Ortak Türk Tarihi – Eser Hakkında

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak hazırladığımız 6 ciltlik ve toplamda 3240 sayfalık “Ortak Türk Tarihi” adlı eser, müşterek bir maziyi bilimsel esaslar çerçevesinde yeni bilgiler ve yaklaşımlarla ele almakta olup Türk dünyasında tarih birliği köprüsünü kurmaya yönelik ilk adımlardan biridir.

Eser aynı zamanda akademisyenler başta olmak üzere akademisyen adaylarına, “Türkoloji”ye ve “Genel Türk Tarihi”ne ilgi duyanlara hitap etmektedir. Eserin Türk devletlerinde okutulma kararı alınan “Ortak Türk Tarihi Dersi” için hazırlanacak kitaplara da kaynak teşkil edecek nitelikte ve hacimde olması da ayrıca iftihar vesilesidir.
Alanında ilk olma özelliği taşıyan bu eser, günümüzde çok geniş bir coğrafyaya hâkim olan ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milletinin, dünyanın en eski kültür ve medeniyetlerinden birine sahip olduğunun da apaçık ispatıdır. Türk Milleti, tarihin en eski devirlerinden itibaren var olmuş ve dünya tarihinin şekillenmesine tesir etmiştir.

“Ortak Türk Tarihi” projesinde yer alan bölüm yazıları, Türk Cumhuriyetlerinin değerli tarih araştırmacıları ve Türkiye’de görev yapan uluslararası alanda ve sahalarında isim ve kariyerlerini ispat etmiş bilim adamları tarafından kaleme alınmıştır. Türk milletinin kurduğu devletlerin inşa ettiği emsalsiz kültür ve medeniyetin; bütün dünya milletlerine ve Türk Devletlerinin gelecek nesillerine intikalini sağlamak üzere “Ortak Türk Tarihi” projesi hazırlanmıştır.

Projenin ilk dört cildi başlangıçtan 15. yüzyılın sonuna kadar olan Türklerin ortak tarihi dönemini anlatan yazılardan oluşmaktadır. 4. cildin sonunda bugünkü Türk dünyasını genel olarak değerlendiren bir bölüm ve başlangıçtan 16. yüzyıla kadar olan tarihi dönemi kapsayan kronoloji bulunmaktadır. 5. ciltte ortak tarih alanını tamamlayıcı mahiyette Türklere ait dil, din, mitoloji, destan, sanat, bilim ve düşünce konularıyla ilgili yazılar bulunmaktadır. 6. cilt “İslamiyet Öncesi Türk Eserleri ve (Kök)türk Harfli Yazıtlar” başlığını taşımaktadır.

Takım ISBN

Yayın Adı

Yayıncı

Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

Bilim Kurulu Başkanı

Editörler

Proje Koordinatörü

Baskı

Sayfa Sayısı

Kapak

Kağıt Cinsi

Ebat(En-Boy)

978-605-5449-02-5

Ortak Türk Tarihi

Yeni Türkiye Yayınları (Y.T. Yayıncılık)

Ülker Güzel

İlber Ortaylı

Bilgehan Atsız Gökdağ, Osman Karatay, Saadettin Gömeç

Murat Tazegül

2019 Mart, Ankara

3240 sayfa

Deri cilt, şömiz kaplama

Kuşe Kağıt 80gr

21 x 30cm sırt:18,5cm