Uluslararası Konferans-Ermeni Sorunu: Sanallık Ve Gerçeklik

Bugüne kadar yapılmış en geniş katılımlı Uluslararası Ermeni Meselesi Konferansı’nı 22-23 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da düzenledik. ‘Uluslararası Konferans-Ermeni Sorunu: Sanallık ve Gerçeklik’ (An International Conference on the Armenian Question: Myths and Realities) başlıklı Konferansımızda, ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Kanada, Norveç, İsrail, Rusya, Japonya, Bosna ve Azerbaycan’dan konunun uzmanı 21 profesör yanında Türkiye’den de Ermeni Meselesi uzmanı 29 profesör, büyükelçi, doçent ve doktor tebliğ sunmuştur. Ayrıca, çoğunluğu profesör olan 100 kişilik bir katılımcı-müzakereci kadro da yer almıştır.

Sempozyum Programı

Sempozyumdan Görüntüler