiye Cumhuriyeti626
Metin ErişCumhuriyet, Kuruluştan ideolojik Saplantıya631
Feridun MerterTürk modernleşmesi Açısından Demokrasi ve Atatürk649
Mehmet Ali ÜnalCumhuriyet, Demokrasi ve Atatürk665
Eser KarakaşNormalleşme Ne Demek?673
Ahmet KabaklıAtatürk ve Atatürkçüler679
Bayram KodamanAtatürk'ün Milli Birlik ve Milli Devlet Anlayışı684
Anıl ÇeçenAtatürk Cumhuriyeti ve İkinci Cumhuriyetçilik686
Mehmet AltanKemalizm ve Demokrasi695
Reha Oğuz TürkkanMustafa Kemal Atatürk'ün Üzerimdeki Tesirleri698
Cemal FedayiKendi İfadeleriyle Atatürk'ün Temel Siyasal Düşünceleri- Cumhuriyet İdeolojisine Giriş702
Yavuz Bülent BakilerAtatürk Şiirleriyle Atatürk Düşmanlığı709
İnkılâplar
Reşat GençTürkiye Cumhuriyetinin Fikir Temelleri ve Nitelikleri717
İsmet GiritliCumhuriyet ve İnkılâplar726
D. Mehmet DoğanCumhuriyet: A'dan Z'ye737
Süleyman AkdemirCumhuriyet Kavramı ve Türkiye Cumhuriyetinin Irsi-Kalıtımsal Özellikleri746
Bazı Fikir Hareketleri
Murat BelgeKadro'nun ve Kadrocular'ın Hikâyesi756
Mithat BaydurCumhuriyet Döneminde Aydınlar ve Dergileri773
Faruk AydınCumhuriyetin İlk Yıllarında Türkçülük (1923-1945)783

2. Cilt

YazarMakaleSayfa
SİYASAL DEĞERLENDİRME
SİYASAL SİSTEM, DEMOKRASİ VE CUMHURİYET
Siyasal Sistem, Devlet ve Rejim
Mustafa ErdoğanTürkiye'de Siyasal Sistem ve Demokrasi801
Ersin KalaycıoğluTürk Siyasal Sisteminde Değişim, Siyasal Patronaj ve Yozlaşma818
İlter TuranCumhuriyet'in 75. Yılında Türkiye'de Siyasal Kültür826
Nur VerginKendisine Yenik Düşürülen Türkiye'ye Karşı Derin Türkiye833
Şaban KarataşTürk Siyasetinde Modernleşme836
Arsev BektaşTürk Siyasal Demokrasisi, Sorunlar ve Nedenleri841
Seyit Mehmet ŞenDevlet, Sistem, Rejim İlişkileri848
Ömer Çaha1980 Sonrası Türkiyesi'nde Sivil Toplum Arayışları860
Mustafa ErdoğanSivil ve Demokratik Bir Yeniden Yapılanma İçin Çağrı886
Durmuş HocaoğluMüşrûiyet Kavramı Çerçevesinde Cumhuriyet ve Res Publica890
Ahmet Turan AlkanDevlet Psikolojisine Giriş: "Devlet, My Name is Devlet"896
Burhan KuzuCumhuriyetin 75. Yılında Siyasi Sistemdeki Tıkanıklıklar903
Hasan Fehim ÜçışıkDevletin Temel Organlarına İlişkin Bazı Değişiklik Önerileri911
Nihal İncioğlu75. Yılda Rejim Tartışmaları: Parlamentarizm, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Rejimleri915
Halil Şıvgın21. Yızyıla Girerken Türkiye921
Hayri DomaniçYasama Dokunulmazlığının Tarifi, Tarihçesi, Kapsamı ve İstisnalar933
Yakup Bulut21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Parlamentonun Yasa Faaliyeti, Sorunları ve Çözüm Önerileri947
Siyasal Partiler
Ferruh BozbeyliSiyaset Ahlâkı ve Toplum961
Tülay ÖzüermanTürkiye'de Siyasal Partilerin Kurumsallaşması965
Suavi TuncayTürkiye'de Parti İçi Demokrasinin Gelişimi ve Bu Gelişimi Engelleyen Faktörler979
Mehmet TurhanAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları995
Ercan HaytoğluGeçmişte Kapatılan Bir Parti ve Düşündürdükleri1005
Filiz Çolakİzmir'de 21 Temmuz 1946 Seçimleri ve Demokrat Parti1013
Hacı Ali ÖzhanCumhuriyet Tarihi Boyunca Siyasi Partilerimiz1025
*İdris Küçükömer'in Bakış Açısından İlginç Bir Tablo1039
Cumhuriyet ve Demokrasi
Mustafa ErdoğanCumhuriyet ve Demokrasi Arasında Türkiye1042
Zafer ToprakTek-Parti Cumhuriyeti ve Demokrasi1053
İlhan TekeliCumhuriyetin Olanaklarının Değerlendirilmesi Üzerine1056
Sabri BüyükdüvenciTürkiye'nin Demokrasi ve Eğitim Sorunsalı1059
Ömer ÇahaCumhuriyet ve Demokrasi1064
M. Lütfullah KaramanDevlet (İktidar) Seçkinleri (Sahipleri)'nce Dünden Bugüne Gittikçe "Demokratik'leştirileceği Yerde Tersine "Dogmatik"leştirilen Bir "Cumhuriyet"i 75 Yıl Sonra Hala "Coşkuyla Kutlarken" Durup Düşündürmek İçin Okuma Notları1081
Yavuz KırCumhuru Olmayan Bir Cumhuriyet ve Demokrasi!1092
Davut DursunDemokratikleşemeyen Cumhuriyet1106
Yasin AktayCumhuriyet, Toplumsal Değişim Söylemleri ve Demokrasi1113
Erkan AkınCumhuriyet mi Yoksa Demokrasi mi?1127
Mümtaz'er TürköneCumhuriyet mi? Demokrasi mi?1141
Mehmet Ali KılıçbayToplum ve Bireyi Birarada Barındırma Sanatı Olarak Cumhuriyet1143
Yılmaz EnsaroğluCumhuriyet Boyunca İnsan Hakları1146
Mustafa TemizCumhuriyet ve Demokrasi1154
Aytekin YılmazTürkiye'de Demokrasinin Gelişimi ve Sorunlar1164
Şahin UçarCumhuriyet, Demokrasi ve Devlet1172
Mehmet MetinerCumhuriyetçi Paradigma ile Demokratik Bir Dünya İnşa Edilebilir mi?1175
Yaşar KaplanHangi Cumhuriyet?1180
Rasim ÖzdenörenDemokrasi Bir Yaşama Biçimidir1191
İhsan Süreyya SırmaTürkiye'de Demokratikleşme Hareketinin Bir Panoraması1194
Lütfi ŞahsuvaroğluCumhuriyet/Bir Dinozorun Anıları mı, Kuşkonmaz mı?1197
Demokrasiye Müdahaleler
Saadettin BilgiçMemleketimizde Askeri Müdahaleler1202
Mustafa ErdoğanTürkiye'de Asker ve Siyaset1208
Birsen ÖrsGeç Modernleşen Ülkelerde Ordunun Rolü: Türkiye Örneği1216
Nevin Yurdsever AteşAskeri Darbeler ve Türkiye Örneği1225
Hakan AyDemokrasiye Müdahaleler ve Bir Baskı Gurubu Olarak Ordu1228
Aydın BaşbuğDarbelerin Siyasal Rejim ve Hukuk Düzeni Üzerindeki Olumsuz Etkileri1232
İrfan NeziroğluÇok Partili Türk Siyasi Hayatında Askeri Müdahaleler 1946-19971237
Şahin AlpayTürkiye'de Demokrasi ve Askerin Siyasi Rolü1252
Koray DüzgörenCumhuriyet'in Demokratikleşmesi Önündeki Tek Engel, Açık Müdahaleler Değil!1256
Mithat BaydurÜniformal Demokrasi1261
Yavuz GökmenAskeri Demokrasi1275
Kâzım BerzegDarbeler Olmasaydı Türkiye AB'nin Güçlü Ülkesi Olabilirdi1283
Aydın BaşbuğYa Milli Güvenlik Kurulu Ya Demokratik Cumhuriyet1288
Nazlı IlıcakCumhuriyet Hayatımızdaki Darbeler1293
Rızâ Akdemir27 Mayıs Ayaklanması ve 1789 Fransız ihtilâli1299
Emre AközAlkışla da Oluyormuş!1303
DIŞ POLİTİKA VE GÜVENLİK
Dış Politika
GELENEKSEL DIŞ POLİTİKA
Abdullah GülCumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası1311
Ahmet DavutoğluUluslararası ilişkilerdeki Gerilim Alanları ve 21. Yüzyıl ile İlgili Projeksiyonlar1318
Aytaç Eker - Uğur KılınçDış Politikada Gelişmeler ve Türk Dış Politika Perspektifleri1327
Oya Akgönenç MuğisuddinCumhuriyetin 75. Yıldönümünde T.C. Dış Politikasının Değerlendirilmesi1338
Ramazan Gözen75. Yılında Türk Dış Politikasının Analizi ve Değerlendirilmesi1343
İsmail SoysalTürkiye Cumhuriyeti'nin 75 Yıllık Dış Politikası1361
Berdal AralAtatürk Döneminde Türkiye ve Uluslararası Hukuk1368
Turgay UzunTürkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Türk Dış Politikası ve Geleceğe Etkileri1375
Abdulkadir BaharçiçekTürkiye'nin Batı ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması1387
TÜRK DÜNYASI, İSLAM DÜNYASI, BALKANLAR, ORTADOĞU
B. Zakir AvşarCumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile İlişkileri1395
Davut DursunTürkiye İslam Dünyasının Neresinde?1405
Ali ÖzerenkuluCumhuriyetin Kuruluşunun 75 inci Yılında Kıbrıs1412
Cengiz Başak75. Yılda Kıbrıs Sorunu ve Son S 300 Krizi1421
Mustafa KahramanyolBalkanlar ve Türkiye; Türkiye'nin varolma Şartları1426
Selçuk GültaşlıOrtadoğu'da Türkiye1435
Gökhan ÇetinsayaTürk-İran İlişkileri, 1923-19981441
Erkin AlptekinTürkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 75. Yıldönümü ve Doğu Türkistan1450
Mehmet TütüncüCumhuriyetin 75. Yılında Batı Avrupa Türkleri1454
Turkut Göksu75. Yılda Dışa Göç1464
Nasuh UsluTürk Dış Politikasında Uyduluk İddiaları Dönemi1469
Bilâl N. ŞimşirAtatürk'ün Elçileri Üzerine1486
Dış ve İç Güvenlik
Cengiz OkmanTürkiye'nin İç ve Dış Güvenliği Üzerine1495
A. Mehmet KocaoğluKüresel Ölçek İçinde ve Bölgesel Sorunlar Çerçevesinde "Türkiye'nin İç ve Dış Güvenliği" İçin Birlik ve Bütünlük Şarttır1502
Ömer Alparslan AksuTürk Dış Politikasında Yeni Vizyon Arayışları1517
Ümit ÖzdağPKK'nın Yeni Politikası ve Türkiye'nin Güvenlik Stratejisinin Zayıf Yanları1528
Ahmet DavutoğluTürk Dış Politikasında Stratejik Teori Yetersizliği ve Sonuçları1532
Erol Mütercimler1923'ten 1998'e Tehdit Unsurları ve Savunma Stratejileri1537
Şükrü Elekdağİki Buçuk Savaş Stratejisi1541
Doğu ErgilCumhuriyet ve Güvenlik Anlayışı1549
Abdulkadir BaharçiçekDevletlerin Güvenlik Çıkarlarının Sağlanmasında İki Farklı Yaklaşım ve Türkiye Örneği1554
Erhan YararSınırlarımızda "Aynı Anda Dört Savaş" ve Ulusal Güvenlik Stratejimizde "Kıbrıs"1564
Melih Aktaş - Çınar Özenİç ve Dış Tehdit Üzerine / Röportaj1579

3. Cilt

YazarMakaleSayfa
SOSYAL DEĞERLENDİRME
TÜRK MODERNLEŞMESİ
Modernleşme
Nilüfer GöleTürkiye'de Laiklik ve İslamiyet: Elitlerin ve Karşıt Elitlerin Oluşumu1601
Orhan TürkdoğanTürk Modernleşme Modeli1611
Korkut TunaDeğişme, Değiştirme, Değiştirilme1627
M. Naci BostancıTürkiye'nin Modernleşme Sürecine Dair Bazı Dipnotları1631
Büylü DikeçligilDünya, "Modernizm" Diyerek Dönüyor..1641
M. Burhan ErdemTürkiye'de Modernleşmenin Kökenleri ve Sınırları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme1649
Aytekin Yılmazİmparatorluk'tan Cumhuriyet'e, Modernizm'den Post-Modernizm'e1655
Celalettin VatandaşKapsam ve Yöntem Açısından Türk Modernleşmesi1665
Mehmet KarakaşBatı Gelişme Modeli ve Batı-Dışı Toplum Olmanın Ötekiliği1691
Haluk AlkanModernliğin Bunalımları Perspektifinden Cumhuriyet'in 75.Yılında Türk Modernleşmesi1703
Cüneyt Ülsever75. Yılında Cumhuriyet'in En Büyük Zaafı: Bilimsel Düşünce Fukaralığı1717
Ahmet Güner ElginCumhuriyet ve Modernleşme1724
Bilgin ErdoğanAvrupanın Doğu Sınırı Bağlamında Medeniyetler Arası Uzlaşma ve Türkiye1730
Alper Yılmaz DedeModernleşme, Cumhuriyet ve Demokrasi Üzerinde Türk Modernleşmesinin Cumhuriyet'le Kazandığı Yeni Kompozisyon ve Günümüz Türkiyesi'nden Bazı Problemler1735
Gökhan BacıkCumhuriyet'in Yetmişbeşinci Yılında Türk Çağdaşlaşmasının Tarihselliği ve Geleceği Üzerine Düşünceler1743
Kimlik Sorunu
Erol GökaBugün: Dünün ve Yarının İlginç Bir Karışımı1753
Melda Cinman ŞimşekTürk Modernleşmesi ve Kimlik1764
Teoman DuralıOmurgasızlaştırılmış Türklük1775
Selahattin ÖzyurtTürk Kimliği Meselesi1782
Orhan Oğuz GürbüzCumhuriyete Perde Olanlar; Aydınlar!1793
Kemal SayarTürkiye Kimdir? Üç Değini1798
Hüsrev HatemiTürk Modernleşmesi ve Kimlik Sorunu1801
Cengiz GüleçCumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları ve Kimlik Sorunumuz1803
İskender PalaOsmanlı'dan Cumhuriyet'e Şiirde Türk Kimliği1809
SOSYAL YAPI VE SEKTÖRLER
Sosyal Yapıda Değişim
Vedat Bilgin75 Yıl Sonra Bir Değişim Programı İhtiyacı1817
H. Musa TaşdelenToplumsal Yapımızın dayanışmacı Karakteri ve Değişim1821
Dilaver CebeciToplumsal Yapı ve Sosyal değişme Açısından 75 Yılın Muhasebesi1824
Erdinç YazıcıTürk Sosyo-Kültürel Yapısında Gözlenen Değişmeler: Karmaşık Bir Dönüşümün Hikayesi1833
Mimar TürkkahramanTürkiye'de Siyasal Sosyalleşme: Tarih ve Politika1848
Halil İbrahim GürcanCumhuriyetin 75. Yılında Bilgisayarlı Hayatın Toplumumuzdaki Yansımaları1869
Nüfus, Aile, Kadın, Çocuk
Ümit Meriç YazanTürkiye'de Nüfus Kontrol Uygulamalarının Sosyo-Kültürel Boyutu yahut "Ceninleri Sever misiniz?"1873
Sayit YusufCumhuriyet Döneminde Türkiye'ye Yönelik dış Göç Hareketlerinin Analizi ve Bir Öneri1879
Asaf AtasevenTarih Boyu Türk Ailesi1893
Güler ErenCumhuriyet, 75. Yıldönümünde Kadın Haklarının Neresinde?1899
Mustafa Ruhi ŞirinÇocuk Modernleşmesi mi, Çocuk Sömürgeleşmesi mi?1903
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Sabahattin ZaimTürkiye'de Demokratik Rejimin İktisadi ve Sosyal Muhtevası1906
Toker DereliCumhuriyet Döneminde Endüstri İlişkileri ve 2000'li Yıllar İçin Perspektifler1916
Necati ÇelikCumhuriyet'in Kor Zemini: Meşruiyet Krizi1921
Mustafa BaşoğluCumhuriyet ve Çalışma Hayatı1924
Kadir ArıcıCumhuriyetimizin Yetmişbeşinci Yılında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde gelinen Nokta1932
Yusuf AlperCumhuriyetin 75. Yılında Sosyal Güvenlik: Amele Birliğinden Sosyal Sigortalara1943
Sevgi KurtulmuşCumhuriyet'in 75. Yılına Girerken Sosyal Güvenlik Sistemimiz1949
Abdullah TekbaşTürkiye'de Stagflasyonla Mücadelede Ücret Politikası1957
Recep SeymenOsmanlıdan Günümüze Türk Sosyal Güvenlik Sistemi1965
İsmail KöksalTürkiye'de Sağlık sigortasının Tarihi Gelişim1971
Sağlık
Remzi AygünTürkiye'de Sağlık Hizmetleri1976
Recep AkdurTürkiye'de Sağlık Politika ve Hizmetleri1984
S.. Haluk Özsarı - Muharrem VarlıkSağlık Hizmetlerinin Cumhuriyet Döneminde Gelişimi ve Sağlıkda Yeniden Yapılanma1996
Füsun SayekTürkiye'de Sağlık, 19982022
Haydar Sur - Hacer GürolCumhuriyetimizin 75 Yıllık Geçmişinde Sağlıkta Yaşananlar2033
Eğitim
GENEL DURUM, SORUNLAR, SİSTEM
Mehmet SağlamCumhuriyetin 75. Yılında ğitim sistemimiz2042
Avni AkyolMilli Eğitimin gerçekleştiremediği En Değerli Amaçlar..2046
H. Nihat Bilgen75 Yıl Cumhuriyet ve Eğitim2054
Niyazi KarasarCumhuriyetin 75. Yılında Eğitim ve Bilim2056
Cahit BaltacıCumhuriyetin 75. Yılında Türk Eğitim Sistemi2062
İrfan ErdoğanEğitimdeki Yenileşme Paradigması Değişmelidir2070
Mustafa ErgünCumhuriyet Eğitiminin Genel Değerlendirmesi2073
Cihan DuraCumhuriyet'ten 2000 Yılına Eğitimde Hangi Noktadayız?2078
Vehbi ÇelikTürk Eğitim Sistemini Yenileşmeye Zorlayan Temel Sorunlar2090
Veysi ErkenEğitim Sisteminin genel Bir Değerlendirmesi2097
M. Mehdi ErgüzelCumhuriyet'in 75. Yılından 100. Yıla Doğru, Yeni Asrın Eşiğinde: Eğitim Hayatımızda Yüksek Vasıflı Nesillere Hasret2104
Öner KabasakalCumhuriyetin 75. Yılında Eğitimimizin Temel Sorun Alanı Vizyon Üzerine Bir Deneme2112
EĞİTİM PLANLAMASI, ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETMEN
Ömer OkutanÖğretim Programları ve Eğitim Politikaları2117
İlhan AkarCumhuriyetin 75. Yılına Girerken Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamına Genel Bir Bakış2127
Muhsin HesapçıoğluCumhuriyet dönemi Türkiye'de Eğitim Planlaması Çalışmaları: Bir Değerlendirme2133
TEMEL EĞİTİM, MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, ÖZEL ÖĞRETİM
Talat UğurEğitim Sistemi ve Temel Eğitim2146
İlhan SezginCumhuriyet döneminde Mesleki ve Teknik Öğretimde Gelişmeler2149
Mustafa DemirezenCumhuriyetimizin 75. Yılında Mesleki Teknik Eğitim ve Yeni Perspektifler2157
Necdet ÖzkayaTarihin Süzgecinde Özel Öğretim2171
YÜKSEK ÖĞRETİM
Hüseyin CoşkunCumhuriyet Döneminde Yükseköğretim2184
Yılmaz BüyükerşenCumhuriyetin 75. Yılında Eğitim ve Öğretimde Çağdaşlık Yaklaşımına Bir Uzakdoğu Örneği2190
İrfan ErdoğanTürk Yükseköğretim Sisteminde (Özel) Vakıf Üniversitelerin Yeri ve Önemi2200
ARAŞTIRMA
Nazım GümüşCumhuriyetin 75. Yılında Stratejik Düşünme Gücüne Sahip Türk İnsan Örneğinin Yetiştirilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması2204
Bilim ve Teknoloji
Zekai ŞenTürkiye Cumhuriyetinin Bilim Tarihi ve Geleceği2251
Şakir KocabaşCumhuriyetin 75. Yılında ilim2265
Kemal GüleçTürkiye Cumhuriyeti'nin Bilim ve Teknoloji Politikaları2273
İsmail Hakkı YücelTürkiye'de Bilim-Teknoloji Politikalarının önemi2284
Murat BarkanBilgi Toplumuna Yönelen Türkiye'de Akademik Yazarın Çelişkisi2293
Sedat ÇelikdoğanTürkiye'nin Gelişmiş ve Güçlü Bir Refah Toplumu Olabilmesi İçin Gerekli Yeni Teknoloji Politikası2306
Halil KırbıyıkCumhuriyet Türkiyesi'nde Astronomi ve Uzay Bilimleri ve Gelişimi2312
Konut, Yerleşme, Kentleşme ve Çevre
Mustafa ArmağanCumhuriyet dönemi Batılılaşmasının Sembol-Mihverlerinden Birisi Olarak "Apartman İdeolojisi"2318
Nevin PeynircioğluTürkiye'de Yerleşme ve Konut Meselesi2325
Ruşen KeleşCumhuriyet'in 75. Yılında Türkiye Kentleşmenin Neresinde?2332
İnan ÖzerTürkiye'de Kentleşme2334
Hüseyin ÖzgürTürkiye'de Kentleşme ve Konut Politikalarının Yetmişbeş Yılı2352
Metin Sözen21. Yüzyılı 21 Kenti Koruyarak Karşılamak...2366
Nuran TaluCumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Çevre Politikaları2369
İstiklal AlparUlusal Çevre Stratejisi ve eylem Planı (UÇEP)2377
Akın AtauzCumhuriyet Dönemi Çevre Sorunlarına Toplu Bir Bakış2386
Spor
Muhâmmed Nezîh KerîmoğluCumhuriyet'in 75. Yılı'nda Türk Sporu'na Genel Bir Bakış2395
Ömer Lütfi MeteTürk Sporunda Aşağılık Kompleksi2401

4. Cilt

YazarMakaleSayfa
KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME
KÜLTÜREL YAPI
Kültürel Yapıda Değişim ve Değerler
Sadık TuralCumhuriyet, Değerlere Sahip Çıkmadır2417
Yusuf HalaçoğluTarih, Kültür ve Bugün2424
Amiran Kurtkan BilgisevenÇağdaşlık nedir2429
Nabi AvcıGarplılaşmanın (Asıl Şimdi) Neresindeyiz?2436
Tayfun Atay10 Yıldan 75. Yıla Cumhuriyet, Kültür ve Değerler2441
Nevval SevindiCumhuriyette Kültürel Yapılanma2452
Levent ElpenTürkiye Kültürü: İki Ters-Bir Yüz...2459
Vehbi BaşerSosyo-Kültürel Yapı ve Kültürel Çeşitliliğe Yönelik Tutumlar2466
Ersin ÖzaslanKültür Hayatımız Üzerine Bazı Dikkatler2485
Erdal AtabekGüven ve Güvensizlik Boyutuyla Kültür Hareketlerinde Eğitim Değişiklikleri2491
Kültür Politikaları
Talat Sait HalmanTürkiye Kültüriyeti2494
Zülfü LivaneliCumhuriyet Kültürü2496
Veysel Batmaz75 Yılın Popüler Kültürü2497
Adnan GülDemokratikleşme ve Modernleşme Sürecinde Türkiye'de Kültür Politikaları2499
Sadık GüneşKültür Politikaları ve Sosyal Erdemlerimiz2508
Mimar Türkkahraman - İbrahim DalmışBayramlar ve Genç Kuşak / Araştırma2512
Sadık UçanlarEylül'ün Gölgesinde Sisli Bir Tarihten İzlenimler2520
Din ve Laiklik
Mehmet Nuri YılmazCumhuriyet, Din, Devlet ve Laiklik2530
M. Sait YazıcıoğluDin ve Laiklik Sorununun Neresindeyiz?2533
Sami SelçukLaikliği Tanımlama Denemesi ve Tanım Işığında Türkiye'nin Konumu2536
Mehmet S. AydınTürkiye'de Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik2542
Nilüfer GöleOtoriter Laisizm ve İslamcı Politikalar: Türkiye'de Durum2545
Servet ArmağanLaiklik Prensibine Bağlı Bazı Meseleler (Dünya Anayasalarından Örnekler) ve Türkiye'deki Uygulama2557
Yasin CeylanDin ve Laiklik2571
Hayrettin KaramanLaik düzende Müslümanlar2577
Yümni SezenTürkiye Cumhuriyetinde Din ve Laiklik2579
İbrahim CananCumhuriyetin İslamcası ve Çağdaşcası2592
Süleyman AteşŞerî'at ve Laiklik2606
Salih AkdemirDin, Şeriat ve Laiklik Hakkında Bazı Düşünceler2611
Mevlüt UyanıkTürkiye'deki Kavramsal Kargaşanın Temel Terimleri: "Din", "Millet", ve "Şeriat"2618
Mustafa KaraCumhuriyet döneminde Dinî Hayatın Bazı Göstergeleri2630
Ömer Faruk HarmanCumhuriyet Döneminde Laiklik ve Azınlıklar2644
Zeki AslantürkDini-Siyasi Müesseselerin Yapı ve Fonksiyonları2651
Emin IşıkLaikliğin arka Penceresi2665
Atilla YaylaTürkiye'de İslâm, Laiklik ve Demokrasi2673
Aytunç AltındalSiyasal Kültür, Siyasal Din ve Siyasal İslam2688
Fermani AltunDin ve Laiklik2692
İdris BalTürkiye Cumhuriyeti ve Alevi Halkın Talepleri2695
Ahmet YıldızhanTanımı Yapılmamış Lâiklik2699
Seyfi SayLaiklik Tartışmalarında Unutulan "İşlev" Boyutu2702
Vakıf Kültürü
Mustafa KetenTürk Vakıf Kültürü ve Yönetimi2706
Nazif ÖztürkCumhuriyet Döneminde Vakıflar2714
Ülker GüzelVakıflar, Politikaları ve Yozlaşmalar2729
Medya
Uğur DemirayCumhuriyeti Kuran Yazılı Basından Sözde Günümüz Çok Sesli Medyasına: Günümüz Medyasının Hedeflediği Bir Sonuç Olarak Arabesk Basın2738
Murat Sadullah ÇebiTürkiye'de Siyasal Sistem ve Medya İlişkilerinin Tarihî Boyutu2746
Yusuf KaplanTürk Demokrasisi mi? Türk Fallokrasisi mi? Türk Modernleşmesi, "Medya Terörü" ve Fallosentrik Söylem2752
Nurettin GüzTek Partili Yönetimde Basın2768
Muzaffer ŞahinCumhuriyet'in 75. Yılında Türk Basını Üzerine Tartışmalar2775
Ali Murat VuralTürkiye'deki Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Yerel Basının Yüklendiği İşlevler ve Misyonlar2781
Özden CankayaCumhuriyetin 75. Yılında Radyo ve Televizyon Yayıncılığı2796
Mustafa Çetin BaydarRadyo ve Televizyon Yayıncılığı'nın Cumhuriyet Dönemi Serüveni2801
Hilmi BengiTürkiye'de Haber Ajansçılığı ve Anadolu Ajansı2807
Nezih DemirkentCumhuriyet Döneminde Basın2817
Filiz B. PeltekoğluCumhuriyetin 75. Yıl Etkinlikleri Üzerine2819
Aydın ÜnalSözlükteki Cumhuriyet2822
DİL, EDEBİYAT VE SANAT
Türk Dili
Ahmet B. ErcilasunCumhuriyetin 75 Yılında Türk Dili2829
Oktay SinanoğluCumhuriyet Döneminde Türkçe2835
Tuncer GülensoyCumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılında Türkçenin Derleme ve Tarama Çalışmalarına Bir Bakış2841
Şevki GöğüsgerCumhuriyet'in Dili Olsa!..2846
Ahmet F. ÖzokBilim Dili Olarak Türkçenin Gelişimi ve Yüksek Öğretimde Yabancı Dil2852
Şiar YalçınEn Kıymetli Hazinemiz ve Bağımsızlığımızın En Büyük Teminatı Dilimizdir2856
Dursun DağaşanTürkiye Türkçesinin Güncel Meseleleri Üzerine Bir Değerlendirme2860
Tuncer GülensoyCumhuriyetten 75 Yıl Sonra Türk Dili2866
Şükrü ÜnalanCumhuriyet Sonrası Dilimizin Hali/Pürmelali2868
Yusuf Olgun75. Yılda Türkçe ve Türk Dünyası2881
Edebiyat
Şerif AktaşCumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Hakkında2284
M. Orhan OkayCumhuriyet Devri Edebiyatı Üzerine Bazı Dikkatler2891
Mehmet Atilla MaraşCumhuriyet Devri Türk Şiirine Genel Bir Bakış2898
M. Akif İnanAna Hatlarıyla İlk Dönem Cumhuriyet Şiiri2904
Ataol BehramoğluCumhuriyetin 75. Yılında Türk Şiirinin Ulusallaşma ve Modernleşme Aşamaları Üstüne2910
Alemdar YalçınCumhuriyet Devri Türk Romanı, Genel Değerlendirme2912
Mustafa MiyasoğluCumhuriyet Dönemi Türk Romanı2915
Ömer LekesizAna Hatlarıyla Cumhuriyet Dönemi Türk Öykücülüğü2919
Hasan KaçanCumhuriyet Dönemi Türk Mizahı2937
Estetik
Beşir AyvazoğluCumhuriyet'in Estetik Macerası2947
Çelik Gülersoyİstanbulun 20 Yılı2971
Sanat
MÜZİK
Yılmaz KarakoyunluCumhuriyetin Türk Müziği Politikası2975
Gürer AykalCumhuriyet ve Müzik2983
Ruhi AyangilCumhuriyetin Müzik Devrimi2984
M. Cahit AtasoyCumhuriyet Döneminde Türk Musikîsi2996
Bayram Bilge TokelCumhuriyet Dönemi, Devlet, Aydın, Müzik İlişkilerine Genel Bir Bakış3001
Yalçın ÇetinkayaDeğişimin Müziği, müziğin Değişimi3012
Mehmet ÖzbekCumhuriyet ve Halk Müziği3018
Rahmi Oruç GüvençTürk Musikisi-Tarih, San'at ve İlim Bağlantısı3023
Önder AytaçMüziksel Gericiliğe Modern Bir Yaklaşım Denemesi: Cumhuriyetin 75. Yılında "10. Yıl Marşına" Geri Dönmek3025
RESİM VE HEYKEL
Kıymet GirayCumhuriyet Dönemi Türk Resim ve Heykel Sanat Gelişim Çizgisi3044
Ergin İnanCumhuriyetimizin Resimi Üzerine Mülâkat/Röportaj3061
MİMARLIK
Cengiz BektaşMimarlığımızın Cumhuriyeti (Cumhuriyet Dönemine Bir Bakış)3066
Turgut CanseverCumhuriyet'in 75. Yılında Mimarimizin ve Şehirlerimizin Geleceği3075
Sercan YıldırımTürkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunda Mimar ve Mimarlık3090
Ahmet Vefik Alp - Alparslan DurukanCumhuriyet'ten Bu Yana Mimarimiz3097
A. Ragip BuluçCumhuriyetimizin 75.ci Yılında Türk Mimarlığına Bakışım (Ankara Analizi)3099
SAHNE SANATLARI
Serap SağlarTiyatro Bir Ülkenin Uygarlık Düzeyinin Aynasıdır3102
Tahsin KonurCumhuriyet döneminde Tiyatromuz3104
Ulvi AlacakaptanCumhuriyet'in 75. Yılında Türkiye'de Tiyatro3125
Ayla AğabegümTiyatroda Edebi Zorlamak3130
Jak DeleonTürk Devlet Balesi3136
SİNEMA
Kezban GüleryüzSinema ve Türk'sel Gerçeklik3155
Halit RefiğBırakın Oynasın Çocuk3158
Atilla DorsaySinemamıza Bir Bakış Denemesi3162
İhsan KabilTürk Sinemasının Cumhuriyet Dönemi Zihniyet Yapılanması3168
Sevinç BaloğluDüşsel Sinema Platformu3170
GELENEKSEL SANATLAR
M. Uğur DermanCumhuriyet Devrindeki Türk Hat Sanatı3173
F. Çiçek DermanCumhuriyet Devrinde Tezhip Sanatı3177
A. Hikmet BarutçugilGeleneksel Sanatlarımız ve Ebru3181
Ekrem KaftanCumhuriyet Döneminde Klasik Türk-İslam Sanatları3186
M. Zeki KuşoğluGeleneksel Sanatlarımıza Bir Örnek: Antep Kilimleri3191

5. Cilt

YazarMakaleSayfa
EKONOMİK, İDARÎ, HUKUKÎ, DEĞERLENDİRME
EKONOMİK DEĞERLENDİRME
Ekonomik Yapıda Değişim
GENEL ANALİZLER
Sakıp SabancıEkonomik Yapıda Değişim3201
Ali CoşkunCumhuriyet Dönemine Toplu Bakış ve Ekonomik Gelişmeler3203
Erol Yarar75. Yılında Türkiye Ekonomis3209
Sabri OrmanTürkiye'nin Ekonomik Modernizasyonu Üzerine Genel Bir Değerlendirme3214
Ahmet YörükEkonomik Yapıda Değişim (1923-1997)3221
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKTİSAT POLİTİKALARI
Erol ManisalıTürkiye ve Yakın Çevresi3228
Ahmet İncekaraTürk İktisat Politikalarının Analizi3233
Emin ÇarıkçıCumhuriyet'den Bugüne Türkiye'nin İktisat Politikaları ve Neticeleri3244
Ahmet M. GökçenCumhuriyet Döneminde İktisadi Gelişme3255
Necati MumcuTürkiye'de 1960-1990 Döneminde İzlenen Bazı Ekonomik Politikalar3270
Merih Paya1980'den Günümüze Türkiye Ekonomis3275
Çağlar Keyder75 Yılda Türk Ekonomisi/Röportaj3279
ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİSİNDEN BUGÜNE
Mükerrem HiçAtatürk ve Ekonomik Rejim, Devletçilikten Günümüzde Piyasa Ekonomisine3285
Ali ÖzgüvenCumhuriyetimizin 75. Kuruluş Yılında Atatürk'ün İktisadî Görüş ve Önerileri3293
Mustafa ÖzelMisak-ı İktisadî'den Repocu Sanayiciliğe3299
Ahmet Kal'aCumhuriyet Ekonomisinde İlk Dönem Gelişmeler (1923-1939)3305
İzzettin ÖnderCumhuriyet'in Ekonomik Hikayesi3312
Muhammed KarataşTürkiye Cumhuriyeti Ekonomisinin Temellerinin Atılmasında İzmir İktisat Kongresi'nin Yeri ve Önemi3317
Ömer DemirAhlaki Beşeri Sermaye3325
Memet ZencirkıranCumhuriyet dönemi İşadamları: Çalışma Hayatındaki Değer ve Tutumları3330
Ekonomik Büyüme
Erdoğan SoralEkonomik Büyüme ve Türkiye3345
Özer ErtunaCumhuriyet döneminde Türkiye Ekonomisi ve Ekonomik Krizler3362
Erdoğan AlkinCumhuriyet Döneminde Ekonomik büyüme3376
Mithat MelenYüzüncü Yılın Türkiye'si3377
Münir KutluataKalkınmada Dikey Geçiş Fırsatı, Bilgi Çağı3381
Cem Alparİthal İkameci Sanayileşmeden İhracata Yönelik Büyümeye3384
İ. Doğan Kargül2000 Yılına Doğru Türkiye3386
Emin Haluk AyhanCumhuriyet döneminde Ekonomik büyüme3389
Ayşe GünayCumhuriyet'ten Günümüze Türkiye'de İktisadi Büyüme3392
Malî ve Sektörel Değerlendirme
MALÎ YAPI, MALİYE POLİTİKALARI, FİNANS SEKTÖRÜ
Cihan PaçacıCumhuriyet Döneminde Türk Bankacılık Sektörü3398
Ömer Faruk BatırelCumhuriyetimizin 75. Yıldönümünde Türk Bütçe Sisteminin Çağdaşlığı3407
Esfender KorkmazMali Yapı - Mali Politikalar3412
Osman AltuğTürkiye'de Kayıtdışı Ekonomi - Paradaki Sıfırların Artması - Rant Arama ve Enflasyon Vergisi Yönünden Yeniden Yapılanma3418
Adnan BüyükdenizTürkiye'de İç Borç Çıkmazı3426
Mutlu YalçınkayaAltının Türkiye Ekonomisindeki Aktif Rolü3431
Kâmil TüğenCumhuriyetimizin 75. Yılı Çerçevesinde Verginin Gelişimi ve Demokrasi3437
Ahmet Rüştü ÇelebiCumhuriyet Döneminde Vergi3443
Yusuf KıldışTürkiye'de Vergi Teşvik Politikalarının Gelişim3457
SEKTÖREL ANALİZLER
Yusuf Ziya İrbeçTürk Ekonomisinde Sektörel Değişim ve Gelişme Trendleri3466
Orhan KavuncuTürkiye'de Tarım ve Kırsal Gelişme Seyrine Bir Bakış3480
Soner AksoyCumhuriyetle Beraber Sanayileşme3483
Cemil Akkutay85. Yılda Kobiler3501
Atilla ÖzmenNükleer Enerji3508
Ömer Açıkgözİkibinli Yılların Global Enerji Politikalarında Türkiye Cumhuriyeti3511
Ali AltuntaşVazgeçilemeyen Kaynak Enerji3521
M. Emin BaşerÜlkemizde Haberleşme Hizmetleri3527
İ. Reşat ÖzkanCumhuriyetin 75. Yıldönümü ve Denizcilik3534
İDARÎ DEĞERLENDİRME
Cumhuriyet Bürokrasisi
Sacit AdalıCumhuriyetin İdari Yönden İrdelenmesi3539
Kadir CangızbayHiçkimsenin Cumhuriyeti3560
Veysel BozkurtCumhuriyet Döneminde Bürokrasi; Siyasal Elit - Halk İlişkileri: 1923-19603571
Aytekin YılmazBürokratik Devletten Demokrasiye Türk Kamu Yönetimi3578
Kemal GörmezTürkiye'de Bürokratik Devlet3586
Muhittin TatatorğluCumhuriyet döneminde Bürokrasinin Rolü3589
Muharrem SevilTürkiye'de Modernleşme ve Modernleştiriciler3601
Ali Osman SaliBürokrasi ve Borükratik İlişkiler3615
Şükrü ÖzenBürokratik Kültürümüzde Değişim3623
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Biltekin ÖzdemirKamu Yönetiminin Başlıca Sorunları ve Çözümlere Genel Yaklaşımlar3628
Turgay ErgunCumhuriyetin 75. Yılında Kamu Personel Rejiminin Temel Sorun Alanları3632
Recep YazıcıoğluTürkiye'nin Bin Yıllık Hastalığı: Bürokrasi3639
Taykan AtamanCumhuriyetin 75 inci Yılında Kamu Yönetiminde Performans Sorunu3648
Firuz Demir YaşamışCumhuriyet ve Bürokrasi3653
A. Ümit BerkmanKamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvete Karşı Önlemler: Değişik Ülkelerden Bazı Örnekler3665
Gürsel Öngörenİkibine İki Kala Bazı Düşünceler3671
Yerel Yönetimler
Recep Tayyip ErdoğanCumhuriyetimizin 75. Yılında Yerel yönetimler ve Demokrasi3676
Bilâl EryılmazYerel yönetim Tecrübemize Genel Bir Bakış3681
Halil ÜrünCumhuriyet'in 75. Yılında Belediyecilik3689
Teoman ÜnüsanSeçilmişler-Atanmışlar3696
Bayram Coşkun - Turgay UzunCumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Niteliği ve Sorunları3702
Şerif ÖnerCumhuriyetten Günümüze Demokratik Yerel Yönetim Anlayışının Gelişimi3719
Yönetim Reformu
Nuri TortopYeni Demokratik Yapılanmada Gözönünde Tutulması Gereken Temel İlkeler3733
Şevki GöğüsgerCumhuriyet'in 75. Yılında İdari Yapılanma ve Bürokrasi3738
Tınaz TitizNereden Başlamalı?3746
Yıldızhan YaylaTürkiye İdaresinin Yeniden Yapılanması Üzerine Bazı Gözlemler3754
Zehra Odyakmaz - Tufan ErkurmanOmbudsman Kurumunun Cumhuriyet Rejimine Katkısı3760
Aziz AkgülCumhuriyetin 75'inci Yılında Kamu Yönetimin eBir Bakış3771
Muammer OytanMemurin Muhakematı Sistemi Kaldırılmalı mıdır?3774
HUKUKÎ DEĞERLENDİRME
Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı
Mehmet Uygun1998-1999 Adalet Yılı Açılış Konuşmaıs3785
Sulhi DönmezerCumhuriyetin 75. Yıldönümünde Adalet, hukuk ve Yargı Üzerine Bazı Düşünceler3793
Ahmet İyimayaYargıç Bağımsızlığı3798
Meral AkşenerHukukun Siyasallaşması ve Demokrasi3801
Levent KorkutCumhuriyetin 75. Yılında Yargı - Siyaset İlişkisi Üzerine Genel Gözlemler3804
Hayrettin ÖkçesizTürkiye Cumhuriyeti (...) Bir Hukuk Devletidir3814
Halûk Konuralp75. Yılda Cumhuriyet Yargı Düzeninin Düşünsel ve Yapısal Kesiti Üzerine Bazı Gözlemler3820
Tahsin ErdinçSiyaset ve Yönetimin Hukuka Bağlılığı (Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti)3826
Selami Çekmegil75. Yılda Naklî Değil Aklî Hukuka Doğru3840
M. Ali Bulut - M. Ali HaytaHukuk Devleti ve Cumhuriyet3843
Hukuk Devrimi ve Hukuk Resepsiyonu
İsmet SungurbeyYüce Atatürk ve Türk Hukuk Devrimi3847
M. Akif AydınTürk Hukukunun Modernleşme Modeli, Resepsiyon/İktibas3850
Turhan Tûfan YüceTürkiye Cumhuriyeti ve Hukuk Resepsiyonu3855
Mehmet ÜnalTürk Medeni Hukuk alanındaki Cumhuriyet Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri ve bunun Kadın Hakları Bakımından Doğurduğu Sonuçlar3861
Osman KaşıkçıAdalet, Hukuk ve Yargı3868
Sibel EraslanCumhuriyet Devrimlerinin Temel Dinamiği: "Yenileştirme"nin Konjonktüründe Bir Kodifikasyon Değerlendirmesi3879
Ali BirinciAtatürk'e Göre Cumhuriyet Müddeiumumisi/Belge3885
Yargı Reformu
İsmet OnurYargının Hızlandırılması3888
Hüseyin HatemiYargı Üzerine Düşünceler3893
Hasan T. FendoğluCumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılında Yargı, Adalet ve Yönetim3897
Selçuk ÖztekHukuk Davalarında Adil ve Çabuk Yargılama, Aksaklıklar-Çözüm Önerileri3902
Erdener YurtcanCeza Adaleti Reformu Çalışmaları3909
A. Ülkü AzrakTürkiye'de İdari Yargının Etkisizleştirilmesi3914
Albin Eser - Feridun YeniseyCeza Muhakemesinin Hızlandırılması ve Sanık Hakları: Avrupa Ceza Muhakemesi reformu3918
Mustafa Everdi75. Yılında Türkiye'de Hukuk Reformu3936
Muhammet Emin ÖzkanYargılamada Diyalogun Önündeki Küçük Engel: "Mahkemenin Mehabeti"3943
Bazı Suçlar ve Olağanüstü Mahkemeler
Timur Demirbaş1998 Türk Ceza Kanunu Tasarısının İşkence Suçu Açısından Değerlendirilmesi3947
Zeki HafızoğullarıAnayasanın 1., 2. ve 3. Maddesinin Korunmasına İlişkin Düşünceler ve Terör Saiki ile İşlenen Suçlar3956
Aydın BaşbuğAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Karşısında Devlet Güvenlik mahkemelerinin Durumu3962
Hüseyin Yüksel BiçenCumhuriyet Tarihinde Olağanüstü Mahkemeler3970
Araştırma
Mustafa T. YücelTürk Yargılama sisteminin Analizi3983

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa