Türk Dünyası

Özel Sayısı

Mayıs – Ağustos 1997
 • Sayı

  15-16
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  2200
 • Makale

  273

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
Mustafa KALEMLİ Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İlişkiler17
Necmettin ERBAKAN Bir Büyük Dünya Kurmak28
Tansu ÇİLLER Avrasya'nın Kalbinde Türk Dünyası30
Abdullah GÜL Türkiye'nin Türk Dünyasıyla İlişkilerin Genel Bir Bakış34
Namık Kemal ZEYBEK Önce Bilgi ve Bilinç...37
Muhsin YAZICIOĞLU Mankurt Kimliği ve Güçlü Bir Türk Dünyası42
İlber ORTAYLI Orta Asya'ya Açılmak47
Reha Oğuz TÜRKKAN Türk Dünyasının Temel Sorunları ve 2. Raunda Hazırlanma49
Suat İLHAN Türk Devrimi ve Türk Dünyası51
Mehmet Nuri YILMAZ Türk Dünyasında Dini Durum155
Reşat GENÇ Satuk Buğra Han ve Türklerin İslamiyeti Kabulü160
Necmettin TOZLU Türk Dünyası'nın Yeniden Yapılanmasında Manevî Boyutun Önemi166
Osman TÜRER Türk Dünyasında İslâm'ın Yayılması ve Muhafazasında Tasavvuf ve Tarikatların Rolü174
Coşkun YILMAZ Türk Dünyası Tarikatları182
Ahmet B. ERCİLASUN Tarihten Geleceğe Türk Dili187
Oktay SİNANOĞLU Türkiye'den Türk Dünyasına Türkçe'nin Geleceği192
Ertuğrul YAMAN Türk Dünyası ve Ortak Dil196
Emine GÜRSOY - NASKALİ Türk Dünyasında Dil Birliği199
Mustafa ÖNER Ortak Türk Alfabesi Hakkında Bazı Notlar207
Ahmet BURAN Türk Asrı İçin Önce Türkçe Asrı Gerekir212
Bilgehan Atsız GÖKDAĞ Türk Dünyasında İletişim Dili Meselesi216
Tuncer GÜLENSOY Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış221
Osman Fikri SERTKAYA En Eski Devrelerinden Uygurlara Kadar Türk Dili227
Halil AÇIKGÖZ Türklerin Kullandığı Alfabelerden Gök Türk Alfabeleri234
Halil AÇIKGÖZ Türklerin Kullandığı Alfabelerden Kril Alfabeleri245
Faruk SÜMER Oğuzlar (Türkmenler)251
Kamuran GÜRÜN Türk Tarihi261
İsmet BİNARK Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Türk Dünyası Tarihi Bakımından Önemi264
Abdullah GÜNDOĞDU Türkiye ile Türk Dünyası Arasındaki Münasebetlerin Tarihi Arkaplânı295
Nahide ŞİMŞİR Osmanlı Devleti ile Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetler300
Salim KOCA Büyük Selçuklu Devleti Kuruluncaya Kadar Selçuklu Ailesi ve Türkmenler309
Ercüment KURAN Türk Dünyasının Sosyo-Kültürel Entegrasyonunda Vakıfların Rolü327
Fahri TEMİZYÜREK Rusya Türklerinde "Usul-i Cedid" Hareketi338
Erol CİHANGİR Usul-ü Cedit Hareketi ve Gaspıralı İsmail Bey340
Bahaeddin YEDİYILDIZ 3. Dünya Milli Komünizm ve Sultan Galiyev344
Enver KONUKÇU Türklerin Hindistanı355
A. Mehmet KOCAOĞLU Şark Meselesi Işığında Ermenilere Verilen Rol359
İsmail KAHRAMAN Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesi ve Temel Değerlerimiz377
Agah Oktay GÜNER Türk Dünyası ve Kültür Hayatımız381
Orhan TÜRKDOĞAN Türk Kimliği Üzerine Bir Deneme390
Mustafa E. ERKAL Kültürel Kimlik ve Türk Kimliği403
Melda Cinman ŞİMŞEK Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Ulusal Kimlik Açısından Bir Yaklaşım406
Abdulkadir YUVALI Türk Dünyası Kültür Çevreleri ve Karşılaştırma Meselesi426
Beşir AYVAZOĞLU Bütün Türk Dünyasına Yazmak431
Lütfi ŞAHSUVAROĞLU Bahşedilmiş - Sözde Bağımsızlıktan Kazanılmış - Gerçek Bağımsızlığa Stratejiler ve Türk Dünyası ile Kültürel İlişkiler436
Mustafa AKSOY Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı447
Ahmet KABAKLI Destanlarda Alperenler463
Üçler BULDUK Dede Korkut Destanları'nda Ortak Kültür Unsuru Olarak Yaşatılan Coğrafya466
Sadık TURAL Türk Dünyasında Bütünleşmenin Artırılmasında Bir Araç: Edebiyat Projesi471
Yavuz Bülent BAKİLER Türk Cumhuriyetlerinde Çok Zor Bir Dönem, Çok Zor Bir Edebiyat476
Nevzat ÖZKAN Çağdaş Türk Boy ve Toplulukları Edebiyatı483
Ahmet DOĞAN Ahmed- i Yesevî'nin Hayatı, Divan- ı Hikmet'teki Şiirlerdeki Şekil ve Üslûp528
Cihan PAÇACI Banka ve Finans Kesiminde Yozlaşma ve Siyasete Etkileri543
Fuat MİRAS Siyasette ve Toplumda Temizlik548
Erdoğan ALTINKAYNAK Manas Destanı - Manas ve Çevresindeki Tipler549
Rıdvan BUDAK Ekonomik ve Sosyal Yozlaşma551
Erdal TÜRKKAN Popülist Ekonomi Yönetimi Anlayışı ve Geniş Anlamda Siyasi Kirlenme556
Adilhan ADİLOĞLU Karaçay - Malkar Türklerinde Nart Destanları575
Murat AYGEN Rant ve "Sömürü"576
Ülker GÜZEL Vakıflar, Politikaları ve Yozlaşmaları580
Halis KOMİLİ Hastalığı Kalıcı Olarak Tedavi Etmek592
Gülçin ÇANDARLIOĞLU Ahmet Yesevî Üniversitesi Arkeoloji Araştırma Merkezi İpek Yolu Üzerindeki Çalışmalar Hakkında592
Refik BAYDUR Siyasette Yozlaşma ve Siyasi Ahlak594
M. Oluş ARIK Moğolistan'da Türk Anıtları ve Orta Asya'daki Türk Mimarlık ve Sanat Varlığına Yönelik Arkeoloji Notları595
Osman ALTUĞ Kayıt Dışı Ekonominin Kayıt Altına Alınması596
Ruhi AYANGİL Türk Dünyasının Müziği603
Kürdaş ÖZGÜLER Ekonominin Yeraltında Kalan Kısmı: Kayıtdışı Ekonominin Ölçülmesi611
Rahmi Oruç GÜVENÇ Türk Musikisi Tarihi ve Tedavi Değeri613
H. Örcün BARIŞTA Türk Dünyası El Sanatları Üzerine617
İ. İlhan HATİBOĞLU Kayıt Dışı Ekonomiden Kara Paraya Ekonomik Yozlaşma624
Hayri DOMANİÇ Vergiler ve Faiz Konusunda Devlet Hataları ve Hiçbir Maliyeti Olmayan Sadece Bilen Danışmandan Yararlanmayı Gerektiren Tedbirler630
Çiçek DERMAN Tür Bezemesinde Hatayî631
Neriman Görgünay KIRZIOĞLU Bir Yangış'ın (Motifin) Düşündürdükleri635
Selçuk CİNGİ Yolsuzluk Analizi ve Yolsuzlukla Mücadelede Alınması Gereken Önlemler643
Büylû DİLEKÇİGİL Bir Analiz Modeli Denemesi: Sosyal Yapı ve Toplumsal Yapı647
Ali Osman SALİ - Muttalip ÜNAL Yolsuzluk Olgusu ve Ekonomik Analizi655
Erinç YELDAN Alternatif - Dış Ticaret Rejimleri Altında Rant Avcılığının Ekonomik Politiği666
Nilüfer AVCI Orta Asya Cumhuriyetlerinin Sosyal-Ekonomik Görünümü ve İslam Ülkelerinin Sorumlulukları667
Haşmet BAŞAR Türk Cumhuriyetleri ile Sağlık Alanında İşbirliğinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme672
Mustafa BAŞOĞLU Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Sendikacılık ve İşçi Hakları680
Yahya Sezai TEZEL Felsefe'sizliğin Sefaleti681
Mehmet SAĞLAM Türk Cumhuriyetleri ile Eğitim İlişkilerimiz683
Ahmet Aydın BOLAK Siyasette Yozlaşmalar687
İlhan TEKELİ Siyasal Sistemi İçten Yargılamak ya da Yozlaşma692
Köksal TOPTAN Türk Dünyasında Eğitim693
Yusuf EKİNCİ Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile Eğitim Alanındaki İşbirliği696
Sami GÜÇLÜ Türk Dünyası ile Eğitim ve Kültür Alanındaki İlişkilerimiz698
Mahir KAYNAK Kirli Siyaset699
Mustafa İSEN Türk Dünyasının Yeniden Şekillenmesinde Eğitimin Rolü ve Bunun Bir Uygulaması Olarak Ahmet Yesevî Üniversitesi Deneyimi701
Hüseyin YAYMAN Siyasal Kültür ve Siyasal Yozlaşma701
Öner KABASAKAL Türk Dünyası'na Yönelik En Stratejik Yatırım: Eğitim704
Işılay SAYGIN Siyasi Ahlak ve Aile706
Bekir KARLIĞA Türk Dünyası'nda Felsefî Düşüncenin Panoraması709
Erkan MUMCU Her Ağacın Kurdu Özünden Olur710
Mehmet ÖZDEMİR Türkiye'de Siyasi Yozlaşma veya Sosyal Deformasyon716
Kemal GÜLEÇ Bilim ve Teknoloji Politikaları Türk Dünyası ile İlişkileri718
Mehmet SAĞLAM Eğitim ve Siyaset720
Süleyman Arif EMRE Ahlak Reformu723
Fahri UNAN Türk Dünyâsında İlim ve Eğitim725
Bedi N. FEYZİOĞLU Türkiye'nin Ana Dertleri725
Ahmet PİRVERDİOĞLU Bilimde Avrupa Merkezciliği ve Türk Kültürü744
Ayhan PALA Türk ve Türk Dünyası748
İ. Ertan YÜLEK Türkî Cumhuriyetler ile İşbirliğinin Geliştirilmesi753
Ali COŞKUN Türk Dünyası ve Komşularımızla İlişkiler759
Emin ÇARIKÇI Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye'nin Katkıları765
Orhan MORGİL Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi773
Seyit YUSUF Türkiye'nin Türk Dünyası'ndaki Ekonomik Girişimleri778
Ertuğrul ÖNEN Türkiye'nin Yeni Ekonomik Silahı Dış Türkler790
Ali KANTUR Türk Dünyası ile Ticarî ve Ekonomik İlişkiler793
Turan AYDIN Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İlişkiler795
İhsan DEMİR Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İstatistik Kuruluşlarının Yeniden Yapılanması Sürecindeki Rolü800
Aykon DOĞAN Orta Asya Ülkelerinin Dış Pazarlara Açılımı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının (ECO) Rolü803
M. Osman DOĞANGÜN Türk Cumhuriyetleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerimizin Mevcut Durumu ve Geleceğine Yönelik Değerlendirme807
Sübidey TOGAN Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Dış Ticareti814
A. Nihat GÖKYİĞİT Türk Dünyası819
Okan OĞUZ İhracatımız Açısından Orta Asya Cephesi822
Yusuf ERBAY Türkistan Pazarında Türk İşletmeleri825
Erdal DEMİRHAN Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin Dış Ticaret İlişkileri837
Bahattin YÜCEL Türk Cumhuriyetleri ve Turizm845
Ömer YILDIZ Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Arasındaki Sanayi, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Konularına Bakış848
Mümtaz Turgut TOPBAŞ Eski Sovyetler Birliğinden Ayrılan Türk Devletlerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan) Tarımına Genel Bir Bakış850
Ersen YAVUZ Kobi'lerimiz ve Türk Cumhuriyetleri855
Kadir SEVER Bir Değerlendirme: Asya Türk Cumhuriyetleri ve Dış Müteahhitliğimiz859
Mehmet KARABAY Türk Dünyası Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi Açısından İnşaat Sektörü ve Politik Risk Sigortası862
Aydın AYDIN Orta Asya Petrolü Üzerine Zor Bir Senaryo: Hazar - Akdeniz Mega Projesi865
Orhan KAVUNCU Türkistan'da Ekoloji Problemleri: Kazakistan889
Mustafa KETEN Türk Dünyasında Çevre Koruma Çıkmazı Üzerine Düşünceler893
Meral AKSOY Orta Asya'da Aral Denizi Krizi ve Çevre Sorunları902
Alparslan TÜRKEŞ Türk Dünyasında Yeni Ufuklara Doğru909
Mediha AKARSLAN Orta Asya'daki Dönüşüm, Asya - İçi Dengeler ve Türkiye - Küreselleşme Sürecinde Ekonomi, Yönetim ve Kentleşme913
Ahmet DAVUTOĞLU Tarihi ve Siyasi Açıdan Türk Cumhuriyetleri'nin Geleceği ile ilgili Düşünceler920
Mehmet DOĞAN Türk Dünyasının Yakın Dönemde Ortaya Çıkış ve Geleceği925
Büşra Ersanlı BEHAR Mutlak Türdeşlik ve Siyasal Kültür Çıkmazları Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye931
İdris BAL Orta Asya ve Batının Dış Politika Aracı Olarak Türk Modeli936
Necati UTKAN Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Hakkında Bir Değerlendirme946
Halil ŞENER Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Organizasyon Sorunu952
Yavuz AKPINAR Türk Dünyası-Türkiye Üzerine Düşünceler961
Hüseyin ERDEM Orta Asya'daki Türkiye966
Turan YAZGAN Türk Hakları Asamblesi971
Nevzat YALÇINTAŞ Türk Birliği973
Şahin UÇAR Çağdaş Türk Dünyası Tarihçilerinin "Kızıl Elma"sı: Oryantasyon Ve Projeksiyon978
Abdurrahman GÜZEL Türk Dünyası Üzerine Düşünceler983
Abdurrahman POLAT Türkistan:Bugünkü Gerçekler995
Ali Asker DEMİRHAN Türk Dünyasında Ekonomik Entegrasyon1001
Halil ŞIVGIN 21.Yüzyılda Türk Dünyası ve Stratejik Önemi1026
Suat İLHAN Jeopolitik Gelişmelerin Yönü (Türklerin Yörüngesindeki Dünya'da Yeni Unsurlar)1030
Seyfi TAŞHAN Geleceğin Türkiyesi ve Dünyadaki Yeri1047
Yasin ASLAN Yeni Jeopolitik Türk Kuşağı ve Türkiye1050
Mahir KAYNAKKaradeniz'de Stratejik Şekillenmeler:Türkiye - Ukrayna İlişkileri1053
Aytunç ALTINDAL Siyaset Belirleyicidir1056
Muzaffer ÖZDAĞ Yönetimde Yozlaşmaya Karşı Yönetsel Etik ve Açıklık1058
Suat KINIKOĞLU Türk Dünyası Gerçeği1061
Hüseyin BAĞCI Gelecekteki Güvenlik Politikalarının Planlanmasının Temelini Teşkil Edecek Bir Grup Analizinin Olasılıkları ve Sorunları1071
İbrahim KAPLAN Çoğulcu Demokratik Hukuk Devleti Düzenine ve Piyasa Geçişte Özel Hukuk Alanında Yapılması Gereken Kanunlar-Kodifikasyonlar1086
Timur KOCAOĞLU 20. Yüzyıl Başlarında İlk Türk Devletlerinin Anayasaları (1917-1934)1097
Hasan KANBOLAT Bağımsızlıklarının Beşinci Yılında Türkiye Cumhuriyetleri ile Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasında İmzalanan Anlaşmalar (1986-1996)1103
Ekrem KARAİSMAİLOĞLU Türk Devlet ve Topluluklarının Bütünleşmesi ve Sürecinde Anadolu Ajansı1139
B. Zakir AVŞAR Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde İletişimin Önemi1142
Cem AĞIN Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Medya1151
Halil İNALCIK Türklük ve Tatarlık: Osmanlı Devleti ve Kırım Hanlığı1505
B. Zakir AVŞAR - Ferruh SOLAK - Selma TOSUN 21. Yüzyılda Türk Dünyası (1950-1925 Demografik İnceleme)

2. Cilt

YazarMakaleSayfa
TÜRK CUMHURİYETLERİ
Azerbaycan
Kamil Veli NERİMANOĞLU Vahid Azerbaycan Ülküsünün Çağdaş Problemleri1175
Sofik HÜSEYİNOV - Aydın İBRAHİMOV Azerbaycan Petrolünün Ermenistan'daki Etkisi ve Yaşanan Gelişmeler1186
Nesrin SARIAHMETOĞLU Basın - Siyaset İlişkilerinde Yozlaşma1180
Cemalettin TAŞKIRAN Karabağ'da Son Durum1192
Arlan KARABAĞLI Azerbaycan ve Karabağ Sorunu1199
Sebahattin ŞİMŞİR Mehmet Emin Resulzâde'ye Göre Âzerbaycan'ın İşgali1204
Reşat GENÇ Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti1207
Kazakistan
Azamet İBADULLAEV - Dosay KENJETAYEV - Kasımhan DAURENKULOV - Nurjan ERBASİNOV Kazakistan (Kozakların Değil) Kazakların Vatanıdır1222
Meryem KIRIMLI Kazakistan Cumhuriyetinin Ekonomik ve Sosyal Yapısı1214
Taha AKYOL Kazakistan, Türkiye ve Globalleşme1232
Ali Abbas ÇINAR Kazak Türklerinde Nevruz1236
Metin KARAÖRS Ben Arıs Kazak Türklerinin Beş Yiğidi1243
Kırgızistan
Askar AKAYEV Kırgızistan Geçmişte, Bugün ve Gelecekte1250
Feyzullah BUDAK Kırgızistan Dünü, Bugünü Yarını1254
Metin ERİŞ Kırgızistan'da Gözlediklerim1284
Metin PEKACAR Pamir Kırgız Türkleri1299
Özbekistan
Nilüfer AVCI Özbekistan'ın Dünü ve Bugününde Siyasi ve Ekonomik Oluşumlar1304
Salih YILMAZ Karakalpak Türkleri ve Bugünkü Karakalpakistan1320
Türkmenistan
Hasan KANBOLAT Bağımsızlık Sürecinde Türkmenistan Cumhuriyeti1330
Selahattin BAYSAL Türkmenistan ve Türkiye İlişkileri1347
KKTC
Rauf R. DENKTAŞ Kıbrıs Meselesinde Son Gelişmeler1354
Erhan ARIKLI Kıbrıs Girdabında Son Virajlar1359
Yakan CUMALIOĞLU Soğuk Savaş Sırasında Bölgesel Politikalar ve Kıbrıs1363
Ali ÖZERENKULU Kıbrıs Sorunu ve Darbe Yorgunu İki Ülke: Türkiye ve Yunanistan1367
Kemal ÇİÇEK Hoşgörünün İflas Ettiği Ada: Kıbrıs1375
MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ
Doğu Türkistan
Erkin ALPTEKİN Doğu Türkistan Türklerinin Bağımsızlık Mücadelesi1385
M. Rıza BEKİN Doğu Türkistan Gerçeği1391
İsmail CENGİZ Doğu Türkistan'ın Hukuki Durum ve Temel Sorunları1396
Rana TÜRKİSTAN Doğu Türkistan Sorunu1415
Mehmet SARAY Doğu Türkistan Türkleri'nin Dramı1419
Ali BİRİNCİ Şarkî Türkistan Tarihinde Mehmet Emin Buğra1423
A. Şekûr TURAN Suudî Arabistan'daki Doğu Türkistanlılar1427
Tataristan, Başkurdistan
Yakup DELİÖMEROĞLU Tatarlar ve Tataristan1430
Fatma ÖZKAN Kazan Tatarları1446
İbrahim MARAŞ Tatar Ceditçiliği ve Bugünkü İdil-Ural Bölgesine Bir Bakış1452
Erol CİHANGİR İdil-Ural Bölge Türklüğü ve Tataristan1463
Mustafa ÖNER Şairini Bayrak Yapan Ülke: Tataristan1469
İbrahim MARAŞ İdil-Ural Bölgesinin Dini Problemleri1475
Naile BİNARK Finlandiya'da Yaşayan Kazan Türkleri1483
Kırım
Mustafa A. KIRIMLIOĞLU Kırım'daki Siyasi Güçler ve Kırım'ın Geleceği1488
Ahmet İhsan KIRIMLI Kırım1497
Zafer KARATAY Kırım'ın Önemi ve Kırım Tatar Millî Hareketi1510
İsmet YÜKSEL Kırım'ın Etnik Yapısı ve Kırım Tatarlarının Problemleri1516
Kemal ÇAPRAZ Stratejik Açıdan Kırım1528
Celâl İÇTEN Muhacerette Yaşayan Kırım Türkleri ve Dernekleri1534
Metin KARAÖRS Kırım Tatar Türkleri'nden Bir Fıkra: Anlayışlı Eşek1536
Çuvaşistan
Metin YILMAZ Çuvaşistan, Çuvaşlar ve Çuvaşca1537
Yakup DELİÖMEROĞLU Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin İdari ve Ekonomik Yapısı1548
Saka, Altay, Tuva, Hakas
Fatma ÖZKAN Sibirya Türkleri1553
M. Fatih KİRİŞCİOĞLU Sahalar (Yakutlar)1558
Ekrem ARIKOĞLU Tuva Cumhuriyetleri Tuva Türkleri1561
Yakut DELİÖMEROĞLU Hakaslar ve Hakasya1570
Lokman UZEL Bizi Hatırlayın! Tuva, Uryanhay, Yiş Kızı Türk Cumhuriyeti1588
Gagavuz (Gökoğuz)
Harun GÜNGÖR Gagavuzlar1595
Günden Peker ÇINAR Gagoğuzlar1603
Oğuzhan BALKANLI Gagavuz Yeri1616
TÜRK TOPLULUKLARI
Ahıska Türkleri
B. Zakir AVŞAR Ahıska Türkleri1621
Feyzullah BUDAK Ahıska Türkleri Üzerine1628
Yunus ZEYREK Ahıska'nın Şanlı Tarihi Huzurunda1632
İran Türkleri
Mehmet SARAY İran'daki Türkler1640
Cevat HEY'ET Azerbaycan'ın Türkleşmesi ve Azeri Türkçesinin Teşekkülü1645
Muhittin ÇELİK Kaşgay Türkleri1651
Irak Türkleri
Mustafa Kemal YAYÇILI Irak Millî Türkmen Partisi Penceresinden Irak ve Türkmenler1663
Ekrem PAMUKCU Irak Türkleri'nin Siyasi Kaderi1666
Hasan YILMAZ 65 Yıl Sonra Ayak Bastığımız Coğrafya Kuzey Irak ve Türkmenler1670
Suriye Türkleri
Nafiz ÖZTÜRK Suriye Türkleri ve Türkiye Suriye İlişkileri1675
Kıvanç Galip ÖVER Hicaz'daki Soru İşareti: Suriye Türkleri1686
Afganistan ve Tacikistan Türkleri
Ergeş UÇKUN Ellibin Yaşındaki Turan Afganistan Olur mu?1694
Cevdet SEYHAN Tacikistan ve Türk-İslam Dünyasındaki Yeri1708
Diğer Türk Toplulukları
Şaban KUZGUN Hazarlar ve Karaylar1713
Tuncer GÜLENSOY Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü1720
Ramazan ŞEŞEN Eyyûbîler Devrinde Arap Ülkelerinde Türkler (1169-1250)1723
Ahmet Ali ARSLAN Amerika Yerli Kızılderilileri Arasında Orta Asya Türk Kültürünün İzleri1729
OSMANLI AİLESİ - BALKANLAR
Balkanların Genel Değerlendirmesi
Cengiz ÇANDAR Türklük, Milliyetçilik, Osmanlı Havzası (Rumeli ya da Balkanlar)1737
Mustafa KAHRAMANYOL Tuhafetül Siyaset1741
Ömer TURAN Balkan Türkleri'nin Dini Meseleleri1744
Sabahattin ZAİM Türk Dünyası'nda Balkanlar'dan Hâtıralar1758
Nazif BAYDAR Balkanlar'dan Göç1766
Abdullah ULUYURT Balkanlar'da Türk Akraba Topluluklarında Eğitim1770
Bulgaristan
İsmail ÇAVUŞ Hayal Değirmenleri Durdu1773
Hayriye S. YENİSOY Bulgaristan Türkleri'nin Eğitim ve Kültür Tarihinden Sayfalar1781
Batı Trakya
Işık Sadık AHMET Bir İnsan Hakları Dramı: Batı Trakya1793
M. Cihat ÖZÖNDER - Halim ÇAVUŞOĞLU Batı Trakya Türk Azınlığı1805
İsmail RODOPLU Bosna-Hersek ve Son Durum1800
Taner MUSTAFAOĞLU Batı Trakya Nereye Koşuyor?1810
Makedonya
Erdoğan SARAÇ Makedonya Yerel Seçimler 1996 ve Nüfus Sayımı ile ilgili Nihai Veriler1812
Muzaffer TUFAN Makedonya'da Türk Ahalinin Göçleri1817
Kosova ve Sancak
Cemali K. TUNALIGİL Yugoslavya Türkleri ve Bugünkü Konumları1826
Altay Suroy RECEPOĞLU Yugoslavya'da Türk Cemaati'nin Dini Meseleleri1829
Bosna Hersek
Aliye İZETBEGOVİÇ Yeni Türkiye'ye Mesaj1833
Talat SÜLEYMANÎ Dayton Uzlaşması ve Bosna Üstündeki Etkileri1838
Oya Akgönenç MUGHİSUDDİN Kafkasya-Rusya Federasyonu ve Türkiye1834
Oya Akgönenç MUGHİSUDDİN Türklerin Balkanlar ve Bosna'daki Yeni Katkılarına Bir Örnek: Bosna'da Türk Tugayı1845
Arnavutluk
Mustafa Necati ÖZFATURA Tarihten Günümüze Arnavutluk ve Gerçekler1853
Romanya, Polonya
Osman HORATA Romanya Türkleri1859
Osman FEDBİ Dobruca Türkleri1867
İsa ÖZKAN Polonya'da Yaşayan Türkler1869
OSMANLI AİLESİ - KAFKASLAR
Kafkasların Genel Değerlendirmesi
B. Zakir AVŞAR Kafkasya'daki Gelişmeler ve Türkiye1875
Abdulhâluk ÇAY Karaçay- Malkar Türklerinin Coğrafyası1890
t Tarihî ve Etnik Yapısıyla Kafkasya1895
Nadir DEVLET Kuzey Kafkasya'nın Dünü Bugünü1924
Yasin ASLAN Kafkasya Kördüğümü ve Yeni Alternatif Yollar1930
Abdullah SAYDAM Rus Sömürge Siyaseti ve Kafkasya1935
Yılmaz NEVRUZ Kafkaslarda Din Meselesi1962
Ahmet AKMAZ Kafkasya Müridizm Hareketinin Önderi İmam Mansur1970
Nesrin GÜLLÜDAĞ Nogay Türkleri ve Edebiyatı1989
Mehmet KOÇAK Tarihten Günümüze Kafkaslar'da Rus Emperyalizminin Kanlı İzleri2003
Çeçenistan
Zalimhan YANDARBİYEV Rusya'nın Kafkasya'daki Varlığı Barış ve İstikrarı Tehdittir2034
Mustafa BUDAK Dünden Bugüne Çeçenistan2037
Karaçay, Malkar Türkleri
İsmail DOĞAN Karaçay – Malkar Türklerinin Coğrafyası2055
Kumuk Türkleri
Çetin PEKACAR Kumuk Türkleri2062
Zeki KAYMAZ Kumuklar ve Kumuk Türkçesi2067
TÜRK YERLEŞİMLERİ
Batı Avrupa Türkleri
Mehmet TÜTÜNCÜ Batı Avrupa Türkleri2075
Talat SARAL Avrupalı Türklere Genel Bir Bakış2085
Ali ALAYBEYOĞLU Federal Almanya'daki Vatandaşlarımıza Bakış2093
Mustafa Turgut ÇAKMAKOĞLU Avrupalı Türkler2100
Osman ÖZSOY Euro Türkleri'nin Geleceği2101
Faruk ŞEN Federal Almanya'da Müslümanların Durumu ve Sorunları2105
M. Nail ALKAN Federal Almanya'da Yabancı Düşmanlığının Başlıca Öğeleri2111
Veyis GÜNGÖR Batı Avrupa Türkleri ve Kültürel Müesseseleşme (Hollanda Örneği)2119
Talip KÜÇÜKCAN İngiltere'deki Türk Toplumu Arasında Gelenek, Etnik Köken, Din ve Sembolik Kimliğin Gelişmesi2123
Amerika Türkleri
Talat S. HALMAN Babavatandan Anavatana Sevgilerle ABD Türk Topluluğu2130
Avustralya Türkleri
Levent EFE Türkiye'den Avusturya'ya Göç2136
TÜRK DÜNYASI VE DİĞER ÜLKELER
Rusya Federasyonu
Fevziye BAYRAMOVA Rus Şovenizmi ve Tehlikesi2141
Ahat ANDİCAN Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Düşünceler2145
Mimar TÜRKKAHRAMAN Rus Devrimi Sonrası Siyasal ve Sembolik Değişimlerin Orta Asya Müslüman Toplumları Üzerine Olan Etkileri2148
Çin
Erhan YARAR Rusya ve Çin 21. Yüzyıla Elele Ama Ellerinin İçinde Birer Diken Buketiyle Giriyorlar2153
Ahmet TAŞAĞIL Türk-Çin İlişkileri Üzerine2157
Japonya
Selçuk ESENBEL - Şamil ÜNSAL - Ferda GELEGEN Japonya'nın Orta Asya ve Kafkasya ile İlgili Ekonomi Stratejileri2162
İran
Kemal H. KARPAT Orta Asya Devletleri Türkiye ve İran'ın Dış Politikaları2166
Çeşitlemeler
B. Yalçın HATUNOĞLU Türk Dünyasına Açıl(ama)mak2179
Galip ERDEM Seyahat Notları2182
Tuncer BAYKARA Türkistan Günlükleri2189
Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ Türk Dünyası'nın Sanat, Kültür ve Fikir Hayatı SOS Veriyor2196

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa