Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Örnek Makaleler 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İÇİNDEKİLER
1
GENEL DEĞERLENDİRME * Orta Doğu’ya Genel Bakış * Orta Doğu’da Türk Varlığı * Orta Doğu’da Jeopolitik ve Strateji * Orta Doğu’da Güvenlik ve Gelecek * Orta Doğu’da Enerji * ORTA DOĞU’DA DİN * İslâmiyet ve Türkler * Müslüman Türklerde Din İlmi ve Tasavvuf * Hilâfet ve Mukaddes Emanetler * Osmanlı’nın İslâm Birliği Siyaseti * Arap Milliyetçiliği * Orta Doğu’da Çeşitli Dinî Gruplar
2
ORTA DOĞU TARİHİ * Orta Doğu’da İlk Medeniyetler * Orta Doğu’da İlk Müslüman Türk Devletleri * Moğollar ve Haçlılar * Selçuklular * Osmanlılar * I. Dünya Savaşı * Türkiye Cumhuriyeti
3
ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE HALKLARI * Irak * Irak Tarihi Üzerine * Musul Meselesi * Irak Türkmenleri * Suriye * Suriye Tarihi Üzerine * Suriye ve Lübnan Türkmenleri * Lübnan
4
ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE HALKLARI * İran * İran Tarihi Üzerine * İran’da Etnik Gruplar Üzerinde Baskılar * İran Türkleri * İran Türk Dili ve Edebiyatı * Suudî Arabistan * Ürdün * Yemen
5
ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE HALKLARI * Mısır * Mısır Tarihi Üzerine * Filistin * İsrail * Kıbrıs * Kürtler * Zazalar * PKK Terörü
6
ORTA DOĞU’DA ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SON GELİŞMELER * Türkiye’nin Orta Doğu Politikası * ABD ve Orta Doğu * Rusya ve Orta Doğu * İngiltere ve Orta Doğu * Orta Doğu’da Ayrılıkçı ve Terörist Unsurlar * Arap Baharı * Suriye Krizi * Mülteci Sorunu * ÇEŞİTLEMELER


Değerli Okuyucular,

21. Yüzyılın yeni Türkiyesi'nin yeniden yapılanması için her konuda fikir geliştirmeyi kendine görev kabul ederek Kasım 1994'te "YENİ TÜRKİYE DERGİSİ" ile yayın hayatına başlayan yayınevimiz iki aylık bilimsel ve akademik bir dergi olan Yeni Türkiye'yi özel sayılar halinde 2013 yılında tekrar yayınlamaya başlamanın gururunu taşıyor... 
48 ülkeden 589, Türkiye'den 1731 akademisyen, tarihçi ve araştırmacının özenle hazırladığı, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış yazılardan oluşan dev bir eser.

Hazırlık safhasında, Türkiye ve dünyanın tüm akademik çevreleriyle temas sağlanmış, 3059'u yabancı, 3120'si Türk üniversitelerden toplam 6179 bilim adamıyla görüşülmüştür.

Eser, bugüne kadar hiçbir yerde görmediğiniz fotoğraflar, resimler, haritalar ve minyatürlerle süslü, renkli ara kuşaklar içermektedir.

Bu dev eserin tüm görüntüleri, aylar süren bir uğraş sonucunda, akademisyen bir ekip tarafından 100.000'i aşkın arşiv malzemesi taranarak özenle seçildi.


21 cilt / 21000 sayfada toplam 1622 makale
20 x 28 x 120 cm ebadında ve lüks bez ciltli
* 30.000'den fazla görüntü malzemesi
ISBN 975-6782-33-1, Türkçe


10 cilt / 8.000 sayfada toplam 209 makale
16 x 26 x 50 cm ebadında ve lüks bez ciltli
* 4.000'den fazla görüntü malzemesi
ISBN 975-6782-62-5, Türkçe


6 cilt / 6000 sayfada toplam 467 makale
20 x 28 x 40 cm ebadında ve lüks bez ciltli
* 8.000'den fazla görüntü malzemesi
ISBN 975-6782-55-2, İngilizce

12 cilt / 9200 sayfada toplam 782 makale
60 x 20 x 28 cm ebadında ve lüks bez ciltli
ISBN 975-6782-03-X, Türkçe


4 cilt / 3650 sayfada toplam 305 makale
22.5 x 20 x 28 cm ebadında ve lüks bez ciltli
ISBN 975-6782-17-X, İngilizce