Yeni Anayasa

Özel Sayısı

Ocak – Şubat 2013

 • Sayı

  50
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  1.560
 • Makale

  184

Konu Başlıkları

 • Yeni Anayasa, Yeni Türkiye
 • Nasıl Bir Yeni Anayasa?
 • Genel Esaslar
 • Temel Hak ve Hürriyetler
 • Hükûmet ve İdare Sistemi
 • Yeni Anayasa’da Yargı
 • Sivil Toplum Kuruluşları Rapor Özetleri
 • Tarihçe

Yeni Anayasa’nın hazırlanmasına yönelik yapılan çalışmalara yardımcı olacağını düşündüğümüz eserimiz; Anayasa tartışmalarını, tekliflerini ve rapor özetlerini kapsamaktadır.

İçindekiler

1. Cilt

YENİ ANAYASA, YENİ TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar ve Siyasî Partilerin Liderleri
Yeni Anayasa / Abdullah Gül [s.13]
Anayasayı Değiştirme İradesinden Yeni Anayasa Yapma İradesine Bir Zihniyet Değişimi: Neden Yeni Anayasa? / Cemil Çiçek [s.19]
Yeni Bir Türkiye İçin, Yeni Bir Anayasa / Recep Tayyip Erdoğan [s.25]
İnsan Hakları İhlallerini Önlemede Bireysel Başvurunun Rolü / Haşim Kılıç [s.28]
Yeni Anayasa Olmadan Yeni Türkiye Olmaz / Bekir Bozdağ [s.34]
Yeni Anayasa Eşiğinde Türkiye / Sadullah Ergin [s.38]
Yeni Anayasa, Ama Nasıl? / Devlet Bahçeli [s.51]
Başkanlık Sistemi / Mustafa Kamalak [s.55]
Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz? / Mustafa Destici [s.57]
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri
Anayasa Yapım Süreci ve Neden Başkanlık Sistemi? / Burhan Kuzu [s.70]
Anayasa Hazırlama Süreci (Gözlemler-ÜrünlerÖngörüler) / Ahmet İyimaya [s.80]
Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Ele Alınan Bazı Temel Değerler; İnsan Onuru, Eşitlik, Hukuk Devleti / Mehmet Ali Şahin [s.96]
Tarihsel Süreç Bağlamında Anayasa ve Yeni Anayasa Yapım Süreci / Mustafa Şentop [s.105]
Anayasa Uzlaşma Komisyonu Çalışmalarımız / Atilla Kart [s.110]
Anayasa Değişikliği Beklentisi / Faruk Bal [s.113]
Anayasa Yenileme Sürecinde Temel İlkeler / Oktay Öztürk [s.128]
Yeni Anayasadan Beklentiler / Altan Tan [s.132]
Yeni Anayasa: Kambersiz Bir Düğün / Sırrı Süreyya Önder [s.134]
Yeni Anayasa İhtiyacı
Niçin Yeni Bir Anayasa? Nasıl Bir Anayasa? / M. Recai Kutan [s.136]
Yeni Türkiye ve Yeni Anayasa Denkleminde; Demokratikleşmede Yeni Bir Başlangıç Arayışı / Abdülkadir Aksu [s.140]
Türkiye’nin Anayasal Tarihi ve Yeni Anayasa Gereksinimi / Mevlüt Çavuşoğlu [s.144]
Türkiye’nin Sivil Anayasa İhtiyacı / İdris Bal [s.149]
“Yeni Anayasa”: Kim, Kimin İçin Talep Ediyor? / Özcan Yeniçeri [s.152]
Hekimoğlu Türkiye’nin Yeni Anayasa Yapmaya Neden İhtiyacı Var? / Mehmet Merdan [s.163]
“Yeni Anayasa”nın “Yeni” Olma Olasılığı: Tünelin Ucundaki Işık / Cevat Okutan [s.172]
12 Eylül Rejiminin Siyaset Kurumu ve Sil Baştan Anayasa / Mehmet Altan [s.179]
“Yeni Anayasa”dan Bahsetmek Anlamlı mı? / Gökhan Çapoğlu [s.182]
Yeni Anayasa Hazırlık, Yapım ve Kabul Süreci
Yeni Anayasa Sürecinde Hazırlık ve Katılım Aşamaları / İrfan Neziroğlu [s.186]
Anayasa Yapımında Perakendeci Yöntem / Ergun Özbudun [s.196]
Yeni Bir Anayasa mı? / Erdoğan Teziç [s.199]
Yüksek Beklenti-Düşük Performans: Yeni Anayasa Yazım Sürecinin Analizi / İhsan Bal-Mustafa Kutlay [s.206]
Türkiye’nin Anayasa Sorunu ve Yeni Anayasanın Hazırlanması Sürecine İlişkin Notlar / Yusuf Şevki Hakyemez [s.213]
Anayasanın Yapılması ve Kabul Usulleri / Attila Özer [s.220]
Yapım Süreçleri Açısından Anayasalarımız ve Yeni Anayasa İçin Öneriler / Erdal Abdülhakimoğulları [s.224]
Türkiye’nin Yeni Bir Toplum Sözleşmesine İhtiyacı Var! / Ekrem Ali Akartürk [s.234]
Yeni Anayasa Bir Başka Bahara mı Kaldı? / Murat Yanık [s.240]
Yeni Anayasa Çıkmazında Çözüm Halkın Hakemliğidir / Abdurrahman Eren [s.244]
Katılımcı Anayasa Yapım Yöntemi Örneği Olarak 1995 Tarihli Uganda Anayasası / Hasan Tunç-Damla (Yıldırım) Akkaya [s.248]
NASIL BİR YENİ ANAYASA?
Genel Değerlendirme
“Yeni Anayasa”nın (Ana)yasal Sorunları / Sami Selçuk [s.263]
Yeni Bir Anayasaya Doğru / Köksal Toptan [s.288]
Yeni ve Güçlü Türkiye İçin Yeni Anayasa / Numan Kurtulmuş [s.294]
Yeni Anayasa Yeni Türkiye ve Yeni Bir Gelecek / İsmail Safi [s.302]
Milletin Kendi Mukadderatına Sahip Çıkma Mücadelesi / Şeref Malkoç [s.308]
Yapılmakta Olan Yeni/Yenilenen Anayasada Neyi, Niçin Savunmalıyız? / Ender Ethem Atay [s.311]
Anayasamız Üzerine / Bülent Akarcalı [s.324]
Yeni Anayasa Nasıl Olmalı? / Mehmet Elkatmış [s.327]
Yeni Anayasa’nın Felsefesi
Yeni Türkiye Yeni Anayasa / Vedat Bilgin [s.330]
“Yeni Anayasa”nın Felsefesi / Ali Şafak Balı [s.336]
Anayasacılık ve Resmî İdeoloji / Şükrü Karatepe [s.346]
Yeni Anayasa İnsan Odaklı Olmalıdır / Sami Karahan [s.353]
Yeni Anayasa, Yeni Paradigmalar / Gülay Göktürk [s.357]
Cumhuriyetçi Düşünce Bağlamında, Anayasanın Otoriter Cumhuriyetçi Rejimden Demokratik Cumhuriyete Evrilmesi / Adnan Küçük [s.363]
“Bir İhtimal Daha Var O da Ölmek mi Dersin? Ya da “Anayasa Savaşları”na Schmittyen Bir Katkı: “Nihilist Anayasacılık” / Fırat Kargıoğlu [s.401]
Anayasal Vatandaşlık
Vatandaşlık Ulusal mı Olmalı, Anayasal mı? / Birgül Ayman Güler [s.416]
Anayasasını Yapan Toplum İçin Vatandaşlık Temrinleri / Yasin Aktay [s.420]
İlk Sivil Mutabakat Anayasası Hazırlanırken / Sacit Adalı [s.434]
Etkin ve Demokratik Anayasa / Eser Karakaş [s.438]
Kimliklerin Çatıştığı Bir Alan: Ulus-Devlet ve Vatandaşlık / İkbâl Vurucu [s.444]
Devletler, Toplumlar ve Çoğulculuk Tartışmaları: Gerçekler ve Kurgular / Gürsoy Akça [s.478]
Yeni Anayasa = Uluslar, Dinler, Mezhepler, İdeolojiler, Sınıflar Üstü Yeni Devlet Yapılanması / İbrahim Güçlü [s.492]
Yeni Anayasa ve Vatandaşlık / Vahap Coşkun [s.502]
Kimlik Tartışmaları
Yeni Bir Anayasa / Mehmet Metiner [s.504]
Kimlik Sorunu Tartışmaları ve Anayasalar / Şenol Durgun [s.510]
Yeni Anayasa ve Kimlik Üstüne / Safiye Dündar [s.528]
Anayasal Metinler ve Milli/Siyasi Kimlik / Mümtaz Sarıçiçek [s.541]
Millî Kimlik Üzerine / Nevzat Kösoğlu [s.545]
Tarihi Tecrübelerimizin Işığı Altında Nasıl Bir Anayasa? / Nuri Gürgür [s.548]
“Anayaso”dan Anayasaya! / Muhsin Kızılkaya [s.555]
GENEL ESASLAR
Başlangıç İlkeleri ve Değişmezlik Hükümleri
Anayasalarda Başlangıç Bölümü ve İdeoloji / Faruk Bilir [s.563]
Anayasalarda Değişmezlik Hükümleri ve Yeni Anayasa İçin Öneriler / Ömer Anayurt [s.575]
Yeni Anayasada Değiştirilemez Hükümler Sorunu / Kasım Karagöz [s.586]
Prangalı Anayasalara Veda Zamanı / Gültekin Avcı [s.597]
Yeni Anayasa’nın Dili ve Şekli
Yeni Anayasanın Dili Neden Yaşayan Türkçe Olmalıdır? / Selçuk Özdağ [s.601]
Yeni Anayasayı Nasıl Yapalım? Çerçeve ve Ayrıntılı Anayasa Açısından Bir Değerlendirme / Hilal Yazıcı [s.605]
Egemenlik Tartışmaları ve Sorunların Çözümü
Anayasa Yapım Sürecine Dair Düşünceler / Oktay Vural [s.614]
Yeni Anayasa’dan Kim, Ne Bekliyor? / Sinan Oğan [s.623]
Tarih, Devlet Geleneğimiz ve Yeni Anayasa / Mehmet Öz [s.627]
Millî ve Üniter Devlet / Ümit Özdağ [s.633]
Millî Devlet, Egemenlik ve Anayasalarımız / Sadi Somuncuoğlu [s.640]
Kürt Sorununun Çözümü ve Yeni Anayasa / Serap Yazıcı [s.656]
Üniter Devlet, Anadilde Eğitim ve Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasal Konumu / Hasan Tahsin Fendoğlu [s.662]
Yeni Anayasa, Siyasi Partiler ve Kürt Sorunu / Orhan Miroğlu [s.675]
Genel İlkeler
Batı’da ve Bizde Laikliğin Kalkış Noktası / İsmet Uçma [s.681]
Türkiye’de Yeni Anayasa Tartışmaları: Din Özgürlüğü ve İslama Ters Düşmeyen Laik Devlet Üzerine Bir Yorum Denemesi / İhsan Yılmaz [s.684]
Anayasa Değişikliği Zorunluğu ve Yeni Anayasa’nın Onsuz Olmaz İlkeleri / Kezban Hatemi [s.694]
Ayrımcılık Yasağı-Eşitlik İlkesi ve Yeni Anayasa Çalışmaları / Betül Duman [s.698]
Yeni Anayasanın Beş Esası / Nevzat Yalçıntaş [s.710]
Yeni Anayasa Önerisi / Hüseyin Hatemi [s.713]
Yeni Anayasa’da Kimlik ve Genel Esaslar: Bir Teklif / Hasan Celâl Güzel [s.717]
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER
Temel İnsan Hak ve Hürriyetleri
Yeni Anayasa’da Temel Hak ve Özgürlükler / Ayhan Sefer Üstün [s.731]
İnsan Haklarının Bağlamı ve Türkiye / M. Naci Bostancı [s.735]
Özgürlükçü Bir Anayasamız Olsun / Haluk Özdalga [s.740]
Yeni Anayasa İçin İnsan Hakları Gündemi / Mustafa Erdoğan [s.744]
İnsan Haklarının Korunması ve Bireysel Başvuru: Yeni Anayasada Bireysel Başvuruya Yer Verilmeli mi? / Ali Rıza Çoban [s.749]
Türkiye İçin Anayasa Yapım Vakti mi? / Ozan Ergül [s.759]
Sosyal Haklar
Yeni Anayasa ve Sosyal Haklar / Salim Uslu [s.766]
Özgürlükçü, Eşitlikçi, Sosyal Devlet Anlayışıyla Yeni Bir Anayasa / Süleyman Çelebi [s.770]
Çocuk Haklarının Anayasada Tanınması / Zafer Gören [s.772]
Din ve Vicdan Hürriyeti
Anayasanın Özünün Özü / Mümtaz’er Türköne [s.795]
Altıncı Anayasamıza Doğru Bazı Müşahadeler, Tespitler ve Teklifler / Servet Armağan [s.799]
Hukuka Uygun Olmayan Yasa Suç Aletidir! / Abdurrahman Dilipak [s.814]
Başörtüsü Sorunu Yeni Anayasa ile Nasıl Çözülür? / Reşat Petek [s.821]
Ekonomik Anayasa
Anayasaların Ekonomik Ruhu (Ekonomik Anayasa) / Lütfi Elvan [s.825]
HÜKÛMET VE İDARE SİSTEMİ
İdarî Sistem
Yeni Anayasa İçin Yönetim İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme / İdris Naim Şahin [s.833]
‘Yeni Anayasa’ Çalışmaları ve Yerel Yönetimler / Hüseyin Tanrıverdi [s.844]
Yeni Anayasa ve İdarî Teşkilat / Ramazan Çağlayan [s.852]
Hükûmet Sistemi
Partizanlığın Olmadığı Partisiz Demokrasi, “Elektronik Demokrasi” / Aziz Akgül [s.857]
Anayasa Yapmanın Siyaseti ve Kültürü / Taha Akyol [s.862]
Fransız Modeli: Yarı Başkanlık Sistemi / Ercüment Tezcan [s.865]
Yeni Anayasa Sürecinde Hükümet Sistemi Sorunu / Ayhan Döner [s.872]
Anayasa Yenileme Çalışmalarında Hükümet Sistemi Sorunu / Mehmet Tevfik Gülsoy [s.884]
Türkiye’ye Özgü Hükümet Sistemi Önerisi: Demokratik Liderlik / Mehmet Ali Zengin [s.892]
Doğru Bilinen Yanlışlar: Başkanlık Sistemi Lehine Bir Savunma / Metin Baykan [s.903]
Yeni Anayasa’da Dış Politika
Yeni Anayasa ve Dış Politika / Gökhan Bacık [s.912]
Yeni Anayasa’da Başkomutanlık
Yeni Anayasa ve Başkomutan / Aydın İpek [s.918]
YENİ ANAYASA’DA YARGI
Dokunulmazlık
Genel Olarak Dokunulmazlık ve Bir Teklif / Sadık Yakut [s.931]
Yargıya Genel Bakış
Türkiye’de Hukuk ve Yargı ile İlgili Meselelere Genel Bir Bakış / M. Oltan Sungurlu [s.934]
Anayasada Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Nasıl Düzenlenmelidir? / Hüseyin Yıldırım [s.939]
Etkin Demokratik Hukuk Devleti İçin Yeni Anayasada Yer Alması Gereken “Olmazsa Olmaz” Saydığımız İlkeler / Fevzi Demir [s.951]
Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yeri / Abdullah Dinçkol [s.964]
Anayasa Değişirken Yargı / Hacı Ali Özhan [s.969]
Ceza Hukuku ile İlgili Hükümler
Yeni Anayasada Ceza Hukukuna İlişkin İlkeler / Adem Sözüer [s.971]
Yeni Anayasada Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlgili Olarak Hangi Normlar Yer Almalıdır? / Bahri Öztürk [s.993]
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, RAPOR ÖZETLERİ, TARİHÇE
Sivil Toplum Kuruluşları
“Anayasaya Tüm Vatandaşların Eli Değmelidir” / M. Rifat Hisarcıklıoğlu [s.1009]
TBMM Yeni ve Sivil Anayasa Çalışmasını Başarmalıdır / Mahmut Arslan [s.1013]
Yeni Anayasa’nın Zemini ve Zamanı / Ahmet Gündoğdu [s.1021]
Anayasa Hazırlıklarına İlişkin Türk-İş Tespit ve Önerileri / Mustafa Kumlu [s.1048]
TESK’in ‘Yeni Anayasa’ Yaklaşımı / Bendevi Palandöken [s.1050]
TUSKON’un Yeni Anayasa Değerlendirmesi / Rızanur Meral [s.1057]
“Yeni Bir Anayasa İçin” / Ümit N. Boyner [s.1062]
Yeni Sivil Bir Anayasa / Necati Ceylan [s.1064]
Demokratik Yeni Anayasa İklimi / Cahit Özkan [s.1070]
Amayasadan Anayasaya / Cavit Tatlı [s.1075]
Yeni Anayasa Rapor Özetleri
‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi’nin Getirdiği Yenilikler / Özbudun Raporu [s.1079]
Türkiye Barolar Birliği’nin Anayasa Önerisinin Farklılıkları / Türkiye Barolar Birliği [s.1090]
TİSK’in Ekonomik Anayasa Raporu Özeti / Tuğrul Kudatgobilik [s.1100]
MÜSİAD’ın Anayasa Önerisinin Getirdiği Yenilikler / MÜSİAD [s.1103]
DİSK’in Anayasa Raporu Özeti / DİSK [s.1109]
Kültür Konseyi’nin Yeni Anayasa İçin Teklifleri / Metin Eriş [s.1116]
Tarihçe
Türk Anayasaları ve Yeni Anayasa / Yusuf Halaçoğlu [s.1123]
Türkiye’de Anayasalar veya Derin Anayasanın Revizyon Dönemleri / Osman Can [s.1128]
Mevcut Anayasadaki Tartışmalı Konularının Osmanlı Devletindeki Görünümü / Osman Kaşıkçı [s.1142]
Türk Anayasa Hukukunda Sened-i İttifak’ın Yeri / Fethi Kılıç-Burcu Çörekçi [s.1151]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa