Türkoloji ve Türk

Tarihi Araştırmaları

Özel Sayısı

Ocak – Ağustos 2002
 • Sayı

  43-46
 • Cilt Adedi

  4
 • Sayfa

  2698
 • Makale

  262

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI
Türkoloji Sempozyumu Bildirileri
Şükrü Halûk AkalınTürkiye'de ve Dünyada Türk Dili Üzerine Çalışmalar ve Türk Dil Kurumu11
Salahi R. SonyelUluslararası Düzeyde Türkiye'yi Tanıtma Çabalarında Türkolojinin Rolü18
Eugenia Popescu-JudetzABD'de Türkoloji Çalışmaları/Perspektifler23
Uli SchamilogluABD'de Avrasya Çalışmalarının Durumu25
Robert M. CutlerAmerika Birleşik Devletleri'nde Orta Avrasya Araştırmaları30
Gabriele Rasuly-PaleczekAvrupa Orta Asya Çalışmaları Topluluğu (ESCAS)33
Klaus PanderAlmanya'da Avrasya Çalışmaları39
Wolf HütterothOsmanlıları Öğrenmede Tarihî Coğrafyanın Önemi40
Thiery ZarconeFransa'da Modern ve Çağdaş Orta Asya Tarihi Üzerine Çalışmalarda Yeni Eğilimler43
István ZimonyiMacaristan'daki Türkoloji Çalışmaları46
Éva Kincses NagyMacar Türkolojisinin Aktüel Görevleri49
Gabriele Rasuly PaleczekAvusturya'daki Türkoloji Çalışmaları52
Enrico Bassoİtalya'daki Türkoloji Araştırmalarının Durumu59
Matteo Comparetiİtalya'daki Avrasya Araştırmaları60
Agustí Alemanyİspanya'da Avrasya Çalışmaları62
Ahmet C. GazioğluKıbrıs'ta Türkoloji Çalışmaları64
Kutlay YağmurAvustralya'da Türkçe Çalışmaları ve Türk İmgeleri72
Yuriy A. PetrosyanRusya'da Osmanlı Araştırmaları75
Leonid MarsadolovM.Ö. IX-IV. Yüzyıllarda Sayan-Altay Göçebeleri78
Tofig MustafazadeRusya Arşiv Belgelerinde Osmanlı Tarihi83
Plamen S. TzvetkovBulgarların Kökeni Konusundaki Bulgar Çalışmaları: Geçmiş ve Bugün90
Viorel PanaiteRomanya'da Türk Çalışmaları92
Emil HersakHırvatistan'da Türkler Üzerine Yapılan Çalışmalar Hakkında Bazı Notlar95
Mirfatih Zekievİdil-Ural'da Türkolojinin Durumu98
Rafael MuhammetdinovTataristan'da Tarih Biliminin Durumu101
Bulat KumekovKıpçak Araştırmalarının Güncel Sorunları103
Abdulhalık AytbaevÖzbekistan'da Türk Halkları Tarihi Tetkiki Üzerine108
Michael C. BroseUygur Çalışmalarının Durumu111
Geng ShiminÇin'de Türkoloji Çalışmaları114
Lık Arifin MansurnoorGüney Doğu Asya'da Türk İmajı ve Çalışmaları120
Kamaruzaman Yusoff - Abdulbasir Bin MohammedTürk ve Malay Dünyaları Arasındaki İlişkiler123
Ertuğrul AydınAnkara'da Uluslararası Türkoloji Sempozyumu125
Eski Türkler ve Menşeleri Hakkında Araştırmalar
Reha Oğuz TürkkanTürklerin Tarih Sahnesine Çıkışları127
Abdurrahman AlymbaevAsya İsminin Kökeni133
Tufan GündüzTürkmen Adına Dair Bazı Fikirler142
Ata CıkıyevTürkmen Halkının Oluşumunun ve Gelişiminin Bazı Meseleleri146
Nurgözel BeşimovaTürkmen Medeniyetinin Menşeleri150
Kemal Hasanoğlu Aliyev - Feride AliyevaEski Türklerin Güney Kafkasya'ya Göçleri158
Alekper AlekperovAzerbaycan ve Ön Asya Türk Nüfusunun Yerliliği Problemi Üzerine163
Yusuf KılıçPartlar176
İlhami DurmuşSiraklar181
Korhan KayaEski Hint Metinlerinde Türkler191
Levent ZoroğluAnadolu'da 1071 Öncesi İlk Türk İzleri194
Yegen AtagarriyevOrta Çağ'da Ön Asya'nın Türkleşmesi198
Murat ÖzbayTürkler ve İslâmiyet204
Türk Dünyası'ndan Kesitler
Ramazan ÖzeyTürk Dünyası'nın Coğrafi Şahsiyeti213
Ramazan ÖzeyTürk Yurdu Balkanların Coğrafyası226
İbrahim YalımovBugünkü Bulgaristan Türkleri244
Muzaffer TufanMakedonya'da Eğitim Sistemi ve Türkler251
Şecaettin KokaKosova'da Türkçe Eğitim Öğretim263
Nimetullah Ağabaliİran Anayasası ve Uluslararası Hukukta Güney Azerbaycan Türklerinin Konumu272
Gülben MatAhıska Türkleri283
Semra AlyılmazBorçalı (Gürcistan) Karapapaklarının Terekemelerinin Tarihine Dair288
Abdülmetin KeskinPamir Yaylası'ndan Ulu Pamir Köyü'ne Pamirli Kırzgızlar292
Yakup DeliömeroğluKazakların İstiklâl Tutkusu298
Naile HacızadeTürklerde ve Ruslarda Kazaklık Kurumu301
Ramazan ÖzeySibirya Türk Yurtlarından Esintiler307
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Türk Dili Araştırmaları
Ali İsa ŞükürlüGöktürk Yazıtları325
Azmi BilginGazneliler Döneminde Dil ve Edebiyat (962-1183)338
Aysu AtaHarezm Türkçesi343
M. Sani AdıgüzelAvusturyalı Türkolog Herbert Jansky'nin Osmanlı Türkçesi Hakkında Düşünceleri364
Alâeddin MehmedoğluBağımsız Azerbaycan ve Devlet Dili Terimi Üzerine374
Büyük ResuloğluGüney Azerbaycan'da Türk Lehçeleri381
Turgut KaracanKırgız Türkçesi (Ses Bilgisi)387
Mehmet BayrakdarTürkler ve Japonlar405
Sıddık ÇalıkAnadolu'nun Tarihi Coğrafyası: Anadolu'daki Yer Adlarının Tarihi Gelişimi410
Nilay Çorağan KarakayaKaramanlılar418
Nurettin DemirTürkiye'de Özel Diller422
Türk Edebiyatı Araştırmaları
Âdem CeyhanTürk Tarih ve Edebiyatı Araştırmalarında Usûl Üzerine429
M. Savaş ÇevikTürkler ve Yazı440
Azmi Bilginİlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Karahanlılar (840-1212)445
Erdoğan AltınkaynakAnlatım Esasına Dayalı Türk Halk Edebiyatı Metinlerinde Kahramanlar ile Bunların Dinî Metinler ve Peygamberlerle İlişkisi454
Kadir AtlansoyKültür Tarihine Kaynak Olarak Bursa Vefeyatnameleri464
Fatih TuğluoğluXVIII. Yüzyıl Osmanlı Devlet Adamlarının Avrupa İntibaları472
Mustafa Ayyıldızİstanbul ve Osmanlı Hayranı Bir Şair; Lamartine485
Mesut TekşanServet-i Fünûn Edebiyatı489
Erdoğan ErbayYenileşme Dönemi Türk Edebiyatında Divan Şiirine Dair Münakaşalar ve Münakaşaların Neticeleri502
Saadettin YıldızArif Nihat Asya'da Vatan Sevgisi ve Tarih Şuuru510
Hakan B. SezyekGaripçiler515
Recep DuymazBir Cumhuriyet Aydınının Batı Edebiyatı Tarihi Dersleri536
Ali Abbas ÇınarSovyet Türk Cumhuriyetinde (1917-1991) Türk Soylu Folklorcuların Halk Edebiyatı Çalışmaları549
Ercan ÇelebiTürkistan Basın Tarihinde Önemli Bir Mecmua: Yaş Türkistan Dergisi (Aralık 1929-Ağustos 1939)555
Ali ErolÇağdaş Azerbaycan Edebiyatı560
Vilayet CaferXX. Yüzyılın Başlarında Bakü'de Türkiye ile İlgili Eserlerin Tercümesi ve Yayınlanması573
Bekir ŞişmanKazak Halk Şiiri ve Halk Şâirliği Geleneği582
Yücel OğurluRus Klasiklerinde Türkler ve Akraba Topluluklarına Ait Kültür Unsurlarına Dair Malzemeler588
KÜLTÜR
Türk Kültürü Araştırmaları
Sevinç BakişovaSembol ve Arketipler Açısından Kültürel Değerler603
İlhami DurmuşSarmat Devlet Teşkilâtı ve Kültürü614
Azmi Bilginİlk Müslüman Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Gazneliler (962-1186)625
Harid FedaiKıbrıs Türklerinin Kültürel İlişkilerinin Tarihi630
Adnan GürbüzCumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları Üzerine645
Aiman M. DosymbaevaKazakistan'da Türk Tarihi ve Kültürü656
Osman AytekinNizamnameler Işığında Eski Eser Kaçakçılığının Anadolu'daki Tarihî Serüveni663

2. Cilt

YazarMakaleSayfa
Eski Türklerden Anadolu'ya
Gülçin ÇandarlıoğluTürklerin Göçleri ve Yayılmaları5
Sait AşgınGöktürkler ve Türk Tarihindeki Yeri9
Ahmet ToksoyDoğu Anadolu'da Türk Hakimiyeti18
Ali İpekAzerbaycan Üzerinden Anadolu'ya İlk Türk Akınları28
Mehmet ÇelikTarihte Türk-Süryani İlişkileri32
Sıddık Ünalan Mervanoğullarının Kuruluşu ve Selçuklu Devleti'nin Hakimiyetine Girişi44
Osmanlı Siyasî Tarihinden Kesitler
Şahin Fazıl FarzaliXV. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Şirvanşahlar Devleti ile İlişkileri59
Yasemin BeyazıtYeniçağ'da Osmanlı-Fransa İlişkileri65
Funda DemirtaşSultan Selim'in Batı Siyaseti84
Hulûsi YavuzXVI. Asırda Osmanlı Yemen Vilâyeti92
Rıza KaragözKafkasya'da Osmanlı-Rus Mücadelesi ve Osmanlı Devleti'nin Kafkasya'dan Çıkışı (1774-1830)131
Uğur AkbulutDoğu Anadolu'da İlk Rus İşgalleri: 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı140
Faruk Yılmaz - Yusuf İyiSultan Abdülaziz Han'ın Ölümüne İlişkin İngiliz Büyükelçisi Sir Henry Elliot'un Vaka-i Sultan Aziz" Adlı Risalesi157
İsmail Şen Sultan II. Abdülhamid Döneminde Sadrazamlar171
Necmettin AlkanErmeni Olayları ve Alman Vorwärts Gazetesi'ne Göre Rus-İngiliz-Fransız İttifakının Rolü186
Bülent AtalayFener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Siyasî Faaliyetleri (1876-1908)194
Necla AtalayXX. Yüzyıl Başlarında Balkanlar'da Fener Fatrikhanesi ile Diğer Ortodokslar (Sırp,Ulah ve Arnavut) Arasındaki Kilise Mücadeleleri 205
Ayfer Özçelik31 Mart Hadisesi ve Meclis-i Mebusan: Millete Rağmen Millet İçin216
Muzaffer TepekayaOsmanlı-Alman İlişkileri (1870-1914)234
Bayram Kodamanİttihat-Terakki ve Almanya258
Hasan Babacanİttihat ve Terakki'nin Üç Paşası (Siyasî Mücadeleleri ve Rekabetleri)265
I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele
Yavuz ÖzdemirOsmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Girişi307
Muhammet ŞahinÇanakkale Savaşları324
Halil Ersin AvcıÇanakkale Zaferi332
Enis ŞahinRus İhtilallerinden Mondros Mütarekesi'ne Kadar Türkiye-Maverâ-yı Kafkasya İlişkileri348
Cengiz DönmezMillî Mücadele Döneminde Anadolu'da Faaliyet Gösteren Zararlı Cemiyetler370
Nahide ŞimşirMillî Mücadele'de İzmir387
Bayram BayraktarMillî Mücadele'de Türkiye'nin Kafkas Politikası ve Mustafa Suphi393
Ömer Akdağ19 Mayıs 1919 Yahut İrade-i Milliye'nin Kristalize Edilmesi413
Oğuz AytepeMillî Mücadele'de "Büyük ve Umumî Anadolu Kongresi"426
Bayram AkçaAtatürk ve Ermeni Meselesi431
Barçın Kodaman1920 Sevr - 1923 Lozan Antlaşmaları ve Ermeniler439
Ramazan TosunKayseri'deki Rumların Mübadelesi447
Cumhuriyet Tarihinden Kesitler
M. Cemil ÖzgülMillî Egemenlik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu457
Ali SatanUluslararası İlişkiler Bağlamında Halifeliğin Kaldırılışı472
Yavuz ÖzdemirŞeyh Sait İsyanı 481
Zeki ÇevikCumhuriyet'in İlk Yıllarında İttihatçıların Tasfiyesi496
Necdet EkinciA.B.D. Arşiv Belgeleri ve Değişen Dünya Siyasal Konjonktürünün Işığında Mac Arthur'un Türkiye Ziyareti ve İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türk-Amerikan İlişkilerine Olumlu Etkisi510
Sabit Dumanİkinci Dünya Savaşı Türk Dış Politikası517
Faruk KocacıkDemokrasiye Geçiş Sürecinde 1946-60 Seçimleri532
Sait AşgınTürkiye'de Çok Partili Demokratik Hayata Geçiş537
Adnan GülBloklaşan Dünya'da Güç Dengesi ve Türkiye'nin NATO'ya Girişi551
Sait AşgınDemokrat Parti Döneminde Türkiye'nin Uluslararası İlişkileri562
İsmet Üzen27 Mayıs'ı Koruma ve Topluma Benimsetme Çabaları571
Hanife Keskin KuruDemirel Dönemi ve AP (Adalet Partisi) İktidarları581
Türk Dünyası Siyasî Tarih Araştırmaları
Ufuk TavkulRusya'nın Kafkasya'yı İşgali ve Kafkasya'da Direniş Hareketleri592
Halit Dündar AkarcaBakû Doğu Halkları Kongresi: Eylül 1920610
Sebahattin ŞimşirSürgündeki Hükûmet Azerbaycan Millî Merkezi618
Aygün Heşimzade AttarAzerbaycan Muhaceretinin Türkiye'deki Faaliyeti (1920-1931)622
Amanbek Jalilov19. Yüzyılın İkinci Yarısı 20. Yüzyılın Başlarında Karakalpakların Tarihinden638
Gazakbay Annakliçev - S. B. SüleymanovTürkmenistan'ın Bağımsızlığa Kavuşmasından Sonra İzlediği Tarihî Yol Hakkında645
Güllü YoloğluSibirya'nın İşgali: Ruslaştırma ve Hıristiyanlaştırma649
Hüsameddin MemmedovRusya İdaresinde Sibirya: Hıristiyanlaştırma ve Ruslaştırma Siyaseti659

3. Cilt

YazarMakaleSayfa
TEŞKİLÂT
Eski Türklerde Devlet Yönetimi
Mehmet KandırKutadgu Bilig'e Göre Türklerde Devlet Yönetimi7
Yusuf TekinTürk Devlet Geleneğinde Hakimiyet ve "Devletin Başı" Sorunu19
M. Hanefi PalabıyıkGazneliler Devleti'nde Teşkilat ve Kültür29
Selçuklularda Teşkilât
Ali ŞafakAbbasilerde - Büyük Selçuklular Döneminde - Devletin Hukukî Yapısı ve Kamu Hukuku Kurumlarına Dair Kısa Tesbitler54
Ahmet AltıntaşTürkiye Selçuklularında Sultanların ve Devlet Adamlarının Dinî Otoritelerle Münasebetleri66
Oktay Efendiyev Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevî Devletlerindeki Mülkî ve Askerî Teşkilâta Bakış 72
Osmanlılarda Teşkilât
Metin AkisDivân-ı Hümâyun81
Kamil KayaOsmanlılarda Din-Devlet İlişkileri ve Şeyhülislamlık Müessesesi92
İsmail AltınözYeni Bir Osmanlı Beylerbeyliği'nin Oluşumu: Dulkadır Beylerbeyliği Örneği102
Erdal A. Hakimoğulları1876 Tarihli Kanun-i Esasi'nin Kurduğu Sistem ve Yönetim Yapısı114
Mustafa AvcıOsmanlı Uygulamasında İnfazı Özellik Gösteren Hapis Türleri: Kalebentlik, Kürek ve Prangabentlik128
Münteha MaşalıOsmanlı'da Ölüm Cezası148
Remzi FındıklıOsmanlı Devleti'nde Güvenlik Anlayışı162
Cumhuriyet Döneminde Teşkilât
Cemal FedayiI. Meclis'ten II. Meclis'e -Din ve Devlet İlişkisi Açısından Bir İnceleme-174
Hamit PehlivanlıMillî Mücâdele ve Cumhuriyet Dönemi Türk İstihbaratçılığı186
Şevki GöğüsgerCumhuriyet Döneminde Yeniden Yapılanma ve Reform Çalışmaları194
Mehmet Nuri YılmazDiyanet İşleri Başkanlığı ve Yeni Yüzyıldaki Önemi203
Alesker AleskerovAzerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına Göre Devlet Organlarının Yapısı ve İşleyişi207
TOPLUM
Türklerde Sosyal Hayat
Oktay BelliEskiçağ ve Ortaçağ'da Türklerin Cenaze Şölenleri221
Selim ÖzarslanEski Türklerde Din ve Öte Dünya /Ahiret İnancı225
Erdoğan AltınkaynakTürklerde Ölüm - Yas ve Ağıt Söyleme Geleneği230
Gülden SağolDestanlarda Evlilik 264
Ayhan BayoğluTürk Kültüründe ve Günümüz Türkiyesi'nde Evlilik Geleneği289
Mehmet LâleTürklerde Giyim304
Ferruh Dinçer - Aşkın YaşarTürklerde Atçılık ve Binicilik Tarihi312
Dinî Telakkîler ve Millet Sistemi
Ahmet Şeref CeranXIII. Asırda Anadolu Selçuklularında Müslim-Gayri Müslim Münasebetlerine Sosyolojik Bir Bakış329
Bilal EryılmazBirlikte Yaşama Tecrübesi: Osmanlı Millet Sistemi340
Abdurrahman OkuyanŞer'iyye Sicilleri ve Osmanlı'nın Gayri Müslimlere Bakışı349
Hatice Kelpetin ArpaguşÖğreti Açısından Osmanlı Toplumu ve İslâm362
Necdet YılmazAnadolu Bektâşîliğine Bir Bakış (XVII. Yüzyıl)379
Dursun DağaşanTürk Dünyasında Dinî Telakkîler ve Günümüze Yansımaları384
Gülbadi AlanYirminci Yüzyılın Başlarında Osmanlı Topraklarında Faaliyet Gösteren Amerikan Kurumları389
Sosyal Yapı ve Şehir Hayatı
Tuncer BaykaraTürk Tarihi ve Şehir: Türklerde Yerleşik Hayat421
Nuri SeçginAnadolu Türk Şehirciliği439
Kerim TürkmenKayseri'nin Selçuklu Dönemi Tarihine Işık Tutacak Bazı Kitabeler 449
Tufan GündüzXVI. Yüzyıl Sonlarında Kayseri Havalisinde Dolaşan Danişmendli Türkmenlere Dair Gözlemler454
Mehmet İpçioğlu17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Toplum Yapısı (1621 Yılı Ruznamçe Kayıtlarına Göre)460
A. Nükhet Adıyeke1881 Yılında Girit Vilâyetinde Yapılan Nüfus Sayımı ve Tartışmalı Sonucu467
Türkan PolatçıAvrupalı Seyyah ve Elçilerin Osmanlı Toplumu Hakkındaki Gözlemleri ve Önyargıları473
Münir AtalarSavaş Yılları'nın Türkistanı (1877-1878)481
Seyfi YıldırımModernleşme Sürecinde Esnafın Sosyo-Ekonomik Durumu487
Ahmet EskicumalıEğitim ve Sosyal Değişme: Türkiye'nin Değişim Sürecinde Eğitimin Rolü496
Yasin AktayTürk Sosyolojisinin Siyasi Tarihi509
EKONOMİ
Eski Türklerden Günümüze Ekonomik Çizgiler
Karl BaipakovBüyük İpek Yolu523
Muharrem Kesikİlk Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi531
Murat ÖnalCumhuriyet Döneminde Demiryollarımızın Ulaşımdaki Yeri ve Tarihî Gelişimi547
Metin ToprakTürk Ekonomisinde Modernleşme Krizleri: Menderes Dönemi ve Planlı Dönem Ekonomik Krizleri557
B. A. OrazmıradovTürkmenistan'ın İktisadî Durumu577
Osmanlı Ekonomik ve Malî Yapısında Değişimler
Coşkun ÇakırOsmanlı Ekonomik ve Sosyal Düzeninde Değişme: Nizam-Buhran-Islahat585
Abdülkadir Buluş17. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Malî Yapısı ve Tarhuncu Ahmed Paşa Bütçesi603
Haydar ÇoruhOsmanlı Devleti'nin Avrupa Devletlerine Verdiği İmtiyazların Terminolojik Olarak Değerlendirilmesi616
M. Akif ErdoğruOsmanlı Kıbrısı'nda Pamuk Tarımı (1572-1640)632
Uğur AltuğOsmanlı-Avusturya Ahidnâmelerine Göre 18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-Avusturya Ticareti643
Haydar ÇoruhTemettü Vergisinin Yapısı ve 1844 Yılı Sayım Sonuçları650
Bülent Arı1860'a Doğru Osmanlı Maliyesinin Durumu ve İngiliz Raporları671

4. Cilt

YazarMakaleSayfa
DÜŞÜNCE
Kutadgu Bilig'den Mevlânâ'ya Türk Düşüncesi
Neclâ PekolcayKutadgu Bilig Işığında Türk Düşüncesi9
Mustafa YıldırımTürk İslâm Estetiğinin Temel Referansları16
Hayrani AltıntaşTürk Düşünce Tarihinde Hikmet Geleneği Bahsine Giriş27
Ali ErtuğrulBüyük Selçuklu Devleti'nde Mihver Bir Şahsiyet: Nizamû'l-Mü'lk33
Ağababa RzayevBüyük Azerbaycan Bilgini Nasreddin Tûsî49
Levent Öztürk Ortaçağ İslâm Dünyasında "Öteki"ne Bakışın Konjonktürel Değişimi: Haçlı Seferleri Örneği60
İsa ÇelikDoğulu İki Mistik: Mevlânâ ve İkbal68
Klâsik Dönemde Osmanlı Türk Düşüncesi
Kemal SözenOsmanlı Düşünce Yapısı (XVII. Yüzyıla Kadar)93
Selahattin DöğüşOsmanlı Devleti'nin Klasik Çağında Din-Devlet İlişkileri105
Cengiz GündoğduXVII. Yüzyılda Osmanlı'da Tekke-Medrese İhtilafları Konusunda Şeyh Muhammed Nazmî'nin Kâtip Çelebi'yi Eleştirisi Üzerine Bir Mülâhaza115
Necdet YılmazOsmanlı Devlet Adamları ve Tasavvuf (XVII. Yüzyıl)127
Coşkun YılmazOsmanlı Tarihinin Dönemlendirilmesi ve XVII. Yüzyılın Konumu135
Osmanlı Yenileşme Döneminde Türk Düşüncesi
H. Tahsin FendoğluOsmanlı Modernleşmesine Giriş145
Halil ErdemirOsmanlı'da Batılılaşma ve Cumhuriyet Dönemi İçin Önemi156
Fikret SarıcaoğluSultan I. Abdülhamid ve Dönemine Genel Bir Bakış172
H. Tahsin FendoğluXIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesinde II. Mahmud Dönemi ve Yaptığı Reformlar178
Mümtaz'er TürköneTanzîmat Fermanı189
Yasemin Tümer ErdemOsmanlı Devleti'nde Tanzimat Döneminde Kadın Eğitimi Hakkıdaki Görüşler195
Selda KılıçYenileşme Döneminde Namık Kemal'in "Hürriyet" Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri209
Ekrem Buğra EkinciKanun-ı Esasî'yi Hazırlayan Şartlar215
Bayram Ali ÇetinkayaYenileşme Dönemi Düşünce Akımları220
Fevzi Demirİkinci Meşrutiyet Dönemi'nde Hâkimiyet-i Milliye Kavramının Kullanışı 245
Necati AksanyarMeşrutiyet Dönemi Fikir Akımları252
Necdet Ekinciİkinci Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Geçiş Sürecinde Bilimsel Türkçülük Çabalarına Bir Örnek: Yeni Mecmua260
İsmail ÖzçelikMukayeseli Tarih Bakımından Batı'daki Gelişmeler Işığında Türkçülüğün Doğuşu ve Mahiyeti274
Cumhuriyet Döneminde Türk Düşüncesi
Ali GülerTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı ve Anlamı295
M. Metin HülagüMillî Mücadele Dönemi İslamcılık Politikası (1919-1923)307
Levent BayraktarCumhuriyet Dönemi Türk Düşüncesinde Belli Başlı Felsefî Akımlar314
Murat KoraltürkBatılılaşma ve İktisadî Düşünce334
Yavuz ÜnalModern Dönem Türk Toplumunda İslamî Düşüncenin Serencamı 347
Mustafa AlıcıII. Vatikan Konsili Sonrası Papalık Diyalog Vesikalarında Türkiye (1962-2001)364
Ömer ÇahaYirminci Yüzyılın Sonunda Cumhuriyet Türkiyesi'nde Kamusal Alan377
Türk Dünyasında Düşünce
Kamil Veli NerimanoğluAli Bey Hüseyinzade ve Türk Osmanlı Kültür Sistemi387
Elnur AğaoğluSovyet İdeolojisi Işığında Azerbaycan'da Resmî Tarih Tezi391
Sebahattin ŞimşirBir Kere Yükselen Bayrak Bir Daha İnmez Düsturunun Sahibi Mehmet Emin Resulzâde413
Belkıs UlusoyAzerbaycan Siyasî Muhaceretinin Türkiye'deki Basın Yayın Faaliyetlerinin Anadolu Fikir Hayatına Etkisi (1908-1931) 418
Necdet EkinciTürkçü-Turancı Bir Komünist: Sultan Galiyev423
Ferhat TamirGaspıralı İsmail Bey ve Kazak Aydınlarına Tesiri 436
İbrahim KalkanKazak Siyasî Modernleşmesinin Kökenleri (1822-1920)441
İbrahim HatiboğluBulgaristan Türkleri Arasında İstikrar Arayışları: XX. Yüzyılın İlk Yarısına Eleştirel Bir Bakış452
Ramazan ÖzeyDünya Hakimiyet Teorileri ve Türk Dünyası460
Ramazan ÖzeyMerkezî Türk Hakimiyet Teorisi485
BİLİM
Bilim Tarihi Araştırmalarından Kesitler
Gönül CantayTürklerde ve Türkiye'de Tıp Eğitimi509
Yağmur SayTürk Tıp Tarihinin Kaynakları ve Türk Tıbbı521
Ejder OkumuşOsmanlı Klasik Döneminde Devlet, Din ve Ulema541
Ahmet UğurGelibolulu Mustafa Âlî'ye Göre Osmanlılarda İlmî Hayatın Çöküş Sebepleri ve Evlâd-ı Etrakin Bu Sahadan Soğumaları551
Necmettin TozluHuzur Dersleri Bağlamında Eğitimimizi Yeniden Düşünmek555
Ahmet KayacıkM. Ali Aynî'ye Göre Türk Mantıkçıları564
Bayram BayraktarÇağdaş Türkiye'nin Kültür Politikası: Türk Tarih Tezi574
Yasemin BeyazıtAtatürk ve Türk Tarih Tezi585
Bayhan ÇubukçuGeleneksel Uygur Eczacılığı Hakkında Bir Araştırma602
SANAT
Sanat Tarihi Araştırmalarından Kesitler
Cengiz AlyılmazGobi Çölü'nde ve Altay Dağları'nda Kaya Üstü Tasvirler613
Abdülhamit TüfekçioğluTürk Mimarîsi'nde Yazı616
A. Fulya EruzMemlûk Devleti ve Sanatı635
Candan ÜlküAnadolu Selçuklu Mimarisi ve Mimari Süslemesi646
Hacı Fahrettin SeferliElinceçay Haneganı (Tekkesi)651
Peyami GürelAnlam ve Estetik Üzerine655
Mustafa DiğlerOsmanlı Minyatürüne Kısa Bir Bakış658
Mustafa DiğlerOsmanlı'nın Resim Sanatına Bakışı667
Gökhan BirinciCumhuriyet'in İlk Yıllarında Basın Fotoğrafçılığı672
Cihan ÖzdemirModern Azerbaycan Tiyatrosu'nun Doğuşu (1873-1905)676

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa