Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı

Ocak – Nisan 1997
 • Sayı

  13-14
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  1446
 • Makale

  229

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
SİYASÎ YOZLAŞMA
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Grubu Bulunan Siyasî Partilerin Liderleri
Süleyman DEMİREL Siyasî Ahlak ve Siyasette Yozlaşma17
Mustafa KALEMLİ Yasama Dokunulmazlığı Üzerine21
Necmettin ERBAKAN Siyasî Ahlâk ve "Yeniden Büyük Türkiye"24
Mesut YILMAZ Siyasi Kirlenme ve Siyasette Ahlak Değerleri26
Tansu ÇİLLER Siyasette Yozlaşma31
Bülent ECEVİT Siyasette Yozlaşmanın Yapısal Nedenleri34
Deniz BAYKAL Yozlaşmanın Nedenleri Üzerine...39
Siyasette Yozlaşma, Genel Değerlendirmeler
Abdullah GÜL Siyaset ve Kirlilik48
Nevzat ERCAN Siyasî Yozlaşma50
Sabri TEKİR Büyüyen Devlet, Çıkar Grupları ve Toplum53
Şevket KAZAN Siyasi Yozlaşma58
Meral AKŞENER Siyasette Yozlaşma61
Abdüllatif ŞENER Yozlaşmadan Aydınlığa65
Cevat AYHAN Siyaset ve İdare68
Alparslan TÜRKEŞ Siyasetin Yozlaşması70
Ahmet TEKDAL Yozlaşma Sağda ve Soğanını Şaşıran Solda76
Ahmet TAN Siyaset - Seviye ; Problemler - Çözümler73
Sulhi DÖNMEZER Sistemin Temelini Tahrip80
Toktamış ATEŞ Siyasette Yozlaşma83
Ahmet Turan ALKAN Siyasi Yozlaşma Tâbirine Zarif Bir Reddiye veya Afrodit'in İç Organları90
Demokrasi ve Yozlaşma
Muhsin YAZICIOĞLU Çözüm Meşruiyetten Geçer93
H. Murat UZMAN Temiz Toplum ve Temiz Siyaset95
Köksal TOPTAN Politik Yozlaşma97
Yusuf EKİNCİ Temiz Siyaset102
Bayram MERAL Siyasette Yozlaşma ve Siyasi Ahlak104
Salim USLU Ülkemizde Yeni Hedefler Oluşturarak Değişim ve Dönüşüm İçin Gerekli Anlayış Sağlanmalıdır107
Başar YALTI Yaşadığımız Yozlaşmalar Demokrasinin Olmayışındandır110
Vural Fuat SAVAŞ Değişen Devlet ve Yozlaşan Demokrasi113
Ahmet ASLAN Türkiye, Demokrasi ve Politik Yozlaşma117
Firuz Demir YAŞAMIŞ Oklokrasi ya da Demokrasinin ve Devletin Yozlaşması123
Metin ERİŞ Mirâs Yoluyla Gelen Siyasî Yozlaşma132
Yozlaşmanın Sebepleri
Rahmi M. KOÇ Demokrasilerde Temiz Siyaset ve Temiz Toplum140
Ertuğrul KUMCUOĞLU Siyasette Yozlaşma Üzerine144
Tahsin TÜRKÇAPAR Siyasi Yozlaşma148
Lütfi ŞAHSUVAROĞLU Telif Yönetim Sistemi ve Entelektüel Yaratıcılık154
Mustafa ERDOĞAN Siyasal Yozlaşma ve Türkiye Örneği160
Nadir Latif İSLÂM Çözülme veya Temiz Toplum Özlemi166
Ergin CİNMEN Gerçek Farklılıkların Ortaya Çıkabilmesi İçin Nasıl Bir Uzlaşma172
Siyasal Yapı ve Sorunlar
Aydın Güven GÜRKAN Siyasal Sistemimizin Yenilenmesi Üzerine Düşünceler176
Burhan ÖZFATURA Siyasette Yozlaşma ve Sorunlar181
Halil ÜRÜN Çözülen Toplum/Yozlaşan Siyaset184
Şükrü KARATEPE Yolsuzluklar ve Siyasi Çürüme187
Ali BAYRAMOĞLU Siyasi Yozlaşmanın Halini Okumak İçin Anahtar191
Süleyman YAĞIZ Siyasette Yozlaşma, Feodal Zihniyet ve Bazı Öneriler193
Siyasî Ahlâk ve Temiz Toplum
Yekta Güngör ÖZDEN Siyasal Aktöre197
Yılmaz KARAKOYUNLU Siyaset ve Ahlâk200
Arif Ahmet DENİZOLGUN Temiz Toplum ve Siyaset206
Ahmet BİLGİN Temiz Topluma Giden Yol, Temiz Siyasetten Geçer210
Türker ALKAN Siyasette Ahlak Sorunu213
Naci BOSTANCI Siyasette Ahlak216
Abdurrahman DİLİPAK Temiz Toplum ya da Yolsuzlukların Üzerine Yürümek220
İsmet BERKAN Temiz Toplum ve Düşmanları223
Levent KIRCA Günümüzde Politika Deyince225
Siyasal Sistem, Anayasa ve Siyasette Yeniden Yapılanma
Namık Kemal ZEYBEK Bugünkü Siyasi Sistemimiz ve Bir Öneri...228
Yusuf Bozkurt ÖZAL Siyasî Sistem Değişikliği ve Bir Model Teklifi231
Besim TİBUK Siyasi Yozlaşmaya Çözüm: Başkanlık Sistemi233
Hüsnü DOĞAN Siyasi Ahlak ve Siyasette Reform235
Hasan Celâl GÜZEL Siyasette Yeniden Yapılanma237
Ertuğrul GÜNAY Dürüst Kamu Yönetimi İçin Yeniden Yapılanma241
Mustafa KAMALAK Nasıl Bir Anayasa244
Ayhan ŞAHENK Yürütme Güçlenmeli252
Recep YAZICIOĞLU Türkiye Nereye Gidiyor? İdari ve Siyasi Yozlaşma254
Burhan KUZU Türkiye İçin Başkanlık Hükümeti265
Güneri AKALIN Türkiye'de Piyasa Ekonomisine Geçiş, Anayasamız ve Anayasal İktisat288
Ahmet Burçin YERELİ Türkiye'de Demokrasinin Siyasal İktisadi ve Ekonomik Anayasa298
Partiler Sistemi, Parti İçi Demokrasi ve Lider Diktası
Gökhan ÇAPOĞLU Türkiye'de Siyasi Parti Yapılanması302
Sakıp SABANCI Siyasette Daha İyiyi Aramak Zorundayız308
Erol ÇEVİKÇE Toplum Değil Siyaset Kirlenmiştir311
Halit DUMANKAYA Siyasetteki Yozlaşma313
Mehmet DÜLGER Siyasetin Finansman Kaynakları315
Haşim KILIÇ Parti İçi Demokrasi321
Cüneyt KARAGÜLLE Siyasette Yozlaşma ve Türkiye325
Yavuz KIR Siyasi Kirlenmenin İki Boyutu: Yabancılaşma ve Yozlaşma327
Ferman DEMİRKOL Türkiye'de Siyasi Kirlenmişlik ve Genel Başkan Demokrasisi331
Mehmet PALA Siyasi Partilerde Disiplin Konusu ve Lider Sultası (1923-1960)334
Siyasette Kalite
Kâmran İNAN Kalite ve Siyaset358
İlhan KESİCİ Siyaset-Seviye353
Bülent ECZACIBAŞI Siyasetteki Yozlaşma ve Sivil Toplum364
Atalay ŞAHİNOĞLU Politikada Kalite ve Türkiye Gerçeği370
Şeref OĞUZ Siyasette Toplam Kalite Yönetimi372
Mustafa TANYERİ Siyasette Yeniden Yapılanma377
BÜROKRATİK YOZLAŞMA
Yönetimde Yozlaşma
O. Kadri KESKİN Siyasette Değil Cemiyette Yozlaşma381
Mahmut YILBAŞ Kamuda Yozlaşma384
Turgay ERGUN Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar ve Bürokrasinin Sorumluluğu388
Aytekin YILMAZ Yönetimde Yetersizlik ve Sorunlar394
Yusuf ERBAY Siyasal ve Bürokratik Yozlaşma418
Öner KABASAKAL Bürokrasi, Bürokratizm ve Ülkemizde Bürokrat - Siyasetçi İlişkileri405
Aytekin YILMAZ Bürokrasi - Siyaset - Toplum İlişkisi Üzerine Bir Deneme413
Mustafa SAKAL Politik Karar Alma Sürecinde Bütçe Maksimizasyonu ve Bürokratik Yozlaşmalar439
Kamu Personel Rejiminde Yozlaşma
Biltekin ÖZDEMİR Kamu Personel Rejimi ve Son Yıllardaki Yozlaştırma456
Nuri ALAN Kamu Yönetiminde Deprem464
Güvenlik ve İstihbarat Sistemi
Sönmez KÖKSAL 70 nci Kuruluş Yılında Milli İstihbarat Teşkilatı468
Doğan BAYAZIT Siyasette Yozlaşma ve Milli Güvenlik472
Alaaddin YÜKSEL Türk Polis Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması474
M. Cihat AKYOL İstihbarat İhtiyacı ve Bu İhtiyacın Karşılanması479
Mafya, Gladyo ve Yozlaşma
Uluç GÜRKAN Temiz Toplum İçin Siyasal Ahlak483
Ünal ERKAN Susurluk Kazası (!) ve Temiz Siyaset Özlemi496
Aykut EDİBALİ Polis - Mafya - Siyaset Etrafında Görüşler491
Doğu PERİNÇEK Siyaseti Çürüten Etkenler ve Çözüm507
Orhan KAVUNCU Türkiye'de Kim Temiz, Kim Pis?514
Feridun YENİSEY Mukayeseli Hukukta Çıkar Amaçlı Örgütlerle Mücadele517
Erhan YARAR Kimlerin Psikolojik Savaş Meydanı?537

2. Cilt

YazarMakaleSayfa
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE DENETİM
Yasama Denetimi ve Ombudsman
Hasan KORKMAZCAN Sistemin Siyasi ve Hukuki Denetimi751
Oltan SUNGURLU Yozlaşma753
Bülent ARINÇ Siyasal Yozlaşmaya Karşı Hukukî Tedbirler759
Zekeriya TEMİZEL Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bir Başka Denetim Organı: Ombudsman764
Taykan ATAMAN Ombudsman ve Temiz Toplum779
Bülent KENEŞ Bir Denetim Mekanizması Olarak Ombudsman, Türkiye'deki İhtiyaçlara Ne Kadar Cevap Verebilir?790
Victor PİCKL Ombudsman Sistemlerinin İslâmi Temelleri800
Yargı Denetimi, Cezaî Müeyyideler
Müfti UTKU Siyasetçilere Düşen806
Haluk YARDIMCI Suçlara El Koymada ve Soruşturmada Engeller808
Ahmet İYİMAYA Anayasa Yargısı Üzerindeki Görüşlerden Kesitler812
İbrahim KAPLAN Temiz Toplum Meselesi823
Zeki HAFIZOĞULLARI Demokrasi - Hukuk - Otorite818
Füsun SOKULLU - AKINCI Temiz Toplum ve Polis828
Özel Soruşturma ve Yargılama, Yasama Dokunulmazlığı, Memurin Muhakematı
Saffet Arıkan BEDÜK Dokunulmazlık ve Siyaset838
Yüksel YALOVA Türkiye Örneğinde Yasama Dokunulmazlığı Kavramı843
Şeref MALKOÇ Temiz Toplum ve Yasam Dokunulmazlığı850
Bahri ÖZTÜRK Görev Suçlarında Özel Soruşturma ve Yargılama Kuralları854
Sami SELÇUK Memur Yargılaması Bütünüyle Adli Yargıya Verilmeli874
Turgut CANDAN İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Bağlamında Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna Bakış885
Mehmet TURHAN Parlamenter Bağışıklıklar897
Ahmet Hamdi ÜNLÜ Memurların Yargılanmasına İlişkin Yasa Üzerine905
İzzet ÖZGENÇ - Cumhur ŞAHİN Kamu Görevi, Muafiyet ve Dokunulmazlık Kavramları Üzerine Düşünceler911
İdarî ve Malî Denetim
Vecdi GÖNÜL Yolsuzlukla Mücadelede Sayıştay Denetimi915
Turhan GÜVEN Yolsuzlukla Mücadelede Denetimin Rolü924
Ömer Faruk BATIREL Kamu Harcamalarının Denetimi Üzerine Bazı Düşünceler929
Osman Nuri ODUNCU Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun Teşkilat, Görev ve Yetkileri931
M. Sabri AYGÜNEY Kamu Kuruluşlarında Denetim ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu934
Kutlu SAVAŞ Yolsuzluk Üzerine Üç Nokta942
Abdullah ASLAN Politik Yozlaşma, Mali Denetim ve Denetimde Etkinlik Sorunu948
Hikmet ESEN Hazinenin Denetim Fonksiyonu ve Hazine Kontrolörleri Kurul952
Aydoğan YURDAKUL Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetim957
Ulvi SARAN Denetimin Yeri, Önemi ve Türk Kamu Yönetiminde Denetim Hizmetlerinin Geliştirilmesi962
Hüseyin Bölükbaşı ÜNAN Siyasetteki Yozlaşmayı Önleyemedikçe Temiz Topluma Ulaşılamaz...973
Mehmet ÇELİK Yolsuzluklar Üzerine976
Şeffaflık, Mal Bildirim, Meritokrasi, İhale Sistemi
Hüsamettin CİNDORUK Yolsuzluğa Karşı Ahlak Kuralları978
Recep Tayyip ERDOĞAN Temiz Türkiye İçin983
Bülent AKARCALI Almatı - Bakü Hattı ve İrredentizm981
Biltekin ÖZDEMİR Siyasette Yozlaşma ve Mali Denetim990
Nuri TORTOP Temiz Toplum ve Toplumsal Sorunların Çözümlenmesinde İnsan Unsurunun Önemi994
Ercan DURDULAR Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerde Parlamento Üyelerinin Mali İlişkilerinin Denetimi ve Şeffaflık998
Coşkun Can AKTAN Politikada Liyakat ve Meritokrasi1008
Mehmet KÜÇÜKÇİRKİN 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun Neresindeyiz?1011
Bilal YAKUT İhale Düzeninin Sorunları ve Çözüm Önerileri1018
Çözüm Önerileri
Hüseyin ERGÜN Temiz Siyaset ve Güvenilir Yönetim1021
Nahit MENTEŞE Siyasal Yozlaşmanın Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler1024
Fahri ÖZTÜRK Yolsuzluk Sorunu ve Çözüm Önerileri1026
Erol YARAR Siyasette Kirlenme ve Çözüm Yolları1030
Aytaç EKER Yozlaşmanın Boyutları ve Giderilmesine İlişkin Çözüm Önerileri1032
Ümit BERKMAN Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvete Karşı Önlemler: Değişik Ülkelerden Bazı Örnekler1039
Coşkun Can AKTAN Siyasal Yozlaşmaların Önlenmesine Yönelik Çözüm Önerileri1059
YOLSUZLUK TÜRLERİ, YOLSUZLUĞUN ÖLÇÜLMESİ VE DİĞER ÜLKELER
Yolsuzluk Çeşitleri, Siyasallaşma, Siyasal Patronaj, Rant Kollama, Rüşvet, Lobicilik, Korumacılık, Kayırmacılık
Coşkun Can AKTAN Siyasal Patoloji ve Siyasal Yozlaşma1063
Musa EKEN - Mustafa Lütfi ŞEN Kamu Yönetiminde Davranışların Siyasallaşması ve Türkiye Örneği1112
Ömer DİNÇER Çoğulcu Demokratik Hukuk Devleti Düzenine ve Piyasa Geçişte Özel Hukuk Alanında Yapılması Gereken Kanunlar - Modifikasyonlar1077
Ersin KALAYCIOĞLU Türk Siyasal Siteminde Değişim, Siyasal Patronaj ve Yozlaşma1119
Metin MERİÇ Politik Süreçte Korumacılık, Yolsuzluk ve Kaynak Dağılımı1128
Havva ÇAHA Rant Kollayan Bir Topluma Doğru Giderken1139
Asuman ALTAY Rant Kollayan Topluma Karşı Temiz Toplum1169
Kerim KARAGÖZ Toplumsal Yapı ve Rüşvetin Güç Hiyerarşisindeki Yeri1183
Hakan AY Siyasal Karar Alma Sürecinde Lobicilik1191
Yolsuzluğun Ölçülmesi ve Diğer Ülkeler
Peter EİGEN Yolsuzluğa Karşı Cevapların Keskinleşmesi1196
Coşkun Can AKTAN Dünyada ve Türkiye'de Yolsuzluklar1202
Yusuf Ziya İRBEÇ Yolsuzluk ve Rüşvetin Uluslararası Boyutu1209
Nihal İNCİOĞLU Demokrasi ve Siyasal Yozlaşma1227
ÇEŞİTLİ AÇILARDAN YOZLAŞMA
Teknoloji ve Siyasal Yozlaşma
Bahri ZENGİN Elektronik Devrim ve Telekomünikasyon Teknolojisindeki Gelişmelerin Siyasete Etkileri1235
Yurtsan ATAKAN Temiz Gelecek İnternet'le Gelecek1243
Medya ve Yozlaşma
Can ATAKLI Yozlaşma ve Güven1253
Şakir SÜTER 21. yy. Bilgi Toplumu Polisliğinde Kişisel Gelişim, Motivasyon, Verimlilik ve Grup Çalışması1245
Necdet ATABEK Siyasal Gündem ve Kamuoyu1257
Kavram ve Etimoloji
Hüsrev HATEMİ Yozlaşma Üzerine Düşünceler1263
Yaşar KAPLAN Siyaset ve Politika Kavramlarına Etimolojik Bir Yaklaşım ve Bir Mini Yorum1266
Din ve Ahlâk
Yasin HATİBOĞLU Siyasî ve Ahlâkî Yozlaşma1272
Lütfi DOĞAN Türk Seciyesinde ve Türk Ahlakında Gidişat1284
Şaban KARATAŞ Din - Ahlâk - Siyaset Üzerine1276
Mehmet Nuri YILMAZ Din ve Ahlak Açısından Siyasal Yozlaşma1288
M. Sait YAZICIOĞLU Temiz Toplum, Ama Nasıl?1292
Ataol BEHRAMOĞLU Benim Ahlak Anlayışım1295
Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji
Ahmet DAVUTOĞLU Zihniyet Dönüşümü ve Erdemli Toplum Arayışı1297
Süleyman Hayri BOLAY Siyasî Ahlâk Olabilir mi?1303
Cemil OKTAY Siyasal ve Yönetsel Bozulma Hakkında1308
Erol CİHAN Siyasette Kirlenme1311
Naci BOSTANCI Temiz Toplum, Temiz Siyaset1314
Edibe SÖZEN Siyasette Üç Kriz1319
Mithat BAYDUR Türk Transformasyonunun İzdüşümleri1321
Umur TALU Ruhla Vücudun Gerilim1326
Cengiz AYDOĞDU Engin, Kişilik Dışı Güçlerin İhtişam ve Sefaleti1328
Ahmet TÜRKYILMAZ Yeni Bir İnsan Anlayışı, Yeni Bir Toplum1334
Erol GÖKA Zor Zamanlar1338
Tarih
İlber ORTAYLI Yozlaşma Korkusu1342
Ercüment KURAN Osmanlı Devleti'ninin Son Yüzyılında İdari Yozlaşma1345
İsmet BİNARK Bürokrasi ve İktidar1356
Bilâl ERYILMAZ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. Maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye (Uygulamalar - Sorunlar)1348
Coşkun YILMAZ Siyasetnamelere Göre Siyasetin Yozlaşması ve Temiz Siyaset İlkeleri1366
Kemal ÇİÇEK Siyasetname Kültürümüze Göre Siyasetteki Yozlaşma ve İdeal Siyaset1384
Coşkun Can AKTAN Politikada Liyakat Üzerine Kutadgu Bilig ve Koçi Bey Risalesi'nden Öğreneceklerimiz1389
Yavuz GÖKMEN Siyasi Yozlaşmanın Ahlak Felsefesi1393
Sohbet, Hatıra ve Çeşitlemeler
Sacit ADALI Yozlaşmadan Oturmuşluğa veya "Denizler Durulmadan Dalgalanmadan"1405
Sabri TANDOĞAN Siyasette Yozlaşma1415
İsmail Orhan TÜRKÖZ Anılarla Politikada Moral Erozyon!1426
Ahmet Rüştü ÇELEBİ Tatar Ceditçiliği ve Bugünkü İdil-Ural Bölgesine Bir Bakış1417
Mehmet Arif DEMİRER Onurunu Yitiren Siyaset1431
Araştırma
Zakir AVŞAR Yozlaşma ve Sokaktaki İnsan1435
Salih MEMECAN I. ve II. Ciltlerdeki Çizgiler

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa